Byla 2-470-855/2015
Dėl buto pagerinimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovei L. J., ieškovės atstovui adv. Igoriui Manzurovui, atsakovei V. B., trečiajam asmeniui V. B., jų atstovei adv. B. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovei V. B., trečiasis asmuo – V. B. dėl buto pagerinimo išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė L. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimo sumą galutinai patikslino 2015-04-30 posėdžio metu, atsakovei V. B., prašydama priteisti iš jos 3838,16 € (13252,40 Lt) atlikto buto pagerinimo išlaidų (likusioje dalyje ieškinio atsisakė). Nurodė, kad nuo 2002 m. gyveno kartu su atsakovės sūnumi V. B. šeimyninį gyvenimą. 2006 m., leidus atsakovei, ieškovė savo lėšomis atliko atsakovei priklausančio buto, esančio Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k., ( - ), kapitalinį remontą, po kurio ji su trečiuoju asmeniu šiame bute apsigyveno ir faktiškai kartu gyveno iki 2010 m. Nurodė, kad iš savo lėšų sumokėjo darbininkams už atliktus sienų, lubų dažymo, plytelių klijavimo ir kitus remonto darbus, pirko statybines medžiagas, virtuvės, prieškambario ir kitus baldus, interjero bei namų apyvokos daiktus, naujai įrengė vonią ir tualetą, pakeitė visą santechniką ir pan., todėl visiems šiems pagerinimams likus atsakovės bute, o ieškovei nutraukus bendrą gyvenimą su V. B., ieškovė prašė priteisti iš atsakovės patirtas buto pagerinimo išlaidas pagal išsaugotas sutartis, čekius, kvitus ir kt.

5Atsakovė V. B. ir trečiasis asmuo V. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad prieš ieškovei su trečiuoju asmeniu įsikeliant į butą, jame jau buvo atsakovės atliktas remontas (pakeisti langai, sutvarkyta virtuvė, įrengta vonia ir tualetas, dažytos sienos ir kt.), todėl nei kapitalinis, nei einamasis remontas bute nebuvo reikalingas, jis buvo atliktas pačios ieškovės iniciatyva, neinformavus apie tai atsakovės ir neturint jos sutikimo. Tuo metu buvo remontuojamas ir ieškovės tėvų butas, todėl dalis ieškovės čekiuose ir kvituose nurodytų statybinių medžiagų galėjo būti panaudota jos tėvų buto remontui, ieškovė nepateikė įrodymų, jog čekiuose nurodytos statybinės medžiagos, baldai ir kt. daiktai panaudoti būtent atsakovės butui. Be to, prie buto remonto neatlygintinai prisidėjo ir jame darbus atliko pats V. B., jo tėvas, keletas draugų. Pažymėjo, kad tuo metu ieškovė ir V. B. faktiškai gyveno kartu šeimyninį gyvenimą, vedė bendrą ūkį, tikėjosi ateityje sukurti šeimą, t. y. tarp jų buvo susiklostę jungtinės veiklos santykiai, buto pagerinimai buvo atliekami dviejų asmenų, vykdančių susitarimą dėl jungtinės veiklos, lėšomis ir darbu, todėl ieškovė galėtų pretenduoti tik į ½ dalį pagerinimo išlaidų sumos. Nurodė, jog atsakovė sutinka, kad ieškovė pasiimtų iš buto visus jos pirktus baldus ir kitus daiktus, kuriuos įmanoma atskirti. Pažymėjo, kad nuo 2006 m., kai buvo atliktas remontas, pati ieškovė ir kartu gyvenęs jos sūnus naudojosi pagerintu būstu, baldais, šie daiktai nusidėvėjo, todėl ieškovė nepagrįstai prašo priteisti jų pirkimo kainą, neįvertinus nusidėvėjimo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies, byla dalyje nutrauktina.

7Nors ieškovė iš pradžių ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5772,98 € (19932,93 Lt), tačiau 2015-04-30 posėdžio metu nurodė, kad atsisako dalies pareikštų reikalavimų ir prašo priteisti iš atsakovės viso 3838,16 € atlikto buto pagerinimo išlaidų. Teismas priima ieškovės L. J. atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 1934,82 € (5772,98 € - 3838,16 €) priteisimo, ir bylą šioje dalyje nutraukia, nes vadovaujantis LR CPK 140 str. 4 d. bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio ir taip disponuoti savo procesinėmis teisėmis. Teismas sprendžia, kad atsisakymas nuo ieškinio dalies, atsižvelgiant į ieškovės išreikštą valią, nepažeidžia nei vienos iš šalių teisių ir teisėtų interesų. Ieškovė teismo posėdyje patvirtino, kad jai yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo teisinės pasekmės (CPK 294 str.).

8Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovei V. B. nuosavybės teise priklauso 3 kambarių butas, esantis Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 34-19 (b. l. 8). Ginčo byloje, kad ieškovė L. J. kartu su trečiuoju asmeniu V. B., atsakovei V. B. leidus, minėtame bute gyveno nuo 2006 m. iki 2010 m., nėra. Ieškovė L. J. kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės, kaip buto savininkės, priteisti patirtas išlaidas buto pagerinimui.

9Pagal CK 6.501 str. 1 d., kai nuomininkas nuomotojo leidimu išsinuomotą daiktą pagerina, jis turi teisę į turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai ar sutartis numato ką kita. Ši norma taikoma ir esant panaudos teisiniams santykiams (CK 6.629 str. 2 d.). Pagal įstatymo nustatytą teisinį reglamentavimą, sprendžiant dėl daikto pagerinimo išlaidų atlyginimo, būtina nustatyti tokias sąlygas: nuomininkas (panaudos gavėjas) pagerino išsinuomotą (naudotą neatlygintinai) daiktą; nuomininkas (panaudos gavėjas) turėjo nuomotojo (panaudos davėjo) leidimą daryti daikto pagerinimus; nuomininko (panaudos gavėjo) turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų dydį; įstatymų ar šalių sutarties nenustatyta kitokių šių išlaidų atlyginimo taisyklių (Lietuvos A. T. 2012-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2012).

10Nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, ginčo, kad ieškovė su trečiuoju asmeniu bute apsigyveno 2006 m. atsakovei leidus, kad ieškovė minėtame bute gyveno maždaug iki 2010 m. vidurio, kai su sūnumi išvyko į užsienį, nėra, tačiau atsakovė teigia, kad ieškovė pati savo iniciatyva, neįspėjusi ir nesuderinusi su ja, ėmėsi nereikalingo bei nebūtino buto pertvarkymo, tuo tarpu ieškovės nuomone, V. B. išreiškė leidimą vykdyti pagerinimo darbus, nes ji žinojo apie remontą, tačiau jokių pretenzijų niekada neišreiškė.

11Kadangi leidimo atlikti nuomojamo (naudojamo) daikto pagerinimus davimas iš esmės yra sandoris, nes šiuo veiksmu siekiama tam tikrų teisinių padarinių, ir įstatymas šiam sandoriui nenustato konkrečios formos, todėl jis gali būti sudarytas bet kuria įstatymo įtvirtinta forma, įskaitant konkliudentiniais veiksmais (CK 1. 71 str.). Įstatymo taip pat nenustatytas leidimo turinys. Nuomotojo (panaudos davėjo) leidimo atlikti daikto pagerinimą formai ir turinio detalumui gali turėti įtakos šalių tarpusavio asmeniniai ar verslo santykiai, ankstesnis bendradarbiavimas, nuomos (panaudos) santykių tęstinumas iki leidimo išdavimo ir numatoma trukmė po pagerinimo atlikimo, pasitikėjimas vienas kitu ir kt. (Lietuvos A. T. 2012 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2012). Nors nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad buto remonto darbų atlikimui buvo duotas rašytinės formos atsakovės sutikimas, tačiau įvertinus tas aplinkybes, kad tiek prieš turto pagerinimą, tiek jo remonto atlikimo metu, tiek pakankamai ilgą laiką po to dalyvaujančius byloje asmenis siejo artimi ryšiai (V. B. yra atsakovės sūnus, ieškovė buvo atsakovės sūnaus sugyventinė), jų santykiai buvo geri, grįsti tarpusavio pasitikėjimu, atitinkamais šiltais jausmais ir pan., ką patvirtina ir aplinkybė, jog pati atsakovė leido ieškovei ir savo sūnui apsigyventi jai priklausančiame bute, toleravo ilgametį jų gyvenimą ir naudojimąsi jos butu, jokių pretenzijų dėl jų gyvenimo ir naudojimo butu niekada nereiškė (tą patvirtino teismo posėdžio metu), darytina išvada, kad apie atliekamus buto remonto darbus atsakovė žinojo arba negalėjo nežinoti, juo labiau, kad paaiškino, jog lankėsi bute ir matė pagerinimus, buto būklę po remonto, nei ieškovei, nei savo sūnui pretenzijų nereiškė ir panaudos santykių nenutraukė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas konstatuouoja, kad atsakovė savo konkliudentiniais veiksmais davė sutikimą/ leidimą savo nekilnojamojo turto, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 34-19, pagerinimo (remonto) darbams atlikti. Darydamas tokią išvadą, teismas atsižvelgia ir į tai, kad trečiasis asmuo V. B. taip pat patvirtino, kad jo motina V. B. apie atliekamus remonto darbus bute žinojo, nes pati bute lankėsi, darbams neprieštaravo.

12Nagrinėjamu atveju ieškovė L. J. kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės priteisti 3838,16 € už atliktus buto pagerinimo darbus ir pateikė kvitus, čekius bei sąskaitas-faktūras už laikotarpį nuo 2005 m. gruodžio mėn. iki 2006 m. kovo mėn. pirktas statybines, apdailos medžiagas, santechniką, baldus, namų apyvokos, interjero daiktus, buitinę techniką ir kt.

13Sistemiškai aiškinant ir taikant CK 6.629 str. 2 d., 6.501 str., 4.158 str. 2 d., 4.169 str. 4 d., matyti, jog pagal esamą teisinį reglamentavimą, esant daikto pagerinimui jo savininko (nuomotojo, panaudos davėjo) leidimu, pagerinimus atlikęs asmuo (nuomininkas, panaudos gavėjas ir kt.) turi teisę į turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai arba sutartis numato ką kitą; be savininko leidimo padarytus pagerinimus, jeigu juos galima atskirti be žalos daiktui ir jeigu savininkas nesutinka atlyginti jų vertės, asmuo gali pasiimti; be savininko leidimo ir neatskiriamų be žalos daiktui pagerinimų vertės neprivaloma atlyginti.

14Ieškovė į bylą pateikė įrodymus dėl 2 vnt. spintelių prie lovos (2006-03-27 kvitai, b. l. 21-23), kurių kaina 190 Lt, šviestuvų (2006-03-26 kvitas, b. l. 26), kurių kaina 194,40 Lt (46,26 Lt + 64,71 Lt + 83,43 Lt), prieškambario (2006-03-26 kvitas, b. l. 27), kurio kaina 374 Lt, stalų į saloną (2006-03-26 kvitas, b. l. 27), kurių kaina 682 Lt, vonios ir tualeto kilimėlių (2006-03-27 kvitas, b. l. 27), kurių kaina 187,17 Lt, pirkimo aktualiu laikotarpiu. Ieškovė taip pat nurodė, kad ji pirko vonios ir tualeto reikmenis bendrai 128,54 Lt sumai ir pateikė 2006-02-15 kvitą (b. l. 28), tačiau iš minėto kvito matyti, kad ji pirko ne tik minėtus reikmenis, bet ir buities prekes, kurias įtraukė į bendrą sumą, t. y. pirkinių maišelį 0,80 Lt vertės, langų ploviklį 9,99 Lt vertės, indų kempinėlės 1,39 Lt vertės, ir kurių išlaidos nelaikytinos buto pagerinimo išlaidomis. Nors viena vertus, ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, iš kurių matyti, kad minėti kilnojamieji daiktai buvo pirkti, tačiau kita vertus, ji nepateikė pakankamai įrodymų, kurie patvirtintų, jog visi aukščiau paminėti daiktai yra ginčo bute, o antstolio I. G. 2015-02-23 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina tik kai kurių iš minėtų daiktų (kilimėlių, prieškambario, kai kurių šviestuvų, kai kurių vonios ir tualeto reikmenų) buvimą ginčo bute (b.l. 97-108). Kita vertus, atsižvelgiant į tai, jog tiek atsakovė, tiek ir trečiasis asmuo iš esmės neginčijo, kad minėti daiktai yra bute, ir nors nesutiko atlyginti jų vertę, tačiau sutiko juos geranoriškai grąžinti L. J. natūra, į tai, kad šie daiktai gali būti atskirti be žalos butui ir pritaikyti kitose patalpose ar kitaip realizuoti, į protingumo ir racionalumo principus, ieškovei išaiškintina, kad ji gali 2 vnt. spintelių prie lovos 190 Lt vertės, šviestuvus 194,40 Lt vertės, prieškambarį 374 Lt vertės, stalus į saloną 682 Lt vertės, vonios ir tualeto kilimėlius 187,17 Lt vertės bei vonios ir tualeto reikmenis 116,36 Lt vertės, atsiimti iš atsakovės buto, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 34-19, ir teismas šių daiktų vertės (ar jos dalies) iš atsakovės nepriteisia.

15Ieškovė nurodė, kad ji pirko ir virtuvės baldų komplektą, už kurį sumokėjo 2500 Lt grynais pinigais, gartraukį, 370 Lt vertės (2006-03-26 kvitas bei jo garantinis lapas, b.l. 116), akmens masės kriauklę į virtuvę (2006-02-21 kvitas, b. l. 28), kuri kainavo 898,99 Lt, bei virtuvinį maišytuvą (2005-12-31 kvitas, b. l. 40), kuris kainavo 28,34 Lt, viso už 3797,33 Lt. Tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo neprieštaravo, kad minėti virtuvės baldų komplektas ir kiti virtuvės reikmenys buvo pirkti ginčo butui, jų buvimą bute patvirtina antstolio I. G. 2015-02-23 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole esanti nuotrauka (b.l. 98), liudytoja G. L. parodė, kad 2006 m. ieškovė atvyko kartu su V. B. ir užsisakė įmonėje, kurioje ji dirbo, virtuvės baldų komplektą, kuris buvo individualiai suprojektuotas pagal konkrečius virtuvės išmatavimus, už kurį sumokėjo 2500 Lt, o netikėti šios liudytojos parodymais, kuriuos patvirtina ir pačios ieškovės bei trečiojo asmens V. B. paaiškinimai, teismas neturi jokio pagrindo.

16Ieškovė į bylą taip pat pateikė 2006-01-31 kvitą, iš kurio matyti, kad buvo pirktos sienų plytelės už 17,15 Lt (b. l. 25); 2006-03-27 kvitą už statybines medžiagas, kaip paaiškino ieškovė, skirtas sienų glaistymui, 16,50 Lt vertės (b. l. 27); 2006-02-02 kvitą, kuriuo pirktas rinkinys KMU ir sifonas viso už 14,00 Lt (b. l. 28); 2006-02-15 kvitą, iš kurio matyti, kad pirktas tinkas už 115,60 Lt (b. l. 28); 2006-02-22 kvitą, kuriuo pirktos statybinės medžiagos už 27,37 Lt (b. l. 29); 2006-02-15 kvitą, iš kurio matyti, kad pirktas elektrinis rankšluosčių džiovintuvas už 251,10 Lt (b. l. 29); 2006-02-27 kvitą, kuriuo pirktos grindjuostės už 62,00 Lt (b. l. 29); 2006-02-07 kvitą už tinko mišinį 9,99 Lt vertės (b. l. 29); 2006-02-07 kvitą bei PVM sąskaitą faktūrą už statybines medžiagas 37,15 Lt sumai (b. l. 30-33); 2006-01-17 ir 2006-01-18 kvitus, iš kurių matyti ir kaip paaiškino ieškovė, pirktos plytelės voniai ir tualetui bei santechnika už 1161,07 Lt (5,62 Lt + 13,80 Lt + 1141,65 Lt) (b. l. 34); 2006-01-18 PVM sąskaitą-faktūrą, kuria buvo apmokėta 263,14 Lt už įvairias statybines medžiagas (b. l. 35); 2006-01-18 kvitą už įvairias statybines medžiagas 112,54 Lt sumai (b. l. 36); 2006-01-15 kvitą 699 Lt sumai, kuriuo pirkta dušo kabina (b. l. 36); 2006-01-29 ir 2006-01-18 kvitus, iš kurių matyti, kad buvo pirktos durys, skirtos, ieškovės teigimu, kambariui, voniai ir tualetui 624,76 Lt ir 448,20 Lt sumoms (b. l. 36); 2006-01-26 kvitą 100,35 Lt sumai už įvairias statybines medžiagas (b. l. 36); 2006-01-27 ir 2006-01-28 čekius už elektros dėžutes bendrai 39,10 Lt sumai (37,20 Lt + 1,90 Lt) (b. l. 37); iš ieškovės pateiktų 2006-01-15, 2006-01-18 bei 2006-01-17 kvitų matyti, kad už baldus į vonią ir tualetą, santechniką ir kitas statybines medžiagas atitinkamai buvo sumokėta 1158,94 Lt, 231,86 Lt ir 465,26 Lt (b. l. 37); 2006-01-31 kasos čekį 29,40 Lt sumai už statybines medžiagas (b. l. 39); nors trečiasis asmuo V. B. ir nurodė, kad jie karnizų remonto metu nepirko, tačiau iš ieškovės pateiktų 2005-12-09 ir 2005-12-31 kvitų matyti, kad karnizai buvo pirkti ir už juos buvo sumokėta atitinkamai 17,30 Lt ir 82,00 Lt (b. l. 40). Viso už 5983,78 Lt.

17L. J. nurodė, kad ji pirko ir statybines medžiagas už 403,47 Lt bei 118,17 Lt sumą bei pateikė 2006-02-27 ir 2006-02-06 kvitus, tačiau iš 2006-02-27 kvito matyti ji pirko ne tik statybines medžiagas, bet ir buities prekes, tokias kaip šluostes 17,19 Lt vertės (2,70 Lt + 8,37 Lt + 6,12 Lt), dubenis 6,86 Lt vertės (2,73 Lt + 4,13 Lt), šepetėlį indams plauti, kuris kainavo 0,83 Lt, šiukšlių semtuvėlį - 1,83 Lt, grindų šluotą - 13,97 Lt, tualetinį popierių - 3,29 Lt, langų valytuvą – 5,43 Lt, valymo losjoną - 7,69 Lt, skalbimo miltelius - 12,99 Lt, viso už 70,08 Lt, kurias įtraukė į bendrą sumą ir kurios nelaikytinos išlaidomis buto pagerinimo išlaidomis (b. l. 28); iš 2006-02-06 kvito matyti, kad be statybinių medžiagų buvo pirkti maišelis (0,30 Lt), rašalo kapsulės (1,09 Lt), želinis rašiklis (2,19 Lt), t. y. buities prekės už 3,58 Lt, kurios negali būti laikomos buto pagerinimo išlaidomis (b. l. 29), todėl viso susidaro 447,98 Lt. Ieškovė taip pat pateikė 2006-03-12 kvitą bei garantinį lapą, iš kurių matyti, kad buvo pirktas bevielis telefonas „Panasonic“ (b.l. 117), tačiau tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo nurodė, kad telefono bute nėra, o L. J. duomenų apie tai, kad šis telefonas yra bute, nepateikė. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina labiau tikėtina išvada, kad ieškovė neįrodė, jog bevielis telefonas yra atsakovės bute (CPK 178, 185 str.), todėl reikalavimas priteisti kompensaciją už telefoną atmestinas.

18Ieškovė L. J. taip pat nurodė, kad ji iš savo lėšų ne tik pirko baldus, įvairius namų apyvokos daiktus, statybines medžiagas, bet ir mokėjo darbininkams už atliktus sienų, lubų dažymo, plytelių klijavimo ir kitus remonto darbus bei pateikė 2006-01-19 kvitą, iš kurio matyti, kad 2006-01-19 iš L. J. sąskaitos buvo išgryninta 400 Lt (b. l. 36). Tačiau trečiasis asmuo V. B. paaiškino, kad meistrus jie samdė tik plytelėms klijuoti ir sienoms dažyti, o likusius darbus jis atliko pats, padedant artimiesiems, draugams. Liudytojas L. T. patvirtino šias aplinkybes, nurodydamas, kad jis pats padėjo šalims neatlygintinai atlikti kai kuriuos remonto darbus bute, todėl atsižvelgiant į aukščiau išvardintą, į tai, kad iš ieškovės pateikto kvito teismas neturi jokių galimybių nustatyti, kam buvo panaudoti iš jos sąskaitos išgryninti pinigai, į tai, kad jokių kitų įrodymų apie jos patirtas išlaidas remonto darbams apmokėti ieškovė nepateikė, L. J. reikalavimas priteisti 115,85 € (400 Lt) atmestinas, kaip neįrodytas.

19Atsakovė teigė, kad prieš ieškovei su trečiuoju asmeniu įsikeliant į butą 2006 m., jame jau buvo jos atliktas remontas (pakeisti langai, sutvarkyta virtuvė, įrengta vonia ir tualetas, dažytos sienos ir kt.), tačiau byloje nėra jokių duomenų, kokia buto būklė buvo prieš jame apsigyvenant ieškovei su trečiuoju asmeniu, todėl teismui neturint jokių duomenų apie buto būklę iki 2006 m., ši aplinkybė atmeta ir laikytina neįrodyta bei nevertintina. Nors atsakovė ir trečiasis asmuo nurodė, kad tuo pačiu metu buvo daromas remontas ir ieškovės tėvų bute, todėl ji neatmeta galimybės, kad dalis apdailos medžiagų buvo panaudota kito buto remontui, tačiau jokių įrodymų, kurie patvirtintų šią aplinkybę, teismui nepateikta. Iš ieškovės pateiktų kvitų, čekių bei sąskaitų-faktūrų matyti, kad dokumentai yra pateikti už laikotarpį nuo 2005 m. gruodžio mėn. iki 2006 m. kovo mėn., t. y. už pakankamai trumpą laikotarpį kada visų dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais ir liudytojų parodymais ir buvo faktiškai atliekamas atsakovės buto remontas. Be to, kad bute buvo atliktas remontas pripažino tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo, šias aplinkybes patvirtino ir liudytojai, todėl teismas daro labiau tikėtiną išvadą, jog ieškovės pateikti dokumentai patvirtina būtas būtent buto, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 34-19, remontui. Taigi, viso ieškovė L. J. pateikė kvitų bei sąskaitų-faktūrų, kurios pripažintinos buto pagerinimo išlaidomis, už 2962,55 € (10229,09 Lt = 3797,33 Lt + 5983,78 Lt + 447,98 Lt).

20Nors ieškovė pateikė teismui 2006-03-27 kvitus, kuriais buvo pirkta lova už 923 Lt (b. l. 24); 2006-03-24 bei 2006-03-27 kvitus, iš kurių matyti, kad buvo pirkti maisto produktai 64,94 Lt ir 31,75 Lt sumai (b. l. 26, 27); 2006-02-15 kvitą, kuriuo pirkti mediniai neobliuoti tašeliai, lentos skersinis pjūvis, viso už 26,70 Lt UAB „Ermitažas“ (b. l. 28); 2006-02-06 kvitą 13,24 Lt sumai ir 2006-02-05 kvitą 56,76 sumai UAB „Senukų“ mažmena (b. l. 29); 2006-01-30 čekį Nr. 1000488 18,60 Lt sumai UAB „Vedrana“ (b. l. 34) bei 2005-12-31 kvitą 134,73 Lt UAB „Lailenas“ (b. l. 40), tačiau bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovės ir jos atstovas nurodė, kad pagal minėtus kvitus, kurie nėra įtraukti į ieškovės atstovo adv. I. M. parengtą suvestinę lentelę (b.l. 114), ji neprašo priteisti kompensacijos.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė L. J. ir trečiasis asmuo V. B. nuo 2002 m. iki 2010 m. faktiškai gyveno kartu šeimyninį gyvenimą, t.y. buvo sugyventiniai ir vedė bendrą ūkį, ką įrodo dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai. Tiek liudytoja G. L., tiek ir R. S. nurodė, kad ieškovė su V. B. kartu gyveno apie 10 metų, buvo sugyventiniai, kartu darė buto remontą, kad jame galėtų apsigyventi ir gyventi kaip šeima. Šių aplinkybių neneigia nei pati ieškovė, nei trečiasis asmuo. Nors būtent ieškovė pateikė į bylą statybinių medžiagų, virtuvės, prieškambario ir kitų baldų, interjero bei namų apyvokos daiktų, santechnikos ir pan. įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir paaiškino medžiagų, daiktų ir kt. įsigijimo bei darbų atlikimo aplinkybes, teismo nuomone, tai neduoda pagrindo vienareikšmiškai vertinti, kad šias medžiagas, daiktus ir pan. ji įsigijo kaip asmeninę nuosavybę ir kad tam nebuvo panaudotos taip pat ir trečiojo asmens, su kuriuo buvo kartu gyvenama, vedamas bendras ūkis, kuriami ateities planai, asmeninės lėšos. Vien ta aplinkybė, kad iš pateikto ieškovės sąskaitos išrašo matyti, kad būtent ieškovė mokėjo už visas medžiagas, daiktus ir kt., neįrodo, kad visos medžiagos, daiktai ir pan. buvo apmokėti iš asmeninių ieškovės lėšų, juolab, kad buto gerinimo darbai buvo atlikti ieškovei ir V. B. gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, pagerinimai atlikti ne tik ieškovės, bet ir trečiojo asmens iniciatyva, interesais ir pan., būtent trečiojo asmens motinai priklausančiame bute, kad abu sugyventiniai kartu galėtų toliau bendrai gyventi suremontuotame bute. Atsižvelgiant į tai, kad šalys nesusituokę gyveno kartu bei kartu vedė bendrą ūkį, bute remontą atliko tikslu gyventi kartu ir ateityje sukurti šeimą bei įsigijo jų abiejų buičiai bei remontui atlikti būtinas medžiagas bei daiktus, kuriais planavo naudotis ir faktiškai naudojosi bendrai, šalių santykiams turi būti taikomos jungtinę veiklą reglamentuojančios teisės normos, o jų bendrai sukurtam turtui taikomos bendrąją dalinę nuosavybę reglamentuojančios teisės normos.

22Lietuvos A. T. laikosi nuoseklios praktikos, kad nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu teismui gali būti pakankamu pagrindu pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2008; 2009-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2009). Kasacinio teismo praktikoje suformuota, kad tokių asmenų turtinių santykių apsaugai į bendrai įgytą turtą taikytinos CK ketvirtosios knygos normos, kuriose nustatyta bendroji nuosavybės teisė bendraturčiams (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-332/2006). Pagal CK 4.73 str. 3 d., jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, preziumuojama, kad jų dalys yra lygios. Sugyventiniai, atsižvelgdami į kiekvieno iš jų indėlį į įgytą ar sukurtą turtą, gali įrodinėti turimą tokio turto dalį bendrąją dalinę nuosavybę reglamentuojančių teisės normų pagrindu.

23Nors trečiasis asmuo V. B. paaiškino, kad buto remontui pats asmeniškai iš UAB „General financing“ paėmė 15000 Lt paskolą ir pateikė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) šiai aplinkybei pagrįsti (b. l. 82), tačiau ši aplinkybė teismo atmetama ir laikytina neįrodyta, nes kaip matyti iš šios sutarties, ji buvo sudaryta 2007-08-21, t. y. praėjus daugiau negu metams po faktinio remonto užbaigimo, faktinių išlaidų remontui patyrimo ir sugyventinių įsikėlimo gyventi suremontuotame bute, o kaip paaiškino ieškovė, ši paskola buvo panaudota automobilio pirkimui, ir tą netiesiogiai patvirtina jos pateikti VĮ „Regitra“ duomenys, iš kurių matyti, jog praėjus mėnesiui po kredito paėmimo V. B. vardu buvo įregistruota transporto priemonė Chrysler Voyager, v.n. Nr. ( - ) (b. l. 92-93).

24Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą, teismo nuomone, nesant pagrindo išvadai, kad bendros jungtinės veiklos metu įgyjant statybines medžiagas, daiktus, baldus ir kt. tam buvo panaudotos tik vienos ieškovės asmeninės lėšos, ar tik vieno trečiojo asmens lėšos, bei nesant galimybės tiksliai nustatyti kiekvienos šalių įdėtų lėšų dydį, taip pat esant duomenims, kad prie buto pagerinimo buvo prisidėta be tik lėšomis, bet ir trečiojo asmens V. B. darbu (tą pripažino ir pati ieškovė), abu sugyventiniai tuo metu dirbo ir gavo nuolatines pajamas, laikytina, jog ieškovės ir trečiojo asmens dalys bendrojoje nuosavybėje yra lygios. Pažymėtina, jog CK 6.970 str. 2 d. taip pat įtvirtinta partnerių lygių dalių įnašų prezumpcija, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustato ko kita. Tokiu būdu ieškovei galėtų būti priteista iš atsakovės ne daugiau negu pusė teismo nustatytų buto pagerinimo išlaidų, kurios šiuo atveju sudarytų 1481,27 € (5114,54 Lt =10229,09 : 2)

25Kita vertus, pažymėtina, kad remontas bute buvo atliktas bei baldai, interjero ir namų apyvokos daiktai ieškovės ir trečiojo asmens įgyti dar 2006 m. Kaip neginčijo dalyvaujantys byloje asmenys, ieškovė pati su savo nepilnamečiu vaiku bei V. B. bute gyveno ir jame esančiais daiktais bei atliktais pagerinimais faktiškai naudojosi iki jų išsiskyrimo apie 4 m., o į teismą su ieškiniu dėl išlaidų priteisimo kreipėsi pradėjus 9 metams nuo buto remonto atlikimo. Kompensacija pripažįstama teisinga, jeigu ji atitinka daikto rinkos vertę, todėl nagrinėjamu atveju nustatydamas ieškovei priteistinos kompensacijos dydį, teismas remiasi ir ta aplinkybe, jog materialūs daiktai per ilgą laiką nuvertėjo ir jų reali rinkos vertė, netgi jungtinės veiklos santykių pabaigoje (2010 m.), tapo gerokai mažesnė už įsigijimo metu buvusią vertę, ir dėl to būtina nustatyti pagrįstą ir teisingą kompensacijos ieškovei dydį. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėta, ieškovės dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje sudaro ½ ginčo turto, teismas konstatuodamas, kad likęs ginčo turtas yra nedalus (išskyrus daiktus, kuriuos atsakovė sutiko geranoriškai grąžinti ieškovei), todėl natūra atidalyti jo neįmanoma, taip pat atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą, į tai, kad būtent trečiasis asmuo liko gyventi savo motinos bute, būtent kuriam ir buvo atliktas remontas, pritaikyti virtuvės baldai, vonios ir tualeto įranga ir pan., vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, priteisia ieškovei L. J. iš atsakovės V. B. 1000 € buto, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 34-19, pagerinimo išlaidų.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Ieškovė sumokėjo 60,82 € (210 Lt) žyminio mokesčio (b. l. 2-3), patyrė 580 € išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 94, 96), t.y. viso patyrė 640,82 € bylinėjimosi išlaidų. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-10-13 nutartimi ieškovė buvo atleista nuo dalies žyminio mokesčio – 388 Lt sumokėjimo. Trečiasis asmuo atsakovės pusėje V. B. patyrė 478,77 € išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 121 € išlaidų antstolio faktinių aplinkybių konstatavimui (b. l. 78-81, 95, 109, 118), t.y. viso patyrė 599,77 € bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškovė atsisakė nuo reikalavimo dėl 1934,82 € priteisimo, vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., ieškovei turėtų būti grąžinta 75 procentai nuo šio reikalavimo dalies mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 43,53 €, tačiau kadangi ieškovė buvo atleista nuo 65 proc. žyminio mokesčio sumokėjimo šioje byloje, jai grąžintina 35 proc. nuo 43,53 € sumos, t.y. 15,23 €. Patenkinus ieškinį iš dalies, t.y. patenkinus apie 26 procentus ieškovės reikalavimų, iš atsakovės V. B. ieškovei priteistina proporcinga dalis patirtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 166,61 €, tuo tarpu trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje V. B. iš ieškovės L. J. priteistina proporcinga atmestų reikalavimų daliai (74 proc.) bylinėjimosi išlaidų suma, t.y. 443,82 €. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovės V. B. į valstybės biudžetą priteistina 1,52 €, o iš ieškovės – 4,35 € išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 – 270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

29Priimti ieškovės L. J. atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 1934,82 € priteisimo iš atsakovės V. B. ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

30Likusioje dalyje ieškovės L. J. (a. k. ( - ) ieškinį atsakovei V. B. (a. k. ( - ) trečiasis asmuo – V. B. (a.l. ( - ) tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovės V. B. ieškovei L. J. 1000 € (vieną tūkstantį eurų) turto pagerinimo išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš atsakovės V. B. ieškovei L. J. 166,61 € (vieną šimtą šešiasdešimt šešis eurus 61 centą) bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš ieškovės L. J. trečiajam asmeniui V. B. 443,82 € (keturis šimtus keturiasdešimt tris eurus 82 centus) bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti iš ieškovės L. J. į valstybės biudžetą 4,35 € (keturis eurus 35 centus), o iš atsakovės V. B. – 1,52 € (vieną eurą 52 centus) bylinėjimosi išlaidų.

35Grąžinti ieškovei L. J. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 15,23 € (penkiolika eurų 23 centus) žyminio mokesčio.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė L. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimo sumą... 5. Atsakovė V. B. ir trečiasis asmuo V. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies, byla dalyje nutrauktina.... 7. Nors ieškovė iš pradžių ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5772,98... 8. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais... 9. Pagal CK 6.501 str. 1 d., kai nuomininkas nuomotojo leidimu išsinuomotą... 10. Nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, ginčo, kad ieškovė su trečiuoju... 11. Kadangi leidimo atlikti nuomojamo (naudojamo) daikto pagerinimus davimas iš... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovė L. J. kreipėsi į teismą, prašydama iš... 13. Sistemiškai aiškinant ir taikant CK 6.629 str. 2 d., 6.501 str., 4.158 str. 2... 14. Ieškovė į bylą pateikė įrodymus dėl 2 vnt. spintelių prie lovos... 15. Ieškovė nurodė, kad ji pirko ir virtuvės baldų komplektą, už kurį... 16. Ieškovė į bylą taip pat pateikė 2006-01-31 kvitą, iš kurio matyti, kad... 17. L. J. nurodė, kad ji pirko ir statybines medžiagas už 403,47 Lt bei 118,17... 18. Ieškovė L. J. taip pat nurodė, kad ji iš savo lėšų ne tik pirko baldus,... 19. Atsakovė teigė, kad prieš ieškovei su trečiuoju asmeniu įsikeliant į... 20. Nors ieškovė pateikė teismui 2006-03-27 kvitus, kuriais buvo pirkta lova už... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė L. J. ir trečiasis asmuo V. B. nuo... 22. Lietuvos A. T. laikosi nuoseklios praktikos, kad nesusituokusių asmenų... 23. Nors trečiasis asmuo V. B. paaiškino, kad buto remontui pats asmeniškai iš... 24. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą, teismo nuomone, nesant pagrindo... 25. Kita vertus, pažymėtina, kad remontas bute buvo atliktas bei baldai,... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Ieškovė sumokėjo 60,82 € (210 Lt) žyminio mokesčio (b. l. 2-3), patyrė... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263... 29. Priimti ieškovės L. J. atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 1934,82 €... 30. Likusioje dalyje ieškovės L. J. (a. k. ( - ) ieškinį atsakovei V. B. (a. k.... 31. Priteisti iš atsakovės V. B. ieškovei L. J. 1000 € (vieną tūkstantį... 32. Priteisti iš atsakovės V. B. ieškovei L. J. 166,61 € (vieną šimtą... 33. Priteisti iš ieškovės L. J. trečiajam asmeniui V. B. 443,82 € (keturis... 34. Priteisti iš ieškovės L. J. į valstybės biudžetą 4,35 € (keturis eurus... 35. Grąžinti ieškovei L. J. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 15,23 €... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...