Byla 2YT-27200-155/2017
Dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuotas asmuo S. S

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. S. skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuotas asmuo S. S.,

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas M. S. pateikė antstoliui D. K. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio pritaikytą areštą nuo jo asmeninės sąskaitos Nr. LT1370 440001965613823 arba nustatyti laisvai disponuojamų lėšų sumą ir grąžinti pervestą darbo užmokestį.

5Skunde nurodė, kad pareiškėjas atsitiktinai sužinojo, jog yra areštuota jo asmeninė sąskaita ( - ) banke Nr. ( - ), į kurią pareiškėjas gauna atlyginimą ir komandiruotpiniginius. Jokių vykdymo proceso dokumentų iš antstolio pareiškėjas nebuvo gavęs. 2017-05-04 pareiškėjas pateikė antstoliui prašymą su įrodymais, jog į minėtą sąskaitą pervedamas darbo užmokestis ir komandiruotpinigiai, taip pat kalbėjo telefonu su antstolio padėjėja, tačiau areštas nuo jo sąskaitos nebuvo panaikintas. Pareiškėjo manymu, antstolis pagal LR Teisingumo ministro patvirtintą sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punktą, privalėjo nuimti areštą nuo jo sąskaitos ir per 5 dienas (t.y. 2017-05-11) grąžinti jam į sąskaitą 557,12 EUR sumą. Pažymėjo, kad minėtos lėšos yra vienintelis pareiškėjo pajamų šaltinis, todėl tokie antstolio veiksmai riboja jo asmenines teises, nes pareiškėjas negali įsigyti pirmo būtinumo prekių ir reikalingų vaistų kasdieniam vartojimui.

6A. D. K. patvarkymu atsisakė pareiškėjo skundą tenkinti ir persiuntė su vykdomąja byla teismui. Patvarkyme antstolis nurodė, kad vykdo Vilniaus apygardos teismo 2010-01-18 išduotą nutartį Nr. 2-3447-392/2010 dėl skolininkui M. S. priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, o jo nesant piniginių lėšų arešto išieškotojo S. S. naudai. Antstolis nustatė, jog skolininko vardu kredito įstaigose yra atidarytos banko sąskaitos, todėl antstolis 2017-04-12 turto aprašu aprašė skolininko pinigines lėšas, ir minėtą turto aprašą perdavė įregistruoti Turto arešto aktų registrui. Antstolio sudarytas turto aprašas buvo išsiųstas skolininkui Gyventojų registre jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau pašto korespondencija antstoliui buvo grąžinta su žyma, kad gavėjas dokumentų neatsiėmė. Todėl skolininko teiginiai, kad antstolio priimtas procesinis dokumentas nebuvo siųstas skolininkui yra nepagrįstas. Pažymi, kad 2017-04-12 turto aprašu antstolis tik areštavo skolininko pinigines lėšas kredito įstaigoje, tačiau nenurodė jų priverstinai nurašyti, todėl skolininko prašymas grąžinti nurašytą 557,12 EUR sumą negali būti objektyviai įgyvendintas. Be to LR CPK 145 str. 6 d. nustatyta, kad areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Vilniaus apygardos teismo nutartyje Nr. 2-3447-392/2010 su areštuotomis lėšomis nėra leidžiama atlikti jokių operacijų. Todėl skolininko prašymas leisti disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu negali būti patenkintas, kol nebus pakeista minėta Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2-3447-392/2010. Antstolio duomenimis susisiekus su Vilniaus apygardos teismu, M. S., dar 2017-04-19 Vilniaus apygardos teismui teikė 2017-04-18 prašymą leisti iš pagal Vilniaus apygardos teismo nutartį Nr. 2-3447-392/2010 areštuotų piniginių lėšų disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, bet šis prašymas buvo atmestas.

7Suinteresuotas asmuo atsiliepimo į skundą nepateikė.

8Pareiškėjo skundas atmestinas.

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0174/14/07870 nustatyta, kad antstolis D. K. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2010-01-18 nutartį Nr. 2-3447-392/2010 dėl skolininkui M. S. priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, o jo nesant piniginių lėšų arešto išieškotojo S. S. naudai. Antstolis nustatė, jog skolininko vardu kredito įstaigose yra atidarytos banko sąskaitos (tarp jų ir banko sąskaita Nr. ( - )), todėl antstolis 2017-04-12 turto aprašu aprašė skolininko pinigines lėšas, ir minėtą turto aprašą perdavė įregistruoti Turto arešto aktų registrui. Šiuos vykdymo procese priimtus dokumentus antstolis siuntė skolininkui adresu ( - ), tačiau pašto korespondencija antstoliui buvo grąžinta su žyma, kad gavėjas dokumentų neatsiėmė. 2017-04-19 skolininkas pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl jam priklausančios banko sąskaitos Nr. ( - ) arešto panaikinimo, nurodydamas, jog visas jo darbo užmokestis pervedamas į šią sąskaitą. Šios aplinkybės tikėtinai rodo, jog skolininkas žinojo apie antstolio pritaikytą jo banko sąskaitai areštą, nepaisant to, kad vykdymo proceso dokumentų šis negavo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2017-04-27 nutartimi Nr. 2-278-881/2017 atsisakė priimti ieškovo M. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, išaiškinant, kad su pateiktu prašymu jis turi teisę kreiptis į Lietuvos apeliacinį teismą, kurio žinioje yra civilinė byla Nr. 2-1959-392/2014 (apeliacinės bylos Nr. 2A-9-196/2017). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nerasta duomenų, kad tokį prašymą skolininkas būtų pateikęs Lietuvos Apeliaciniam teismui. 2017-05-04 skolininkas M. S. tokį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pateikė antstoliui D. K.. 2017-05-15 skundą dėl antstolio veiksmų skolininkas pateikė LR Teisingumo ministerijai. 2017-05-17 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino skolininko prašymo. Dėl šių antstolio veiksmų 2017-05-19 skolininkas pateikė skundą, kurį 2017-05-19 patvarkymu antstolis atsisakė tenkinti bei persiuntė nagrinėjimui teismui.

10Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, todėl taikytinos CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš esmės skundžia antstolio veiksmus dėl to, kad šis areštavo jo sąskaitą Nr. ( - ), nors į ją pervedamas jo darbo užmokestis bei komandiruotpinigiai, dėl ko pareiškėjas negali įsigyti pirmo būtinumo prekių ir visų reikalingų vaistų kasdieniam vartojimui.

11Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, tam kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai (LAT, 2009, civ.b. Nr. 3K-3-472/2009). Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo skundą iš esmės grindžia antstolio veiksmų neteisėtumą tuo, kad antstolis areštavo jo banko sąskaitą, nors į ją pervedamas jo darbo užmokestis bei komandiruotpinigiai, dėl ko pareiškėjas negali įsigyti pirmo būtinumo prekių ir visų reikalingų vaistų kasdieniam vartojimui.

13Šiuo atveju pažymėtina, kad antstolis vykdo ne išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą iš skolininko M. S., tačiau Vilniaus apygardos teismo 2010-01-18 nutartį Nr. 2-3447-392/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl šiuo atveju jokios lėšos iš skolininko nebuvo išieškotos, o jos buvo areštuotos. Vilniaus apygardos teismo nutartis, kurią vykdo antstolis, priimta iškeltoje civilinėje byloje dėl skolos priteisimo ir sandorio pripažinimo negaliojančiu atsakovo M. S. atžvilgiu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės tikslas – išvengti situacijos, kai, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, prarandamas turtas, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas pagal teismo sprendimą ir dėl to teismo sprendimo įvykdymas pasidaro neįmanomas arba dėl tos pačios priežasties jo įvykdymas pasunkėja (CPK 144 straipsnis 1 dalis). Teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo pripažįstama vykdomuoju dokumentu.

14Vykdydamas minėtą nutartį antstolis areštavo kelias skolininko banko sąskaitas, tarp jų ir banko sąskaitą Nr. ( - ).

15Kaip teisingai antstolis nurodė savo patvarkyme atsisakant tenkinti pareiškėjo skundą, LR CPK 145 str. 6 d. numato, jog areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Dėl šių aplinkybių yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-04-30 nutartyje Nr. 3K-3-195/2012. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Šiuo atveju antstolio D. K. vykdomoje Vilniaus apygardos teismo nutartyje Nr. 2-3447-392/2010 nėra nurodyta, jog su areštuotomis lėšomis galima atlikti kokias nors operacijas. Nors skolininkas teikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl leidimo disponuoti minėtoje sąskaitoje lėšomis ir arešto nuo minėtos sąskaitos panaikinimo, tačiau šis prašymas buvo atmestas, išaiškinant, jog su tokiu prašymu šis turi kreiptis į Lietuvos Apeliacinį teismą. Teismas neturi duomenų, kad su tokiu prašymu skolininkas kreipėsi į minėtą teismą ir toks skolininko prašymas buvo patenkintas, t.y. Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2-3447-392/2010 yra pakeista. Nagrinėjamu atveju antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo teisę ir pareigą areštuoti šią skolininko sąskaitą užtikrinant teismo nutarties vykdymą. Pabrėžtina, kad ši nutartis yra galiojanti, nepanaikinta, todėl antstolis, CPK 634 straipsnio 2 dalyje vykdydamas jam pavestas funkcijas, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad jam pateikta teismo nutartis būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyta. Pažymėtina ir tai, kad skolininkas savo skunde remiasi Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 p. (IV skyriaus išieškotų piniginių lėšų paskirstymas) taisyklėmis, kurios reglamentuoja areštuotų piniginių lėšų nurašymą (turto ieškojimo stadija), kai tuo tarpu, kaip jau pažymėta, antstolis vykdo teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau nevykdo (neatlieka) išieškojimo veiksmų iš skolininko. Todėl remtis tokiais skolininko skunde nurodytais motyvais prieštarautų CPK 145 straipsnio 6 daliai, pagal kurią areštavus lėšas leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Šiuo atveju, nors skolininkas pateikė įrodymus, jog realiai į šią banko sąskaitą ( - ) pervedamas ir jo darbo užmokestis, tačiau esant tokiai galiojančiai Vilniaus apygardos teismo 2010-01-18 nutarčiai, kurioje nėra numatyta, jog nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo/kilnojamojo turto, areštuojant pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose, atsakovui leidžiama su šiomis areštuotomis sąskaitomis atlikti kokias nors operacijas. Teismo nutartyje nėra nurodyta, kad areštavus šias atsakovo sąskaitas, atsakovui yra leidžiama gauti pinigines lėšas, kurios yra darbo užmokestis ir jam prilygintas pajamas, ir disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, paliekant tam tikro MMA dydžio pinigines lėšas pragyvenimui bei atliekant atitinkamus atsiskaitymus. Kaip teisingai antstolis išiaškino skolininkui, su tokiu prašymu šis turi kreiptis į šią nutartį priėmusį teismą, o kaip šiuo atveju Vilniaus apygardos teismas 2017-04-27 nutartimi išaiškino, į Lietuvos apeliacinį teismą, kurio žinioje yra minėta civilinė byla, kurioje taikytos minėtos laikinosios apsaugos priemonės. Teismui patenkinus skolininko prašymą, apie tai šis iš karto turėtų informuoti antstolį, kuris atitinkamai galėtų atlikti tolimesnius veiksmus ir leisti skolininkui atlikti nutartyje nurodytas leidžiamas operacijas.

16Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, jog antstolis D. K. šiuo atveju nepažeidė jokių vykdymo procesą reglamentuojančių normų ir nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo pateikto skundo reikalavimų, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

18pareiškėjo M. S. 2017-05-19 pateikto skundo dėl antstolio D. K. veiksmų netenkinti.

19Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai