Byla 2-1692/2010

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo „Nordea Bank Finland Plc (AB)“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutarties, kuria buvo atmestas prašymas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno projektas“ 2010 03 23 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais civilinėje byloje Nr. B2-260-343/2010, ir

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Nordea Bank Finland plc (AB) skundu prašė pripažinti negaliojančiais BUAB „Kauno projektas“ 2010 03 23 pakartotino kreditorių susirinkimo nutarimus 3, 5, 8 darbotvarkės klausimais. Skunde Nordea Bank Finland Plc (AB) nurodo, kad 2010 03 23 kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą 106 277,02 Lt nuo 2008 12 01 iki 2009 06 05 (pirmojo kreditorių susirinkimo) ir nuo 2009 06 05 iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro – 7000 Lt plius PVM per mėnesį administratoriaus atlyginimą, 350 Lt plius PVM už valandą advokato teisinėms išlaidoms; archyvavimo ir turto vertinimo paslaugos – pagal atitinkamus konkursus laimėjusių asmenų sąmatas ir sąskaitas.

6Pareiškėjas nurodė, kad už tokį pasiūlymą balsavę kreditoriai nenurodė motyvų, pagrindžiančių tokių didelių išlaidų būtinybę. Administratoriaus darbo apimtis nėra itin didelė. Todėl 2009 09 25 kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 20 000 Lt plius PVM visam bankroto procedūrų taikymo laikotarpiui yra pakankama ir protinga. Administratorius neįrodė, kad patvirtinta sąmata nėra pakankama. Be to, bankroto procesas gali nepagrįstai ilgai užsitęsti, todėl atlyginimas administratoriui sudarytų labai didelę administravimo išlaidų sąmatą. Įmonė turi vieną sklypą, kurio vertė yra 150 000 Lt, o administratoriaus atlyginimas atsižvelgus į tai, kad bankroto procesas užtruks dar metus, sudarytų 292 567 Lt, arba dvigubai daugiau negu įmonės turtas. Administravimo išlaidų sąmatos pakeitimą inicijavo kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas patvirtintas tik 2010 02 08, todėl jis nėra pilnai susipažinęs su bankroto byla bei administratoriaus darbo apimtimis.

7Susirinkime taip pat buvo priimtas nutarimas parduoti iš varžytynių pareiškėjai įkeistą žemės sklypą. Vertintojas nustatė sklypo rinkos kainą 150 000 Lt, o masinio vertinimo metu 2010 01 01 sklypo vertė buvo nustatyta 454 000 Lt . Pareiškėja siūlė nustatyti pradinę pardavimo kainą 750 000 Lt, tačiau kreditoriai susirinkime nutarė pradinę kainą nustatyti 3 760 000 Lt. Nesumažinus kainos iki protingo lygio, turto pardavimas, o tuo pačiu ir bankroto procesas užsitęstų.

8Prieš iškeliant bankroto bylą du įmonei priklausantys motovisureigiai buvo parduoti tretiesiems asmenims. Nors vyksta ikiteisminis tyrimas, o paminėti motovisureigiai yra pas trečiuosius asmenis, neatsižvelgus į tai, 2010 03 23 kreditorių susirinkimas juos dar kartą nutarė parduoti už 27 000 Lt.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno apygardos teismas 2010 06 10 nutartimi pareiškėjo skundo netenkino. Teismas pažymėjo, kad skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų buvo paduotas praleidus Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja nežinojo apie 2003 03 23 pakartotinį kreditorių susirinkimą (pirmasis 2010 03 08 neįvyko ir buvo nutarta pakartotinį kreditorių susirinkimą sušaukti 2010 03 23, patvirtinta kreditorių susirinkimo darbotvarkė, analogiška darbotvarkei, numatytai 2010 03 08 susirinkimui). Pareiškėja apie skundžiamus nutarimus turėjo pareigą sužinoti jų priėmimo dieną, nes žinojo, kada jie yra priimami. Tuo tarpu skundas dėl 2010 03 23 nutarimo paduotas tik 2010 04 21. Kaip paduotas praleidus įstatymo nustatytą 14 dienų terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti, skundas atmestinas.

12Teismas taip pat nenustatė procedūrinių kreditorių pakartotinio susirinkimo priėmimo pažeidimų. Pareiškėjas nedalyvavo nei pirmame (neįvykusiame), nei pakartotiniame kreditorių susirinkime, tačiau balsavo raštu. Teismas pažymėjo, kad, įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonę valdo kreditoriai, priimdami nutarimus kreditorių susirinkimuose. Jeigu priimami nutarimai darbotvarkėje numatytais klausimais pareiškėjui buvo svarbūs, jos atstovas galėjo dalyvauti kreditorių susirinkime ir ginti savo poziciją įtikinėjant kitus kreditorius dėl balsavimo. Kreditoriai turi teisę spręsti, už kiek parduoti turtą. Tą jie ir padarė kreditorių nutarimu. Kreditoriai balsų dauguma nusprendė ir tai, jog administravimo išlaidas būtina padidinti. Kadangi administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra kreditorių susirinkimo diskrecijos teisė, nėra pagrindo, nesant įrodymų, kad patvirtinta per didelė sąmata, nutarimą naikinti.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc (AB) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Kauno apygardos teismo 2010 06 10 nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundą patenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

151. Apygardos teismas nepagrįstai skundą pripažino paduotu praleidus įstatymo nustatytą terminą. Pareiškėjas skundžiamo kreditorių nutarimo protokolą gavo 2010 04 06, o skundą dėl kreditorių nutarimo padavė balandžio 20 d. Kreditorių susirinkimas yra nustatęs informacijos teikimo tvarką, pagal kurią administratorius susirinkime dalyvavusiems asmenims susirinkimo protokolus be atskiro prašymo teikia per 10 dienų nuo susirinkimo dienos. Pareiškėjas protokolą gavo suėjus šiam terminui ir neturėjo teisinio pagrindo reikalauti pateikti protokolą anksčiau.

16Be to, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas yra ieškinio senaties terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 05 27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010), todėl, nesant prašymo taikyti ieškinio senatį, teismas neturėjo jos taikyti (CK 1. 126 str. 2 d.).

172. Apygardos teismas neįsigilino į pareiškėjo argumentus, nors teismų praktikoje, sprendžiant klausimus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo neteisėtumo, žymiai svarbesniais pažeidimais yra pripažįstami ne procedūriniai, o su sprendimų turiniu susiję pažeidimai. Pareiškėjo atstovo dalyvavimas kreditorių susirinkime (pareiškėjas balsavo raštu) nebūtų buvęs lemiamas, kadangi 2010 03 23 kreditorių susirinkime raštu balsavo kreditoriai turintys 64,37 procentų balsų, taigi, dauguma.

183. Nors teisę nustatyti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainą turi kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5 p.), nepagrįstai didelės kainos nustatymas užvilkina bankroto procesą ir neatitinka bankroto proceso tikslų, tarp kurių ir kuo operatyvesnis bankroto procedūrų užbaigimas. Bankroto proceso vilkinimas kreditoriams nenaudingas.

194. Nors pareiškėjas pateikė detalius apskaičiavimus, įrodančius, kad administravimo išlaidos (neįskaitant advokato ir kitų papildomų paslaugų kaštų) po vienerių metų sudarytų 292 567 Lt, arba dvigubai viršytų atsakovo turto vertę, teismas dėl to nepasisakė. Sąmatos patvirtinimo klausimai kreditorių susirinkime iš viso nebuvo svarstomi ir analizuojami. Pats bankroto administratorius nėra kreditoriams pateikęs informacijos, pagrindžiančios vieno iš kreditoriaus pateiktos sąmatos pagrįstumo, todėl ir kreditoriai neturėjo objektyvių duomenų, kuriais remdamiesi būtų galėję įvertinti administravimo išlaidų padidėjimą.

205. Kreditorių nutarimas dalyje dėl administravimo išlaidų patvirtinimo priimtas pažeidžiant ir procedūrines taisykles. Darbotvarkės klausimas „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir pakeitimo“ pareiškėjui buvo pateiktas tik 2010 03 02, t.y. likus 5 dienoms iki kreditorių susirinkimo, o ne 10 dienų.

216. Motovisureigių pardavimas gali būti pradėtas tik nelikus teisinių ginčų dėl jų nuosavybės. Skubotas jų pardavimas už simbolinę kainą potencialiai gali sąlygoti sandorio negaliojimą ir papildomą bankroto proceso užvilkinimą iki šio klausimo išsprendimo.

22Gauti du atsiliepimai į atskirąjį skundą.

23Atsakovas BUAB „Kauno projektas“ atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti ir nurodo, kad apygardos teismas pagrįstai konstatavo skundą esant paduotu praleidus nustatytą terminą. Pareiškėjo prieštaravimas dėl parduodamo turto kainos nustatymo neturi nei objektyvių nei subjektyvių argumentų, pagrindžiančių kreditoriaus nuomonę. Turto, dėl kurio kainos prieštarauja pareiškėjas (automobilių) saugojimas yra nuostolingas ir didinantis bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas.

24Prie bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų galima priskirti ne tik ĮBĮ 36 str. 3 d. nurodytas išlaidas, bet ir kitas, kurios skirtos užtikrinti sklandų bankroto procesą. Nagrinėjamu atveju, prie administravimo išlaidų buvo siūloma priskirti išlaidas, skirtas advokato, atstovaujančio įmonę teismuose, paslaugoms apmokėti. 2010 03 23 kreditorių susirinkimo metu, kaip matyti iš susirinkimo protokolo, nebuvo išdėstyta abejonių, teisinių ir faktinių argumentų, prieštaraujančių minėtoms administravimo išlaidoms. Pareiškėjo, kaip didžiojo kreditoriaus, turinčio reikiamą kiekį balsų sprendimui priimti (41,92 proc.) nekonkretus ir nemotyvuotas prieštaravimas administratoriaus siūlymui vertintinas kaip piktnaudžiavimas teisėmis.

25Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad jį palaiko ir prašo tenkinti. Nurodo, kad administravimo išlaidų sąmatos padidinimas 2010 03 23 kreditorių susirinkime buvo netikslingas ir nemotyvuotas. Patvirtinus administravimo išlaidų sąmatą per kelis mėnesius bankroto bylos aplinkybės nepasikeitė, neatsirado papildomo turto, papildomų teismuose nagrinėjamų bylų, todėl nebuvo būtinybės ženkliai padidinti administratoriaus atlyginimo. Atsiliepime palaikomi ir pareiškėjo motyvai dėl per didelės nustatytos parduodamo turto kainos ir dėl negalimumo šiame bankroto proceso etape parduoti motovisureigius, dėl kurių nuosavybės tebevyksta ginčas.

26IV. Apeliacinio teismo argumentai

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28Apeliantas ginčija tris 2010 03 23 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus, nurodydamas tiek procedūrinį pažeidimą, tiek materialinio pobūdžio argumentus dėl ginčijamų nutarimų teisėtumo.

29Dėl procedūrinio pobūdžio pažeidimų.

30

31Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad darbotvarkės klausimas „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir pakeitimo“ pareiškėjui buvo pateiktas tik 2010 03 02, t.y. likus 5 dienoms iki kreditorių susirinkimo, o ne 10 dienų. Tačiau kartu pareiškėjas nenurodo pakankamų argumentų ir nepateikia įrodymų (CPK 178 str.), kad šis procedūrinis pažeidimas būtų galėjęs įtakoti kreditorių susirinkimo priimtą ir atskiruoju skundu ginčijamą nutarimą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Juo labiau, kad šis klausimas buvo įtrauktas ir į 2010-03-08 neįvykusio trečiojo kreditorių susirinkimo darbotvarkę, taigi, apeliantui apie jį buvo žinoma. Kolegija pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką, net ir nustačius kreditorių susirinkimo šaukimo ar sprendimų juose priėmimo tvarkos pažeidimus, būtina įvertinti, ar tie pažeidimai lėmė neteisėto sprendimo priėmimą. Byloje nėra duomenų, kad aplinkybė, jog pareiškėjui darbotvarkės klausimas „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir pakeitimo“ buvo pateiktas likus 5 dienoms iki kreditorių susirinkimo, galėjo įtakoti kreditorių susirinkime apelianto išreikštą poziciją dėl šio klausimo, ar įtakoti kreditorių priimto sprendimo turinį. Pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo pažeidimų, galėjusių nulemti priimtų sprendimų turinį, byloje nenustatyta. Jų nenustatė ir pirmosios instancijos teismas.

32Kolegija nepasisako dėl argumentų, susijusių su ieškinio senaties taikymu, kadangi skundą pirmosios instancijos teismas atmetė kitų motyvų pagrindu ir ieškinio senaties taikymo klausimas šios bylos teisingam išsprendimui neturi reikšmės (CK 1. 126 str. 2 d.).

33Dėl materialinio pobūdžio pažeidimų.

34

35Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, įmonei iškėlus bankroto bylą, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka įmonę valdo kreditoriai, priimdami nutarimus kreditorių susirinkimuose. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas, teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Trečiame punkte numatyta šių kreditorių teisė kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į ĮBĮ ir kituose teisės aktuose reglamentuoto įmonės bankroto proceso teisėtumo įvertinimą. Nagrinėdamas ginčus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, teismas, visų pirma, turi įvertinti, ar priimti kreditorių nutarimai neprieštarauja teisės aktams, ar jie buvo priimti nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą. Šiame bankroto proceso etape teismas neprivalo detaliai išanalizuoti ir pasisakyti dėl atskirų kreditorių abejonių dėl konkrečių kreditorių susirinkimų nutarimų ekonominio pagrįstumo, naudingumo bankrutuojančios įmonės kreditoriams. Esminis vaidmuo, priimant sprendimus dėl bankrutuojančios įmonės turto, taip pat ir pagrindinis vaidmuo siekiant bankrutuojančios įmonės turtą realizuoti taip, kad kuo daugiau lėšų liktų atsiskaitymui su bankrutavusio rinkos subjekto kreditoriais, tenka patiems kreditoriams. Būtent jie turi realiausias galimybes įvertinti, kokia parduodamo turto kaina ar įmonės administravimo sąmata labiausiai atitinka jų interesus.

36Teismas, pagal kompetenciją vertindamas, ar kreditorių priimami sprendimai yra pagrįsti, teisingi ir motyvuoti, ar jie nepažeidžia visų kreditorių teisių ir teisėtų interesų, privalo šią savo funkciją vykdyti tokiu būdu, kad nepaneigtų minėtų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių ir kompetencijos priimant sprendimus dėl bankrutuojančios įmonės turto. Galiojantys teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais teismas turėtų įvertinti ginčijamų kreditorių susirinkimų turinį, todėl jis vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines aplinkybes.

37Iš byloje esančio 2010-03-23 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad apelianto raštu išdėstyti argumentai kreditoriams susirinkime buvo pristatyti, buvo sudarytos sąlygos dėl jų pasisakyti ir kreditoriai išreiškė nuomonę balsuodami.

38Nors teisę nustatyti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainą turi kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5 p.), šioje byloje pareiškėjas teigia, kad nepagrįstai didelės parduodamo turto kainos nustatymas potencialiai užvilkins bankroto procesą ir neatitinka bankroto proceso tikslų, tarp kurių ir kuo operatyvesnis bankroto procedūrų užbaigimas. Šis argumentas vertintinas ir kitų kreditorių interesų, o būtent, intereso bankrutuojančio subjekto turtą parduoti už kuo didesnę kainą, tikslo kontekste. Be to, į bylą nėra pateikta įrodymų (CPK 178 str.) kuriais teismas galėtų remtis, spręsdamas, ar nustatyta parduodamo turto kaina tikrai yra tiek didelė, kad vienam iš kreditorių interesų – bankroto proceso operatyvumui šioje byloje reikėtų suteikti prioritetą prieš kitą kreditoriams susirinkime balsuojant išreikštą interesą – bankrutuojančio subjekto turtą realizuoti už kuo didesnę kainą. Pastebėtina, kad iš 2010-03-23 pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog apelianto pasiūlymas dėl parduodamo turto kainos buvo svarstomas ir kreditoriai dėl jo nuomonę išreiškė. Atitinkamai byloje nepakanka įrodymų, kad teismas galėtų daryti išvadą, jog motovisureigius kreditorių susirinkimas nusprendė parduoti skubotai ir už tiek simbolinę kainą, kad siekiant bankroto proceso operatyvumo buvo paneigti pareiškėjo interesai ir visų kreditorių tikslas administruoti bankrutuojančią įmonę taip, kad kuo daugiau lėšų liktų atsiskaitymui su kreditoriais.

39Kadangi apelianto raštu išdėstyti pasiūlymai 2010-03-23 kreditorių susirinkime buvo svarstomi, dėl jų kreditoriai turėjo galimybę išreikšti nuomonę ir tą padarė balsuodami, kolegija sprendžia, kad apelianto teisės ir interesai skundžiamais kreditorių susirinkimo priimtais sprendimais nebuvo pažeisti. Todėl naikinti teisėtai priimtų pakartotinio kreditorių 2010-03-23 susirinkimo nutarimų nėra pagrindo.

40Teisėjų kolegija, vadovaujantis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

41Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
3. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. I. Ginčo esmė ... 5. Nordea Bank Finland plc (AB) skundu prašė pripažinti negaliojančiais BUAB... 6. Pareiškėjas nurodė, kad už tokį pasiūlymą balsavę kreditoriai nenurodė... 7. Susirinkime taip pat buvo priimtas nutarimas parduoti iš varžytynių... 8. Prieš iškeliant bankroto bylą du įmonei priklausantys motovisureigiai buvo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2010 06 10 nutartimi pareiškėjo skundo netenkino.... 12. Teismas taip pat nenustatė procedūrinių kreditorių pakartotinio susirinkimo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai ... 14. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc (AB) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 15. 1. Apygardos teismas nepagrįstai skundą pripažino paduotu praleidus... 16. Be to, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas yra ieškinio senaties... 17. 2. Apygardos teismas neįsigilino į pareiškėjo argumentus, nors teismų... 18. 3. Nors teisę nustatyti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainą turi... 19. 4. Nors pareiškėjas pateikė detalius apskaičiavimus, įrodančius, kad... 20. 5. Kreditorių nutarimas dalyje dėl administravimo išlaidų patvirtinimo... 21. 6. Motovisureigių pardavimas gali būti pradėtas tik nelikus teisinių... 22. Gauti du atsiliepimai į atskirąjį skundą.... 23. Atsakovas BUAB „Kauno projektas“ atsiliepimu prašo atskirojo skundo... 24. Prie bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų galima priskirti ne... 25. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepime į... 26. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. Apeliantas ginčija tris 2010 03 23 pakartotinio kreditorių susirinkimo... 29. Dėl procedūrinio pobūdžio pažeidimų.... 30. ... 31. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad darbotvarkės klausimas „Dėl... 32. Kolegija nepasisako dėl argumentų, susijusių su ieškinio senaties taikymu,... 33. Dėl materialinio pobūdžio pažeidimų.... 34. ... 35. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, įmonei iškėlus... 36. Teismas, pagal kompetenciją vertindamas, ar kreditorių priimami sprendimai... 37. Iš byloje esančio 2010-03-23 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo... 38. Nors teisę nustatyti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainą turi... 39. Kadangi apelianto raštu išdėstyti pasiūlymai 2010-03-23 kreditorių... 40. Teisėjų kolegija, vadovaujantis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos... 41. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartį....