Byla 2-1398/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eimanto statyba“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas A. M., bankroto byloje Nr. B2-1604-258/10

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hilti Complete Systems“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eimanto statyba“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas A. M., bankroto byloje Nr. B2-1604-258/10.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Hilti Complete Systems“ 2009-12-17 kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė iškelti atsakovui UAB „Eimanto statyba“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Viresita“, nurodydamas, jog atsakovas yra nemokus.

5Atsakovo UAB „Eimanto statyba“ atsiliepimas nebuvo pateiktas, o 2010-06-02 teisme buvo gautas bankroto administratoriaus A. M. sutikimas (prašymas) administruoti šią bendrovę.

6Teismas 2010 m. birželio 11 d. atsakovui UAB „Eimanto statyba“ iškėlė bankroto bylą, remdamasis tuo, kad įmonė yra nemoki, bankroto administratoriumi paskyrė A. M., nurodęs, kad abi kandidatūros formaliuoju kvalifikaciniu požiūriu atitinka teisės aktų nustatytus kriterijus, tačiau fizinio asmens užimtumas bankroto bylose yra mažesnis.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Hilti Complete Systems“ prašo panaikinti minėtos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir juo paskirti UAB ,,Viresita“. Skunde rašoma:

81. Teismas neteisėtai paskyrė minėtą administratorių, kuris pats pasiūlė savo kandidatūrą, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalį, administratorius skiriamas iš tų kandidatūrų, kurias turi teisę siūlyti tik nurodyti asmenys: kreditorius, savininkas, įmonės vadovas ir ieškinį pateikiantis asmuo (ĮBĮ 5 str. 1 d.).

92. Teismas nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos, jog teisė spręsti dėl administratoriaus kandidatūros nėra absoliuti. Sprendimas paskirti administratorių turi būti pagrįstas faktiniais duomenimis, tačiau nevertinta siūlomų administratorių patirtis, kvalifikacija.

103. Teismas nepagrįstai vadovavosi vieninteliu kriterijumi – užimtumu. Teismo paskirtas administratorius nėra administravęs nei vienos bendrovės, todėl šiuo atveju juridinis asmuo yra pajėgesnis vykdyti didelės įmonės bankroto procedūrą. Neatsižvelgta į tai, kad UAB ,,Viresita“ darbuotojai yra užbaigę 94 bankroto procedūras, yra itin kvalifikuoti, šiuo metu vykdo tik 20 bankroto procedūrų, todėl jį paskyrus, atsakovo bankroto procesas vyktų operatyviai ir efektyviai.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo UAB „Eimanto statyba“ administratorius prašo minėtą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad įstatyme nėra nustatyto draudimo teikti teismui prašymą administruoti bendrovę ar teismui paskirti savo kandidatūrą pasiūliusį administratorių, todėl, siekdamas išvengti ieškovo pasiūlyto bankroto administratoriaus teisinio suinteresuotumo ir galimo šališkumo, teismas pagrįstai atmetė jo pasiūlyto administratoriaus kandidatūrą. Teigia, kad nuo 2002 iki 2010 metų vadovavo statybinei įmonei UAB ,,Malokos statyba“, todėl ši ilgametė patirtis padės greičiau ir patikimiau spręsti bankroto procese išlikusius specifinius klausimus. Nurodo, jog šiuo metu nevykdo nei vienos bankroto procedūros, todėl visą savo dėmesį galės skirti atsakovo administravimui. Be to, fizinio asmens administravimo išlaidos bus žymiai mažesnės už juridinio asmens išlaidas.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias svarstomam klausimui, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo teismų formuojamos praktikos ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

14Nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, apeliantas teigia, jog pirma, teismas neteisėtai paskyrė administratorių A. M., kuris pats pasiūlė savo kandidatūrą ir tuo pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, be to, nemotyvavo šio sprendimo, antra, apelianto nuomone, administratoriaus UAB ,,Viresita“ kandidatūra yra tinkamesnė dėl jo patirties ir kompetencijos. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus (CPK 178 str.).

15Pirma, apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas privalo skirti administratorių tik iš tų kandidatūrų, kurias turi teisę siūlyti kreditorius, įmonės vadovas ar savininkas ir ieškinį pateikiantis asmuo (ĮBĮ 5 str. 1 d.). Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio antrąja dalimi, teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, todėl teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad jo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis byloje Nr. 2-766/2010, 2010 m. birželio 10 d. nutartis byloje Nr. 2-911/2010 ir kt.). Be to, priešingai nei teigia apeliantas, teismas nurodė aplinkybes, kuriomis grindė savo sprendimą ir teisėjų kolegijos nuomone, šios aplinkybės patvirtina teismo išvados teisingumą (CPK 338, 270 str.).

16Antra, atmestini apelianto argumentai, jog teismas nepagrįstai administratoriumi paskyrė fizinį asmenį, nes jo siūlomas administratorius UAB ,,Viresita“ būtų tinkamesnis (CPK 185 str.). Kaip buvo minėta, apeliantas šiuos savo teiginius iš esmės grindžia aplinkybėmis, susijusiomis su siūlyto administratoriaus darbo krūviu, patirtimi ir pan., tačiau vien tokie argumentai nesuteikia pagrindo abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu bei sugebėjimu vykdyti šias funkcijas. Kaip teisingai konstatavo teismas, byloje nėra duomenų, leidžiančių nustatyti ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytų aplinkybių, dėl kurių minėtas administratorius negalėtų būti paskirtas. Tokių aplinkybių nenurodo ir apeliantas. Be to, kaip matyti iš byloje esančio atsakovo 2009 m. balanso, įmonės turimo turto vertė yra 145 079 Lt, įsipareigojimai kreditoriams siekia 363 723 Lt, todėl nėra pagrindo teigti, kad tai yra itin didelė įmonė ir jos negalėtų administruoti fizinis bankroto administratorius (CPK 178 str., 185 str.).

17Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

18Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas ar kreditoriai, turėdami duomenų, jog įmonės administratorius nėra pakankamai aktyvus, ar iškilus pagrįstoms abejonėms dėl jo tinkamumo bei objektyvumo, bankroto proceso eigoje turi teisę spręsti klausimą dėl jo atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 1 d. 13 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai