Byla 2-1094/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – viešoji įstaiga „Kretingos maistas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ieškinį atsakovui Jurbarko rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – viešoji įstaiga „Kretingos maistas“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo 2014 m. kovo 6 d. rašte Nr. R4-24-833 ir 2014 m. kovo 18 d. rašte Nr. R4-24-910 užfiksuotus sprendimus dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir pirkimo laimėtojo VšĮ „Kretingos maistas“ nustatymo.

5Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo Nr. 139744 procedūras ir įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas. Nurodė, kad perkančioji organizacija pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas – viešųjų pirkimų principus ir tikslą, nes atmetė mažiausios kainos ir pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantį ieškovės pasiūlymą. Taip buvo sudarytos sąlygos toliau tęsti neteisėtai vykdomas pirkimo procedūras ir dar vienam (dešimties metų) laikotarpiui sudaryti neteisėtą pirkimo sutartį su VšĮ „Kretingos maistas“. Teigė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo teisėtų interesų gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba neįmanoma ir ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Sudarius sutartį su nepagrįstai išrinktu pirkimo laimėtoju, ieškovui grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją būtų neįmanoma arba sudėtinga. Ginčijamu pirkimu perkamos paslaugos iš dalies gali būti jau suteiktas, o tai neigiamai atsilieptų ieškovės planuojamoms pajamoms gauti. Pirkimo procedūrų sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes mokinių maitinimas nuo rugsėjo 1-osios dienos ir šiuo metu yra ir bus užtikrintas. Be to, mokslo metai jau baigiasi (gegužės – birželio mėn.), todėl mokiniai į mokyklas neis ir maitinti jų nereikės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 11 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad pareikštu ieškiniu ieškovas ginčija atsakovo sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą „Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013-2023 metų programos įgyvendinimo paslaugos“. Šiuo pirkimu atsakovas siekia įsigyti paslaugą dėl maitinimo suteikimo viso Jurbarko rajono mokiniams ir ugdytiniams, tarp jų ir dėl nemokamo maitinimo minėtiems asmenims. Pažymėjo, kad mokyklose ir ugdymo įstaigose turi būti užtikrintas maitinimo nepertraukiamumas. Atsižvelgė į tai, kad nemokamas maitinimas yra viena iš socialinės paramos rūšių ir yra skiriamas mokiniams iš šeimų, kurių vidutinės pajamos yra mažesnės nei nustatytas valstybės remiamų pajamų dydis. Todėl padarė išvadą, kad viešasis interesas apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę, užtikrinant jų maitinimo, o juo labiau nemokamo, nepertraukiamumą, turi būti ginamas prioritetiškai. Ieškovo argumentą, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones nenukentės viešasis interesas, kadangi mokinių maitinimas šiuo metu yra ir bus užtikrintas, atmetė kaip nepagrįstą. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1681-264/2012 buvo pripažintas negaliojančiu 2009 m. gruodžio 31 d. sudarytas susitarimas „Dėl 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. GI-42 pratęsimo“. Nuo 2010 m. balandžio 15 d. penkeriems metams pratęstos 2005 m. balandžio 15 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Kretingos maistas“ sutarties Nr. GI-42 „ Dėl Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo paslaugų teikimo“ terminas sutrumpintas iki 2013 m. balandžio 15 d. Taigi susitarimas dėl maitinimo paslaugų galioja tik iki 2013 m. balandžio 15 d., o tai reiškia, jog priešingai nei teigia ieškovas – bylos nagrinėjimo metu minėtų paslaugų teikimas moksleiviams nėra užtikrintas, o mokslo metų pabaiga nesutampa su susitarimo pabaigos data. Nagrinėjamu atveju teismas prioritetą teikė socialiai jautrios visuomenės grupės – paslaugas gaunančių mokinių interesų apsaugai. Atmetė ieškovo argumentą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui galbūt palankaus sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomu. Ginčo viešuoju pirkimu įsigyjamos paslaugos yra tęstinės ir dalomos, todėl, nustačius perkančiosios organizacijos pažeidimų, susijusių su vieno tiekėjo išrinkimu laimėtoju, faktą, įmanomas jo pakeitimas kitu, nesudarant grėsmės viešajam interesui, teikiamos paslaugos kokybei ir pan. Pažymėjo, kad ieškovo nurodomas jo gautinų pajamų galimas sumažėjimas negali būti suprantamas kaip teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimas ar juo labiau prilyginamas teismo sprendimo įvykdymo negalimumui. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas sprendė, kad pirkimo procedūrų stabdymas nėra ekonomiškai tikslingas ir pažeistų viešą interesą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį ir išspęsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismų praktika lemia, kad viešasis interesas pirmiausia reikalauja stabdyti viešųjų pirkimų procedūras, o nagrinėjamu atveju teismas to visiškai nevertino. Dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, kad egzistuoja pagrįstas ir neginčijamas viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja nustatyti, ar įvykusio pirkimo procedūros buvo teisėtos ir skaidrios.

112. Atsakovas savo veiklai vykdyti reikalingų maitinimo paslaugų poreikį gali patenkinti ne neteisėtu būdu skubiai sudarydamas pirkimo sutartį, o sudarydamas laikiną pirkimo sutartį. Be to, turi teisę įvykdyti skubų viešąjį pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų (apklausos) būdu laikinam reikalingų paslaugų įsigijimui. Apeliantas nesutinka su teismo argumentu, kad maitinimo paslaugų teikimas moksleiviams nėra užtikrintas. Atsakovas maitinimo paslaugų sutartį su VšĮ „Kretingos maistas“ vykdo nuo 2005 m. Kitoje byloje teismas pripažino, kad ši sutartis buvo pratęsta neteisėtai, tačiau tai atsakovui nebuvo pakankamas argumentas nutraukti sutartį ir ją sudaryti su kitu teisėtų procedūrų pagrindu išrinktu tiekėju. Akivaizdu, kad ši aplinkybė kelia pagrįstas abejones atsakovo veiksmų teisėtumu ir skaidrumu. Be to, konkursas užsitęsė ir taip ilgą laiką ir visą laiką maitinimas buvo užtikrintas minėtos atsakovo su VšĮ „Kretingos maistas“ sudarytos sutarties pagrindu. Atsižvelgiant į tai, dar vienos laikinos sutarties sudarymas ar šios pratęsimas nepakeis iki šiol buvusios situacijos. Atsakovas vėl siekia sudaryti neteisėtą sutartį būtent su VšĮ „Kretingos maistas“, todėl būtina stabdyti pirkimą ir tik iš esmės išnagrinėjus ginčą sudaryti pirkimo sutartį dar dešimčiai metų. Atsakovui su trečiuoju asmeniui sudarius pirkimo sutartį, ieškovas patirtų didelių nuostolių, nes dalis ginčijamu pirkimu perkamų paslaugų jau būtų suteikta.

123. Būtina įvertinti, kad įstatymai nustato pakankamai trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus. Toks teisinis reguliavimas užtikrina perkančiųjų organizacijų interesus ir gerokai sumažina nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą ir atmesti skundą. Atsakovas mano, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Teismas tinkamai išnagrinėjo teisingam sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimti svarbias aplinkybes ir jas patvirtinančius įrodymus, tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės normas, turėjusias esminės reikšmės skundžiamai nutarčiai priimti.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo skundą atmesti, paliekant nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju pažeistų teisėtus visuomenės interesus, šių priemonių netaikymas neapsunkintų ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo ir nesudarytų ieškovui žymios žalos. Pažymi, kad analogiškose byloje yra suformuota aiški teismų praktika, paneigianti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę šiuo atveju.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

17Bylos duomenimis, atsakovo vykdymo viešojo pirkimo objektas – Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013–2023 metų programos įgyvendinimo paslaugos, kurios bus teikiamos viso Jurbarko rajono mokiniams ir ugdytiniams, tarp jų ir dėl nemokamo maitinimo minėtiems asmenims.

18Minėta, kad teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaujasi viešuoju interesu. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas pagrindinį dėmesį skyrė būtent viešojo intereso apsaugai. Pagal viešųjų pirkimų ginčų praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi; viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas prioritetą suteikė viešajam interesui, susijusiam su visuomenės interesu atsakovo vykdomo pirkimo objektu. Ginčo viešojo pirkimo sąlygos sudarytos vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-68 patvirtinta Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013–2023 metų programa, kurios bendrosiose nuostatose nurodoma, kad organizuodama bendrojo ugdymo vaikų maitinimą savivaldybė sieks pagerinti jo kokybę ir saugą, parinkdama maitinimo paslaugos tiekėją ir pritraukdama jo investicijas patalpų remontui ir trūkstamai ekonomiškai virtuvės įrangai įsigyti. Nepaisant to, kad viešasis pirkimas vykdomas siekiant įsigyti maitinimo paslaugas, tuo pačiu tiekėjui numatyta pareiga investuoti konkretaus dydžio lėšas pagerinant maitinimo patalpas ir įsigyjant būtiną įrangą. Todėl pirkimo objektas skirtas ne vien kasdieniam vaikų maitinimui užtikrinti, tačiau ir bendrajai mokymosi įstaigų patalpų būklei gerinti. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ši vertybė laikytina prioritetine. Dėl nurodytų motyvų atmestini atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad po ginčo pirkimo procedūrų sustabdymo maitinimo paslaugos galės būti teikiamos pagal laikiną sutartį. Šie apelianto argumentai neatitinka faktinės situacijos. Ginčo viešasis pirkimas ir yra organizuojamas būtent dėl to, kad būtų ne tik teikiamas maitinimo paslaugos, bet ir pagerinta maitinimo patalpų bei įrangos būklė. Esant laikinai sutarčiai, nė vienas iš tiekėjų neinvestuotų lėšų. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl minėtos pirkimo sąlygos, susijusios su patalpų ir įrangos atnaujinimu, apeliantas nepasisako atskirajame skunde, nepagrįstai pirkimo sutarties apimtį ir tikslus susiaurindamas tik iki maitinimo paslaugos moksleiviams suteikimo.

19Pažymėtina ir tai, kad ieškovas ieškiniu ginčija viešojo pirkimo sąlygas, laikydamas jas neteisėtomis, tačiau vykstant pirkimo procedūroms nesinaudojo savo teise kreiptis į teismą dėl šių sąlygų pakeitimo. Tik sužinojęs apie tai, kad pirkimo laimėtoju paskelbtas trečiasis asmuo, ieškovas inicijavo teisminį ginčą dėl viešojo pirkimo procedūros neteisėtumo. Ši aplinkybė sudaro pagrindą teigti, kad ieškovas labiau rūpinasi savo privačių interesų, o ne viešojo intereso (viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, skaidrumo) apsauga. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovo deklaruojamas poreikis užtikrinti ginčo pirkimo procedūros teisėtumą, atsiradęs tik po to, kai pirkimą laimėjo trečiasis asmuo, nagrinėjamu atveju nelaikytinas prioritetiniu visuomenės interesu. Pažymėtina, kad net esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti netaikomos tuo atveju, jeigu jų taikymas sukeltų atsakovui/visuomenei didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų (taikymo atveju) nauda ieškovui.

20Dėl apelianto argumentų, kad atsakovui sudarius su trečiuoju asmeniu pirkimo sutartį ieškovas patirtų didelių nuostolių, pažymėtina, jog mokslo metai jau eina į pabaigą, todėl maitinimo paslaugų poreikis sumažės. Ši aplinkybė leidžia teigti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų įvykdyta tik maža ir nereikšminga 10 metų trukmės pirkimo sutarties dalis. Dėl šios priežasties laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas neapsunkintų būsimo ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo, o tai yra esminis kriterijus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, dėl šio apelianto argumento pirmosios instancijos teismas jau pasisakė, nurodydamas, kad ieškovo gautinų sumų sumažėjimas negali būti suprantamas kaip teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimas ar juo labiau prilygintas teismo sprendimo įvykdymo negalimumui. Apeliantas, prieštaraudamas tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai, nepateikė įtikinamų argumentų jai paneigti. Taigi aplinkybė, kad ieškovo gautinos pajamos gali sumažėti, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, atsižvelgiant į įstatymo nustatytus trumpus viešųjų bylų nagrinėjimo terminus ir ginčo pirkimo sutarties trukmę, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

21Be to, iš atsakovo kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų duomenų matyti, kad 2014 m. balandžio 18 d. su trečiuoju asmeniu buvo sudaryta pirkimo sutartis Nr. 460. Mokinių maitinimo ir investicinės paslaugos teikiamos pagal šią sutartį, jau pradėta įgyvendinti maitinimo programa, todėl būtų neracionalu nutraukti Jurbarko savivaldybės tarybos patvirtintą bendrojo ugdymo vaikų maitinimo programą.

22Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo 2014... 5. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 11 d. nutartimi atmetė ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m.... 10. 1. Teismų praktika lemia, kad viešasis interesas pirmiausia reikalauja... 11. 2. Atsakovas savo veiklai vykdyti reikalingų maitinimo paslaugų poreikį gali... 12. 3. Būtina įvertinti, kad įstatymai nustato pakankamai trumpus viešųjų... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Kauno apygardos teismo 2014... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo skundą atmesti,... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 17. Bylos duomenimis, atsakovo vykdymo viešojo pirkimo objektas – Jurbarko... 18. Minėta, kad teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas ieškiniu ginčija viešojo pirkimo... 20. Dėl apelianto argumentų, kad atsakovui sudarius su trečiuoju asmeniu pirkimo... 21. Be to, iš atsakovo kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų... 22. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 24. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....