Byla 2-637-264/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant atsakovo UAB „Srega“ atstovams direktoriui Ž. P. ir advokato padėjėjui Feliksui Milučiui, trečiojo asmens UADBB „Aon Lietuva“ atstovui I. B., Hellmann Wordwide Logistikcs atstovui T. Z.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo atviros (viešos) akcinės bendrovės „Akkord Insaat-Senaye“ ieškinį atsakovui UAB „Srega“ dėl įsiskolinimo priteisimo ir atsakovo UAB „Srega“ priešieškinį ieškovui atvirai (viešai) akcinei bendrovei „Akkord Insaat-Senaye“ dėl dalies kainos priteisimo, tretieji asmenys byloje Hellmann Wordwide Logistikcs, UADBB „Aon Lietuva“, UAB “Doletos langai“,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t. b. l. 3-4), kuriame prašoma priteisti iš atsakovo 520 950 Lt sumokėtą sumą už langus, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė reikalavimo ribose taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Srega“ turtą bei pinigines lėšas 520 950 Lt sumai.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 18 d. nutartimi ieškovo atviros (viešos) akcinės bendrovės „Akkord Insaat Senaye“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštavo atsakovo UAB „Srega” nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turtines teises 520 950 Lt sumai, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti, o nustačius, kad atsakovas neturi pakankamai materialaus turto, neviršijant ieškinio sumos, nurodė areštuoti ir atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose, leidžiant atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti įsiskolinimą ieškovui, darbo užmokestį atsakovo darbuotojams, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

52009-07-24 nutartimi (1 t. b. l. 184-186) priimtas atsakovo priešieškinys ( 1 t. b. l. 143-149), kuriame atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 238 243, 20 Lt ( kas sudaro 69 000 EUR) skolą už pagamintus ir parduotus 47 langus ir 3 medines duris, 21 639 Lt palūkanas bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

6Ieškovo atstovė į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jai pranešta pasirašytinai ( 3 t. b. l. 23). Gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl užimtumo kitoje byloje.

7Atsakovo atstovai prašo ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 5 p., nes šio posėdžio data buvo suderinta iš anksto, atstovė neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių, nepateikė prašomų dokumentų originalų. Atsakovo atstovai pateikė prašymą, kurį palaiko ir prašo atsakovo priešieškinį palikti nenagrinėtą, kitaip procesas užsitęstų, būtų papildomų išlaidų atsakovui, prašo grąžinti žyminį mokestį, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui. Iš ieškovo neprašo priteisti jokių bylinėjimosi išlaidų.

8Ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 246 str. 1 d., 4 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

9Ieškovės atstovės prašymuose, reg. Nr. 20607 ir Nr. 20700 2010-07-12, atidėti bylos nagrinėjimą nurodyta priežastis - jos užimtumas kitoje byloje - laikytina nesvarbia, nes šioje byloje teismo posėdžio data buvo suderinta su ieškovo atstove 2010-05-25 teismo posėdyje, atsižvelgiant į jos užimtumą, prašymuose nėra prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Prašyme ieškovės atstovė nurodo, kad negali teismui pateikti prašomų dokumentų, nes yra atostogų metas, tačiau nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad po 2010-05-25 posėdžio iki 2010-07-13 posėdžio ėmėsi kokių nors konkrečių veiksmų dokumentams, patvirtinantiems jos įgalinimus atstovauti ieškovą byloje, pateikti (jų originalus, apostiles), nes dėl to kilo abejonių. Ieškovo įgalioto asmens R Č. 2009-11-08 įgaliojimas pasirašyti sutartį su advokatu pasibaigė 2009-11-20 (1 t. b. l. 7-9, 27-29), o ieškovo atstovės pateikta 2009-11-02 jam išduoto įgaliojimo kaip priedo prie 2008-11-20 įgaliojimo Nr. 059778, kopija (2 t. b. l. 86-87), nėra pateiktas originalas, o iš byloje pateikto 2008-11-20 Įgaliojimo AR-I Nr.059778 ( 1 t. b. l. 27-29) matyti, kad šis įgaliojimas, išduotas R. Č. atstovauti ieškovą teismuose, apostiliuotas, pasibaigė 2009-11-15. 2010-05-25 posėdyje ( 3 t. b. l. 21-23) ieškovo atstovė buvo įpareigota pateikti įgalinimų atstovauti ieškovą patvirtinančių dokumentų originalus, tačiau šios pareigos neįvykdė, neveikia už greitą bylos išnagrinėjimą (CPK 7 str.), be svarbių priežasčių neatvyko į teismo posėdį, neprašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, atsakovo atstovai neprašo priimti sprendimo už akių, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas CPK 246 str. 1 d., 4 d., 296 str. 1 d. 5 p. pagrindu.

10Atsakovo atstovų prašymas tenkintinas. Priešieškinys paliktinas nenagrinėtas, nes atsakovo teisė atsiimti priešieškinį, atsižvelgiant į tai, kad byla užvesta pagal ieškovo ieškinį, kuris paliktas nenagrinėtas dėl aukščiau nurodytų priežasčių (CPK 42 str., 296 str. 1 d. 10 p., 139 str. 1 d.). Ieškovas registruotas Azerbaidžiano Respublikoje, nėra šalių rašytinio susitarimo dėl tarpusavio ginčų sprendimo Lietuvos teismuose, todėl atsakovas turi teisę kreiptis su ieškiniu į ieškovo šalies teismus.

11CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad žyminis mokestis grąžinamas, kai ieškinys grąžinamas be sprendimo. Atsakovo ieškinys jo prašymu paliktinas nenagrinėtas, grąžintinas be sprendimo, todėl jam grąžintinas 100 procentų sumokėtas žyminis mokestis sumokėtas 2009-06-25 mokėjimo nurodymu Nr. 77 paduodant priešieškinį byloje ( 1 t. b. l. 150).

12Atsakovo UAB „Srega“ prašymu naikintinos jam taikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal 2009-05-18 teismo nutartį, nes palikus ieškinį nenagrinėtą, tapo nebereikalingos (CPK 150 str. 1 d.) ( 1 t. b. l. 107-108).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str.,

Nutarė

14ieškovo atviros (viešos) akcinės bendrovės „Akkord Insaat-Senaye“ ieškinį atsakovui UAB „Srega“ dėl įsiskolinimo priteisimo palikti nenagrinėtą.

15atsakovo UAB „Srega“ priešieškinį ieškovui atvirai (viešai) akcinei bendrovei „Akkord Insaat-Senaye“ dėl dalies kainos, palūkanų priteisimo palikti nenagrinėtą.

16Iš valstybės lėšų grąžinti atsakovui UAB „Srega“, įmonės kodas 157025757, 6198 Lt (šešis tūkstančius šimtą devyniasdešimt aštuonis litus) žyminį mokestį, sumokėtą 2009-06-25 mokėjimo nurodymu Nr. 77 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos į sąskaitą Nr LT247300010112394300.

17Panaikinti 2009-05-18 Kauno apygardos teismo nutartimi atsakovui UAB „Srega“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones - areštą bei su areštu susijusius visus draudimus.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai