Byla 2T-124/2008
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „AGV TRANSPORT“ prašymą peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį, kuria pripažintas ir leista vykdyti Lietuvos Respublikoje Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymas 613/2008 Nr. RG 1314/2008 dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3UAB „AGV TRANSPORT“ pateikė prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutarties, kuria pripažintas ir leista vykdyti Lietuvos Respublikoje Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymas 613/2008 Nr. RG 1314/2008 dėl skolos priteisimo, peržiūrėjimo, kuriame prašo minėtą nutartį panaikinti, pareiškėjo prašymą atmesti.

4Nurodo, kad juridinio asmens ,,Fercam S.p.A“ įgalioto asmens pateiktas prašymas neatitinka bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų: nenurodytas juridinio asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, kredito įstaigos rekvizitai; prašyme nėra išvardinti priedai, kurie pateikti kartu su prašymu; nenurodytas juridinio asmens atstovo asmens kodas; atstovas nėra nei advokatas, nei advokato padėjėjas (CPK 56 str.), nėra duomenų apie įgalioto asmens išsilavinimą, profesiją, darbą įmonėje. Kai kurie byloje pateikti priedai nėra išversti į lietuvių kalbą, tuo buvo pažeistas imperatyvus CPK 818 straipsnio 4 dalies reikalavimas dėl priedų kalbos.

5Nurodo, kad Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymas negali būti pripažintas ir vykdomas Lietuvos Respublikoje, nes priimtas pažeidžiant Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 ,,Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo“ (toliau – ir Reglamentas) preambulės 11 punktą, kuriame nurodyta, jog jurisdikcijos taisyklės turi būti ypač nuspėjamos ir pagrįstos principu, pagal kurį jurisdikcija paprastai priklauso nuo atsakovo gyvenamosios vietos, ir šiuo pagrindu jurisdikcija turi būti visada prieinama, išskyrus keletą aiškiai nustatytų situacijų, kuriuose bylinėjimosi objektas arba šalių autonomija pateisinama kaip kitokia susijusi aplinkybė. Pagal Reglamento 26 straipsnį, jeigu atsakovui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra vienoje valstybėje narėje, byla iškeliama kitos valstybės narės teisme ir jis neatvyksta į teismą, teismas savo iniciatyva viešai paskelbia, kad neturi jurisdikcijos, nebent jo jurisdikcija numatyta Reglamento nuostatose. Dėl paminėto, Italijos teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir vykdytinu Lietuvos Respublikoje. Sprendimo priėmimas, nepranešus šaliai apie bylos iškėlimą ir informuojant ją jau po to, kai byla išnagrinėta bei teismo sprendimas įsiteisėjęs ir vykdytinas valstybėje narėje, kai nesudaromos sąlygos kitoje valstybėje narėje esančiam atsakovui tinkamai pasirengti gynybai dėl pareiškėjo reikalavimo, prieštarauja ir viešajai tvarkai plačiąja prasme, todėl yra Reglamento 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos sąlygos, dėl kurių teismo sprendimas nepripažįstamas.

6Prašymas netenkintinas.

7CPK 818 straipsnio pirmąja dalimi yra nustatyta, kad Europos Sąjungos valstybių narių teismų sprendimai ir kiti pagal Europos Sąjungos reglamentus vykdytini dokumentai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal Europos Sąjungos reglamentų ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytą tvarką. Pagrindai atsisakyti pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą kitoje valstybėje narėje yra nurodyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos bei dėl teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo“ (toliau – ir Reglamentas) 34 straipsnyje, taip pat 35 straipsnio pirmojoje dalyje. Reglamento 34 straipsnyje yra nustatyta, kad teismo sprendimas nėra pripažįstamas: 1) jei toks pripažinimas yra aiškiai prieštaraujantis valstybės narės, kurioje siekiama jį pripažinti, viešajai tvarkai; 2) jei jis buvo priimtas atsakovui nedalyvaujant procese, ir jei atsakovas neturėjo galimybės laiku ir tinkamu būdu gauti bylos iškėlimo arba lygiaverčio dokumento, kad galėtų susitarti dėl savo gynybos, išskyrus jei atsakovas nepradėjo proceso siekdamas apskųsti tokį sprendimą, kai tai jam buvo įmanoma padaryti; 3) jei jis yra nesuderinamas su sprendimu, priimtu dėl ginčo tarp tų pačių šalių prašomoje sprendimo pripažinimo valstybėje narėje; 4) jei jis yra nesuderinamas su anksčiau priimtu kitoje valstybėje narėje teismo sprendimu dėl ieškinio tuo pačiu pagrindu tarp tų pačių šalių, jei ankstesnis sprendimas atitinka sprendimų pripažinimo sąlygas prašomoje pripažinti valstybėje narėje.

8Atsakovas UAB ,,AGV TRANSPORT“, prašydama peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį, ją panaikinti ir pareiškėjo prašymą atmesti, savo prašymą grindžia Reglamento preambulės 11 punktu, kuriame nustatyta, kad jurisdikcija paprastai priklauso nuo atsakovo gyvenamosios vietos. Pareiškėjo manymu, aplinkybė, kad Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymas buvo priimtas ne teisme pagal atsakovo buveinės vietą, be to atsakovas nebuvo informuotas apie bylos iškėlimą, pažeidžia Lietuvos Respublikos viešąją tvarką, todėl yra Reglamento 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinti pagrindai atsisakyti pripažinti Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog minėto Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymo pripažinimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant supaprastinti procesą, išduodant teismo įsakymą nėra atsakovui pranešama apie iškeltą civilinę bylą. Atsakovui yra siunčiamas priimtas civilinėje byloje teismo įsakymas, dėl kurio atsakovas gali pareikšti prieštaravimą įsakymą priėmusiame teisme. Iš civilinėje byloje (Nr. 2T-91) esančio pranešimo apie įteikimą (b. l. 18) matyti, kad atsakovui UAB ,,AGV TRANSPORT“, kurio buveinė yra Šiauliuose, Pramonės g. 26-21, buvo įteiktas ieškinys ir teismo įsakymas, todėl atsakovas dėl šio įsakymo turėjo teisę, kaip nurodyta prašomame pripažinti įsakyme, per penkiasdešimt dienų nuo jo paskelbimo pateikti apeliaciją, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tai padaręs. Atsakovo UAB ,,AGV TRANSPORT“ argumentai, kad ieškovo Italijos bendrovės ,,Fercam S. p. A.“ įgalioto asmens pateiktas prašymas neatitinka bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, taip pat nesudaro pagrindo atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti Italijos Respublikos teismo sprendimą, nes toks nepripažinimo pagrindas nėra nurodytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos bei dėl teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo“ 34 straipsnyje, taip pat 35 straipsnio pirmojoje dalyje.

9Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindų atsisakyti pripažinti Lietuvos Respublikoje Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymą 613/2008 Nr. RG 1314/2008 dėl skolos priteisimo, nustatytų Reglamente, nėra, todėl nėra ir pagrindo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį.

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 818 straipsnio 6 dalį, ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 818 straipsnio šeštąja dalimi,

Nutarė

12Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai