Byla eB2-4016-580/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Regalis“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ignika“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rigalis“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

3Teismas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2018-07-04 nutartimi atsakovui BUAB „Regalis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ignika“, nutartis įsiteisėjo 2018-07-17. Iškėlus bankroto bylą:

61.1.

7Vilniaus apygardos teismo 2018-09-03 nutartimi atsakovui nutarta taikyti supaprastintą bankroto procedūrą bei patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, nutartis įsiteisėjo 2018-09-12.

81.2.

9Vilniaus apygardos teismo 2018-09-17 nutartimi atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, patvirtinta 1 600 Eur administravimo išlaidų sąmata, nutartis įsiteisėjo 2018-09-25.

102.

11Bankroto administratorius prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, patikslinti bankroto administratoriaus patirtas administravimo išlaidas. Nurodo, kad bankroto byloje buvo atlikti visi įstatyme numatyti veiksmai, įmonė turto neturi. Prašymas tenkintinas.

123.

13Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 131 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog teismas tvirtina įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Bankroto administratorius teismui pateikė finansinės atskaitomybės dokumentą – likvidacinį balansą. Teismas neturi duomenų, dėl kurių pateiktas 2018-12-12 likvidacinis balansas negalėtų būti tvirtinamas, todėl prašymą tenkina ir likvidacinį balansą tvirtina.

144.

15Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).

162.

17Iš bankroto administratoriaus pateikto likvidacinio balanso matyti, jog įmonė turto neturi. Teismas, patikrinęs viešus registrus šios nutarties priėmimo dieną, nenustatė, jog atsakovas turėtų registruotino nekilnojamojo turto. Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis įmonė aktyvių bylų teismuose neturi (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis). Pateikta Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento 2018-09-17 pažyma patvirtina, kad bankrutavusioje įmonėje nėra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Kadangi reikalavimai, numatyti ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje, įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutavusio bei likviduojamo dėl bankroto UAB „Regalis“ pabaigos.

183.

19ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Vadovaujantis šia nuostata bei proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (CPK 7 straipsnis), bankroto administratoriui pavedama per tris dienas nuo sprendimo apie atsakovo pabaigą gavimo informuoti kreditorius bei teismui pateikti kreditorių informavimą patvirtinančius dokumentus (ĮBĮ 3 straipsnio 7 dalis, ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis).

20Vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsniu, CPK 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas.

Nutarė

21prašymą tenkinti.

22Patikslinti administravimo išlaidas ir nustatyti, kad administravimo išlaidos bankroto proceso metu sudaro 1 242,28 Eur.

23Pripažinti bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto atsakovo UAB „Regalis“, juridinio asmens kodas 303401396, pabaigą.

24Pavesti įmonės bankroto administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

25Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius dokumentus.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai