Byla 2S-87-33/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Pesliako, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuotojo asmens išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Birių krovinių terminalas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-29 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos skolininkės Laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, uždarajai akcinei bendrovei „Birių krovinių terminalas“, valstybinei įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

2pareiškėja skolininkė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikė skundą, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu antstolės Vidos Daugirdienės atsisakymą išspręsti LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2007-10-11 prašymą Nr. 02-02/5449 „Dėl teismo sprendimo nevykdymo, vykdomosios bylos laikymo užbaigta bei vykdomojo rašto grąžinimo teismui“, įpareigoti antstolę Vidą Daugirdienę išspręsti LKAB „Klaipėdos Smeltė“ prašymą Nr. 02-02/5449 „Dėl teismo sprendimo nevykdymo, vykdomosios bylos laikymo užbaigta bei vykdomojo rašto grąžinimo teismui“, sustabdyti vykdymo veiksmus antstolės Vidos Daugirdienės vykdomojoje byloje Nr. 0004/06/00867. Nurodė, kad skolininkė 2007-10-11 pateikė antstolei Vidai Daugirdienei prašymą Nr. 02-02/5449 dėl teismo sprendimo nevykdymo, vykdomosios bylos laikymo užbaigta bei vykdomojo dokumento grąžinimo teismui. Šiame prašyme skolininkė nurodė, kad antstolė turi grąžinti teismui vykdomąjį raštą Nr. 2-97-538/2005, nes teismo sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-97-538/2005, jau įvykdytas 2007-04-27 skolininkei ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai pasirašius 2002-08-20 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sutarties Nr. 20-58/2002ž, pakeistos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimis Nr. 20-16/2003ž, Nr. 20-49/2003ž, Nr. 20-01/2005ž, Nr. 20-02/2006ž, pakeitimo ir papildymo sutartis Nr. 20-03/2007ž ir Nr. 20-04/2007ž. Skolininkė 2007-10-15 gavo antstolės Vidos Daugirdienės pranešimą „Dėl prašymo“, kuriame nurodyta, kad antstolė neturi pagrindo tenkinti skolininkės prašymo ir spręsti vykdomojo dokumento grąžinimo teismui klausimo, nes vykdomasis dokumentas priimtas ir vykdomas teisėtai. Antstolė atsisakė išspręsti skolininkės prašymą motyvuotu patvarkymu. LKAB „Klaipėdos Smeltė“ prašymas Nr. 02-02/5449 „Dėl teismo sprendimo nevykdymo, vykdomosios bylos laikymo užbaigta bei vykdomojo rašto grąžinimo teismui“ turi bei gali turėti įtakos tolimesnei prieverstinio vykdymo eigai, t. y. prašymui esant pagrįstam, tolimesnis priverstinis vykdymas bus negalimas. Antstolė įstatymų nustatyta tvarka nėra išsprendusi šio prašymo, ir, atsisakydama jį spręsti, toliau ketina atlikti priverstinius vykdymo veiksmus, tuo šiurkščiai pažeisdama skolininko teises bei teisėtus interesus.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas sustabdė vykdymo veiksmus antstolės Vidos Daugirdienės vykdomojoje byloje Nr. 0004/06/00867, kol bus išnagrinėta byla dėl antstolės veiksmų. Nurodė, kad pareiškėjos skundžiami veiksmai gali turėti įtakos tolimesnei vykdomosios bylos Nr. 0004/06/00867 eigai.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Birių krovinių terminalas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-29 nutartį ir LKAB „Klaipėdos Smeltė“ prašymą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad teismo 2007-10-29 nutartis nemotyvuota, remiantis LR CPK 270 str. 4 d. tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. Teismas tenkino skolininkės prašymą nesant LR CPK 144 str. 1 d. nurodyto pagrindo, sprendimo vykdymas nepasunkės, jei antstolė bus įvykdžiusi kokius nors vykdymo veiksmus. Teismas sustabdė vykdomosios bylos vykdymą neišsiaiškinęs, kokie vykdymo veiksmai atliktini ir kokias pasekmes išieškotojai gali sukelti jų sustabdymas. Paaiškina, kad antstolė V. Daugirdienė kreipėsi į 2005-03-07 sprendimą priėmusį teismą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo, todėl, kol bus išspręstas šis klausimas, vykdymo veiksmai nebus atliekami. Priduria, kad skolininkė vienoje vykdomojoje byloje dėl iš esmės tų pačių antstolės veiksmų padavė 6 atskiruosius skundus, taip siekdama užvilkinti galutinį sprendimo vykdymą.

5Suinteresuotas asmuo antstolė V. Daugirdienė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo 2007-10-29 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti skolininkės prašymo sustabdyti vykdymo veiksmus. Nurodo, kad prisideda prie atskirojo skundo, sutinka su atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Paaiškina, kad nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jokios įtakos negalės turėti, nes antstolė, netenkinusi skolininkės prašymo, atliko vykdymo veiksmus, kuriais iš dalies įvykdė teismo sprendimą.

6Pareiškėja skolininkė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atsiliepimu prašo suinteresuoto asmens UAB „Birių krovinių terminalas“ atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-29 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismai motyvavo ir pagrindė vykdymo veiksmų sustabdymo būtinumą, todėl neegzistuoja LR CPK 329 str. 2 d. 4 p. nurodytas nutarties negaliojimo pagrindas. Pažymi, kad teismui nesustabdžius šioje byloje vykdymo veiksmų, būsimos teismo nutarties, įpareigojančios antstolę išspręsti pareiškėjos prašymą motyvuotu patvarkymu, įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, nes antstolė negalėtų nurodyti konkrečių, teisėtų ir pagrįstų motyvų, kodėl pareiškėjos nurodyta aplinkybė, kad teismo sprendimas yra įvykdytas, nepagrįsta. Paaiškina, kad teismas neturėjo aiškintis, kokius veiksmus antstolė ketina atlikti, nes pagal skolininkės prašymą bet kokie priverstinio vykdymo veiksmai negalimi, nes teismo sprendimas jau yra įvykdytas. Pagal LR CPK 284 str. 1 d. ir 771 str. 3 d., galima pakeisti sprendimo vykdymą tik tada, kai jis dar nėra įvykdytas. Pažymi, kad kituose skunduose dėl antstolės veiksmų UAB „Birių krovinių terminalas“ nelaikytina išieškotoju. Paaiškina, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skundai paduoti dėl savarankiškų antstolės veiksmų.

7Suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepimu prašo UAB „Birių krovinių terminalas“ atskirąjį skundą patenkinti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-29 nutartį panaikinti. Nurodo, kad sutinka su atskiruoju skundu. Teismo 2005-03-07 sprendimas nėra visiškai įvykdytas, todėl pažeidžiamas LR CPK 18 str. ir viešasis interesas.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Tenkindamas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmosios instancijos teismas savo nutartį motyvavo tuo, kad skundžiami antstolio veiksmai gali turėti įtakos tolimesnei vykdomosios bylos eigai.

10Su tokia teismo išvada sutikti negalima, nes ji neatitinka Civilinio proceso kodekso normų reikalavimų.

11CPK 510 str. 3 d. nustato teismo iniciatyva, jam pripažinus reikalingu, sustabdyti vykdymo veiksmus. Pagal bendrą šio įstatymo normą skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo vadovautis teisės normomis, reguliuojančiomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

13Teismo nutarties nuoroda, jog skundžiami antstolės veiksmai gali turėti įtakos tolimesnei vykdomosios bylos eigai, nėra ta aplinkybė, kuri leistų sustabdyti vykdymo procesą CPK 145 str. 1 d. 13 p. nurodytu pagrindu, nes tokia laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, kai jos nesiėmus gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas.

14Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėja prašė teismo pripažinti neteisėtu atsisakymą išspręsti motyvuotu patvarkymu jos prašymą vykdomąją bylą laikyti užbaigta, vykdomąjį raštą sugrąžinti teismui, įpareigoti antstolę šiuo klausimu priimti motyvuotą patvarkymą bei sustabdyti vykdymo veiksmus. Nei pareiškėja skunde, nei teismas nutartyje nenurodo, kuris iš šių prašymų, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galėtų būti neįvykdytinas arba jo įvykdymas būtų apsunkintas. Pačiame skunde skundžiama tik antstolės atsakymo į pareiškėjos prašymą forma, o ne jo esmė. Antstolės veiksmų esmė yra skundžiama kitose bylose, kuriose taip pat paduotas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, antstolė dar prieš skundžiamos nutarties priėmimą, t. y. 2007-10-26, teismui buvo pateikusi pareiškimą dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir prie jo pridėjusi vykdomąją bylą Nr. 0004/06/00867 (b. l. 27-29), todėl net ir vadovaujantis protingumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) vykdymo veiksmų sustabdymas buvo beprasmis, nes, neturėdama pačios vykdomosios bylos, antstolė jokių veiksmų joje atlikti nebeturėjo jokios galimybės.

15Atkreiptinas dėmesys, jog pagal CPK 151 str. 1 d. nuostatą skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių padavimas nesustabdo bylos nagrinėjimo, todėl vadovaudamasis teismų praktika pirmosios instancijos teismas apeliacinės instancijos teismui privalėjo perduoti tik bylos kopiją su atskiruoju skundu bei, nelaukdamas šio skundo išnagrinėjimo, tęsti civilinės bylos nagrinėjimą.

16Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis nelaikytina teisėta bei pagrįsta, todėl ji naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti.

19Pareiškėjos Laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

Proceso dalyviai