Byla A-806-556/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovui A. J. (A. J.) dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras) prašymu kreipėsi į teismą (b. l. 3–7), prašydamas priteisti iš atsakovo A. J. 980,06 Lt nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

5Pareiškėjas paaiškino, kad jam pavesta rinkti, administruoti, išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Nurodė, jog atsakovui A. J. (toliau – ir atsakovas) nuosavybės teise nuo 1992 m. lapkričio 17 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. priklausė butas, adresu: ( - ). Prašymo reikalavimą grindė tuo, jog atsakovas privalėjo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes rinkliava yra atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, ir ji nesiejama su konkrečios paslaugos suteikimu, o yra privaloma įmoka, reglamentuota viešosios teisės normomis. Nurodė, jog atsakovas nesumokėjo 980,06 Lt vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. Pareiškėjo teigimu, vietinė rinkliava apskaičiuota pagal nuosavybės teisės pagrindu valdytą turto objektą ir pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, vadovaujantis valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimu (b. l. 26–29) patenkino pareiškėjo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą iš dalies. Teismas priteisė iš atsakovo pareiškėjui 795,56 Lt (230 Eur) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d., ir atmetė prašymo dalį dėl 184,50 Lt vietinės rinkliavos priteisimo už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d.

8Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 1–2 punktais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2010 m. kovo 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 (su pakeitimais) patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 6 punktu (2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-246 patvirtintų Nuostatų, galiojusių nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., 5 punktu), Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 (su pakeitimais) patvirtintų Nuostatų 7 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-246 patvirtintų Nuostatų 6 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-80 12 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-246 patvirtintų Nuostatų 10 punktu. Teismas nurodė, kad Nuostatuose numatyti du vietinės rinkliavos administravimo būdai: 1) pagal pagrindinę tikslinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir plotą; 2) pagal deklaruojamų komunalinių atliekų kiekį. Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo procedūros tvarka reglamentuota Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-390 (pakeistu 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-331) patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašu (toliau – ir Tvarkos aprašas), kuris taikomas tik tiems atliekų turėtojams, kurie savo valią išreiškė raštu ir turi galimybę kaupti komunalines atliekas atskirai, tai yra ne viešojo naudojimo erdvėse (2 punktas). Kitiems asmenims vietinė rinkliava skaičiuojama pagal registre nurodytą turimo nuosavybės teise arba naudojamo nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir plotą. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T2-130 buvo sustabdytas 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-80 vykdymas iki 2008 m. liepos 1 d. Vietinė rinkliava Klaipėdos mieste pradėta administruoti nuo 2008 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-346 pakeistas Tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų priedas „Vietinės rinkliavos dydžiai“ ir pripažintas netekusiu galios Tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-300 1 punktas, kuriuo taip pat buvo pakeistas Tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-80 priedas „Vietinės rinkliavos dydžiai“. Vietinės rinkliavos dydžiui laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. apskaičiuoti taikomas Tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-346 patvirtinto priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai“ (su vėlesniais pakeitimais) nuostatos. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų nustatyta, kad butas adresu: ( - ), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 54,21 kv. m laikotarpiu, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, nuosavybės teise priklausė A. J., todėl jis yra vietinės rinkliavos mokėtojas.

9Teismas konstatavo, kad pareiškėjas prašo iš atsakovo priteisti rinkliavos mokestį už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. Mokesčių teisiniuose santykiuose senaties terminai, per kuriuos gali būti išieškomi mokesčiai (tarp jų rinkliavos ir kiti privalomi mokėjimai) yra nustatomi arba konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančiame teisės akte, arba Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – ir MAĮ), kuris konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančio teisės akto atžvilgiu yra bendroji teisės norma, t. y. šios teisės normos tarpusavyje sąveikauja kaip specialioji ir bendroji teisės normos. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nuostatų dėl senaties terminų nėra įtvirtinta, todėl sprendžiant šį klausimą vadovaujamasi MAĮ nuostatomis. Teismas vadovavosi MAĮ 107 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, LVAT 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A438-2143/2012 ir kt. Teismas nurodė, kad MAĮ nenumato galimybės atnaujinti priverstinio išieškojimo termino, todėl šis terminas laikytinas naikinamuoju.

10Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (patvirtinti Tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330) numato, kad kiekvienais metais pagal sausio 1 d. Registro duomenis pareiškėjas parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos sumas už kalendorinius metus ir iki vasario 1 d. pateikia vietinės rinkliavos mokėtojui. Pagal Nuostatus vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį: už pirmąjį ketvirtį turi būti sumokama iki kovo 1 d., už kitus ketvirčius – iki einamojo ketvirčio antro mėnesio 1 d. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę vietinę rinkliavą sumokėti už visus metus iš karto, tačiau visais atvejais neturi pažeisti paminėtų terminų. Nuostatai (patvirtinti Tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 ir galioję iki 2009 m. sausio 1 d.) numatė, kad vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį: už pirmąjį ketvirtį turi būti sumokama iki vasario 15 d., už kitus ketvirčius – iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 15 d.; taip pat vietinės rinkliavos mokėtojui pageidaujant, numatyta galimybė vietinę rinkliavą sumokėti už visus metus iš karto. Iš byloje esančios pažymos apie įsiskolinimą dėl vietinės rinkliavos matosi, kad atsakovas vietinės rinkliavos nesumokėjo, nors turėjo sumokėti už 2008 metus iki 2009 m. sausio 15 d., už 2009 metų pirmąjį ketvirtį – iki 2009 m kovo 1 d., už 2009 metų antrąjį ketvirtį – iki 2009 m. gegužės 1 d., todėl teisė priverstinai išieškoti šį mokestį pareiškėjui atsirado 2009 m. sausio 16 d. (už 2008 metus), 2009 m. kovo 2 d. (už 2009 metų pirmąjį ketvirtį), 2009 m. gegužės 2 d. (už 2009 metų antrąjį ketvirtį), o penkerių metų terminas baigėsi atitinkamai 2014 m. sausio 16 d., kovo 2 d. ir gegužės 2 d. Pareiškėjo kreipimasis į teismą laikytinas priverstinio skolos išieškojimo procedūros pradžia. Pareiškėjas į teismą kreipėsi 2014 m. rugpjūčio 4 d. Vietinės rinkliavos skolos išieškojimui už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d iki 2009 m. birželio 30 d. yra pasibaigęs priverstinio išieškojimo senaties terminas, todėl šią prašymo dalį dėl 184,50 Lt priteisimo teismas atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovo 795,56 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. tenkintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsniu. Vietinės rinkliavos dydis už šį laikotarpį apskaičiuotas teismo sprendime nurodytų parametrų pagrindu pagrįstai, taikant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus metinius vietinės rinkliavos dydžius ir tai patvirtina pareiškėjo pateiktos pažymos apie ginčo skolą duomenys. Remiantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, priteista suma, kuri yra piniginė prievolė, po litų perskaičiavimo į eurus apvalinama vieno lito tikslumu, paliekant perskaičiuotą skaičių eurais nepakitus.

11III.

12Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

13Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas iš dalies tenkindamas prašymą nesivadovavo tinkamomis teisės normomis, tuo pažeisdamas materialines teisės normas, turinčias reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Teismas neteisingai vadovaujasi MAĮ bei pritaiko vietinės rinkliavos priverstiniam išieškojimui penkerių metų senaties terminą. MAĮ reglamentuoja mokestinius teisinius santykius. Mokestiniai teisiniai santykiai – mokesčių teisės normomis sureguliuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys nustatant bei renkant mokesčius į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei pinigų fondus. Mokestis – tai mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. MAĮ 2 straipsnio 3 dalis apibrėžia biudžeto sąvoką,- tai yra valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, taip pat pinigų fondai, į kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka mokami (paskirstomi) šio įstatymo 13 straipsnyje nurodyti mokesčiai. MAĮ 13 straipsnis apibrėžia šio teisės akto objektą, t. y. konkretizuoja mokesčius, kuriems taikomas minėtas teisės aktas. Išvardytų mokesčių sąrašas yra baigtinis ir jame kaip mokestis yra nurodytas tik valstybės rinkliava, tačiau jame nėra minimos vietinės rinkliavos. Įstatymų leidėjas tokį teisinį reguliavimą nustatė neatsitiktinai. Pastebėtina tai, kad mokestinius teisinius santykius reglamentuojančiame MAĮ yra konkrečiai apibrėžti ir teisinio santykio dalyviai. Mokestinio teisinio santykio subjektai – mokesčių administratorius bei mokesčių mokėtojas. MAĮ 2 straipsnio 13 dalis nurodo, jog mokesčių administratorius – už mokesčių administravimą atsakinga valstybės įstaiga ar institucija, turinti įstatymų suteiktus įgaliojimus veikti mokesčių administravimo srityje. Mokesčių administravimo teisinių santykių subjektai – mokesčių administratoriai, detalizuoti MAĮ IV skyriuje, tačiau visi išvardyti mokesčių administratoriai administruoja MAĮ 13 straipsnyje nurodytus mokesčius, kurių tarpe nėra vietinės rinkliavos. Kitas mokestinio teisinio santykio dalyvis – mokesčių mokėtojas, - tai asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį. Kadangi mokestis yra tiksliai apibrėžtas MAĮ ir yra nurodytas baigtinis mokesčių sąrašas, tad vietinės rinkliavos mokėtojas negalėtų būti tapatinamas su mokesčių mokėtoju semantine prasme. Be to, LVAT jurisprudencijoje ne kartą buvo akcentuota, kad valstybės rinkliava ir vietinė rinkliava yra skirtingo pobūdžio mokėjimai ir negali būti tapatinami. Vietinių rinkliavų nustatymas yra prerogatyvinė ir viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų. Iš vietinių rinkliavų gaunamos pajamos pervedamos į savivaldybės biudžetą, tad teisės aktus, nustatančius vietinę rinkliavą bei atleidimus nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, tvirtina savivaldybės taryba. Taigi tik savivaldybės kompetencija yra atleisti vietinės rinkliavos mokėtojus nuo mokėjimo. Pabrėžia, kad bendruosius senaties terminus nustato CK. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Atskirų rūšių reikalavimams šis kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Taigi specialusis – MAĮ, nustato sutrumpintą priverstinio išieškojimo penkerių metų senaties terminą. Tačiau teisės teorijoje pripažįstama, kad neleidžiama pagal analogiją taikyti specialių teisės normų, t. y. bendrųjų taisyklių išimtis numatančių normų. Atkreipia dėmesį į tai, kad teismas netinkamai taiko Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą, dėl ko netinkamai perskaičiuojama litų suma į eurus. Minėto įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog, siekiant užtikrinti mokesčių mokėjimą eurais (taip pat išankstinį mokėjimą), mokesčių teisės nustatyti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos, delspinigiai ir baudos <...>, nuo euro įvedimo dienos perskaičiuojamos į eurus taikant perskaičiavimo kursą pagal įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles, - jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs. Remiantis 2007 m. kovo 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-80 (su vėlesniais pakeitimais), metinė vietinė rinkliava apskaičiuojama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą vietinės rinkliavos dydį padauginus iš metinės komunalinių atliekų susikaupimo normos, pagal nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 5 dalis numato, jog tarifai, įkainiai, komisiniai užmokesčiai ir kiti litais išreikšti dydžiai, kuriuos reikia perskaičiuoti į eurus, perskaičiuojami ir išreiškiami eurais tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jie buvo išreikšti litais. Valstybės ir savivaldybių institucijos teisės aktų nustatyta tvarka ar šalys tarpusavio susitarimu gali taikyti tikslesnius išraiškos būdus. Apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio tik apskaičiavus galutinę pinigų sumą. Taigi darytina išvada, jog apskaičiuotai vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą neturėtų būti taikoma įstatymo nuostata numatanti, jog po litų perskaičiavimo į eurus skaičius apvalinamas vieno euro tikslumu (LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. 4 d.). Taikant tokį litų į eurus perskaičiavimo būdą, kurį pritaikė teismas, į savivaldybės biudžetą nebus surinkta apskaičiuota vietinės rinkliavos suma, dėl ko atsiras biudžeto deficitas. Kita vertus, pritaikius tokį valiutos konvertavimą, skolininkui sumažėja mokėtina vietinės rinkliavos suma, o tai pažeidžia teisingumo principą tiek pareiškėjo, tiek savivaldybės, tiek kitų vietinės rinkliavos mokėtojų atžvilgiu. Nurodytų teisinių aplinkybių pagrindu akivaizdu, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai taikė materialines teisės normas ir dėl to priėmė neteisėtą sprendimą. Tuo pačiu pabrėžia, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, todėl pagrindo teigti, jog atsakovas nepripažįsta jam pareikšto reikalavimo, nėra, be to, atsakovas neprašė taikyti senaties termino. Pastebi ir tai, kad LVAT ne kartą yra pažymėjęs, jog teismas yra teisingumą vykdanti institucija, o ne vietinės rinkliavos apskaičiavimo centras. Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaičiavimo būdai bei mokėjimo tvarka nėra numatyti įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Apeliaciniame skunde įvardijami pagrindiniai aspektai, susiję su skundžiamo sprendimo naikinimu – ieškinio senaties termino pažeidimas bei teismo atliktas netinkamas vietinės rinkliavos perskaičiavimas iš litų į eurus.

17Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra pažymėjęs, kad nuo esamų teismų sukurtų precedentų “<...> gali būti nukrypstama ir nauji precedentai gali būti kuriami tik tais ypatingais išimtiniais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tik deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojant“.

18Tikrinamos administracinės bylos dalis (dėl ieškinio senaties dėl vietinės rinkliavos priteisimo) pagal savo faktines aplinkybes bei teisinę problematiką iš esmės yra analogiška administracinei bylai Nr. A-1202-575/2015.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A-1202-575/2015) nurodė, kad: „<...> mokesčių teisiniuose santykiuose senaties terminai, per kuriuos gali būti išieškomi mokesčiai (tame tarpe rinkliavos ir kiti privalomi mokėjimai), paprastai yra nustatomi arba konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančiame teisės akte, arba MAĮ, kuris konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančio teisės akto atžvilgiu yra bendroji teisės norma, t. y. šios teisės normos tarpusavyje sąveikauja, kaip specialioji ir bendroji teisės normos. Atitinkamai Rinkliavų įstatyme nuostatos dėl senaties terminų nėra įtvirtintos, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi MAĮ nuostatomis (žr., pvz., LVAT 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2346/2012; 2012 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2405/2012). Taigi pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl senaties termino taikymo pareiškėjo reikalavimui dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo, nepagrįstai vadovavosi MAĮ nuostatomis, atmestini kaip nepagrįsti”.

20Toje pačioje 2015 m. kovo 12 d. nutartyje nurodyta: “<...> šiuo atveju taikytina MAĮ 68 straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtinta, jog tuo atveju, jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Pažymėtina, jog tokios praktikos analogiškose bylose (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str. 3 d.) nuosekliai laikosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., LVAT 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2346/2012; 2012 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2405/2012). Kartu akcentuotina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog mokestiniuose ginčuose mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatį teismas privalo taikyti ex officio (savo iniciatyva) (žr., pvz., LVAT 2005 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A15-485/2005 ir kt.) ”.

21Taigi vietinės rinkliavos apskaičiavimas ir perskaičiavimas laike, o kartu ir priteisimas, atliktinas Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės pagrindu.

22Bylą tikrinanti teisėjų kolegija neturi teisinių priežasčių kitokiai išvadai, todėl apeliacinio skundo argumentas dėl pirmosios instancijos teismo atlikto netinkamo ieškinio senaties instituto taikymo pripažintinas nepagrįstu bei yra atmestinas.

23Apeliaciniame skunde teigiama, jog apskaičiuotai vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą neturėtų būti taikoma įstatymo nuostata numatanti, jog po litų perskaičiavimo į eurus skaičius apvalinamas vieno euro tikslumu (LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. 4 d.), nes taikant tokį litų į eurus perskaičiavimo būdą, savivaldybės biudžete atsiras deficitas.

24Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje pasisakyta, jog teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, nuo euro įvedimo dienos nagrinėdami skundus ir apeliacinius bei kasacinius skundus dėl iki euro įvedimo dienos priimtų sprendimų skirti baudą ar nustatyti piniginę prievolę, savo sprendime nurodo paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės piniginės išraiškos dydį eurais taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą apvalinimo taisyklę.

25O Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, kad Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės po litų perskaičiavimo į eurus apvalinamos vieno euro tikslumu visais atvejais paliekant perskaičiuotą skaičių eurais nepakitusį.

26Įstatymų leidėjo valia, suprantant kylančias pasekmes, išreikšta aiškiai - paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės po litų perskaičiavimo į eurus apvalinamos vieno euro tikslumu.

27Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo priteisė 795,56 Lt, kas, jo nuomone, pagal teisinį reguliavimą atitinka 230 Eur. Ir toks perskaičiavimas, atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, atliktas teisingai: 795,56 padalijus iš 3,45280 (perskaičiavimo kursas) yra gaunama 230,410 išraiška. Pritaikius Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 4 dalį bei, turint omenyje, jog vietinė rinkliava patenka į piniginės prievolės sąvoką, priteisinta suma atitinka 230 Eur, todėl ir šis apeliacinio skundo argumentas, t. y. argumentas, susijęs su netinkamu lito perskaičiavimu į eurą, yra atmestinas (žr., pvz., ir administracinę bylą Nr. A602-1175/2014).

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą atmesti.

30Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad jam pavesta rinkti, administruoti, išieškoti... 6. II.... 7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimu... 8. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos... 9. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas prašo iš atsakovo priteisti rinkliavos... 10. Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų... 11. III.... 12. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos administracinio... 13. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas iš dalies... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Apeliaciniame skunde įvardijami pagrindiniai aspektai, susiję su skundžiamo... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra... 18. Tikrinamos administracinės bylos dalis (dėl ieškinio senaties dėl vietinės... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartyje... 20. Toje pačioje 2015 m. kovo 12 d. nutartyje nurodyta: “<...> šiuo... 21. Taigi vietinės rinkliavos apskaičiavimas ir perskaičiavimas laike, o kartu... 22. Bylą tikrinanti teisėjų kolegija neturi teisinių priežasčių kitokiai... 23. Apeliaciniame skunde teigiama, jog apskaičiuotai vietinei rinkliavai už... 24. Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20... 25. O Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7... 26. Įstatymų leidėjo valia, suprantant kylančias pasekmes, išreikšta aiškiai... 27. Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo priteisė 795,56 Lt, kas, jo... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 29. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimą... 30. Nutartis neskundžiama....