Byla 2T-124/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AGV TRANSPORT“ prašymą sustabdyti išieškojimą vykdomą pagal vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje 2T-91/2008, pagal pareiškėjo Italijos bendrovės „Fercam S.P.A.“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymą 613/2008 Nr. RG 1314/2008 dėl skolos priteisimo. Prašymas gautas civilinėje byloje Nr. 2T-124/2008 pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „AGV TRANSPORT“ prašymą peržiūrėti nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2T-91/2008, kurioje pripažintas ir leistas vykdyti Lietuvos Respublikoje Italijos Respublikos Bolzano teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymas 613/2008 Nr. RG 1314/2008.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „AGV TRANSPORT“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas sustabdyti išieškojimą, vykdomą pagal teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, iš bendrovės turto. Nurodė, kad antstolio padėjėjas vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartimi, kurios pagrindu pradėtas vykdyti Italijos Bolzano civilinio teismo 2008 m. kovo 18 d. įsakymas, pateikė pareiškėjui raginimą įvykdyti minėtą įsakymą. UAB „AGV TRANSPORT“ nesutiko su raginimu įvykdyti įsakymą, kadangi, anot pareiškėjo, minėtas raginimas surašytas neteisėtai. Šią aplinkybę pagrindė tuo, kad teismo nutartis, kurios pagrindu buvo pradėtas vykdyti aukščiau minėtas įsakymas, yra neįsiteisėjusi, kadangi buvo apskųsta įstatymo nustatyta tvarka, o pačioje nutartyje nebuvo nuorodos apie skubų jos vykdymą.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog teismo antstoliui suabejojus vykdomojo rašto teisėtumu, jis turi teisę išaiškinti šalims teisę ginčyti vykdomąjį dokumentą, tačiau pats atsisakyti jį vykdyti, kol jis nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas, teisės neturi. Vykdomasis raštas yra teismo išduodamas oficialus dokumentas, kurio teisėtumo kontrolė priklauso išimtinai teismo, kaip institucijos vykdančios teisingumą, kompetencijai, todėl antstoliui suteikus teisę tikrinti vykdomojo rašto teisėtumą ir pagrįstumą, būtų pažeidžiamas teismo nepriklausomumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-992/2002). Tačiau kartu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nustatęs kliūtis vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. CPK 651 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kokiais kriterijais vadovaujantis tikrinama, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. CPK 651 straipsnio antrosios dalies 7 punkte nustatyta, kad antstolis privalo patikrinti, ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Akivaizdu, kad priverstinis vykdomojo dokumento vykdymas skolininkui sukelia papildomas nepageidaujamas pasekmes (turto, sąskaitų areštai, vykdymo išlaidų apmokėjimas ir t. t.), todėl antstolio pareiga prieš priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti išsiaiškinti visas galimas kliūtis vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007).

6Iš bylos medžiagos matyti (c. b. Nr. 2T-91/2008 b. l. 28), kad Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį, kurios pagrindu išduotas vykdomasis raštas, pareiškėjas turėjo gauti 2008 m. birželio 9 d. arba 10 d. Pareiškėjas 2008 m. liepos 9 d. (c. b. 2T-124/2008 b. l. 8) teismui pateikė prašymą dėl minėtos nutarties peržiūrėjimo. Taigi nebuvo pažeistas skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nustatytas jos peržiūrėjimo terminas (CPK 818 str. 5 d.). Todėl aukščiau minėta nutartis neįsiteisėjo ir jos pagrindu negalėjo būti išduotas vykdomasis dokumentas (CPK 818 str. 5 d.). Taigi akivaizdu, kad, neįsiteisėjus teismo sprendimui ir nesant skubaus vykdymo nurodymui, antstolis neturėjo nei pareigos, nei teisės pradėti priverstinius vykdymo veiksmus, nepaisant to, kad išieškotojas ir pateikė vykdomąjį raštą vykdyti

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio pirmosios dalies 10 p., teismas

Nutarė

8Sustabdyti išieškojimą iš uždarosios akcinės bendrovės „AGV TRANSPORT“ (kodas 145907697) iki įsiteisės teismo nutartis dėl uždarosios akcinės bendrovės „AGV TRANSPORT“ prašymo peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį.

9Pranešti antstolei Vaivai Šimkienei apie priimtą nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai