Byla 2A-162/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ribotos atsakomybės bendrovės „Dragmor“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1326-163/2012 pagal ieškovo ribotos atsakomybės bendrovės „Dragmor“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos hidrotechnika“, tretieji asmenys AB DnB bankas, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, J. A. ir kt. dėl priverstinės hipotekos nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas teismo patenkintiems reikalavimams užtikrinti nustatyti priverstinę hipoteką UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ priklausančiam turtui: inžineriniams tinklams – vandentiekio tinklams – vamzdynui, unikalus Nr. ( - ), esantiems ( - ) dalims susisekimo komunikacijų – Klaipėdos geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 58, unikalus Nr. ( - ), esančioms ( - ); susisiekimo komunikacijoms-krovinių platformai, unikalus Nr. ( - ), esančiai ( - ); postui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ); kitiems statiniams (inžinieriniams)-kiemo statiniams (kiemo aikštelė, tvora) unikalus Nr. ( - ), esantiems ( - ); bei ( - ), esantiems statiniams-administraciniam pastatui, unikalus Nr. ( - ); garažui, unikalus Nr. ( - ); gamybiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ); dirbtuvėms, unikalus Nr. ( - ); kontrolinei, unikalus Nr. ( - ); siurblinei, unikalus Nr. ( - ); siurblinei, unikalus Nr. ( - ); kitiems statiniams(inžinieriniams) –kiemo statiniams (kiemo aikštelė, tvora, plovykla), unikalus Nr. ( - ). Hipoteka užtikrinamo reikalavimo suma – 1467478,40 Lt; hipotekos terminas – iki Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-07 sprendimo už akių visiško įvykdymo. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011-03-07 sprendimu už akių patenkino ieškovo ieškinį ir priteisė iš UAB „Klaipėdos Hidrotechnika“ 1448161,90 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Atsižvelgiant, į tai, kad teismo sprendimas yra iki šiol neįvykdytas, prašė nustatyti atsakovo turtui priverstinę hipoteką, nes priteista suma yra didelė, atsakovas gera valia teismo sprendimo neįvykdė, stengiasi išvengti mokėjimo, be to, teisme nagrinėjama byla dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo. Pažymėjo, kad hipotekos kreditoriaus sutikimas nereikalingas nustatant priverstinę hipoteką teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Mano, kad aplinkybė, jog visas anksčiau nurodytas turtas areštuotas (apribota disponavimo teisė), nesudaro kliūčių nustatyti šiam turtui priverstinės hipotekos, nes disponavimo teisės apribojimas yra nukreiptas ir taikomas tik turto savininkui UAB „Klaipėdos hidrotechnika“.

5Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo AB DNB bankas prašė ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad jeigu teisės normos numato galimybę teismo sprendimu patenkintiems ieškovo skoliniams reikalavimams nustatyti priverstinę hipoteką atsakovo turtui, nereiškia, kad priverstinė hipoteka gali būti nustatoma bet kokiam turtui ieškovo pageidavimu. Mano, kad hipotekos nustatymas ieškovo naudai pažeistų ir tos pačios eilės kreditorių teises, nes nėra jokių kriterijų pagal kuriuos vienam kreditoriui būtų galima suteikti pranašumą prieš kitus. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai liečia ne tik atsakovo ir banko, kaip įkaito turėtojo interesus, bet ir kitus atsakovo kreditorius. Pažymėjo, kad byloje nėra įrodymų, kad bankas būtų sutikęs su pakartotiniu turto ieškovui įkeitimu, mano, kad nustačius priverstinę hipoteką į bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą, bus pažeistos hipotekos sandorio Nr. 03120040007963 sąlygos bei CK 4.170 str. 3 d. Nurodė, kad bankui įkeisto nekilnojamojo turto vertės nepakaks netgi banko, kaip hipotekos kreditoriaus, reikalavimams patenkinti. Teigia, kad nustačius priverstinę hipoteką inžineriniams tinklams, susidarytų situacija, kai vienu adresu esantys nekilnojamieji daiktai, kurie yra tarpusavyje susiję, būtų įkeisti skirtingiems kreditoriams ir tokia situacija apsunkintų nekilnojamųjų daiktų pardavimą. Mano, kad nenustatyta konkrečių aplinkybių, kurioms esant būtų galima konstatuoti priverstinės hipotekos reikalingumą, o formalus CK 4.178 straipsnio taikymas nėra pakankamu teisiniu pagrindu priverstinei hipotekai į atsakovės turtą įregistruoti.

6Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija su ieškiniu nesutiko. Mano, kad priverstinis hipotekos nustatymas pažeistų kitų kreditorių interesus, suteiktų nepagrįstą pranašumą tenkinant reikalavimus kitų kreditorių atžvilgiu.

7Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad patenkinus ieškinį būtų pažeistos kitų kreditorių teisės, nėra jokių kriterijų, pagal kuriuos vienam kreditoriui būtų galima suteikti pranašumą prieš kitus.

8Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, kad atsakovo skola valstybės biudžetui 2012-07-09 sudarė 6 257 777,24 Lt. Ieškovas nenurodė jokių išskirtinių priežasčių, dėl kurių teismas ją galėtų išskirti iš kitų atsakovo kreditorių, todėl ieškinys turėtų būti atmestas kaip pažeidžiantis kitų kreditorių teises.

9Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Serfas“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Mano, kad tenkinus ieškovo reikalavimą ir nustačius priverstinę hipoteką atsakovo turtui ieškovas taptų pranašesnis už kitus atsakovo kreditorius bei pažeistų kitų kreditorių teises.

10Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas nurodė, jog nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos 2011-03-07 sprendimu už akių ieškovui RAB „Dragmor“ iš atsakovo UAB „Klaipėdos Hidrotechnika“ buvo priteista 1 448 161,90 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 19 316,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, tačiau neįvykdytas.

13Teismas nurodė, kad priverstinė hipoteka atsiranda įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu, esant CK 4.175 straipsnio 2 dalyje nustatytiems atvejams. CK 4.175 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta teismo teisė savo sprendimu nustatyti priverstinę hipoteką, kai konkrečios bylos aplinkybės tokią būtinybę suponuoja. Kasacinio teismo praktikoje, vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, yra išaiškinta, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas galimybę nustatyti hipoteką pagal teismo sprendimą patenkintiems reikalavimams užtikrinti, visų pirma tokią teisę susiejo socialiai reikšmingų teisinių gėrių apsauga (pvz. prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, įtvirtintas CK 3.3 straipsnio 1 dalyje ir pan.). Kadangi hipotekos kreditorius išieškojimo procese turi pirmumo teisę prieš kitus kreditorius (CK 4.192 str. 1 d.), asmuo, prašydamas, kad teismo sprendimu būtų nustatyta hipoteka jo patenkintiems reikalavimams užtikrinti, turi įrodyti tokios apsaugos taikymo būtinumą, o teismas įvertinti, ar tokios apsaugos taikymu nebus suvaržyti skolininko interesai labiau nei tai yra būtina, taip pat ar nebus pažeisti kitų kreditorių interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2010, 2012 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2012).

14Teismas nurodė, kad nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog 2011-03-07 yra priimtas Klaipėdos apygardos teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo piniginis reikalavimas 1448161,90 Lt sumoje bei priteista 19316,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Šis teismo sprendimas nėra įvykdytas. Iš atsakovo pateikto bendrovės kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo pradelsti kreditoriniai reikalavimai siekia 20444795,55 Lt, o iš viso kreditorinių reikalavimų suma yra 22465128,37 Lt. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis šiuo metu Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamas prašymas iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, taip pat gauti prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Klaipėdos Hidrotechnikai“. Tai rodo, kad teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo piniginis reikalavimas gali būti neįvykdytas arba jo įvykdymas gali pasunkėti, todėl egzistuoja aplinkybės dėl kurių galima taikyti priverstinę hipoteką. Tačiau priverstinės hipotekos būtinumas turi būti grindžiamas svarbiu ir išskirtiniu konkretaus kreditoriaus interesu, o ne interesu, kuris būdingas kiekvienam kreditoriui. Kreditorius, prašantis nustatyti priverstinę hipoteką, būtinumą ją nustatyti turi pagrįsti aplinkybėmis, kuriomis negali remtis bet kuris iš kreditorių, nes teismas naudojasi priverstinės hipotekos nustatymo teise siekdamas apginti ypatingus ir individualius kreditoriaus interesus.

15Nagrinėjamojoje byloje, ieškovas prašydamas nustatyti priverstinę hipoteką, ieškinyje nurodė šiuos motyvus: priteista suma yra didelė, atsakovas gera valia teismo sprendimo neįvykdė ir stengiasi išvengti mokėjimo, UAB „Klaipėdos Hidrotechnika“ direktorius siekia bendrovei restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė kaip motyvą nurodė, kad piniginis reikalavimas atsirado iš šalių jungtinės veiklos sutarties pagrindu sudarytos subrangos sutarties dėl darbų atlikimo Klaipėdos jūrų uoste. Taigi ieškovo motyvai nesusiję su socialiai reikšmingų teisinių gėrių apsauga ir neatitinka pirmiau išdėstytų argumentų dėl būtinumo nustatyti priverstinę hipoteką. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad piniginio reikalavimo dydis savaime nėra pakankamas pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima nustatyti priverstinę hipoteką, taip išskiriant vieną kreditorių iš kitų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2012). Be to, kitų atsakovės kreditorių reikalavimai yra didesni nei ieškovo (pvz. atsakovo įsiskolinimas AB DNB bankui yra 11112193,59 Lt., skola valstybės biudžetui 2012-07-09 sudaro 6257777,24 Lt., VSDFV 2012-0629 duomenimis siekia 1898487,43 Lt.). Tai, kad skola ieškovui atsirado iš šalių jungtinės veiklos sutarties, taip pat negali būti pakankamas pagrindas nustatyti priverstinę hipoteką, nes ir kitų kreditorių reikalavimai yra atsiradę dėl vienokių ar kitokių sutartinių santykių nevykdymo.

16CPK 754 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės. Šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse nustatyta, kad pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo, antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių, trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai. Įmonių bankroto įstatymo 34 straipsnyje nustatyta, kad pirmiausiai tenkinami įkeitimu ar hipoteka užtikrinti kreditoriniai reikalavimai, o jeigu įkeistas turtas parduodamas už didesnę kaina negu įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbiniais santykiais, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe, fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai sumokėti už perdirbti supirktą produkciją; antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo, paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės ar garantijų institucijos, kurios įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, garantija, dėl paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos lėšų; trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai. Nustačius ieškovo naudai priverstinę hipoteką būtų pažeistos kitų UAB „Klaipėdos Hidrotechnika“ kreditorių (tame tarpe 157 darbuotojų, kurių reikalavimai susiję su darbo užmokesčių) teisės ir interesai, ieškovė galėtų įgyti nepagrįstą pranašumą prieš pirmos eilės kreditorius, antros eilės kreditorius ir net prieš tos pačios eilės kreditorius.

17Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė savo išskirtinio ypatingo intereso, kurio pagrindu būtų galima taikyti priverstinę hipoteką, jo reikalavimo tenkinimas pažeistų kitų kreditorių interesus, todėl ieškinio reikalavimas negali būti tenkinamas.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Ieškovas ribotos atsakomybės bendrovė „Dragmor“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo dėl didelio dalyvaujančių byloje asmenų skaičiaus apeliacinį skundą ir visus kitus procesinius dokumentus, skirtus tretiesiems asmenims, į bylą įtrauktiems 2012-09-26 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, įteikti viešo paskelbimo būdu, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012-11-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti bei priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismo sprendimas priimtas pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normas, iš esmės neteisingai kvalifikuojant ir vertinant tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, dėl ko pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

212. Teismas neatskleidė bylos esmės, neatsižvelgė į tikrąją tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių esmę, dėl ko padarė neteisingą išvadą, kad ieškovo interesai nėra ypatingi ir individualūs, o aplinkybė, kad atsakovės skola ieškovei atsirado iš jungtinės veiklos sutarties, negali būti pagrindas nustatyti priverstinę hipoteką. Teismo motyvas neatitinka šalių santykių esmės bei CK 6.971 str. 1 d., 4.73 str. 3 d. prasmės.

223. Ginčijamame teismo sprendime yra ir kitų prieštaravimų. Sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas konstatuoja, kad ieškinys atmestinas, vėliau nurodo atmetimo motyvus, tačiau vėliau, kalbėdamas apie bylinėjimosi išlaidas, nurodo, jog patikslintas ieškinys tenkintinas pilnai, nustato sumas, kurios priteistinos ieškovui kaip bylinėjimosi išlaidos. Rezoliucinėje dalyje teismas nusprendžia ieškinį atmesti. Tuo pačiu teismo sprendimu ieškinys negali būti ir atmetamas, ir patenkinamas, todėl šie akivaizdūs prieštaravimai laikytini procesinės teisės normų pažeidimu, sudarančiu pagrindą naikinti priimtą sprendimą (CPK 329 str. 1 d.).

23Atsiliepimais į apeliacinį skundą tretieji asmenys VSDFV Klaipėdos skyrius ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, prašo apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-11-16 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apygardos teismas tinkamai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, ir padarė pagrįstą išvadą, jog ieškinys yra nepagrįstas ir neįrodytas. Be to teismui patenkinus apelianto (ieškovo) apeliacinį skundą t.y. panaikinus teismo 2012-11-16 sprendimą ir priėmus naują sprendimą - ribotos atsakomybės bendrovės „Dragmor“ ieškinį dėl priverstinės hipotekos nustatymo patenkinus - ribotos atsakomybės bendrovės „Dragmor" teismo patvirtintiems reikalavimams užtikrinti, nustačius priverstinę hipoteką atsakovo UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ priklausančiam turtui (nurodytam ieškinyje), būtų pažeistos kitų UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ kreditorių teisės ir interesai.

24Ieškovas ribotos atsakomybės bendrovė „Dragmor“ apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose išdėstė nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus ir prašė bylą išspręsti iš esmės, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012-11-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

26teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas netenkintinas.

28Šio apeliacinio proceso dalyką sudaro patikrinimas ir įvertinimas, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys atmestas, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Klausimas analizuojamas vadovaujantis ieškovo ribotos atsakomybės bendrovės „Dragmor“ skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). CPK 320 str. 2 d. įtvirtintoms apeliacijos riboms būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių.

29Byloje yra kilęs ginčas dėl to ar nagrinėjamos bylos atveju buvo pagrindas, teismo patenkintiems reikalavimams užtikrinti nustatyti priverstinę hipoteką.

30Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinio netenkino, todėl ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriame išdėstė nesutikimo su teismo sprendimu argumentus. Apelianto teigimu, teismo sprendimas priimtas pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normas, iš esmės neteisingai kvalifikuojant ir vertinant tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, dėl ko pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

31Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais sutikti negali ir iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis jų neatkartoja bei pritaria skundžiamame teismo sprendime nurodytiems motyvams. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusio ginčo išsprendimui, surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino, laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas ir, tenkindamas ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str.), kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

32CK 4.178 straipsnyje reglamentuojančiame hipotekos nustatymo pagal teismo sprendimą patenkintiems reikalavimams užtikrinti yra numatyta, kad pagal teismo sprendimą patenkinus reikalavimą dėl pinigų išieškojimo, kreditoriaus prašymu šio kodekso nustatytais atvejais ir Civilinio proceso kodekso numatyta tvarka gali būti nustatyta priverstinė skolininko daikto hipoteka.

33Kasacinio teismo praktikoje, vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, yra išaiškinta, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas galimybę nustatyti hipoteką pagal teismo sprendimą patenkintiems reikalavimams užtikrinti, visų pirma tokią teisę susiejo su socialiai reikšmingų teisinių gėrių apsauga (pvz., prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, įtvirtintas CK 3.3 straipsnio 1 dalyje ir pan.). Kadangi hipotekos kreditorius išieškojimo procese turi pirmumo teisę prieš kitus kreditorius (CK 4.192 straipsnio 1 dalis), asmuo, prašydamas, kad teismo sprendimu būtų nustatyta hipoteka jo patenkintiems reikalavimams užtikrinti, turi įrodyti tokios apsaugos taikymo būtinumą, o teismas – įvertinti, ar tokios apsaugos taikymu nebus suvaržyti skolininko interesai labiau nei tai yra būtina, taip pat ar nebus pažeisti kitų kreditorių interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Entum“ v. UAB „Pajūrio Sabina“, bylos Nr. 3K-3-307/2010).

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2012, 2012 m. kovo 5 d. priimtoje nutartyje konstatavo, kad priverstinės hipotekos būtinumas turi būti grindžiamas svarbiu ir išskirtiniu konkretaus kreditoriaus interesu, o ne interesu, kuris gali būti būdingas kiekvienam kreditoriui. Prašantis nustatyti priverstinę hipoteką kreditorius būtinumą ją nustatyti turi grįsti aplinkybėmis, kuriomis negali remtis bet kuris iš kreditorių, nes teismas naudojasi priverstinės hipotekos nustatymo teise siekdamas apginti ypatingus ir individualius kreditoriaus interesus.

35Apeliantas skunde nurodo, kad ribotos atsakomybės bendrovės „Dragmor“ interesas yra ypatingas ir išskirtinis, kadangi įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011-03-07 sprendimu priteista pinigų suma nuosavybės teise priklauso ribotos atsakomybės bendrovei „Dragmor“, o UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ yra tik šių pinigų valdytojas, bet ne savininkas. Šios aplinkybės sudaro pagrindą ieškovui suteikti prioritetą prieš kitus kreditorius.

36Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Pažymėtina, kad patenkinus ieškovo ieškinį dėl priverstinės hipotekos nustatymo ir nustačius priverstinę hipoteką atsakovo UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ priklausančiam turtui būtų pažeistos kitų UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ kreditorių teisės ir interesai. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kitų atsakovo kreditorių reikalavimai yra gerokai didesni nei ieškovo, o ta aplinkybė , kad skola ieškovui atsirado iš šalių jungtinės veiklos sutarties, negali būti pakankamas pagrindas nustatyti priverstinę hipoteką, nes ir kitų kreditorių reikalavimai yra atsiradę dėl vienokių ar kitokių sutartinių santykių nevykdymo.

37Teisėjų kolegija taip pat sutinka su teismo motyvais, kur pateikiamas išaiškinimas, kad pagal galiojančius įstatymus, atsakovas šiuo metu esantis trečioje eilėje, įgytų nepagrįstą pranašumą prieš visus kitus kreditorius.

38Nors apeliantas ir pagrįstai nurodo, kad teismo sprendime dėstant motyvus dėl bylinėjimosi išlaidų yra prieštaravimų, tačiau šie prieštaravimai vertintini kaip redagavimo klaidos, todėl neturi esminės įtakos teismo sprendimo, kuriuo išspręstas ieškinio reikalavimas teisingumui ir pagrįstumui. Pažymėtina, kad negali būti panaikintas iš esmės teisingas teismo sprendimas vien dėl formalių pažeidimų.

39Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimant skundžiamą sprendimą, išsamiai ir objektyviai nustatė faktines bylos aplinkybes, svarbias svarstant kilusį ginčą, nepažeidė materialinės ir proceso teisės normų, todėl sprendimą pakeisti ar panaikinti, remiantis apeliacinio skundo motyvais, nėra pagrindo.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

41Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas teismo patenkintiems reikalavimams... 5. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo AB DNB bankas prašė ieškovo... 6. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų... 7. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius prašo... 8. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė... 9. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Serfas“ nurodė, kad su... 10. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį... 13. Teismas nurodė, kad priverstinė hipoteka atsiranda įstatymo arba teismo... 14. Teismas nurodė, kad nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog 2011-03-07 yra... 15. Nagrinėjamojoje byloje, ieškovas prašydamas nustatyti priverstinę... 16. CPK 754 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog hipotekos kreditoriaus ir įkaito... 17. Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. Ieškovas ribotos atsakomybės bendrovė „Dragmor“ pateikė apeliacinį... 20. 1. Teismo sprendimas priimtas pažeidžiant materialinės ir procesinės... 21. 2. Teismas neatskleidė bylos esmės, neatsižvelgė į tikrąją tarp šalių... 22. 3. Ginčijamame teismo sprendime yra ir kitų prieštaravimų. Sprendimo... 23. Atsiliepimais į apeliacinį skundą tretieji asmenys VSDFV Klaipėdos skyrius... 24. Ieškovas ribotos atsakomybės bendrovė „Dragmor“ apeliacinės instancijos... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 26. teisiniai argumentai ir išvados... 27. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 28. Šio apeliacinio proceso dalyką sudaro patikrinimas ir įvertinimas, ar... 29. Byloje yra kilęs ginčas dėl to ar nagrinėjamos bylos atveju buvo pagrindas,... 30. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinio netenkino, todėl ieškovas... 31. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais sutikti negali ir iš esmės... 32. CK 4.178 straipsnyje reglamentuojančiame hipotekos nustatymo pagal teismo... 33. Kasacinio teismo praktikoje, vadovaujantis galiojančiu teisiniu... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2012, 2012 m.... 35. Apeliantas skunde nurodo, kad ribotos atsakomybės bendrovės „Dragmor“... 36. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Pažymėtina,... 37. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su teismo motyvais, kur pateikiamas... 38. Nors apeliantas ir pagrįstai nurodo, kad teismo sprendime dėstant motyvus... 39. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti...