Byla B2-2586-436/2012
Dėl BUAB „SEK statyba“ 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus „Swedbank“, AB skundą dėl BUAB „SEK statyba“ 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

2kreditorius „Swedbank“, AB skundu prašo panaikinti BUAB „SEK statyba“ 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą. Nurodo, kad 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą nekeisti žemės sklypo 0,5450 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo kainos ir tvarkos, patvirtintos 2012-07-11 vykusiame kreditorių susirinkime, t.y. parduoti žemės sklypą 0,5450 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą „Swedbank“, AB, LR Vyriausybės nustatyta tvarka iš varžytynių. Nustatyti pradinę pardavimo kainą – 2.323.399,00 Lt plius 21 % PVM, bendra suma – 2.811.313,00 Lt pirmoms varžytynėms ir kainos didinimo intervalą – 3 procentus. Varžytynes pavesti vykdyti administratoriaus įgaliotam asmeniui A. S. ir apie jas viešai paskelbti Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapyje. Neįvykus pirmoms varžytynėms, paskelbti antrąsias varžytynes ir nustatyti antroms varžytynėms pradinę pardavimo kainą – 2.323.399,00 Lt plius 21 % PVM, bendra suma – 2.811.313,00 Lt. Kreditorius nesutinka su tokiu kreditorių susirinkimo nutarimu, kadangi vykdant atsakovo bankroto procedūras, kreditorių susirinkimas nustatinėjo įkeisto Turto pardavimo sąlygas bei kainas. Laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 28 d. iki skundžiamo nutarimo priėmimo dienos buvo paskelbtos septynerios turto pardavimo varžytynės. Prieš metus 2011 m. rugpjūčio 26 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo nustatytos tokios pačios šio turto pardavimo iš varžytynių kainos ir tvarka, ir iki šiol nesumažinta. Vykdant varžytynes, neatsirado nei vienas pirkėjas. Bankas atsisakė perimti turtą, nes nustatytos kainos žymiai viršijo realią turto rinkos vertę. Turto vertintojų nuomone, šio turto kaina 2012 m. balandžio 5 d. buvo 847.000,00 Lt, tačiau kreditoriai susirinkimuose turto pardavimo kainos nemažino, tokiu atveju, kreditoriai sąmoningai, be jokio pagrindo siekia vilkinti bankroto procesą, atsiskaitymą su kreditoriais. Antrus metus tęsiant rinkos sąlygas neatitinkančias turto pardavimo procedūras be jokio racionalaus ir ekonomiškai paaiškinamo pagrindo yra didinimas administravimo išlaidų ir atitinkamai mažinamos lėšos, skirtinos atsiskaitymui su kreditoriais.

3Atsakovo BUAB „SEK statyba“ administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepime į skundą nurodo, kad su skundu ir jame išdėstytais motyvais sutinka, prašo jį patenkinti.

4Skundas tenkintinas.

5Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi UAB „SEK statyba“ iškelta bankroto byla. 2010 m. balandžio 20 d. teismo nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe kreditoriaus „Swedbank“, AB finansinis reikalavimas patvirtintas 2.476.758,91 Lt.

6Įmonių bankroto įstatymas kreditoriams (kreditorių susirinkimui) suteikia plačias teises, susijusias su įmonės turto valdymo ar disponavimo klausimais. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punktą, įmonės turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas ir teisės aktai nenustato privalomos turto įvertinimo procedūros prieš tvirtinant šias kainas, todėl yra pagrindas daryti išvadą, kad teisė spręsti dėl turto pardavimo ir pradinės kainos nustatymo procedūros tikslingumo paliekama kreditoriams.

7Kaip teisingai nurodė kreditorius, 2011 m. vasario 22 d. įvykusiame antrajame kreditorių susirinkime buvo sprendžiamas klausimas dėl žemės sklypo 0,5450 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įkeisto „Swedbank“, AB, (toliau – Turtas) pardavimo kainos ir tvarkos. Šiame susirinkime administratoriaus įgaliotas asmuo pasiūlė nustatyti šio Turto pardavimo kainą lygią jo įsigijimo vertei. Kreditoriai „Swedbank“, AB ir UAB „Swedbank lizingas“ pasiūlė antroms varžytynėms kainą sumažinti ne 20 %, bet 30 % ir papildomai apie parduodamą Turtą paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kreditoriai nepritarė „Swedbank“, AB ir UAB „Swedbank lizingas“ pasiūlymui, todėl buvo priimtas administratoriaus įgalioto asmens pasiūlymas ir nutarta parduoti žemės sklypą 0,5450 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą „Swedbank“, AB, LR Vyriausybės nustatyta tvarka iš varžytynių. Nustatyti pradinę pardavimo kainą – 100 % žemės įsigijimo (balansinės vertės), t.y. 3.630.311,00 Lt pirmoms varžytynėms ir kainos didinimo intervalą – 3 procentus. Varžytynes pavesti vykdyti administratoriaus įgaliotam asmeniui A. S. ir apie jas viešai paskelbti Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai. Neįvykus pirmoms varžytynėms, paskelbti antrąsias varžytynes ir nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, sumažinti antrosioms varžytynėms pardavimo kainą 20 procentų. Administratorius savo 2011 m. vasario 22 d. ataskaitoje nurodė, kad vertinimo neatliks, pati rinka įvertins ir tokiu būdu bus išvengta nuostolių. Nors jau tuo metu Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje 2011 m. sausio 12 d. vertinimu fiksuota šio Turto vidutinė rinkos vertė – 801.000,00 Lt.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, skelbtos žemės sklypo pardavimo varžytynės 2011-03-28 ir 2011-04-12 neįvyko, nes nebuvo užsiregistravusių dalyvių. Kreditorius „Swedbank“, AB perimti turtą po varžytynių atsisakė, todėl buvo sušauktas kitas kreditorių susirinkimas tuo pačiu darbotvarkės klausimu, kuris įvyko 2011 m. balandžio 21 d. Kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, kreditoriams buvo pasiūlyti du Turto pardavimo kainos nustatymo variantai, iš kurių pirmąjį pasiūlė kreditorius ITC Invest Limited, o antrąjį - „Swedbank“, AB. Pažymėtina, kad kreditoriaus ITC Invest Limited finansinis reikalavimas Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi patvirtintas 3.220.923,59 Lt, kai tuo tarpu iš viso 2011 m. balandžio 21 d. patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 5.991.204,49 Lt, t.y. kreditoriaus ITC Invest Limited finansinis reikalavimas procentine išraiška sudaro daugiau nei 50 % visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, todėl jo balsavimas susirinkimuose turi lemiamą reikšmę visų kitų kreditorių atžvilgiu. Taigi, 2011 m. balandžio 21 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo pritarta pirmam variantui ir priimtas nutarimas parduoti žemės sklypą 0,5450 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą „Swedbank“, AB, LR Vyriausybės nustatyta tvarka iš varžytynių. Sumažinti 5 procentais buvusią pardavimo kainą ir nustatyti pradinę pardavimo kainą – 2.759.037,00 Lt plius 21 % PVM, bendra suma – 3.338.435,00 Lt pirmoms varžytynėms ir kainos didinimo intervalą – 3 procentus. Varžytynes pavesti vykdyti administratoriaus įgaliotam asmeniui A. S. ir apie jas viešai paskelbti Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai. Neįvykus pirmoms varžytynėms, paskelbti antrąsias varžytynes ir sumažinti antrosioms varžytynėms pardavimo kainą 10 procentų ir nustatyti antroms varžytynėms pradinę pardavimo kainą – 2.483.133,00 Lt plius 21 % PVM, bendra suma – 3.004.591,00 Lt.

9Vėl gi, skelbtos žemės sklypo pardavimo varžytynės 2011-05-26 ir 2011-06-08 neįvyko, nes nebuvo užsiregistravusių dalyvių. Kreditorius „Swedbank“, AB perimti turtą po varžytynių atsisakė, todėl buvo sušauktas kitas kreditorių susirinkimas tuo pačiu darbotvarkės klausimu, kuris įvyko 2011 m. birželio 21 d. Kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, kreditoriams buvo pasiūlyti du Turto pardavimo kainos nustatymo variantai, iš kurių pirmąjį, lygiai tokį patį, kuris buvo pasiūlytas ir kreditorių susirinkimo priimtas prieš tai buvusiame 2011 m. balandžio 21 d. kreditorių susirinkime, pasiūlė kreditorius ITC Invest Limited, o antrąjį - „Swedbank“, AB. Atkreiptinas dėmesys, kad kreditoriaus „Swedbank“ ,AB pasiūlė nustatyti žemesnes Turto pardavimo kainas, nei kreditorius ITC Invest Limited. Tačiau kreditoriai susirinkime vėl pritarė pirmam kreditoriaus ITC Invest Limited pasiūlytam variantui ir turto pardavimo varžytynėse kainų nekeitė.

10Skelbtos žemės sklypo pardavimo varžytynės 2011-08-01 ir 2011-08-12 neįvyko, nes nebuvo užsiregistravusių dalyvių. Kreditorius „Swedbank“, AB perimti turtą po varžytynių atsisakė, todėl buvo sušauktas kitas kreditorių susirinkimas tuo pačiu darbotvarkės klausimu, kuris įvyko 2011 m. rugpjūčio 26 d. Kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, kreditoriams buvo pasiūlyti du Turto pardavimo kainos nustatymo variantai, kurių pirmąjį šiek tiek sumažintomis kainomis pasiūlė kreditorius ITC Invest Limited, o antrąjį, dar labiau sumažintomis kainomis pasiūlė „Swedbank“, AB. Kaip ir prieš tai vykusiuose susirinkimuose, kreditoriai priėmė pirmąjį, kreditoriaus ITC Invest Limited pasiūlytą variantą.

11Turto nepavyko parduoti nė vienose skelbtose varžytynėse, o tokia situacija kartojosi visuose vėliau vykusiuose 2011 m. spalio 27 d., 2012 m. balandžio 16 d., 2012 m. liepos 11 d. kreditorių susirinkimuose. Tokia pati situacija susiklostė ir įvykusiame 2012 m. rugsėjo 28 d. susirinkime, kurio nutarimą skundžią kreditorius „Swedbank“, AB, t.y. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą nekeisti žemės sklypo 0,5450 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo kainos ir tvarkos, patvirtintos 2012-07-11 vykusiame kreditorių susirinkime, t.y. parduoti žemės sklypą 0,5450 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą „Swedbank“, AB, LR Vyriausybės nustatyta tvarka iš varžytynių. Nustatyti pradinę pardavimo kainą – 2.323.399,00 Lt plius 21 % PVM, bendra suma – 2.811.313,00 Lt pirmoms varžytynėms ir kainos didinimo intervalą – 3 procentus. Varžytynes pavesti vykdyti administratoriaus įgaliotam asmeniui A. S. ir apie jas viešai paskelbti Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapyje. Neįvykus pirmoms varžytynėms, paskelbti antrąsias varžytynes ir nustatyti antroms varžytynėms pradinę pardavimo kainą – 2.323.399,00 Lt plius 21 % PVM, bendra suma – 2.811.313,00 Lt.

12ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas, teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Trečiame punkte numatyta šių kreditorių teisė kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į ĮBĮ ir kituose teisės aktuose reglamentuoto įmonės bankroto proceso teisėtumo įvertinimą. Nagrinėdamas ginčus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, teismas, visų pirma, turi įvertinti, ar priimti kreditorių nutarimai neprieštarauja teisės aktams, ar jie buvo priimti nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą. Šiame bankroto proceso etape teismas neprivalo detaliai išanalizuoti ir pasisakyti dėl atskirų kreditorių abejonių dėl konkrečių kreditorių susirinkimų nutarimų ekonominio pagrįstumo, naudingumo bankrutuojančios įmonės kreditoriams. Esminis vaidmuo, priimant sprendimus dėl bankrutuojančios įmonės turto, taip pat ir pagrindinis vaidmuo siekiant bankrutuojančios įmonės turtą realizuoti taip, kad kuo daugiau lėšų liktų atsiskaitymui su bankrutavusio rinkos subjekto kreditoriais, tenka patiems kreditoriams. Būtent jie turi realiausias galimybes įvertinti, kokia parduodamo turto kaina (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis c.b. Nr. 2-1692/2010).

13Panaikinti kreditorių priimtą nutarimą remiantis ekonominio pobūdžio argumentais būtų reikalinga tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis c.b. Nr. 2-570/2012).

14Teismas, įvertinęs bankroto bylos eigą daro išvadą, kad pradinės Turto pardavimo kainos nustatymo kriterijai yra teisiškai ir ekonomiškai nepagrįsti, ūkiškai neracionalūs, stingantys loginio pagrindimo. Pradinės Turto pardavimo kaina nustatyta vadovaujantis bendrovės balansiniais duomenimis. Kreditorių susirinkimas visiškai neatsižvelgė į nekilnojamojo turto registro išrašo duomenis. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Turto vertinimas nebuvo atliekamas, todėl kreditorių susirinkimas neturėjo jokio pagrindo tikėtis sėkmingo turto pardavimo, nes pagal šiuos kriterijus parinkta kaina visiškai neatitiko realios parduodamo turto vertės, itin aukštos pradinės pardavimo kainos nustatymu pats kreditorių susirinkimas iš esmės sužlugdė rezultatyvaus turto pardavimo varžytynėse galimybę. Kaip jau nurodyta, bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, kad BUAB „SEK statyba“ kreditoriai būtų svarstę ir priėmę atitinkamą nutarimą dėl varžytynėse parduodamo turto vertinimo tvarkos. Tiek 2011 m. rugpjūčio 26 d., tiek 2011 m. spalio 27 d., 2012 m. balandžio 16 d., 2012 m. liepos 11 d. kreditorių susirinkimo posėdžiuose nustatyta parduodamo turto pradinė pardavimo kaina – 2.323.399,00 Lt, kai tuo tarpu buvo žinoma Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje 2011 m. sausio 12 d vertinimu fiksuota šio turto vidutinė rinkos vertė – 801.000,00 Lt. Kodėl šia verte nebuvo remiamasi kaip pagrindu nustatant pradinę turto pardavimo varžytynėse kainą, lieka neaišku, nors kitų turto įvertinimo duomenų nebuvo, o nei bankroto administratorius, nei kreditorių susirinkimas nesiėmė spręsti klausimų dėl turto vertinimo tvarkos nustatymo bei turto rinkos vertės išaiškinimo (turto įvertinimo). Kaip matyti iš kreditoriaus „Swedbank“ AB Turto vertės nustatymo pažymos Nr. LT-12-04-05-4946, vertinamo Turto rinkos kaina 2012 m. balandžio 5 d. buvo 847.000,00 Lt, o likvidacinė vertė – 500.000,00 Lt. Šiais duomenimis kreditorių susirinkimas nesivadovavo.

15Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad BUAB „SEK statyba“ bankroto procese buvo galimybių nustatyti pardavimui varžytynėse teikiamo turto rinkos vertę ir jos pagrindu nustatyti realią pradinę turto pardavimo kainą, tačiau tas nepadaryta, o pradinė pardavimo kaina kreditorių susirinkimo buvo nustatyta nerealiai didelė, nepagrįsta objektyviais duomenimis dėl tikrosios turto vertės, kurios pagrindu turtas galėjo būti parduotas sąžiningai konkuruojant potencialiems pirkėjams.

16Byloje esant objektyviems faktams apie tai, kad nustatyta turto pardavimo varžytynėse kaina buvo nepagrįstai aukšta, visiškai neatitinkanti parduodamo turto tikrosios vertės, kreditorių susirinkimo 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimas pakartotinai varžytynėse pardavinėti turtą už tą pačią anksčiau nustatytą pradinę 2.323.399,00 Lt kainą laikytinas ekonomiškai nepateisinamu, neūkišku, neatitinkančiu bankroto proceso efektyvumo, protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų

17Atsižvelgiant į išdėstytą, bei įvertinus tai, kad yra vilkinamas bankroto procesas, didinamos administravimo išlaidos ir tai nebūtų naudinga kreditoriams, teismas sprendžia, kad kreditoriaus „Swedbank“ AB skundas dėl BUAB „SEK statyba“ 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo tenkintinas.

18Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

19kreditorius „Swedbank“ AB skundą dėl BUAB „SEK statyba“ 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo patenkinti.

20Panaikinti BUAB „SEK statyba“ 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta nekeisti žemės sklypo 0,5150 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kainos ir tvarkos, patvirtintos 2012-07-11 vykusiame kreditorių susirinkime, t.y. parduoti žemės sklypą 0,5450 ha ploto, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą „Swedbank“, AB, LR Vyriausybės nustatyta tvarka iš varžytynių. Nustatyti pradinę pardavimo kainą – 2.323.399,00 Lt plius 21 % PVM, bendra suma 2.811.313,00 Lt pirmoms varžytynėms ir kainos didinimo intervalą – 3 procentus. Varžytynes pavesti vykdyti administratoriaus įgaliotam asmeniui A. S. ir apie jas viešai paskelbti Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapyje. Neįvykus pirmoms varžytynėms, paskelbti antrąsias varžytynes ir nustatyti antroms varžytynėms pradinę pardavimo kainą 2.323.399,00 Lt plius 21 % PVM, bendra suma – 2.811.313,00 Lt.

21Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. kreditorius „Swedbank“, AB skundu prašo panaikinti BUAB „SEK statyba“... 3. Atsakovo BUAB „SEK statyba“ administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepime... 4. Skundas tenkintinas.... 5. Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi UAB „SEK statyba“... 6. Įmonių bankroto įstatymas kreditoriams (kreditorių susirinkimui) suteikia... 7. Kaip teisingai nurodė kreditorius, 2011 m. vasario 22 d. įvykusiame antrajame... 8. Kaip matyti iš bylos medžiagos, skelbtos žemės sklypo pardavimo... 9. Vėl gi, skelbtos žemės sklypo pardavimo varžytynės 2011-05-26 ir... 10. Skelbtos žemės sklypo pardavimo varžytynės 2011-08-01 ir 2011-08-12... 11. Turto nepavyko parduoti nė vienose skelbtose varžytynėse, o tokia situacija... 12. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta kreditorių, kurių... 13. Panaikinti kreditorių priimtą nutarimą remiantis ekonominio pobūdžio... 14. Teismas, įvertinęs bankroto bylos eigą daro išvadą, kad pradinės Turto... 15. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad BUAB „SEK statyba“... 16. Byloje esant objektyviems faktams apie tai, kad nustatyta turto pardavimo... 17. Atsižvelgiant į išdėstytą, bei įvertinus tai, kad yra vilkinamas bankroto... 18. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių... 19. kreditorius „Swedbank“ AB skundą dėl BUAB „SEK statyba“ 2012 m.... 20. Panaikinti BUAB „SEK statyba“ 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių... 21. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...