Byla eB2-1587-640/2019
Dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rolnesa“ dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuotas asmuo – O. K., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rolnesa“ bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Mokuma“ prašymą dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rolnesa“ dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuotas asmuo – O. K., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

31.

4Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi iškėlė UAB „Rolnesa“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė MB „Mokuma“. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. sausio 2 d.

52.

6Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, kurią bankroto administratorius turės teisę naudoti iki pirmojo kreditorių susirinkimo.

73.

8Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris 2019 m. gegužės 27 d., 2019 m. liepos 19 d. ir 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimis patikslintas.

94.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 16 d. nutartimi taikė supaprastintą bankroto procedūrą, o 2019 m. liepos 19 d. nutartimi pripažino bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

115.

12Teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl BUAB „Rolnesa“ pabaigos. Prašyme nurodoma, kad visos bankroto procedūros yra atliktos, įmonė neturi jokio turto/piniginių lėšų, skirtinų administravimo išlaidoms padengti ir kreditorių finansiniams reikalavimas tenkinti. Taip pat, nėra jokių įmonės veiklos dokumentų.

13Prašymas tenkintinas.

146.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba pervedimo aktus, bei Aplinkos apsaugos departamento pažymą.

167.

17Teismų praktikoje pažymima, jog teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos yra konstatavimas, kad visos įmonės bankroto procedūros yra užbaigtos, įmonės turtas yra realizuotas arba nurašytas, kreditorių reikalavimai, kiek leido turto vertė, patenkinti. Šiame procesiniame teismo dokumente apsiribojama konstatavimu, kad administratorius pateikė visus dokumentus, reikiamus priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl kliūčių užbaigti įmonės veiklą nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1684/2012).

188.

19Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad įmonė neturi registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Nenustatyta, kad įmonė turėtų kito materialaus turto ar lėšų banko sąskaitoje, kasoje. Taigi, galimybių gauti pajamų kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti nėra. Nepatenkintų finansinių reikalavimų bendra suma sudaro – 37 284,43 Eur.

209.

21Bankroto administratorius pateikė teismui Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2019 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. (18.1)-AD5-15759, kuriame nurodoma kad BUAB „Rolnesa“ už teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Esant nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Rolnesa“ pabaigos.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 236, 270 straipsniais ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

23prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

24Pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Rolnesa“ (įmonės kodas: ( - ), buveinės adresas: ( - )) pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

25Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rolnesa“ bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai