Byla 2-1090/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. D. atstovo advokato M. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti civilinėje byloje Nr. 2-179-603-2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovui R. D., dalyvaujant trečiajam asmeniui BUAB „Akelotė ir Ko“, dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Akelotė ir Ko“ ir R. D. 107 714,80 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismui 2009 m. spalio 27 d. nutartimi UAB „Akelotė ir Ko“ iškėlus bankroto bylą, 2010 m. sausio 21 d. nutartimi nagrinėjama civilinė byla sustabdyta ir perduota bankroto bylą iškėlusiam teismui, o 2010 m. kovo 1 d. nutartimi įtraukus AB „Swedbank“ į trečios eilės BUAB „Akelotė ir Ko“ kreditorių sąrašą ir patvirtinus jo finansinį reikalavimą kylantį iš ginčo kredito sutarties šioje byloje, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsakovo UAB „Akelotė ir Ko“ atžvilgiu civilinę bylą nutraukė.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 30 d. nutartimi ieškinį patenkino visiškai, priteisė ieškovui AB „Swedbank“ iš atsakovo R. D. 107 714,80 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovo R. D. atstovas advokatas M. P. 2012 m. sausio 23 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutarties kartu su prašymu atnaujinti procesinį terminą atskirajam skundui paduoti. Atsakovo atstovas nurodė, jog teismo nutartis buvo išsiųsta pažeidus CPK nustatytus terminus, o atsakovo gautas jau pasibaigus jos apskundimo terminui, t. y. 2012 m. sausio 9 d. Atsakovui atstovaujantis advokatas M. P. 2012 m. sausio 9 d. dalyvavo iš anksto suplanuotuose procesiniuose veiksmuose – dviejuose teismo posėdžiuose ir vienoje apklausoje, 2012 m. sausio 10 d. – dviejuose teismo posėdžiuose ir dvejose apklausose, 2012 m. sausio 11 d. – teismo posėdyje Klaipėdoje, 2012 m. sausio 12 d. – dviejuose teismo posėdžiuose, todėl dėl užimtumo nespėjo surašyti atskirojo skundo, o nuo 2012 m. sausio 13 d. iki 2012 m. sausio 22 d. buvo išvykęs į suplanuotas atostogas užsienyje, todėl atskirasis skundas teikiamas nedelsiant po grįžimo iš atostogų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartimi netenkino atsakovo atstovo prašymo dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti, atskirąjį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

10Teismas nurodė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, kuri skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos paskelbimo, atsakovui buvo įteikta 2012 m. sausio 9 d., o iš bylos medžiagos nėra galimybės nustatyti, kada minėta nutartis išsiųsta iš teismo. Teismas pažymėjo, kad atsakovo atstovas, kaip profesionalus atstovas teisme, dalyvavęs teismo posėdyje, žinodamas, kada skelbiama nutartis, turėjo rūpintis bylos eiga, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas ar jo atstovas būtų aktyviai domėjęsi priimtos nutarties turiniu ir siekę nedelsdami po nutarties paskelbimo gauti jos nuorašą. Taip pat teismas pažymėjo, kad atsakovo atstovas, teigdamas, jog laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 9 d. iki 2012 m. sausio 12 d. dalyvavo kituose teismo posėdžiuose ir dėl to negalėjo surašyti atskirojo skundo, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Be to, atsakovo atstovas nepateikė įrodymų, jog laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 13 d. iki 2012 m. sausio 22 d. buvo išvykęs suplanuotų atostogų. Teismas sprendė, kad atskirasis skundas paduotas praleidus terminą dėl atstovo nerūpestingumo, dėl to termino praleidimo priežastį nepripažino svarbia. Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovas teisinių paslaugų sutartį sudarė ne tik su advokatu M. P., bet ir su kitu advokatu bei trimis advokato padėjėjais, kurių kiekvienas buvo įgaliotas atstovauti atsakovą ir surašyti atskirąjį skundą. Įvertinęs atsakovo atstovų neveikimą, procesinių terminų nustatymu siekiamą teisinių santykių stabilumą, procesinio termino praleidimo trukmę, teismas konstatavo, kad nėra pakankamo pagrindo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovo R. D. atstovas advokatas M. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį, atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos 2011 m. gruodžio 30 d. teismo nutarties. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai įvertino aplinkybes, jog nebuvo svarbių priežasčių termino atnaujinimui. Nutarties, skundžiamos atskiruoju skundu, įteikimas adresatui pasibaigus jos apskundimo terminui pats savaime yra svarbi priežastis praleistam terminui atnaujinti. Toks procesinis pažeidimas, kada asmuo nebuvo tinkamai bei laiku informuotas apie jo atžvilgiu priimtą sprendimą, negali būti priežastis riboti asmens teisę pasinaudoti apeliacijos galimybe. Nutarties paskelbime nei atsakovas, nei jo atstovas nedalyvavo, todėl nutarties kopija turėjo būti išsiųsta per tris darbo dienas nuo nutarties priėmimo ir apskundimo terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo nutarties kopijos įteikimo atsakovui, o ne nuo nutarties paskelbimo dienos. Tačiau teismo nutartis buvo išsiųsta 2012 m. sausio 6 d., t. y. praėjus 5 darbo dienoms nuo jos paskelbimo, dėl to dokumentas gautas tik 2012 m. sausio 9 d., t. y. praėjus terminui atskirajam skundui pateikti. Terminas buvo praleistas ne dėl atsakovo atstovo kaltės ar netinkamo rūpinimosi procesu, o dėl teismo procesinių terminų pažeidimo.
  2. Teismas, pasinaudodamas LITEKO sistema, galėjo gauti informaciją apie teismo posėdžių datas kituose teismuose, kuriuose dalyvavo atsakovo atstovas, tačiau to nepadarė. Taip pat nepagrįstai teismas nurodė, jog advokatas nepateikė įrodymų apie savo suplanuotas atostogas, nes neaišku, kokius įrodymus buvo galima pateikti.
  3. Teismas, nurodydamas, jog prašymas atnaujinti terminą nebuvo pateiktas per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, prieštarauja pats sau, nes nutartyje taip pat nurodė, jog apskundimo terminas skaičiuojamas nuo nutarties paskelbimo dienos. Pažymėtina, kad nutartis buvo gauta jau pasibaigus apskundimo terminui, todėl terminas, per kurį buvo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą terminą, neturi jokios reikšmės.
  4. Atsakovas atstovavimo sutartį pasirašė konkrečiai su advokatu M. P. ir būtent jam patikėjo vesti bylą. Tai, kad atstovavimo sutartyje nurodyti kiti advokatų bendrijoje veikiantys asmenys, nereiškia, jog jie visi turi įgalinimus vesti visas bylas. Be to, šią bylą nuo pat pradžių vedė advokatas M. P. ir jis vienintelis geriausiai žinojo visas bylos aplinkybes, todėl neracionalu ir neprotinga atskirą procesinį dokumentą byloje pavesti rengti kitam asmeniui, nesusipažinusiam su byla. Be to, advokato padėjėjos neturėjo teisės nei surašyti, nei pasirašyti atskirojo skundo, nes atskirųjų skundų pateikimas laikytinas apeliaciniu procesu, kuriame advokato padėjėjas neturi teisės dalyvauti.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatyta bendroji taisyklė, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą arba teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Taigi pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta CPK 78 straipsnyje, – tai svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl spręsdamas, ar suinteresuoto asmens nurodytos termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Procesinio termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas privalo tirti asmens, suinteresuoto termino atnaujinimu, nurodytų aplinkybių visetą ir įvertinti jų svarbą. Klausimą, ar konkrečios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, esančiomis pagrindu jį atnaujinti, teismas turi spręsti atsižvelgdamas į procesinių terminų esmę, ginčo esmę, suinteresuoto asmens veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines bylos aplinkybes. Be to, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 03 d. nutartis civilinėje Nr. 2-208/2008, 2008 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 2-292/2008).

15Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo atstovo prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui pateikti konstatavęs, kad atskirasis skundas paduotas praleidus terminą dėl atstovo nerūpestingumo, ir dėl to termino praleidimo priežastis negali būti pripažinta svarbia. Apelianto nuomone, nutarties, skundžiamos atskiruoju skundu, įteikimas adresatui pasibaigus nutarties apskundimo terminui pats savaime yra svarbi priežastis praleistam terminui atnaujinti. Taip pat apeliantas skunde nurodo, kad nutarties paskelbime nei atsakovas, nei jo atstovas nedalyvavo, todėl nutarties kopija turėjo būti išsiųsta per tris darbo dienas nuo nutarties priėmimo, ir apskundimo terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo nutarties kopijos įteikimo atsakovui, o ne nuo paskelbimo dienos.

16CPK 335 straipsnis numato, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos; kai skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis buvo priimta žodinio proceso tvarka, o teismo posėdis, kuriame atsakovo atstovas dalyvavo ir kuriame byla išnagrinėta iš esmės bei nutarta procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti, įvyko 2011 m. gruodžio 20 d., todėl ši teismo nutartis galėjo būti skundžiama per septynias dienas nuo jos priėmimo, t. y. nuo 2011 m. gruodžio 30 d. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo atstovas advokatas M. P. dalyvavo 2011 m. gruodžio 20 d. teismo posėdyje, kurio metu buvo nutarta procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti 2011 m. gruodžio 30 d. Taigi apeliantas atskirąjį skundą dėl šios teismo nutarties turėjo pateikti per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos, t. y. iki 2012 m. sausio 6 d.

17Visgi teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto teiginiu, kad nutarties, skundžiamos atskiruoju skundu, įteikimas adresatui pasibaigus jos apskundimo terminui, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes gali būti laikomas svarbia priežastimi praleistam terminui atnaujinti. Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis apeliantui įteikta 2012 m. sausio 9 d., t. y. jau pasibaigus jos apskundimo terminui, dėl to teisėjų kolegija vertina ar per pakankamai protingą laiką nuo nutarties įteikimo apeliantas pateikė atskirąjį skundą. Atskirasis skundas dėl šios nutarties išsiųstas 2012 m. sausio 23 d., t. y. praėjus 14 dienų nuo skundžiamos nutarties gavimo. Apeliantas nurodo, kad laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 9 d. iki 2012 m. sausio 12 d. dalyvavo kituose teismo posėdžiuose ir apklausose, todėl dėl užimtumo nespėjo surašyti atskirojo skundo, o laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 13 d. iki 2012 m. sausio 22 d. buvo išvykęs į suplanuotas atostogas užsienyje. Visų pirma pažymėtina, kad atstovo užimtumas kitose bylose ar asmeniniame gyvenime nelaikytinas svarbia procesinio termino praleidimo priežastimi, sukliudžiusia laiku surašyti atskirąjį skundą. Juo labiau, kad teisinių paslaugų sutartį atsakovas sudarė su advokatų profesine bendrija, kurios įgaliotais asmenimis kliento atstovavimui nurodyti du advokatai ir trys advokatų padėjėjai, kurių kiekvienas buvo įgaliotas atstovauti atsakovo interesus (1 t., 105 b. l.). Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovo atstovas savo teiginiams dėl dalyvavimo teismo posėdžiuose bei apklausose ir išvykimo į užsienį pagrįsti nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

18Atsakydama į apelianto argumentą, kad procesinio termino atnaujinimo klausimo išsprendimui reikšminga ne praleisto termino trukmė, o termino praleidimo priežastys, t. y. tai, kad nutartis gauta pasibaigus jos apskundimo terminui, teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į tai, kiek terminas yra praleistas. Jeigu terminas praleistas žymiai, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, tai pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2003).

19Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti nėra, nes jis praleistas dėl priežasčių, kurios nepripažintinos svarbiomis. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, yra pagrįsta ir teisėta, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Atskirojo skundo netenkinti.

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Vilniaus apygardos teismui 2009 m. spalio 27 d. nutartimi UAB „Akelotė ir... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 30 d. nutartimi ieškinį... 7. Atsakovo R. D. atstovas advokatas M. P. 2012 m. sausio 23 d. pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartimi netenkino atsakovo... 10. Teismas nurodė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, kuri skundžiama... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovo R. D. atstovas advokatas M. P. prašo panaikinti... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatyta bendroji taisyklė, kad asmenims,... 15. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo atstovo... 16. CPK 335 straipsnis numato, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą,... 17. Visgi teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto teiginiu, kad... 18. Atsakydama į apelianto argumentą, kad procesinio termino atnaujinimo klausimo... 19. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Atskirojo skundo netenkinti.... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą....