Byla L2-1939-343/2008
Dėl teismo įsakymo išdavimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą Nr. L2-1939-343/2008 pagal kreditorės UAB “Tolimieji siekiai” pareiškimą skolininkei UAB “Hermio projektai” dėl teismo įsakymo išdavimo,

Nustatė

2Kreditorė prašė išieškoti iš skolininkės 498988,64 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 2247,47 Lt žyminio mokesčio.

3Kauno apygardos teismas kreditorės prašymo pagrindu išdavė 2008 m. gruodžio 5 d. teismo įsakymą ir 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi kreditorės reikalavimų užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones- skolininkei priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą 498988,64 Lt sumai.

42008 m. gruodžio 9 d. šalys pateikė teismui tvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, prašė patvirtinus sutartį panaikinti 2008 m. gruodžio 5 d. teismo įsakymą ir bylą nutraukti. Taikos sutartimi šalys patvirtino, kad kreditorė atsisako reikalavimo priteisti 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, o skolininkė įsipareigoja 498988,64 Lt sumą sumokėti kreditorei iki 2009 m. vasario 1 d. Taikos sutartimi šalys susitarė, jog bylos nagrinėjimo metu atsiradusias bylinėjimosi išlaidas atlygins skolininkė. Šalys patvirtino, kad bylos nutraukimo pasekmės teismui patvirtinus taikos sutartį (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d.) joms žinomos ir suprantamos. Šalys taip pat prašė panaikinti šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių leisti vykdyti skubiai, kadangi dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra areštuotas visas UAB „Hermio projektai" nuosavybės teise valdomas turtas, dėl ko bendrovės veikla yra visiškai paralyžuota, bendrovė negali vykdyti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorių, negauna apyvartinių lėšų, apribojamos bendrovės galimybės vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams.

5Kreditorės su skolininke 2008 m. gruodžio 9 d. sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, šalys patvirtino, kad joms žinomos bylos nutraukimo pasekmės, todėl yra pagrindas šią taikos sutartį patvirtinti (CPK 140 str. 3 d.), 2008 m. gruodžio 5 d. teismo įsakymą panaikinti (CPK 439 str. 8 d.) ir bylą nutraukti (CPK 293 str. 5 p.).

6Atsižvelgiant į tai, kad šalys susitarė dėl tarpusavio atsiskaitymo tvarkos, įgyvendindamos dispozityvumo principą abi sutiko, jog byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų panaikintos, kreditorė taip pat patvirtino, jog leidžiant nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai ji nereikalauja CPK 283 str. 2 d. reikalavimų vykdymo, tuo būdu aiškiai išreikšdama savo valią ir prisiimdama galimas neigiamas skolininkės atžvilgiu taikomų apribojimų, kuriais siekta užtikrinti galimai kreditorei palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymą, panaikinimo pasekmes, šalys pripažino, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi itin neigiamą įtaką skolininkės veiklai, 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis ir ja pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leistina vykdyti skubiai.

7Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 3 p. ir 434 str. 1 d., už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis lygus ketvirtadaliui už ieškinį mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Už pareiškimą dėl teismo įsakymo, kuriuo išieškoma 498988,64 Lt suma, išdavimo mokėtinas 2247,47 Lt žyminis mokestis ((7000 Lt + 1989,88 Lt)/4 = 2247,47 Lt). Iš į bylą pateikto 2008 m. lapkričio 27 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad kreditorė sumokėjo 3742,41 Lt žyminį mokestį, t.y. 1494,94 Lt per daug. Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 1 p., sumokėjus daugiau žyminio mokesčio, nei numato įstatymai, reikalaujamą sumą viršijanti žyminio mokesčio dalis į teismą besikreipiančiam asmeniui jo prašymu grąžinama. Kadangi byloje yra gautas ir kreditorės prašymas grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį, šis prašymas tenkintinas. Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., patvirtinus taikos sutartį kreditorei taip pat grąžintina 75 % už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 1685,60 Lt. Viso kreditorei grąžintina 3180,54 Lt žyminio mokesčio.

8Kadangi šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas atlygina UAB „Hermio projektai“, iš skolininkės kreditorei priteistina likusi negrąžinta žyminio mokesčio dalis- 561,87 Lt ir valstybei priteistina 4,55 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusių išlaidų.

9Vadovaudamasis CPK 87 str. 1 d. 1 p., 2 d., 140 str. 3 d., 150 str. 1 d., 283 str. 1 d. 5 p., 293 str. 5 p. ir 439 str. 8 d. , teismas

Nutarė

10Patvirtinti tarp kreditorės UAB “Tolimieji siekiai” (juridinio asmens kodas 134522344, buveinės adresas Nemuno g. 43, Kaunas, a.s. ( - )) ir skolininkės UAB „Hermio projektai“ (juridinio asmens kodas 136007962, buveinės adresas Savanorių pr. 404, Kaunas, a.s. ( - )) 2008 m. gruodžio 9 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

111. Kreditorė atsisako reikalavimo priteisti 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

122. Skolininkė įsipareigoja sumokėti 2008 m. kovo 21 d. Darbų rangos sutarties Nr. J8003 pagrindu atsiradusį įsiskolinimą- 498988,64 Lt kreditorei iki 2009 m. vasario 1 d.

13Panaikinti 2008 m. gruodžio 5 d. teismo įsakymą.

14Bylą nutraukti.

15Grąžinti kreditorei UAB “Tolimieji siekiai” dalį 2008 m. lapkričio 27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 853 sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 3180,54 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt litų 54 ct).

16Priteisti kreditorei UAB “Tolimieji siekiai” iš skolininkės UAB „Hermio projektai” 561,87 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt vieną litą 87 ct) žyminio mokesčio.

17Priteisti valstybei iš skolininkės UAB „Hermio projektai” 4,55 Lt (keturis litus 55 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Panaikinti 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį ir ja taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

19Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai.

20Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pavesti vykdyti Centrinei hipotekos įstaigai.

21Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė rašytinio proceso tvarka... 2. Kreditorė prašė išieškoti iš skolininkės 498988,64 Lt skolos, 5 %... 3. Kauno apygardos teismas kreditorės prašymo pagrindu išdavė 2008 m.... 4. 2008 m. gruodžio 9 d. šalys pateikė teismui tvirtinti šalių sudarytą... 5. Kreditorės su skolininke 2008 m. gruodžio 9 d. sudaryta taikos sutartis... 6. Atsižvelgiant į tai, kad šalys susitarė dėl tarpusavio atsiskaitymo... 7. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 3 p. ir 434 str. 1 d., už pareiškimą dėl... 8. Kadangi šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas atlygina UAB „Hermio... 9. Vadovaudamasis CPK 87 str. 1 d. 1 p., 2 d., 140 str. 3 d., 150 str. 1 d., 283... 10. Patvirtinti tarp kreditorės UAB “Tolimieji siekiai” (juridinio asmens... 11. 1. Kreditorė atsisako reikalavimo priteisti 5 % dydžio metines palūkanas už... 12. 2. Skolininkė įsipareigoja sumokėti 2008 m. kovo 21 d. Darbų rangos... 13. Panaikinti 2008 m. gruodžio 5 d. teismo įsakymą.... 14. Bylą nutraukti.... 15. Grąžinti kreditorei UAB “Tolimieji siekiai” dalį 2008 m. lapkričio 27... 16. Priteisti kreditorei UAB “Tolimieji siekiai” iš skolininkės UAB „Hermio... 17. Priteisti valstybei iš skolininkės UAB „Hermio projektai” 4,55 Lt... 18. Panaikinti 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį ir ja taikytas laikinąsias apsaugos... 19. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti... 20. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pavesti vykdyti... 21. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo gali būti...