Byla 2-1681-264/2012
Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovei R. R., atsakovo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens Jurbarko rajono savivaldybės tarybos atstovei R. V., atsakovo VšĮ „Kretingos maistas“ atstovui advokatui Mariui Endzinui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovams Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, VšĮ „Kretingos maistas“, trečiasis asmuo Jurbarko rajono savivaldybės taryba, dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo: 1. panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimą Nr. T2-203, kuriuo buvo leista Jurbarko rajono savivaldybės administracijai nuo 2010-04-15 penkeriems metams pratęsti su VšĮ „Kretingos maistas“ Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. GI-42;

32. pripažinti negaliojančiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2009-12-31 sudarytą susitarimą „Dėl 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. GI-42 pratęsimo“ (Pakeitimą);

43. nuo 2010-04-15 panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-04 įsakymu Nr. 01-2328 sudarytos viešojo pirkimo komisijos 2009-11-06 posėdžio protokolu Nr. VŠ2-176 priimtą sprendimą kvietimą dalyvauti tiekėjų apklausoje siųsti VšĮ „Kretingos maistas“;

54. pripažinti negaliojančia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2009-11-30 sudarytą Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių maitinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. GI-128;

65. pripažinti negaliojančia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2009-11-30 sudarytą Jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvara pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių maitinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. GI-127;

76. pripažinus negaliojančiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2010-04-15 sudarytą Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų sutarties Nr. GI-42 pratęsimą (Pakeitimą), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2009-11-30 sudarytą Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių maitinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. Gl-128, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2009-11-30 sudarytą Jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių maitinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. GI-127 nuo sprendimo byloje įsiteisėjimo - taikyti alternatyvią sankciją, nustatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte.

8Ieškovo atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vykdyto supaprastinto atviro konkurso dėl moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo pagrindu Jurbarko rajono savivaldybės administracija su VšĮ „Kretingos maistas“ 2005-04-15 sudarė Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. GI-42. Ieškovas, įvertinęs su minėtu pirkimu susijusius dokumentus bei Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, atsižvelgdamas į pakitusią šalies ekonominę situaciją, rekomendavo nepratęsti Pirkimo sutarties dar penkeriems metams, o, siekiant racionalaus lėšų naudojimo, organizuoti naują viešąjį maitinimo paslaugų pirkimą. Tačiau Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2009 m. birželio 25 d. sprendimu leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai nuo 2010 m. balandžio 15 d. penkeriems metams pratęsti 2005 m. balandžio 15 d. sutartį Nr. G1-42 su VšĮ „Kretingos maistas“, kuri ir buvo pratęsta dar 5 metams. Pirkimo sutartis sudaryta vadovaujantis įstatymo nuostatomis, kurios nereglamentavo viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių trukmės. Tačiau nepaisant to, jog pirkimo sutartyje buvo numatyta galimybė pratęsti pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį dar 5 metams nuo jos pasibaigimo, t. y. iki 2015-04-15, pakeitimas turėjo būti sudarytas vadovaujantis jo sudarymo metu galiojusiu Viešųjų pirkimų įstatymu, kuriame nustatytas maksimalus 3 metų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo laikotarpis. Ieškovas, įvertinęs Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2009 m. lapkričio mėn. apklausos būdu vykdytą viešąjį Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos ir Jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių ugdytinių maitinimo paslaugų pirkimą, nustatė, kad savivaldybės sprendimas pirkimą vykdyti apklausos būdu kreipiantis į vieną tiekėją – VšĮ „Kretingos maistas“ neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, o paslaugų pirkimas pasibaigęs sudarius 2009-11-30 sutartis dėl Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių maitinimo paslaugų pirkimo, rekomendavo Jurbarko rajono savivaldybės administracijai šias sutartis nutraukti ir organizuoti naują viešąjį pirkimą. Ieškovo nuomone, kadangi 2010-04-15 sudarytas Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų sutarties Nr. GI-42 pratęsimas buvo sudarytas pažeidžiant įstatymo reikalavimus ir turi būti pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento, todėl ikimokyklinių grupių maitinimo paslaugų pirkimo sutartys Nr. Gl-128 ir Nr. Gl-127 turi būti pripažintos negaliojančiomis nuo to momento, kai išnyko objektyvios aplinkybės, dėl kurių vienintelis tiekėjas, galėjęs teikti maitinimo paslaugas Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos bei Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinės grupės mokiniams, buvo VšĮ „Kretingos maistas“ ir atsirado objektyvių aplinkybių Jurbarko rajono savivaldybės administracijai kreiptis ir į kitus potencialius tiekėjus, galinčius teikti maitinimo paslaugas nurodytų įstaigų mokiniams. Sutarties Nr. GI-42 pratęsimas ir sutarčių Nr. Gl-128 ir Nr. Gl-127 sudarymas lėmė viešojo intereso pažeidimą - neracionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą.

9Atsakovo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens Jurbarko rajono savivaldybės tarybos atstovė su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepimuose į ieškinį išdėstytus motyvus palaiko. Nurodo, kad parašomas panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimas Nr. T2-203 yra viešojo administravimo institucijos priimtas individualus administracinis aktas, kurio apskundimui specialiu įstatymu nustatytas terminas - vienas mėnuo nuo individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Ta aplinkybė, kad reikalavimas šį sprendimą panaikinti pareikštas ne administraciniam, o bendrosios kompetencijos teismui, nekeičia specialiuoju įstatymu nustatyto senaties termino. Nors ieškovas 2012 m. vasario 7 d. pakartotinai kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti šio sprendimo kopiją, tai nepaneigia aplinkybės, kad ieškovui šis sprendimas buvo įteiktas 2010 m. balandžio 28 d. kartu su savivaldybės administracijos 2010 m. balandžio 26 d. raštu Nr. R4-23-753 „Dėl mokinių maitinimo paslaugų“, t.y. jo apskundimo terminas pasibaigė 2010 m. gegužės 28 d. Ieškovas šio praleisto termino teismo iš viso neprašo atstatyti bei nepateikia jokių motyvų ir įrodymų, dėl kokių priežasčių neskundė šio sprendimo įstatymo nustatytu terminu. Kreipdamasis į teismą dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-203 panaikinimo, ieškovas viršijo jam įstatymo suteiktus įgaliojimus, nes įstatymas ieškovui suteikia teisę ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą tik dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, o ne dėl administracinių aktų teisėtumo. Savivaldybės administracija 2005 m. vasario 2 d. paskelbė Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą. Jau skelbiant konkursą buvo įvertinta aplinkybė, kad dėl ribotų savivaldybės biudžeto galimybių savivaldybė nepajėgi savo lėšomis remontuoti ir tvarkyti mokyklų valgyklų patalpas ir tai turės daryti paslaugos teikėjas. Atsižvelgiant į neabejotiną investicijų poreikį, konkurso sąlygose buvo nustatytas 5 metų sutarties terminas bei numatyta galimybė tiekėjui tinkamai vykdant įsipareigojimus jį pratęsti dar 5 metams. Pirkimo paskelbimo ir 2005-04-15 Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. GI-42 sudarymo metu galiojusi Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija neribojo viešųjų pirkimų sutarties trukmės. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo buvo apribota viešojo pirkimo sutarčių trukmė, nėra jokių nuostatų, nurodančių kad šis įstatymas gali būti taikomas jau sudarytoms pirkimo sutartims, t. y. jis atgal negalioja. Kaip patvirtina pats ieškovas, rekomendaciją, atsižvelgiant į pakitusią šalies ekonominę situaciją, nepratęsti sutarties jis Savivaldybės administracijai pateikė 2010 m. sausio 18 d., šią rekomendaciją pakartojo 2010 m. balandžio 16 d. Tačiau tuo metu VšĮ „Kretingos maistas“ buvo jau įvykdžiusi savąją įsipareigojimų, susijusių su mokyklų valgyklų remontu dalį, susitarimas dėl pratęsimo jau buvo pasirašytas, ir savivaldybės administracija neturėjo pagrindo vienašališkai jo nutraukti. Ieškovas faktiškai ginčija tik Ikimokyklinių grupių maitinimo sutarčių trukmę, tačiau Jurbarko rajono savivaldybės administracija neturėjo pagrindo šias paslaugas pirkti trumpesniam laikui. Pirkimo metu jau buvo priimtas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimas Nr. T2-203 bei su tiekėju VšĮ „Kretingos maistas“ sudarytas 2009-07-02 Atskiras susitarimas Nr. GI-89 dėl mokyklų valgyklų patalpų remonto darbų vykdymo, kurio I etapo darbus tiekėjas jau buvo įvykdęs. Dėl šios priežasties ir buvo sudarytos trejų metų trukmės Ikimokyklinių grupių maitinimo sutartys. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendaciją nutraukus sutartį nepasibaigus mokslo metams, tiekėjas VšĮ „Kretingos maistas“ išgabentų iš mokyklų valgyklų visą jam priklausantį inventorių ir įrengimus. Tokiu būdu mokinių maitinimo organizavimas Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose taptų iš viso neįmanomas, kuo iš tiesų ir iš esmės būtų pažeistas viešasis interesas.

10Atsakovo VšĮ „Kretingos maistas“ atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais; tuo atveju jei teismas pripažintų sutarties pratęsimą 5 metams neteisėtu, tokį sutarties pratęsimą pripažinti negaliojančiu tik dalyje, viršijančioje 3 metų sutarties pratęsimo laikotarpį; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pasirašant 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. G1-42, kurioje buvo numatyta sąlyga dėl galimybės pratęsti sutartį 5 metams, tuo metu galiojusios teisės normos nedraudė tokios sutarties sąlygos. Draudimas pratęsti sutartį daugiau nei 3 metams atsirado vėliau nei pasirašyta pati sutartis, todėl toks įstatymas negali galioti atgal ir būti taikomas sutarčiai, kurios pasirašymo metu dar nebuvo priimtas bei paskelbtas. Atsakovų parašais patvirtintos sutarties sąlyga dėl galimybės pratęsti sutartį 5 metams šalims tapo privaloma, įgijo įstatymo galią. Tokiu būdu savivaldybės administracija ne tik kad neprivalėjo vadovautis ieškovo rekomendacija dėl sutarties nepratęsimo, tačiau ir negalėjo to padaryti, kadangi, nutraukdama sutartį ar pratęsdama ją trumpiau nei numatyta pačios sutarties nuostatose, būtų pažeidusi CK 6.189 str. 1 d. nuostatą. Atsakovo nuomone, sudarytų paslaugos teikimo sutarčių pakeitimas turi būti vertinamas ne kaip nauja sutartis, bet kaip tos pačios, 2005 m. balandžio 15 d. sudarytos sutarties Nr. G1-42 tąsa. Pareikšdama ieškinį Viešųjų pirkimų tarnyba valstybės interesą iškelia aukščiau nei sutarties šalių - savivaldybės, turinčios konstitucinę pareigą užtikrinti nenutrūkstamą mokinių maitinimą, bei viešosios įstaigos - interesus, dėl ko galėtų būti pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygybės prieš įstatymą principas. Pasirašydamas sutartį, atsakovas tikėjosi (turėjo pagrįstą teisinį lūkestį), jog ši sutartis bus pratęsta būtent 5 metų laikotarpiui. Atsakovas ne tik kad investavo į nuomojamų mokyklų valgyklų patalpų remontą, bet ir visus kitus VšĮ „Kretingos maistas“ planus derino pagal turimas žinias apie sutarties vykdymo laikotarpį. Su Jurbarko rajono savivaldybės administracija sudaryta sutartis nėra vien tik maitinimo paslaugų teikimo sutartis. Ši sutartis tuo pačiu netiesiogiai yra ir remonto, priežiūros bei aptarnavimo paslaugų pirkimo sutartis, kadangi teikiant maitinimo paslaugas atsakovas įsipareigojo gaminti maistą, pristatyti jį į tas mokyklas, kuriose nėra sąlygų gaminti, įsigyti savo įrangą, aptarnauti moksleivius ir atlikti visas kitas paslaugas, susijusias su maitinimo paslaugų teikimu. Tokiu būdu atsakovas, siekdamas tinkamai vykdyti sutartį, investavo į įrangą maisto gaminimo priemones, samdė darbuotojus bei sudarė ilgalaikes sutartis su tiekėjais. Todėl ieškovui suteikta teisė prižiūrėti kaip yra laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų bei atstovauti valstybės interesams negali būti aiškinama kaip leidimas nepaisyti atsakovo įgytos teisės į sutarties pratęsimą. Ieškovas praleido terminą, per kurį turėjo teisę kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo. Ieškovas yra kompetentinga specialios paskirties valstybės institucija, tai ji turi žinoti, ko ji siekia - nuginčyti sutarties pratęsimą ar laikyti jį niekiniu. Neapsispręsdamas ko tikisi iš teismo ieškovas klaidina tiek teismą tiek ir apsunkina atsakovo galimybę atsikirsti bei apginti savo interesus. Todėl ieškinys turi būti atmestas, kadangi ieškovas, nesilaiko CPK 135 str. 1 d. 4 p. reikalavimo nenurodydamas ko tiksliai reikalauja, savo pareigą nurodyti ieškinio reikalavimą bando permesti teismui, kas iš esmės pažeistų teismo nešališkumo principą. Ikimokyklinių grupių ugdytinių maitinimo paslaugų pirkimo sutartys turi būti paliktos galioti. Nėra jokio pagrindo pripažinti sutarties pratęsimą negaliojantį nuo pat jo sudarymo momento (nes VPĮ nuostatos dėl pratęsimo termino draudžia tik ilgesnius nei 3 metų pratęsimus). Tuo atveju, jei teismas pripažintų, jog sutarties pratęsimui turėjo būti taikomos VPĮ nuostatos, galiojusios sutarties pratęsimo metu, sutartis turėtų būti pratęsta 3 metų laikotarpiui nuo Sutarties pasibaigimo dienos, t.y., iki 2013 m. balandžio 15 d. Tokiu būdu abi Ikimokyklinių grupių ugdytinių maitinimo paslaugų pirkimo sutartys net ir tuo atveju, jei sutartis būtų pratęsta 3 metų laikotarpiui, jau būtų įvykdytos ir pasibaigusios. Dėl šių aplinkybių nėra priežasties Ikimokyklinių grupių ugdytinių maitinimo paslaugų sutartis pripažinti negaliojančiomis ir organizuoti naują konkursą, dėl ko Jurbarko rajono savivaldybės administracija patirtų papildomas išlaidas naujo viešojo pirkimo konkurso organizavimui, o VšĮ „Kretingos maistas“ būtų padaryta žala. Atsakovo manymu, viešasis interesas, panaikinus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T2-203 bei pripažinus negaliojančiu sutarties pratęsimą būtų pažeistas daug labiau nei palikus sprendimą bei sutarties pratęsimą galiojančiais. Iš esmės ieškinio patenkinimu kaip tik ir būtų pažeidžiamas viešasis interesas taupyti valstybės lėšas - ieškinio patenkinimo atveju Jurbarko rajono savivaldybės administracijai tektų įsigyti visą maisto gaminimo įrangą bei priemones, taip pat tektų organizuoti du naujus viešuosius pirkimus dėl maitinimo paslaugų pirkimo.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies. Iš šalių paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų, nustatytos šios svarbios aplinkybės:

12Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų pirkimas“ pagrindu Jurbarko rajono savivaldybės administracija su VšĮ „Kretingos maistas“ 2005-04-15 sudarė Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. GI-42. Sutarties 19 punkte buvo numatyta galimybė pratęsti pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį dar 5 metams nuo jos pasibaigimo, t. y. iki 2015-04-15 ( b. l. 14-18).

13Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-203 buvo leista Jurbarko rajono savivaldybės administracijai nuo 2010 m. balandžio 15 d. penkeriems metams pratęsti 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. G1-42 su VšĮ „Kretingos maistas“ ( b.l. 21)..

142009 m. liepos 2 d. susitarimu Nr.G1-89 paslaugų teikėjas VšĮ „Kretingos maistas“ įsipareigojo atlikti nuomojamų mokyklų valgyklų patalpų remontą, atitinkantį higienos normų reikalavimus pagal patvirtintus grafikus, o 2009 m. gruodžio 31 d. susitarimu Nr. G1-130 tarp Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2005-04-15 sutartis nuo 2010 m. balandžio 15 d. buvo pratęsta dar 5 metams (b.l. 22-25,53) .

152009-11-30 Jurbarko rajono savivaldybės administracija su VšĮ „Kretingos maistas“ sudarė Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių ugdytinių maitinimo paslaugų pirkimo sutartis, organizavus supaprastintą viešąjį pirkimą apklausos būdu, nustatytomis sąlygomis. 2009 m. lapkričio 6 d. protokolu buvo nutarta paslaugas pirkti apklausos būdu, perkančiosios organizacijos nustatytomis sąlygomis (b.l. 26-50), 2009-11-06 posėdžio protokolu Nr. VŠ2-176 nusprendus siųsti kvietimą dalyvauti tiekėjų apklausoje VšĮ „Kretingos maistas“ (b.l. 28)..

16Byloje reiškiamas ieškinio 1 p. reikalavimas dėl 2009-06-25 Jurbarko rajono tarybos sprendimo Nr.T2-203 panaikinimo, t. y. dėl administracinio akto teisėtumo. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje nuosekliai laikomasi teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės, kad kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti - administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 7 d. nutartis Generalinis prokuroras v. V. S., L. P. byloje Nr. 3K-7-658/2002; 2006 m. birželio 7 d. nutartis Vilniaus apskrities viršininko administracija v. E. M. byloje Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis visuomeninė organizacija ,,Vilnoja“ v. UAB ,, Enifas“ byloje 3K-3-134/2008).

17Administraciniams teisės aktams ginčyti galioja Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytas administraciniam teisės aktui apskųsti vieno mėnesio terminas. Iš byloje esančių susirašinėjimo dokumentų kopijų (b. l. 51-65) nustatyta, kad ieškovas apie ginčijamą administracinį aktą sužinojo 2010-04-28, gavęs ginčijamo akto kopiją (b.l. 64-65), su ieškiniu į teismą kreipėsi 2012-02-27, todėl 1 mėnesio terminą praleido, neprašė jo atnaujinti. Atsakovai prašo atmesti šį reikalavimą dėl ieškinio senaties. Kadangi ieškinio senaties terminas praleistas be svarbios priežasties, reikalavimas dėl administracinio akto nuginčijimo atmestinas šiuo pagrindu (CK 1.131 str. 1 d.).

18Ieškovas ginčija sandorius CK 1. 80 str. pagrindu kaip prieštaraujančius LR Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatoms, todėl jų nuginčijimui taikytinas CK 1.125 straipsnio bendrasis ieškinio senaties terminas, kurio ieškovas nepraleido. Pirkimo procedūros pasibaigė sudarius pirkimo-pardavimo sutartį.

19Ieškinio 2 reikalavimu – pripažinti negaliojančiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2009-12-31 sudarytą susitarimą „Dėl 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. GI-42 pratęsimo“ sudarymo momentu galiojančio Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje buvo nurodyta, kad pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 patvirtino Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašą. Pagal VPĮ 3 str. pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

202005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nereglamentavo pirkimo-pardavimo sutarčių trukmės. Pagal Sutarties 19 p. sutarties galiojimo terminas – 5 metai nuo jos pasirašymo pasibaigė 2010-04-15. Nors sutartyje buvo numatyta galimybė ją pratęsti 5 metams Tarybos sprendimu, tačiau šalys su sutarties tolesniu vykdymu susijusius klausimus turėjo spręsti vadovautis galiojusiais įstatymų bei poįstatyminių aktų reikalavimais. Moksleivių maitinimo paslaugos turėjo būti perkamos VPĮ nustatyta tvarka. Sutarčių pratęsimas ir pakeitimas yra sandoriai, kurie turi atitikti įstatymo reikalavimus. Byloje esantys rašytiniai įrodymai: 2009-07-02 atskiras susitarimas dėl VšĮ „Kretingos maistas“ įsipareigojimo atlikti nuomojamų valgyklų patalpų remontą pagal darbų vykdymo etapus (b. l. 22-25), pažyma apie investuotas lėšas iki 2012 m. kovo mėnesio (įrangai apie 140 tūkst. Lt, statybinėms medžiagoms ir remontui apie 460 tūkst. Lt) nepatvirtina tokios sąlygos buvimo paskelbiant viešąjį pirkimą dėl maitinimo paslaugų bei tokia sąlyga dėl nuomojamų patalpų remonto nenumatyta ir 2005 m. balandžio 15 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje, todėl sutartis šiuo pagrindu negalėjo būti pratęsta. Užtikrinti maitinimo paslaugų atitikimą higienos normoms pagal sutarties 5.7 p. buvo paslaugų teikėjo pareiga.

21Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovo ginčijamas 2009-12-31 sudarytas susitarimas „Dėl 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. GI-42 pratęsimo“ prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio, 18 straipsnio 7 dalies nuostatoms, LR Vyriausybė 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 patvirtino Aprašo nustatytų kriterijų bei atvejų, nes pasibaigus 2005 m. balandžio 15 d. sutarties terminui Moksleivių viešojo maitinimo paslaugos turėjo būti perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, todėl pripažintinas negaliojančiu CK 1. 80 str. 1 dalies pagrindu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (CK 1.95 str. 2d.). Pripažinus sandorį negaliojančiu, atsiranda CK 1. 80 str. 2 d., 6.145 str. numatytas restitucijos taikymo pagrindas.

22LR Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Moksleivių maitinimas mokyklose yra sudėtinė šios konstitucinės valstybės pareigos dalis. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad savivaldybė teikia maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo mokyklose. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad ginčas yra susijęs su viešuoju interesu.

23Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (2011-01-02 redakciją) 952 straipsnio 2, 4 dalies nuostatas, teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 951 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirastų pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Šiuo teismo sprendimu pripažinus negaliojančiu 2009-12-31 sudarytą susitarimą „Dėl 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. GI-42 pratęsimo“ ir nutraukus sutartį, organizuoti naują šių paslaugų pirkimą įstatymų nustatyta tvarka reikalingas ilgesnis laikotarpis, paslaugų teikėjo pakeitimas atsižvelgiant į jo investicijas, paslaugų teikimo nutraukimas būtų neproporcingas atsiradusioms pasekmėms, todėl 2005-04-15 sutarties pratęsimo terminas sutrumpinamas iki maksimalaus 3 metų termino ( t.y. iki 2013-04-15).

24Ieškovo ginčijamos viešojo pirkimo procedūros (ieškinio 3 p.) yra pasibaigusios sudarius 2009-11-30 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos su VšĮ „Kretingos maistas“ paslaugų pirkimo sutartis dėl Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių ugdytinių maitinimo, todėl negali būti ginčijamos, ieškinio reikalavimas atmestinas.

25Dėl ieškinio 4-6 p. reikalavimų. Iš byloje esančių duomenų, šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad tiek Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos, tiek Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinės grupės įsikūrusios pagrindinių mokyklų pastatuose. Šių mokyklų mokinių maitinimo paslaugas pagal 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. GI-42 teikia atsakovas VšĮ įstaiga „Kretingos maistas“, kuriai išnuomotos mokyklų valgyklų patalpos, pagal skelbto konkurso sąlygų 7. 3 p. maistas turėjo būti gaminamas vietoje (b. l. 29). 2009-11-30 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos su VšĮ „Kretingos maistas“ paslaugų pirkimo sutartis dėl Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių ugdytinių maitinimo organizavus supaprastintą viešąjį pirkimą apklausos būdu, perkančiosios organizacijos nustatytomis sąlygomis (b. l. 26-50). Atsižvelgiant į sutarčių sudarymo aplinkybes, esant tuo metu galiojančiai pagrindinei 2005-04-15 sutarčiai, ekonominiu ir socialiniu požiūriu toks pirkimo būdas neprieštaravo Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnio 2 dalies, 92 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatoms, todėl ieškinio 3-5 punktų reikalavimai, jų neįrodžius, atmestini (CPK 178 str.). Ieškinio 6 punkto reikalavimas dėl alternatyvių sankcijų taikymo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 952 straipsnio 4 dalies 2 punktą, atmestinas, nes nepripažinus 2009-11-30 sutarčių dėl Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių ugdytinių maitinimo pirkimo paslaugų negaliojančiomis, atmestinas ir šis reikalavimas kaip išvestinis (CPK 178 str.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27Iš dalies patenkinus ieškinį, proporcingai atmestų reikalavimų daliai (83 proc.), iš ieškovo priteistinos atsakovo VšĮ „Kretingos maistas“ turėtos advokato atstovavimo išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 98 str.). Atsakovas prašo priteisti 8407, 01 Lt atstovavimo išlaidų ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus (b. l. 178-183). Tačiau atstovavimo išlaidos priteistinos ne didesnės, nei numatyta LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d įsakymu Nr. 1R – 85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalų dydį. Atsakovo atstovas yra parengęs atsiliepimą į ieškinį, todėl remiantis nurodytomis rekomendacijomis priteistina ne daugiau 3 minimalios mėnesinės algos, t.y. 2400 Lt, taip pat yra parengęs 3 dokumentus, susijusius su atstovavimu (b. l. 90-93, 155, 178), todėl priteistina - 288 Lt (800 Lt x 0,12x3), atstovavo teisme 1 parengiamajame ir 2 teismo posėdžiuose (trukmė-3 val.), kas sudaro 360 Lt (800 Lt x 0,15 x 3). Todėl pripažintina pagrįstomis 3048 Lt dydžio atstovavimo išlaidos, nuo šios sumos 83 proc. atmestų reikalavimų daliai skaičiuotina 2530 Lt, kuri priteistina iš ieškovo atsakovui VšĮ „Kretingos maistas“ .

28Ieškovas - valstybės institucija, pareiškusi ieškinį ginant viešąjį interesą, todėl nuo žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei yra atleista (CPK 83 str. 5 p.). Patenkinus 1 ieškinio reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu valstybei iš atsakovų po lygiai priteistinas 100 Lt žyminis mokestis CPK 80 str. 1 d. 5 punkto pagrindu (CPK 96 str. 1 d.).

29Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

30ieškinį tenkinti iš dalies.

31Pripažinti negaliojančiu 2009-12-31 sudarytą susitarimą „Dėl 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. GI-42 pratęsimo“. Nuo 2010-04-15 penkeriems metams pratęstą 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ sutarties Nr. GI-42 „ Dėl Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo“ terminą sutrumpinti iki 2013 m. balandžio 15 d.

32Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

33Iš Viešųjų pirkimų tarnybos (juridinio asmens kodas - 188656261, buveinė - Kareivių gt. 1, LT-08221 Vilnius) priteisti 2530 Lt ( du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt litų) išlaidas už advokato pagalbą VšĮ „Kretingos maistas“ (juridinio asmens kodas 164687871, buveinė - Dariaus ir Girėno gt. 96, LT-74187 Jurbarkas) naudai.

34Iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas188713933, buveinė-Dariaus ir Girėno gt. 96,LT-74187 Jurbarkas) ir VšĮ „Kretingos maistas“ (juridinio asmens kodas 164687871, buveinė-Palangos g.38B, LT-97122 Kretinga) priteisti iš kiekvieno po 50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant į valstybės sąskaitą Nr.LT247300010112394300 Swedbankas AB, įmokos kodas 5660. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Ieškovas ieškiniu prašo: 1. panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos... 3. 2. pripažinti negaliojančiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir... 4. 3. nuo 2010-04-15 panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos... 5. 4. pripažinti negaliojančia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir... 6. 5. pripažinti negaliojančia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir... 7. 6. pripažinus negaliojančiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir... 8. Ieškovo atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad... 9. Atsakovo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens... 10. Atsakovo VšĮ „Kretingos maistas“ atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Iš šalių paaiškinimų, byloje pateiktų... 12. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vykdyto supaprastinto atviro... 13. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.... 14. 2009 m. liepos 2 d. susitarimu Nr.G1-89 paslaugų teikėjas VšĮ „Kretingos... 15. 2009-11-30 Jurbarko rajono savivaldybės administracija su VšĮ „Kretingos... 16. Byloje reiškiamas ieškinio 1 p. reikalavimas dėl 2009-06-25 Jurbarko rajono... 17. Administraciniams teisės aktams ginčyti galioja Administracinių bylų... 18. Ieškovas ginčija sandorius CK 1. 80 str. pagrindu kaip prieštaraujančius LR... 19. Ieškinio 2 reikalavimu – pripažinti negaliojančiu Jurbarko rajono... 20. 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių... 21. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovo ginčijamas 2009-12-31... 22. LR Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė rūpinasi žmonių... 23. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (2011-01-02 redakciją) 952 straipsnio 2, 4... 24. Ieškovo ginčijamos viešojo pirkimo procedūros (ieškinio 3 p.) yra... 25. Dėl ieškinio 4-6 p. reikalavimų. Iš byloje esančių duomenų, šalių... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. Iš dalies patenkinus ieškinį, proporcingai atmestų reikalavimų daliai (83... 28. Ieškovas - valstybės institucija, pareiškusi ieškinį ginant viešąjį... 29. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,... 30. ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Pripažinti negaliojančiu 2009-12-31 sudarytą susitarimą „Dėl 2005 m.... 32. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Iš Viešųjų pirkimų tarnybos (juridinio asmens kodas - 188656261, buveinė... 34. Iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens...