Byla 2KT-105/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo A. B. 2010 m. lapkričio 16 d. pareiškimu dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-878-212/2010 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Vilniaus miesto antrajam apylinkės teismui, Vilniaus apygardos teismui, dalyvaujant tretiesiems asmenims Vilniaus apygardos teismo teisėjams Aldonai Tilindienei, Nataljai Cikoto, Rasai Gudžiūnienei, Almai Urbanavičienei, Algirdui Auruškevičiui, dėl konstitucinių teisių pažeidimo ir pažeidimų pašalinimo bei dėl pažeidimų atsiradusios teisės į atlyginimą nagrinėjimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. lapkričio 19 d. gauta civilinė byla 2-878-212/2010 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Vilniaus miesto antrajam apylinkės teismui, Vilniaus apygardos teismui, dalyvaujant tretiesiems asmenims Vilniaus apygardos teismo teisėjams Aldonai Tilindienei, Nataljai Cikoto, Rasai Gudžiūnienei, Almai Urbanavičienei, Algirdui Auruškevičiui, dėl konstitucinių teisių pažeidimo ir pažeidimų pašalinimo bei dėl pažeidimų atsiradusios teisės į atlyginimą. Šioje civilinėje byloje ieškovas A. B. 2010 m. lapkričio 16 d. pareiškimu pareiškė nušalinimą visiems Panevėžio apygardos teismo teisėjams ir prašo perduoti civilinę bylą nagrinėti kitam apygardos teismui. Nušalinimo pareiškimą grindžia šiais argumentais:

31. Teisėja Z. Mickevičiūtė ir visas Panevėžio apygardos teismas yra tiesiogiai suinteresuotas civilinės bylos baigtimi, nes siekia išnagrinėti civilinę bylą Nr. 2-878-212/2010 nesujungus jos su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civiline byla Nr. 2-5251-431/2010 (CPK 65 str. 1 d. 5 p.).

42. Yra kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių teisėjos Z. Mickevičiūtės nešališkumu. Ši teisėja 2007 m. spalio 11 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-190-212/2007, nepagrįstai atmetė jo motinos A. A. –B. ieškinį kriminalinei ir antikonstitucinei Lietuvai dėl padarytos žalos atlyginimo, vykdant politines represijas (CPK 66 str.).

5Prašymas dėl teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui atmestinas.

6Nagrinėjamu atveju yra kilęs Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-878-212/2010 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad nušalinimas pareikštas visiems Panevėžio apygardos teismo teisėjams, šio klausimo išsprendimas, vadovaujantis CPK 69 straipsnio 1 dalimi, priklauso Lietuvos apeliacinio teismo kaip aukštesnės pakopos teismo kompetencijai.

7Iš ieškovo A. B. 2010 m. lapkričio 16 d. pareiškimo matyti, jog reiškiamas nušalinimas yra grindžiamas CPK 65 straipsnio 1 dalies 5 punkte teisiniu pagrindu dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų suinteresuotumo civilinės bylos Nr. 2-878-212/2010 baigtimi, o taip pat CPK 66 straipsnyje įtvirtintu teisiniu pagrindu dėl egzistuojančių abejonių dėl civilinę bylą Nr. 2-878-212/2010 nagrinėjančio Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumo.

8Vadovaujantis CPK 65 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintu absoliučiu teisėjo nušalinimo pagrindu, teisėjas privalo nusišalinti nuo civilinės bylos nagrinėjimo arba jam gali būti pareikštas nušalinimas, jeigu jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi. Bylą nagrinėjančio teisėjo, jo sutuoktinio arba artimojo giminaičio suinteresuotumas bylos baigtimi šiame kontekste reiškia tai, jog bylos baigtis gali tiesiogiai arba netiesiogiai paveikti jų subjektines teises ir pareigas. Ieškovas A. B. nenurodo jokių aplinkybių ir nepateikia jokių įrodymų, kokią įtaką civilinės bylos Nr. 2-878-212/2010 baigtis gali turėti visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų subjektinėms teisėms ir pareigoms. Todėl jo prašymas dėl teisėjų nušalinimo CPK 65 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintu pagrindu yra atmestinas kaip nepagrįstas.

9CPK 66 straipsnyje yra įtvirtinta teisėjo pareiga nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, o taip pat byloje dalyvaujančio asmens galimybė pareikšti nušalinimą, jeigu yra aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo. Tokiomis aplinkybėmis pripažįstamos įrodymais pagrįstos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl teisėjo subjektyvaus ir objektyvaus nešališkumo. Subjektyvus nešališkumas reiškia teisėjo išankstinio nusistatymo neturėjimą, tendencingumo nebuvimą. Preziumuojama, kad teisėjas subjektyviąja prasme yra nešališkas, kol neįrodyta priešingai. Objektyvus nešališkumas apima pakankamų garantijų, pašalinančių objektyviam stebėtojui kilusias protingas abejones dėl teisėjo nešališkumo, buvimą.

10Vertinant Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumą subjektyviuoju aspektu, nagrinėjamu atveju nebuvo pateikta jokių įrodymų, kurie galėtų įrodyti bylą nagrinėjančio teisėjo ir kitų šio teismo teisėjų asmeninį tendencingumą. Vertinant jų nešališkumą objektyviuoju aspektu, ta aplinkybė, kad šalis reiškia nesutikimą su bylą nagrinėjančio teisėjo atliktais procesiniais veiksmais ar priimtais procesiniais sprendimais, nėra pagrindas savaime abejoti šio teisėjo, o tuo labiau visų atitinkamų teismų teisėjų nešališkumu. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi procesinę teisę įstatymo nustatyta apeliacine bei kasacine tvarka juos skųsti aukštesnės instancijos teismui, o tuo atveju, kai dėl tam tikrų teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami – motyvus dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo įtraukti į apeliacinį skundą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo A. B. nurodytos aplinkybės dėl civilinių bylų Nr. 2-878-212/2010 ir Nr. 2-5251-431/2010 sujungimo klausimo išsprendimo ir Panevėžio apygardos teisme išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-190-212/2007 baigties yra susijusios su teismo vykdoma jurisdikcine veikla konkrečiose civilinėse bylose, jos pačios savaime nesudaro pagrindo abejoti visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumu. Kitų aplinkybių, kurios keltų abejonių teisėjų nešališkumu, ieškovas nenurodė.

11Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjo A. B. 2010 m. lapkričio 16 d. pareiškimas dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-878-212/2010 nagrinėjimo netenkintinas. Atmetus nušalinimo pareiškimą, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, 35 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

13Atmesti ieškovo A. B. 2010 m. lapkričio 16 d. pareiškimą dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-878-212/2010 nagrinėjimo ir jos perdavimo nagrinėti kitam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai