Byla 2A-1499-230/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Neringos Venckienės, Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T. J. P. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. A2-11765-429/2008 pagal atsakovo Tolvydo J. P. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3603/2004 pagal ieškovo A. Z. P. ieškinį atsakovui T. J. P., trečiajam asmeniui Kauno m. 11-ojo notarų biuro notarei Indrajai Jackevičienei dėl paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3Kauno m. apylinkės teismas 2004 m. kovo 15 d. priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-3603/2004, kuriuo patenkino ieškovo A. Z. P. ieškinį atsakovui To. J. P. ir trečiajam asmeniui Kauno m. 11-ojo notarų biuro notarei Indrajai Jackevičienei. Teismas pripažino negaliojančiu paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, išduotą T. P. po tėvo A. P. mirties 2002 m. rugpjūčio 30 d. ir priteisė iš atsakovo T.J. P. ieškovui A.Z. P. 20 000 Lt piniginę kompensaciją, 100 Lt žyminio mokesčio, taip pat priteisė iš atsakovo 500 Lt žyminio mokesčio ir 4,50 Lt pašto išlaidų valstybei.

4Atsakovas T. J. P. 2007 m. lapkričio 21 d. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3603/2004, išnagrinėjus bylą - panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2004 m. kovo 15 d. sprendimą už akių ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad byla buvo išnagrinėta, jam nepranešus apie teismo procesą. Procesiniai dokumentai buvo įteikti atsakovo buvusiai sutuoktinei, su kuria jis kartu negyveno, nes santuoka buvo iširusi ir teismo sprendimu nutraukta. Priimtu sprendimu pažeistos paveldėjimo teisinius santykius reglamentuojančios materialinės teisės normos. Ieškovas su atsakovu yra pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniai, tačiau ieškovas nepriėmė tėvo palikimo, į notarų biurą nesikreipė ir pareiškimo dėl palikimo priėmimo nepadavė. Ginčijamu teismo sprendimu paveldėjimo teisės liudijimas panaikintas, nors nebuvo ginčijamas atsakovo pareiškimas dėl palikimo priėmimo. Kadangi ieškovas nebuvo pateikęs notarui pareiškimo dėl palikimo priėmimo ir neprašė atnaujinti terminą palikimui priimti, tai jis neįgijo teisės ginčyti atsakovui išduotą paveldėjimo teisės liudijimą. Teismas CK 1.91 straipsnio 7 dalies pagrindu priteisė ieškovui iš atsakovo 20 000 Lt kompensaciją už paveldėtą parduotą butą, tačiau šioje normoje nenumatyta galimybė tokią kompensaciją priteisti. Be to, kompensacija priteista, neišsiaiškinus aplinkybių, už kokią kainą atsakovas pardavė butą, ir kokius mirusio tėvo kreditorinius įsipareigojimus atsakovas padengė. Apie teismo sprendimu priteistas sumas atsakovas sužinojo 2007 m. spalio 19 d., gavęs antstolės patvarkymą areštuoti jo lėšas, o apie ginčijimą teismo sprendimą sužinojo 2007 m. lapkričio 7 d., gavęs jį Kauno miesto apylinkės teismo archyve.

5Kauno m. apylinkės teismas 2008 m. birželio 16 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-3603-429/2004 CPK 366 straipsnio l dalies 2 ir 9 punktų pagrindu.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu atsakovo Tolvydo J. P. prašymą dėl Kauno m. apylinkės teismo 2004 m. kovo 15 d. sprendimo už akių panaikinimo civ. byloje Nr. 2-3603-429/2004 tenkino dalinai. Teismas pakeitė 2004 m. kovo 15 d. sprendimo už akių dalį dėl priteistos kompensacijos dydžio ir iš atsakovo T.J. P. ieškovui A.Z. P. priteistą 20 000 Lt kompensaciją sumažino iki 16 442,36 Lt. Teismas paliko galioti už akių priimto sprendimo dalis dėl paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu ir dėl iš atsakovo priteisto žyminio mokesčio (500 Lt valstybei ir 100 Lt ieškovui), taip pat priteisė iš atsakovo 42 Lt pašto išlaidų valstybei.

7Teismas nustatė, kad ieškovas A. Z. P. ir atsakovas T. J. P. yra A. P., mirusio 2002 m. rugpjūčio 30 d., vaikai. Atsakovas T.J. P. 2002 m. lapkričio 12 d. pareiškimu notarei nurodė, kad po tėvo mirties liko butas, esantis ( - ), Kaune, kartu nurodė, kad kitų įpėdinių nėra. Kauno m. 11-ojo notarų biuro notarė Stasė Berlickaitė 2002 m. gruodžio 2 d. išdavė T.J. P. paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, kuriuo jis paveldėjo butą, esantį ( - ), Kaune. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas šį butą 2003 m. kovo 19 d. pardavė A. P. už 30 000 Lt sumą ir kad už butą buvo susidaręs 2884,73 Lt mokesčių įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Įvertinęs rašytinius įrodymus apie parduoto buto kainą (30 000 Lt) ir sumokėtą mokesčių už butą įsiskolinimą (2884,73 Lt), teismas nusprendė pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 15 d. sprendimo už akių dalį dėl priteistos kompensacijos dydžio, ją sumažinant iki 16 442,36 Lt. Dėl kitos sprendimo už akių dalies teismas nurodė, kad paveldėjimo teisės liudijimas buvo pripažintas negaliojančiu ir bylinėjimosi išlaidos priteistos pagrįstai ir teisėtai, todėl šią sprendimo dalį paliko galioti.

8Atsakovas T.J. P. apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - Kauno m. apylinkės teismo 2004 m. kovo 15 d. sprendimą už akių panaikinti ir ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad ieškovas neturi subjektinės teisės reikalauti pripažinti negaliojančiu atsakovui išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, kadangi nepriėmė palikimo CK 5.50 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka. Ieškovas faktiškai nepradėjo paveldimo turto valdyti, nesikreipė į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo ir nepadavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą. Remiantis CK 5.60 straipsnio 2 dalimi, palikimo nepriėmimas turi tas pačias pasekmes kaip ir palikimo atsisakymas. Ieškovui nepriėmus palikimo ir neprašius pratęsti terminą palikimui priimti, jis neturi teisės reikalauti pripažinti negaliojančiu atsakovui išduotą paveldėjimo teisės liudijimą. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, paduodamas pareiškimą notarui dėl palikimo priėmimo nurodė, jogkitų įpėdinių nėra, tačiau atsakovas taip nurodė todėl, kad ieškovas tuo metu palikimo priimti nepageidavo. Tai, kad ieškovas, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, nežinojo apie tėvo mirtį, lėmė jo buvusios sutuoktinės įtaka. Tačiau ieškovui palikimo nepriėmus šios aplinkybės nėra reikšmingos, todėl papildomai neįrodinėtinos. Teismas neteisingai nustatė kompensacijos dydį, nes pajamos už parduotą butą yra lygios gautai už parduotą butą 30 000 Lt sumai, sumažintai sumokėtu 2884,73 Lt mokesčių įsiskolinimo dydžiu (30 000 – 2884,73 = 27 115,27). Palikimą dalijant pusiau, ieškovui priklausytų pusė 27 115,27 Lt sumos, t.y. 13 557,63 Lt. Tačiau piniginė kompensacija ieškovui neturėjo būti priteista, nes ieškinio reikalavimas dėl piniginės kompensacijos priteisimo yra išvestinis iš pirmojo reikalavimo - atmetus reikalavimą dėl paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu turėjo būti atmestas reikalavimas ir dėl kompensacijos priteisimo.

9Ieškovas Z.A. P. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

10Apeliacinis skundas tenkintinas. Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 2 dalis), o apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas, leidžia daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines teises normas (CPK 330 straipsnis).

11Byla išnagrinėta, Kauno miesto apylinkės teismui 2008 m. birželio 16 d. nutartimi (b.l. 69-72) atnaujinus procesą byloje, todėl bylos nagrinėjimui taikytinos CPK 370 straipsnio 4 dalies ir 371 straipsnio normos. CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas neturi peržengti ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Taigi atnaujintos bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pagrindai, pagal kuriuos procesas byloje buvo atnaujintas. Pagal juos patikrinamas ankstesnio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, ir tokios išimtinės procesinės procedūros tikslas – ištaisyti padarytas fakto ar teisės klaidas.

12Pirmosios instancijos teismas procesą atnaujino dviem pagrindais, o būtent CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 9 punktu. Nors teismas, atnaujindamas procesą, akcentavo netinkamą procesinių teisės normų taikymą, pasireiškusį netinkamu atsakovo informavimu apie prasidėjusį teismo procesą, tačiau teismas pakeisdamas sprendimą peržiūrėjo faktines bylos aplinkybes bei pakoregavo priimtą sprendimą, kas leidžia daryti išvadą, jog priimtas teismo sprendimas buvo peržiūrėtas ir materialinės teisės normų taikymo požiūriu, ką iš esmės ir prašė atsakovas T.J. P., paduodamas prašymą atnaujinti procesą (b.l. 2-4). Be to, LR Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad atnaujinus procesą teismas turi pasisakyti dėl visų pareiškėjo nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų ir juos analizuoti atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, nes tik šitaip galima atsakyti į klausimus, ar pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai iš tikrųjų leidžia abejoti byloje priimto ir įsiteisėjusio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008, 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2006).

13Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą atnaujintame procese, iš esmės tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, tačiau visiškai nepasisakė dėl netinkamo atsakovo nurodytų materialinės teisės normų taikymo, o būtent dėl netinkamo CK 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punkto, apibrėžiančio pirmos eilės įpėdinių pagal įstatymą ratą, taikymo, nevertinant, ar palikimas priimtas CK 5.50 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Tarp šalių nėra ginčo, kad tiek ieškovas A.Z. P., tiek atsakovas T.J. P. yra palikėjo – jo mirusio tėvo A. P. sūnūs t.y. pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniai (CK 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad palikimą įstatymo nustatyta tvarka yra priėmęs tik atsakovas T.J. P., CK 5.50 straipsnio 2 dalies tvarka padavęs pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui apie palikimo priėmimą (b.l. 36). Ieškovas A.Z. P., ginčydamas atsakovui išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, neteigė, neįrodinėjo ir nėra patvirtinęs, kad jis nors vienu iš CK 5.50 straipsnio 2 dalyje nurodytu būdu (ar faktiškai pradėdamas turtą valdyti, ar kreipdamasis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo, ar paduodamas pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui apie palikimo priėmimą) būtų priėmęs palikimą, o CK 5.50 straipsnio 1 dalyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad įpėdinis tam, kad įgytų palikimą, jį turi priimti. Palikimo priėmimo veiksmai turi būti atlikti įstatyme nustatytu terminu t.y. per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Praleistas terminas palikimui priimti gali būti pratęstas CK 5.57 straipsnio tvarka, tačiau ieškovas nėra kreipęsis dėl termino palikimui priimti pratęsimo, todėl jis nėra įgijęs palikimo (CK 5.50 straipsnio 1 dalis), kas faktiškai yra tolygu palikimo atsisakymui (CK 5.60 straipsnio 2 dalis). Ieškovas, nepriėmęs tėvo palikimo, neturi ir reikalavimo teisės prašyti pripažinti paveldėjimo teisės liudijimą negaliojančiu ir priteisti jam kompensaciją. Tokią išvadą yra padariusi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. birželio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2008.

14Todėl ieškovas šiuo metu galėtų priimti palikimą tik palikimą nustatyta tvarka priėmusiam įpėdiniui sutinkant, arba jis turi kreiptis, kad toks terminas būtų pratęstas (CK 5.57 straipsnio 1 dalis), arba prašyti nustatyti faktą, kad jis palikimą yra priėmęs pradėjęs jį faktiškai valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis, CPK 444 straipsnio 2 dalie 8 punktas).

15Kadangi pirmosios instancijos teismas dėl nurodytų materialinės teisės normų taikymo nepasisakė ir jų netaikė, nors reikėjo jas taikyti, todėl sprendimas naikintinas, kaip pažeidžiantis materialines teisės normas, ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 330 straipsnis).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

17Apeliacinį skundą patenkinti

18Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą atsakovo T. J. P. prašymą patenkinti. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 15 d. sprendimą už akių ir priimti naują sprendimą – ieškovo A. Z. P. ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo A. Z. P. (a.k. ( - ) atsakovui T. J. P. (a.k. ( - ) 608 Lt žyminio mokesčio, o valstybei – 42 Lt pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai