Byla e2S-1037-910/2018
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – J. L., R. K., UAB DK „PZU Lietuva“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Ž. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Ž. P. ieškinį atsakovui UAB „Admen Baltic“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – J. L., R. K., UAB DK „PZU Lietuva“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas Ž. P. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Admen Baltic“ 11 426,75 Eur turtinei bei 2000 Eur neturtinei žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

42. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo UAB „Admen Baltic“ ieškovo Ž. P. naudai 992 Eur turtinei žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. sausio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22,32 Eur bylinėjimosi išlaidų.

53. Ieškovas 2017 m. spalio 14 d. pateikė teismui apeliacinį skundą dėl 2017 m. spalio 16 d. priimto teismo sprendimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

74. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 15 d. nutartimi nustatė ieškovui Ž. P. 7 dienų terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – sumokėti trūkstamą 60,00 Eur žyminio mokesčio dalį bei pateikti teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

85. Teismas vadovavosi CPK 80 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, kad už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį. Turtiniuose ginčuose už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. sprendimą ir tenkinti reikalavimą dėl 5130,25 Eur žalos atlyginimo bei 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimo, todėl už apeliacinį skundą mokėtinas 160 Eur žyminis mokestis. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 100,40 Eur žyminio mokesčio, todėl teismas nustatė ieškovui terminą sumokėti trūkstamą 60 Eur žyminio mokesčio dalį ir pateikti teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus (CPK 115 straipsnio 2 dalis.)

9III. Atskirojo skundo argumentai

106. Atskiruoju skundu ieškovas Ž. P. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį.

117. Atskirajame skunde nurodyta, kad ieškovo apeliacinio skundo suma, nuo kurios skaičiuojamas žyminis mokestis, yra 4461,50 Eur. Nurodytą sumą sudaro ieškovo ginčijamas turtinės žalos dydis, o nuo ieškovo reikalaujamos neturtinės žalos dydžio žyminis mokestis neskaičiuojamas. Ieškovo teigimu, teismas apskaičiavo mokėtiną žyminio mokesčio sumą nuo prašomo tenkinti reikalavimo, tačiau ne nuo ginčijamos sumos, todėl apeliacinio skundo trūkumai nustatyti nepagrįstai.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies

148. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

159. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

1610. Apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas apskųstą nutartį, tinkamai taikė procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą ir proceso teisės normas, reglamentuojančias žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dydžio nustatymą.

1711. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas, teikdamas byloje apeliacinį skundą, už jį sumokėjo iš viso 100,40 Eur žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, kad mokėtiną žyminį mokestį apskaičiavo nuo ginčijamos 4461,50 Eur (5130,25 – 668,75) turtinės žalos sumos, o už reikalavimą priteisti 2000 Eur neturtinės žalos žyminio mokesčio nemokėjo, nes už tokį reikalavimą žyminis mokestis nėra mokėtinas. Teismas, nustatydamas apeliacinio skundo trūkumus, nurodė, kad ieškovas turi sumokėti iš viso 160 Eur žyminį mokestį už apeliaciniame skunde formuluojamus reikalavimus priteisti 5130,25 Eur dydžio turtinę žalą ir 2000 Eur dydžio neturtinę žalą.

1812. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 straipsnis). CPK 80 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį. Turtiniuose ginčuose už apeliacinius skundus CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos.

1913. CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis apskaičiuotinas nuo ieškinio sumos: iki trisdešimt tūkstančių eurų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų. CPK 85 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodyta, kad ieškinio suma bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo nustatoma pagal reikalaujamą priteisti sumą. CPK 80 straipsnyje nurodytus procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip penki eurai (CPK 80 straipsnio 7 dalis). Tuo atveju, jeigu ieškinį sudaro keli savarankiški reikalavimai, už ieškinį mokėtinas žyminio mokesčio dydis apskaičiuotinas taikant CPK 85 straipsnio 1 dalies 10 punktą, t. y. ieškinio sumą nustatant pagal bendrą visų ieškovų bendrai pateikto ieškinio reikalavimų sumą.

2014. Nagrinėjamu atveju apelianto (ieškovo) teiginiai, kad už prašomą priteisti neturtinę žalą žyminis mokestis neskaičiuojamas, atmestini kaip nepagrįsti. Pabrėžtina, kad reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo savo esme yra turtinio pobūdžio, todėl už jį turi būti sumokėtas žyminiu mokesčiu, kuris apskaičiuojamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 85 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatas. Tokią praktiką yra suformavęs kasacinis teismas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2009).

2115. Kita vertus, pripažintina pagrįsta apelianto (ieškovo) pozicija, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai apskaičiavo už reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo mokėtiną žyminį mokestį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad ieškovo mokėtinas žyminis mokestis yra 160 Eur. Ieškovas apeliaciniame skunde įvardijo apeliacinio skundo ginčo sumą ir ginčo dalyku esantį turtinės žalos dydį – 4461,50 Eur. Atskirajame skunde teisingai nurodyta, kad žyminio mokesčio suma turėtų būti apskaičiuota nuo apeliaciniu skundu ginčijamos sumos (CPK 80 straipsnio 4 dalis).

2216. Pagal paties apelianto (ieškovo) apeliaciniame skunde nurodytą bendrą ginčo sumą mokėtinas žyminis mokestis yra 145 Eur ((4461,50 Eur turtinės žalos suma + 2000 Eur neturtinės žalos suma)) x 3 proc.) x 75 proc.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra sumokėjęs 100,40 Eur žyminio mokesčio, nesumokėta už apeliacinį skundą žyminio mokesčio dalis nagrinėjamu atveju yra 44,60 Eur, o ne 60 Eur, kaip nurodyta pirmosios instancijos teismo nutartyje.

2317. Kartu atkreiptinas dėmesys į apelianto (ieškovo) apskaičiuotą ginčijamos turtinės žalos sumą. Ginčijamą 4461,50 Eur turtinę žalą ieškovas nurodo apskaičiavęs iš bendros prašomos priteisti 5130,25 Eur turtinės žalos dydžio atimdamas 668,75 Eur turtinę žalą už motociklininko aprangą (šalmą, batus, kombinezoną). Tačiau iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. sprendimo matyti, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, atmetė reikalavimą dėl 668,75 Eur turtinės žalos priteisimo už motociklininko aprangą, o priteisė 992 Eur dydžio turtinę žalą už motociklo atstatomąją vertę, atskaičius nusidėvėjimą. Šiuo konkrečiu atveju pabrėžtina, kad ieškovo apeliacinį skundą rengė advokatė. Advokatas turėtų aiškiai ir tiksliai nurodyti ginčijamą sumą, nes būtent pagal ją nustatomas už apeliacinį skundą mokėtinas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas už ieškovo siekiamą paduoti apeliacinį skundą mokėtiną žyminį mokestį – 145 Eur – nustatė būtent pagal apeliaciniame skunde, kurį rengė advokatė, nurodytą ginčo sumą, nes ginčo sumos teismas negali nustatyti savo iniciatyva.

2418. Išdėstytų motyvų pagrindu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina ir ieškovas įpareigotinas pašalinti apeliacinio skundo trūkumą – sumokėti trūkstamą 44,60 Eur dydžio žyminio mokesčio dalį iki 2018 m. vasario 5 d. (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

26atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį pakeisti.

28Nustatyti ieškovui Ž. P. terminą iki 2018 m. vasario 5 d. pašalinti apeliacinio skundo trūkumą – sumokėti 44,60 Eur (keturiasdešimt keturis eurus 60 ct) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei pateikti teismui tai patvirtinančius duomenis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas Ž. P. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį... 5. 3. Ieškovas 2017 m. spalio 14 d. pateikė teismui apeliacinį skundą dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 15 d. nutartimi... 8. 5. Teismas vadovavosi CPK 80 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, kad už... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. 6. Atskiruoju skundu ieškovas Ž. P. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 11. 7. Atskirajame skunde nurodyta, kad ieškovo apeliacinio skundo suma, nuo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies... 14. 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis... 15. 9. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 16. 10. Apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos... 17. 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas, teikdamas byloje apeliacinį... 18. 12. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y.... 19. 13. CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad turtiniuose ginčuose... 20. 14. Nagrinėjamu atveju apelianto (ieškovo) teiginiai, kad už prašomą... 21. 15. Kita vertus, pripažintina pagrįsta apelianto (ieškovo) pozicija, kad... 22. 16. Pagal paties apelianto (ieškovo) apeliaciniame skunde nurodytą bendrą... 23. 17. Kartu atkreiptinas dėmesys į apelianto (ieškovo) apskaičiuotą... 24. 18. Išdėstytų motyvų pagrindu skundžiama pirmosios instancijos teismo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337... 26. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį pakeisti.... 28. Nustatyti ieškovui Ž. P. terminą iki 2018 m. vasario 5 d. pašalinti...