Byla e2-9275-956/2017
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Legal Balance“ ieškinį atsakovei L. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 436,81 Eur skolą, 728,32 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB „Be kredito“ ir atsakovė 2015 m. rugsėjo 16 d. pasirašė Išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovė išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – viryklę Electrolux EKK54553OX. UAB „Be kredito“ ir ji (ieškovė) 2017 m. liepos 5 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Be kredito“ perleido, o ji įgijo reikalavimą į atsakovę. Atsakovei išsiuntė pranešimą apie reikalavimo perleidimą ir įspėjo, kad negrąžinus skolos, bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Tačiau atsakovė į pranešimą neragavo ir jai liko skolinga. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2017 m. lapkričio 27 d. viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą interneto tinklalapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis) (b. l. 28, 29). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3-8). CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 16 d. pirminė kreditorė UAB „Be kreditas“ ir atsakovė sudarė Nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovė išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – viryklę Electrolux EKK54553OX (b. l. 9-10, 11). Atsakovė pagal Sutartį įsipareigojo sumokėti prekės kainą, kas mėnesį mokamomis nustatyto dydžio įmokomis, bei, įmokų mokėjimo vėlavimo atveju, įsipareigojo mokėti 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atitinkamos sumos sumokėjimo dienos (Sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos). Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir liko skolinga pirminei kreditorei (b. l. 17). 2017 m. liepos 5 d. UAB „Be kredito“ ir ieškovė pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ) (b. l. 12-16, 17), kuria ieškovė įgijo reikalavimo teisę į atsakovę. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio nustatyta tvarka ieškovė 2017 m. liepos 24 d. pranešimu pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo prievolę atsiskaityti su ieškove nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 straipsniai). Bylos duomenimis atsakovė skolos nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003, 2006 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006) nurodoma, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovei) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirminė kreditorė UAB „Be kreditas“ ir atsakovė susitarė dėl 2 procentų dydžio delspinigių mokėjimo nuo laiku nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atitinkamos sumos sumokėjimo dienos (Sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos) (b. l. 9-10). Ieškovė sumažino Sutartyje numatytus delspinigius iki 1 procento ir prašo priteisti iš atsakovės 728,32 Eur delspinigius (b. l. 3-8).

11Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, sąžiningumo ir protingumo principus, taip pat į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (728,32 Eur) yra didesni už pačią skolą (436,81 Eur), taip pat į tai, kad delspinigius ieškovė paskaičiavo už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 16 d. iki 2017 m. rugpjūčio 16 d., bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 242,77 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai ieškovės patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistina 242,77 Eur delspinigių.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

13Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (58,33 proc.) (CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210, 6.256, 6.503 straipsniai). Iš atsakovės ieškovei priteistina 436,81 Eur skola, 242,77 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 straipsniai).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės L. K., a. k. ( - ) 436,81 Eur (keturių šimtų trisdešimt šešių eurų 81centų) skolą, 242,77 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 77 centų) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,17 Eur (penkiolikos eurų 17 centų) dalį žyminio mokesčio - ieškovės UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, naudai.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, vadovaudamasi... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 436,81 Eur skolą, 728,32 Eur... 5. Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto... 6. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142... 8. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 9. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (žr. pvz., Lietuvos... 11. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, sąžiningumo ir... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5... 13. Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (58,33 proc.) (CK 6.37,... 14. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės L. K., a. k. ( - ) 436,81 Eur (keturių šimtų... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...