Byla I-3587-426/2012

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, susipažinusi su advokatės Eglės Mickevičiūtės Tiažkijienės pateiktu skundu,

Nustatė

2teisme gautas Miros K. R. G. vardu teikiamas skundas, pasirašytas advokatės Eglės Mickevičiūtės Tiažkijienės, kuriame prašoma įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atkurti nuosavybės teises pinigais M. K. R. G. į pastatus, esančius (duomenys neskelbtini), Vilniuje

3Skundą atsisakytina priimti.

4Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 7 p., skundą (prašymą) priimti atsisakytina, jeigu jį suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo.

5M. K. R. G. vardu teismui pateiktą skundą pasirašė advokatė Eglė Mickevičiūtė Tiažkijienė, tačiau teismui nebuvo pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys advokatės įgaliojimus atstovauti pareiškėją. Todėl, darytina išvada, kad M. K. R. G. vardu skundą teismui pateikė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

6Tai, kad suinteresuoto asmens vardu neįgalioto vesti bylą asmens paduotas skundas yra nepriimtinas ir grąžintinas pareiškėjui, ne kartą pažymėta ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (2011-08-12 nutartis Nr. AS492-579/2011, 2010-10-01 nutartis administracinėse bylose Nr. AS858–530/2010, 2008-08-14 Nr. AS756-447/2008 ir kt.).

7Įvertinus nurodytas aplinkybes, pareiškėjos M. K. R. G. skundą priimti atsisakytina.

8Remiantis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 7 p.,

Nutarė

9atsisakyti priimti M. K. R. G. skundą.

10Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai