Byla 2-36

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Darlasa” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutarties dalies, kuria iš ieškovo atsakovui Vilniaus kolegijai priteistos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, civilinėje byloje Nr. 2-1350-39-2005 pagal ieškovo UAB ,,Darlasa“ ieškinį atsakovui Vilniaus kolegijai dėl Viešojo konkurso komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo konkurso komisijai iš naujo sudaryti preliminarių pasiūlymų eilę.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB ,,Darlasa” 2005 m. sausio 24 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus kolegijai ir prašė panaikinti atviro baldų pirkimo konkurso komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB ,,Darlasa” pasiūlymas, ir įpareigoti konkurso komisiją iš naujo sudaryti preliminarių pasiūlymų eilę.

4Atsakovas Vilniaus kolegija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą

5Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 16 d. nutartimi pasirengimui nagrinėti civilinę bylą nustatė paruošiamųjų dokumentu būdą.

62005 m. balandžio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas civilinę bylą paskyrė nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, nurodęs, kad nei ieškovas, nei atsakovas teismui nepateikė paruošimųjų dokumentų – dubliko ir tripliko, todėl bylos nagrinėjimui teisme bus geriau ir išsamiau pasirengta, paskyrus parengiamąjį teismo posėdį.

7Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 19 d. nutartimi UAB ,,Darlasa” ieškinį dėl Viešojo konkurso komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo konkurso komisijai iš naujo sudaryti preliminarių pasiūlymų eilę paliko nenagrinėtą. Teismas priteisė iš ieškovo UAB ,,Darlasa“ 2000 Lt. atsakovo Vilniaus kolegijos naudai advokato pagalbai apmokėti.

8Teismas nutartyje nurodė, jog apie parengiamąjį teismo posėdį šalims buvo pranešta tinkamai, tačiau ieškovas į teismo posėdį neatvyko. Atsakovo atstovė teismo posėdyje neprašė priimti sprendimo už akių, bet prašė palikti ieškinį nenagrinėtą.

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Darlasa” prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutarties dalį, kuria priteista iš jo atsakovui Vilniaus kolegijai 2000 Lt advokato pagalbai apmokėti ir išspręsti klausimą iš esmės, prašymą priteisti bylos vedimo išlaidas atmesti. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

10Apelianto teigimu, CPK numato galimybę priteisti bylinėjimosi išlaidas iš pralaimėjusios šalies tik tuo atveju, kai byla yra išnagrinėjama iš esmės. Šiuo atveju, teismas paliko ieškinį nenagrinėtą ir tai neužkerta kelio vėl kreiptis į teismą. Todėl nėra pagrindo teigti, kad sprendimas priimtas kurios nors šalies naudai. Be to, teismas priėmė nutartį, o ne sprendimą ir nėra pagrindo priteisti atsakovo turėtas išlaidas už advokato pagalbą. Be to, pagal Teisingumo ministro patvirtintas ,,Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio” 8.2 punktą, maksimalus priteistinas advokato užmokesčio dydis, rengiant atsiliepimą į ieškinį, yra 1 500 Lt. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, turėjo atsižvelgti ir į tai, kad byla nesudėtinga ir įvyko tik vienas teismo posėdis.

11Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui apima ne tik atsiliepimo į ieškinį surašymą, bet ir reikalingų įrodymų surinkimą, konsultacijų teikimą, susipažinimą su bylos medžiaga bei dalyvavimą teismo posėdyje, todėl teismas priteisė sumas už realiai suteiktas paslaugas.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šios taisyklės esmė, kad laimėjusiai šaliai atlyginamos jos išlaidos, kurių ji turėjo, siekdama apginti pažeistą teisę. Ši taisyklė turi ir prevencinį pobūdį, nes pralaimėjusiai šaliai žinant, kad ji turės sumokėti ne tik savo, bet ir kitos šalies (laimėjusios) išlaidas, užkertamas kelias nepagrįstų ieškinių pareiškimui, šalys skatinamos ieškoti kompromiso. Akivaizdu, kad palikus ieškinį nenagrinėtą CPK 246 straipsnio 1 dalies ir 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu (dėl to, kad ieškovas, kuriam apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai ir laiku, į šį posėdį neatvyko ir iki posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių jo neatvykimą), atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidų dėl ieškovo, kuris, pareiškęs ieškinį, neatliko savo pareigos (kviečiamas į teismo posėdį, į jį neatvyko be svarbių priežasčių). Šiuo atveju procesinis sprendimas - nutartis palikti ieškinį nenagrinėtą - prilygintinas sprendimui atsakovo naudai, nes ieškinys paliktas nenagrinėtas dėl paties ieškovo kaltės. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą priteisti iš ieškovo atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas – išlaidas už advokato pagalbą (CPK 3 str. 5 d., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

14Išlaidų advokato pagalbai apmokėjimas nustatomas pagal CPK 98 straipsnio nuostatas. Konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas (CPK 98 str. 2 d.). Minėtų Rekomendacijų 8.2 punkte nustatyta, jog maksimalus priteistinas advokato užmokesčio dydis, rengiant atsiliepimą į ieškinį, yra 1 500 Lt. Tų pačių Rekomendacijų 11 punktas leidžia teismui išimtinais atvejais nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

15Kaip matyti iš atsakovo pateiktų įrodymų, už advokato pagalbą jis sumokėjo 2 000 Lt (b.l.43). Kaip jau buvo minėta, šioje byloje ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, t.y. yra civilinė byla baigėsi dar pasirengimo nagrinėti bylą teismo posėdyje stadijoje, byla nėra ypatingai sudėtinga ar reikalaujanti didelių darbo bei laiko sąnaudų. Atsižvelgiant į minėtas Rekomendacijas bei šios bylos sudėtingumą, išlaidų už advokato pagalbą dydis realiai neatitinka suteiktų paslaugų kiekio, todėl pagrindo visas šias išlaidas priteisti nėra. Nustatydamas priteistinų išlaidų dydį, teismas neatsižvelgė į minėtas aplinkybes, jų tinkamai neįvertino, todėl pažeidė proceso normų reikalavimus (CPK 263 str. 1 d., 265 str.) ir šis pažeidimas yra pagrindas skundžiamą nutarties dalį pakeisti, priteistų išlaidų dydį sumažinant iki 1000 Lt (CPK 329 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

17Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartį.

18Sumažinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartimi iš ieškovo UAB ,,Darlasa“ atsakovui Vilniaus kolegijai priteistas išlaidas advokato pagalbai apmokėti iki 1 000 (vieno tūkstančio) Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai