Byla 2-812-793/2014
Dėl teisės naudotis kelio servitutu pažeidimų pašalinimo, tretieji asmenys Teodora D. O. ir E. Š., ir atsakovės T. A. priešieškinį ieškovui A. V. dėl servituto pabaigos, tretieji asmenys T. D. O. ir E. Š

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Dainorai Adomaitytei, dalyvaujant ieškovui A. V., jo atstovui advokato padėjėjui Eduardui Puškoriui, atsakovės T. A. atstovams A. A., advokatei Linai Zamulskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovei T. A. dėl teisės naudotis kelio servitutu pažeidimų pašalinimo, tretieji asmenys Teodora D. O. ir E. Š., ir atsakovės T. A. priešieškinį ieškovui A. V. dėl servituto pabaigos, tretieji asmenys T. D. O. ir E. Š.,

Nustatė

2ieškovas A. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: įpareigoti atsakovę netrukdyti naudotis kelio servituto suteikta teise privažiuoti prie ieškovui priklausančių ūkinių pastatų, pašalinant vartus, tvorą, medžius, jūrinį konteinerį; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 1998-03-24 apskrities viršininko įsakymu Nr. 455 žemės sklype, esančiame ( - ), nustatytas kelio servitutas - teisė ieškovui pravažiuoti transporto priemonėmis į jam asmeninės nuosavybės teise priklausančius pastatus. Teigia, kad negali įgyvendinti servituto suteiktos teisės nuo 1998-03-24, nes atsakovė kelio servituto pradžioje yra užtvėrusi rakinamą tvorą, o kelio servituto pabaigoje teritorija aptverta tvora, bei užsodinta eglaitėmis, be to, kelio servituto dalyje yra pastatytas jūrinis konteineris, priklausantis atsakovei (b. l. 3-4).

3Atsakovė T. A. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti, kad 1998-03-24 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 455 nustatytas 122 kv.m. kelio servitutas - žemės sklypo, dalyje, kuriuo nustatyta, teisė E. V. ir A. V. pravažiuoti į ūkinius pastatus, yra pasibaigęs, o A. V. ieškinį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nebėra tų ūkinių pastatų, prie kurių privažiavimui buvo nustatytas kelio servitutas. Vietoje minėtų pastatatų yra vienas didelis pastatas, kuris pastatytas nederinant su žemės sklypo, esančio ( - ), bendrasavininkais, bei neturint statybą leidžiančio dokumento. Pažymi, kad Klaipėdos apskrities viršininkui 1998-03-24 sprendimu nustačius kelio servitutą, A. V. niekada juo nesinaudojo. Naują statinį A. V. pasistatė daugiau nei prieš dešimt metų, tačiau net ir jį statydamas servitutiniu keliu nesinaudojo. Teigia, kad nuo 1998 m. pabaigos A. V. nereiškė jokių pretenzijų, kad jam trukdoma naudotis 1998-03-24 nustatytu servitutu. Kadangi A. V. savavališkai pasistatė kitą statinį ir buvusių ūkinių pastatų, kurie buvo viešpataujantis daiktas faktiškai nebeliko, be to, servitutiniu keliu daugiau nei dešimt metų nesinaudojo, niekada neprašė atidaryti vartų, nereiškė jokių pretenzijų dėl naudojimosi servitutu. Teigia, kad dėl minėtų priežasčių turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad servitutas baigėsi suėjus senaties terminui ir to pasėkoje pakeitė tvorą, nebeįrengė vartų ties A. V. statiniu, pasodino kelias eglaites. Dėl konteinerio nukeldinimo jokių ginčų nuo 1999 m., taip pat nebuvo, todėl nebuvo pagrindo jo nukeldinti. Teigia, kad A. V. yra konfliktuojanti asmenybė, visi jo reikalavimai yra principiniai, jais ieškovas siekia sukelti tik konfliktines situacijas (b. l. 36-38).

4Tretieji asmenys T. D. O. ir E. Š. pateikė analogiškus atsiliepimus į ieškinį ir priešieškinį, kuriais sutinka su ieškiniu ir prašo jį tenkinti, bet nesutinka su priešieškiniu ir prašo jį atmesti. Patvirtina ieškovo ieškinyje išdėstytas aplinkybes dėl trukdymo naudotis kelio servitutu. Pažymi, kad tas laikas, kurį ieškovas negalėjo naudotis servituto suteikiamomis teisėmis dėl tarnaujančio daikto savininko trukdymo, į senaties terminą neįskaitomas (b. l. 100, 102).

5Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė ieškinį tenkinti pilnai, atmesti priešieškinį ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovės atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė priešieškinį, prašė priešieškinį tenkinti ir priteisti atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad negali patekti į jam priklausančius ūkinius pastatus be kelio servituto. Dėl minėtos priežasties ieškovas negali vykdyti Aplinkos apsaugos ministerijos nurodymų, ko pasekoje ieškovui skiriamos baudos. Pažymėjo, kad jo ūkiniai statiniai yra teisėti. Pabrėžė, kad dėl kelio servituto pažeidimo kalta atsakovė.

8Ieškovo atstovas advokato padėjėjas Eduardas Puškorius teismo posėdyje patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir papildomai pažymėjo, kad iki šios dienos ieškovui trukdoma naudotis kelio servitutu.

9Atsakovės atstovas A. A. teismo posėdyje paaiškino, kad dėl kelio servituto suteikimo ieškovui sutiko tik dėl ieškovo sergančios motinos, kuriai reikėjo vaikščioti į ūkinius pastatus. Pabrėžė, kad yra kitas kelias privažiuoti prie ieškovui priklausančių pastatų. Prašė kelio servitutą panaikinti, nes yra kitas kelias privažiuoti, be to, nėra ūkinių pastatų.

10Atsakovės atstovė Lina Zamulskienė teismo posėdyje paaiškino, kad buvo parengtas žemės sklypo, esančio ( - ), padalinimo projektas, su kuriuo ieškovas iš pradžių sutiko, bet vėliau atsisakė minėto projekto. Minėtame projekte numatyta galimybė naudotis valstybei priklausančia dalimi greta esančio žemės sklypo privažiavimui prie ieškovo ūkinių pastatų. Atkreipė dėmesį, kad nebėra pastatų, prie kurių privažiavimui buvo nustatytas kelio servitutas.

11Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis atmestinas.

12Ginčas byloje kilo dėl atsakovės atliktų veiksmų, trukdančių ieškovui naudotis jo naudai nustatytu kelio servitutu atsakovei priklausančiame žemės sklype. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovę netrukdyti naudotis kelio servituto suteikta teise privažiuoti prie ieškovui priklausančių ūkinių pastatų, pašalinant vartus, tvorą, medžius, jūrinį konteinerį.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovui A. V. priklauso 1573/4105 dalys, atsakovei T. A. – 3492/8210 dalys, trečiajam asmeniui T. D. O. – 393/4105 dalys, trečiajam asmeniui E. Š. - 393/4105 dalys žemės sklypo, esančio ( - ) (b. l. 88-89). Ieškovas 2013-05-24 skundu kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių dėl neteisėto žemės naudojimo, nurodydamas, kad negali tinkamai naudotis jo naudai nustatytu kelio servitutu žemės sklype, esančiame ( - ) (b. l. 9). Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013-06-12 Žemės naudojimo patikrinimo akto matyti, kad patikrinus ar atsakovei nuosavybės teise priklausanti žemės dalis, esanti ( - ), naudojama pagal nustatytą naudojimosi tvarką nustatyta, jog minėtoje atsakovei priklausančioje žemės sklypo dalyje yra nustatytas kelio servitutas ieškovo naudai, kad pastarasis galėtų privažiuoti prie ūkinių pastatų. Nustatyta, kad atsakovė pažeidžia ieškovo naudai nustatyto kelio servituto naudojimosi tvarką (b. l. 10-11). Minėto patikrinimo rezultatais remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius 2013-06-25 raštu kreipėsi į atsakovę su prašymu atlaisvinti kelio servitutą (b. l. 12). Atsakovė, atsakydama į prieš tai minėtą raštą, nurodė, kad minėto prašymo įvykdyti negali dėl pablogėjusios sveikatos būklės. Prašė terminą įpareigojimams įvykdyti pratęsti 6 mėnesių terminui (b. l. 13). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius 2013-08-29 raštu informavo atsakovę apie tai, jog nėra teisinio pagrindo jos prašomo termino pratęsimui bei įspėjo, kad atsakovei neįvykdžius 2013-06-25 rašte nurodytų įpareigojimų, bus kreiptasi į Klaipėdos kelių policijos biurą dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo (b. l. 14). Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013-09-12 rašto matyti, kad minėtas skyrius kreipėsi į Klaipėdos AVPK dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo atsakovei dėl savavaldžiavimo (b. l. 8). Antstolio J. P. 2013-07-29 surašytas Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina 2013-06-12 Žemės naudojimo patikrinimo akte nustatytas aplinkybes (b. l. 16-21). Lietuvos Respublikos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1998-03-24 įsakymas Nr. 455 patvirtina, kad žemės sklypo dalyje, priklausančioje atsakovei, nustatytas kelio servitutas ieškovo naudai, suteikiantis teisę privažiuoti prie ieškovui priklausančių ūkinių pastatų per atsakovės dalį žemės sklypo (b. l. 30, 41). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2013-09-10 išrašas patvirtina, kad žemės sklype, esančiame ( - ), yra pastatyti ūkiniai pastatai, priklausantys ieškovui (b. l. 42-44). Klaipėdos rajono teismas 1992-03-26 nutartimi patvirtino taikos sutartį, pagal kurią A. A. įsipareigojo netrukdyti ieškovui naudotis kelio servitutu, t.y. privažiuoti per jam (šiuo metu atsakovei) priklausančią žemės sklypo dalį prie ieškovui priklausančių ūkinių pastatų (b. l. 90). Dėl minėto nustatyto kelio servituto panaikinimo A. A. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, tačiau minėtas ieškinys Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2000-03-22 sprendimu buvo atmestas (b. l. 67-68, 69-70). Klaipėdos rajono apylinkės teismo 1998-10-20 nutartis patvirtina, kad už teismo 1992-03-26 nutartimi nustatytų įpareigojimų nevykdymą (suteikimą ieškovui ir jo sutuoktinei naudotis kelio servitutu) A. A. buvo paskirta bauda ir pakartotinai nustatytas terminas minėtiems įpareigojimams įvykdyti (b. l. 71-72). Teismo antstolio 1997-06-11, 1998-03-06, 2000-11-27 aktai patvirtina, kad A. A. teismo įpareigojimų nevykdo, nesuteikia galimybės ieškovui naudotis jo naudai nustatytu kelio servitutu (b. l. 77, 91, 92).

14Tarp šalių kilęs ginčas susijęs su servituto teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) ketvirtos knygos VII skyriaus normos.

15Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (CK 4.111 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotoje praktikoje teigiama, jog servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y., bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (LAT nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-210/2012).

16Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius klausimus, būtina siekti abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita (LAT nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2008). Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, jos ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims, todėl nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, nes jam taip yra naudingiau ar patogiau (LAT nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2007).

17Nagrinėjamu atveju ieškovas argumentuoja, kad nori naudotis servitutiniu keliu ne todėl, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau, tačiau, kad jam tai yra objektyviai būtina. Ieškovas, įrodinėdamas aplinkybę, jog jam yra trukdoma pateikti į jam priklausančius pastatus, kadangi servitutinis kelias yra užtvertas vartais, o iš kitos pusės tinkline tvora ir pasodintos eglaitės, pateikė teismui 2013-07-29 antstolio J. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 29, kuriame antstolis nurodė, jog, nuvykus adresu ( - ), ant įvažiavimo iš ( - ) gatvės, Klaipėdoje pusės tarp gyvenamojo namo ( - ). Nr. 7 ir šiauriau esančio pastato įrengti metaliniai vartai, uždaryti stumdomų skląsčiu. Nuo šiaurinės medinio pastato, esančio į vakarus nuo namo adresu ( - ), Klaipėdoje sienos, yra įrengta metalinio tinklo tvora šiaurės kryptimi. Tvoros rytinėje pusėje, šalia medinio pastato, esančio į vakarus nuo namo adresu ( - ), matyti augančios eglutės (b. l. 16-20). Ieškovas, vadovaudamasis, būtent šiuo įrodymu, grindžia aplinkybę, kad nėra galimybės kitu keliu patekti prie jo pastato. Teismas, įvertindamas byloje esančius įrodymus duomenis, konstatuoja ir daro išvadą, jog privažiavimas prie ieškovo pastato yra užtvertas. Pažymėtina, jog atsakovės atstovai neginčija tos aplinkybės, jog užtverti vartai, o iš kitos pusės tinklinė tvora ir pasodintos eglaitės, bei ant servitutinio kelio dalies pastatytas jūrinis konteineris iš esmės trukdo ieškovui privažiuoti prie jam priklausančio pastato. Tą aplinkybę, jog atsakovė trukdo ieškovui naudotis kelio servitutu patvirtina ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius 2013-06-25 raštas, kuriuo skyrius kreipėsi į atsakovę su prašymu atlaisvinti kelio servitutą. Pažymėtina, kad atsakovė, atsakydama į prieš tai minėtą raštą, nurodė, kad prašymo įvykdyti negali dėl pablogėjusios sveikatos būklės, prašė terminą įpareigojimams įvykdyti pratęsti 6 mėnesių terminui.

18Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms, jas patvirtinantiems įrodymams ir teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad ieškovo argumentas, jog jam yra trukdoma naudotis kelio servituto suteikta teise privažiuoti prie jam priklausančių ūkinių pastatų, dėl atsakovės įrengtų vartų, tvoros, pasodintų eglaičių, jūrinio konteinerio, yra įrodytas ir pagrįstas.

19Dėl servituto pabaigos.

20Byloje nagrinėjamas ir ginčas, ar yra pagrindas pripažinti kelio servitutą pasibaigusiu. Atsakovė T. A. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti, kad 1998-03-24 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 455 nustatytas 122 kv.m. kelio servitutas - žemės sklypo, dalyje, kuriuo nustatyta, teisė E. V. ir A. V. pravažiuoti į ūkinius pastatus, yra pasibaigęs. Atsakovė administracine tvarka nustatyto kelio servituto pasibaigimą argumentuoja dėl jo būtinumo išnykimo. Nurodo, kad nebėra tų ūkinių pastatų, prie kurių privažiavimui buvo nustatytas kelio servitutas. Teigia, kad naują statinį A. V. pasistatė daugiau nei prieš dešimt metų, tačiau net ir jį statydamas servitutiniu keliu nesinaudojo. Nurodo, kad nuo 1998 m. galo A. V. nereiškė jokių pretenzijų, kad jam trukdoma naudotis 1998-03-24 nustatytu servitutu.

21Servitutas gali būti panaikintas tik įstatymų nustatyta tvarka šalims dėl to susitarus ar kitais specialiais Civiliniame kodekse išvardytais pagrindais, įskaitant atvejus, kai išnyksta servituto būtinumas (CK 4.130 straipsnis 1 dalis 5 punktas).

22Servituto panaikinimo galimybė, kai išnyksta servituto būtinumas, siejama su tuo, kad turi iš esmės pasikeisti konkrečios šalių sutartos ar objektyviai egzistavusios aplinkybės, dėl kurių servitutas buvo nustatytas, t. y. tos aplinkybės turi taip pasikeisti, kad atsirastų galimybė viešpataujantįjį daiktą tinkamai naudoti nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu (CK 4.135 straipsnis). Taigi reiškiant reikalavimą pripažinti nustatyto kelio servituto pabaigą, išnykus kelio servituto būtinumui, jau turi egzistuoti reali ir užtikrinta galimybė (nors galimi atvejai, kai ji gali atsirasti ir bylos nagrinėjimo metu) viešpataujantįjį daiktą tinkamai naudoti be nustatyto kelio servituto žemės sklype – tarnaujančiajame daikte, t. y. nustatyto kelio servituto panaikinimas šiuo pagrindu negali būti pateisinamas, jeigu jį panaikinus viešpataujančiojo daikto tinkamo naudojimo galimybė bus prarasta, o jo tinkamo naudojimo užtikrinimui bus reikalinga vėliau, pareiškiant tokius reikalavimus, nustatyti naujus kelio servitutus bei įrengti kelius, kurių techninis įrengimo lygis atitiktų keliui keliamus reikalavimus ir toks kelias taptų tinkamas naudoti (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2010).

23Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad įstatymas nereikalauja, jog siekiant nustatyti servitutą būtų įrodyta, kad jo nenustačius daikto apskritai nebūtų galima naudoti. Servituto nustatymą įstatymas sieja su negalimumu daiktą naudoti pagal paskirtį normaliomis sąnaudomis. Sąvoka „normalios sąnaudos“ yra vertinamoji ir apie jos egzistavimą sprendžiama pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes. Iš paminėtos sąlygos, taip pat akivaizdu, jog vertinant servituto nustatymo, nagrinėjamu atveju palikimo nepanaikintą, būtinybę turi būti atsižvelgiama į įprastinę viešpataujančiojo daikto naudojimo paskirtį, o ne į jo naudojimo ypatumus, sąlygotus konkretaus savininko valios.

24Galimybė ieškovui automobiliu privažiuoti prie jam priklausančio ūkinio pastato yra susijusi su savininko nuosavybės teisės tinkamu įgyvendinimu. Ieškovas pripažįsta, kad privažiuoti prie minėto pastato iš kitos pusės yra įmanoma, tačiau jo teigimu, tai padaryti galima važiuojant per valstybei priklausantį žemės sklypą, kuriame nėra jokio kelio. Šios priežastys laikytinos pakankamai svarbiomis, įgalinančiomis apriboti atsakovės nuosavybės teisę, kadangi jos nesusijusios su ieškovo noru patogiau privažiuoti prie savo pastato,o yra susikusios su noru teisėtai privažiuoti prie savo pastatų, nepažeidžiant kitų žemės savininkų (šiuo atveju valstybės) teisių.

25Atsakovės atstovė teismo posėdyje teigė, jog ieškovui yra galimybė prie pastato patekti per valstybinę žemę esančiu keliu, kuriuo ieškovas ir naudojasi, todėl servitutas yra nereikalingas ir pripažintinas pasibaigusiu. Nurodė, jog yra parengtas žemės sklypo, esančio ( - ), padalinimo projektas, kuriame numatyta galimybė ieškovui naudotis valstybei priklausančia dalimi greta esančio žemės sklypo privažiavimui prie ieškovo ūkinių pastatų. Esant nustatytoms aplinkybėms, šiuo metu nesant įrengto prieš tai minėtams projekte numatyto kelio, darytina išvada, kad nėra pakankamo faktinio pagrindo konstatuoti, jog išnyko servituto būtinybė.

26Atsakovė nurodė, jog nebėra tų ieškovo pastatų, prie kurių privažiuoti buvo nustatytas kelio servitutas, ir dėl šios priežasties servitutas turėtų būti pripažintas pasibaigusiu. Liudytoja J. P. teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovas vietoje dviejų pastatatų, prie kurių privažiavimo buvo nustatytas ginčijamas servitutas, pastatė vieną didelį pastatą. Atsakovės teigimu prieš tai minėtas pastatas pastatytas nederinant su žemės sklypo, esančio ( - ), bendrasavininkais, bei neturint statybą leidžiančio dokumento. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovės argumentas, jog ta aplinkybė, kad nebėra konkrečiai tų ūkinių pastatų, prie kurių privažiavimui buvo nustatytas kelio servitutas, sudaro faktinį pagridą daryti išvada, jog servitutas yra pasibaigęs. Atsakovė pripažino, jog iš esmės toje pačioje vietoje pastatytas vietoje dviejų pastatatų vienas didelis ūkinis pastatas, tačiau byloje nenustatyta, kad prieš tai minėtas pastatas būtų pastatytas neteisėtai ir ieškovas būtų įpareigotas jį perstatyti ar nugriauti. Todėl laikytina, jog neišnyko objektyviai egzistavusios aplinkybės, dėl kurių servitutas buvo nustatytas.

27Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovės argumentas, jog kad servitutas baigėsi suėjus senaties terminui, nes ieškovas nuo 1998 m. pabaigos nereiškė jokių pretenzijų, kad jam trukdoma naudotis 1998-03-24 nustatytu servitutu, jog dėl konteinerio nukeldinimo jokių ginčų nuo 1999 m., taip pat nebuvo, todėl nebuvo pagrindo jo nukeldinti. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad dėl minėto nustatyto kelio servituto panaikinimo A. A. (atsakovės sutuoktinis, prieš tai buvęs žemės, kurioje nustatytas kelio servitutas, savininkas) kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, tačiau minėtas ieškinys Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2000-03-22 sprendimu buvo atmestas. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 1998-10-20 nutartis patvirtina, kad už teismo 1992-03-26 nutartimi nustatytų įpareigojimų nevykdymą (suteikimą ieškovui ir jo sutuoktinei naudotis kelio servitutu) A. A. buvo paskirta bauda ir pakartotinai nustatytas terminas minėtiems įpareigojimams įvykdyti. Teismo antstolio 1997-06-11, 1998-03-06, 2000-11-27 aktai patvirtina, kad A. A. teismo įpareigojimų nevykdė, nesuteikė galimybės ieškovui naudotis jo naudai nustatytu kelio servitutu. Tą aplinkybę, jog ieškovas reiškė atsakovei pretenzijas, kad jam trukdoma naudotis 1998-03-24 nustatytu servitutu, patvirtina ieškovo 2013-05-24 skundas, kuriuo jis kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių dėl neteisėto žemės naudojimo, nurodydamas, kad negali tinkamai naudotis jo naudai nustatytu kelio servitutu žemės sklype, esančiame ( - ).

28Teismo posėžio metu nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad neišnyko pagrindas nustatyti ieškovui suteiktą kelio servitutą atsakovei priklausančiame žemės sklype, nes ieškovas patekimui prie savo pastato negali legaliai įsirengti kito įvažiavimo. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovės priešieškinis neįrodytas, todėl atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

29Atmetus priešieškinį ieškinys, esant prieš tai nustatytoms aplinkybėms, nurodytais argumentais laikytinas įrodytu ir pagrįstu, todėl tenkintinas visiškai. Atsakovė įpareigotina netrukdyti naudotis kelio servituto suteikta teise privažiuoti prie ieškovui priklausančių ūkinių pastatų, pašalinant vartus, tvorą, medžius, jūrinį konteinerį.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys (priešieškinis) patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį tenkinus visiškai, konstatuotina, kad patenkinta 100,00 procentų ieškinio reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovui priteistinos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Tuo tarpu priešieškinį atmetus, atsakovei jos ptirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos.

32Nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 144,00 Lt žyminį mokestį (b. l. 5), bei patyrė 2000,00 Lt išlaidų, susijusių su teisinės pagalbos teikimu (b. l. 107-108). Viso ieškovė patyrė 2144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistina 2144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

34ieškinį tenkinti visiškai.

35Įpareigoti atsakovę T. A., a. k. ( - ) netrukdyti naudotis Lietuvos Respublikos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1998-03-24 įsakymu Nr. 455 nustatyto kelio servituto suteikta teise ieškovui A. V. privažiuoti prie ieškovui priklausančių ūkinių pastatų, esančių ( - ), pašalinant vartus, tvorą, medžius, jūrinį konteinerį.

36Priteisti iš atsakovės T. A., a. k. ( - ) 2144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. V., a. k. ( - )

37Priešieškinį atmesti.

38Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovas A. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: įpareigoti... 3. Atsakovė T. A. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti,... 4. Tretieji asmenys T. D. O. ir E. Š. pateikė analogiškus atsiliepimus į... 5. Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė ieškinį... 6. Atsakovės atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė... 7. Ieškovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad negali patekti į jam... 8. Ieškovo atstovas advokato padėjėjas Eduardas Puškorius teismo posėdyje... 9. Atsakovės atstovas A. A. teismo posėdyje paaiškino, kad dėl kelio servituto... 10. Atsakovės atstovė Lina Zamulskienė teismo posėdyje paaiškino, kad buvo... 11. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis atmestinas.... 12. Ginčas byloje kilo dėl atsakovės atliktų veiksmų, trukdančių ieškovui... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovui A. V.... 14. Tarp šalių kilęs ginčas susijęs su servituto teisiniais santykiais,... 15. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama... 16. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant su servituto nustatymu... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas argumentuoja, kad nori naudotis servitutiniu... 18. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms, jas patvirtinantiems... 19. Dėl servituto pabaigos.... 20. Byloje nagrinėjamas ir ginčas, ar yra pagrindas pripažinti kelio servitutą... 21. Servitutas gali būti panaikintas tik įstatymų nustatyta tvarka šalims dėl... 22. Servituto panaikinimo galimybė, kai išnyksta servituto būtinumas, siejama su... 23. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad įstatymas nereikalauja, jog siekiant... 24. Galimybė ieškovui automobiliu privažiuoti prie jam priklausančio ūkinio... 25. Atsakovės atstovė teismo posėdyje teigė, jog ieškovui yra galimybė prie... 26. Atsakovė nurodė, jog nebėra tų ieškovo pastatų, prie kurių privažiuoti... 27. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovės argumentas, jog kad servitutas baigėsi... 28. Teismo posėžio metu nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad... 29. Atmetus priešieškinį ieškinys, esant prieš tai nustatytoms aplinkybėms,... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 144,00 Lt žyminį mokestį (b. l. 5), bei... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,... 34. ieškinį tenkinti visiškai.... 35. Įpareigoti atsakovę T. A., a. k. ( - ) netrukdyti naudotis Lietuvos... 36. Priteisti iš atsakovės T. A., a. k. ( - ) 2144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų... 37. Priešieškinį atmesti.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...