Byla 2-911/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 15 d. nutarties dalies paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Dominestas“ bankroto administratorių (civilinės bylos Nr. B2-4041-232/2010)

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dominestas“ direktoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 15 d. nutarties dalies paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Dominestas“ bankroto administratorių (civilinės bylos Nr. B2-4041-232/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Dominestas“ direktorius 2010 m. sausio 27 d. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Dominestas“ ir jos bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto valdymas“. Ieškovas nurodė, kad įmonė yra nemoki bei negalės atsiskaityti su kreditoriais. Įmonės pradelsti įsipareigojimai siekia 680 782,30 Lt, jos veikla praktiškai nutrūkusi. Ieškovas pažymėjo, kad jo siūlomas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ numatytas jo paskyrimo sąlygas, o šiuo metu nėra užimtas kitų įmonių administravimu. Vėliau ieškovas 2010 m. vasario 5 d. prašymu pakeitė siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir UAB „Dominestas“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankroto administravimas“. Ieškovas pažymėjo, kad jo siūlomas naujas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ numatytas jo paskyrimo sąlygas.

5Ieškovas AB bankas „Snoras“ 2010 m. vasario 23 d. pareiškimu prašė įtraukti AB banką „Snoras“ į UAB „Dominestas“ bankroto bylą, iškelti UAB „Dominestas“ bankroto bylą ir jos bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Ieškovas nurodė, kad jis yra atsakovo kreditorius. Atsakovas yra nemoki įmonė, todėl jai keltina bankroto byla. Ieškovas pažymėjo, kad yra didžiausias atsakovo kreditorius, kuriam įkeista didžioji dalis atsakovo turto, todėl jeigu atsakovui bus iškelta bankroto byla, jis bus labiausiai suinteresuotas, jog būtų užtikrintas atsakovo bankroto administravimas. Atsakovo bankroto administratoriumi tikslinga skirti didžiausio kreditoriaus siūlomą bankroto administratorių.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi įtraukė AB banką „Snoras“ bendraieškiu į civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dominestas“ direktoriaus ieškinį atsakovui UAB „Dominestas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

7Teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Dominestas“ ir jos bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“. Nutartyje nurodyta, kad pagal 2008 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės turtą sudarė 907 902 Lt suma, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 636 818 Lt. Pagal 2009 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės turtą sudaro 763 279 Lt suma, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 584 992 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, jog įmonė dirba nuostolingai. Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekia 680 782,36 Lt, o vien pradelsta skola bankui - 514 213 Lt. Teismas nusprendė, kad UAB „Dominestas“ yra nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Teismas pažymėjo, kad gauti siūlymai UAB „Dominestas“ bankroto administratoriais skirti UAB „Bankroto administravimas“ bei UAB „Verslo konsultantai“. Jos davė sutikimą administruoti UAB „Dominestas“, o jų kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Į bylą pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos. Administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ kandidatūrą pasiūlė UAB „Dominestas“ direktorius. Teismo įsitikinimu, nemokios įmonės valdymo organų pasiūlyta administratoriaus kandidatūra sukuria teisines prielaidas abejoti siūlomo administratoriaus šališkumu ir pajėgumu tinkamai administruoti įmonę. Teismas, atsižvelgdamas į siūlomų administratorių darbo patirtį, į darbo krūvį, tenkantį vienam administratoriui, dirbančių administratorių skaičių, nuspendė UAB „Dominestas“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“.

9Ieškovas UAB „Dominestas“ direktorius atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. kovo 15 d. nutarties dalį, kuria paskirtas UAB „Dominestas“ bankroto administratorius, ir UAB „Dominestas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimas“. Skunde rašoma :

101. Teismo argumentai dėl UAB „Bankroto administravimas“ šališkumo yra be motyvų ir neįrodyti, o grindžiami tik prielaidomis. Byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto administratoriaus kandidatūros, todėl teismas turėjo įvertinti kiekvieną siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Nėra jokių sąsajų tarp atsakovo valdymo organų ir siūlomo bankroto administratoriaus. Teismas nesiaiškino, ar nėra sąsajų tarp AB banko „Snoras“ ir jo pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros, nevertino, ar tarp UAB „Verslo konsultantai“ ir AB banko „Snoras“ nėra sutartinių santykių, tokių kaip paskola, lizingas, įkeitimas, hipoteka.

112. Įstatyme įtvirtinta bankroto administratoriaus pareiga lygiai ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus. Vadovo siūlymas bankroto administratoriaus negali turėti esminės ir lemiamos reikšmes sprendžiant klausimą dėl administratoriaus skyrimo. Aplinkybė, kad UAB „Bankroto administravimas“ yra šališkas, grindžiama tik prielaidomis ir nėra įrodyta.

123. Teismo išvada dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ nepajėgumo administruoti atsakovą nepagrįsta. Tokia teismo išvada grindžiama tik prielaidomis. Teismo paskirtas bankroto administratorius turi daug bylų, o tai leidžia abejoti sklandaus ir operatyvaus bankroto proceso vykdymu.

13Ieškovas AB bankas „Snoras“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Dominestas“ direktoriaus atskirąjį skundą prašo direktoriaus skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad administratoriumi turi būti paskirtas asmuo, galintis objektyviai ir nešališkai vykdyti įmonės bankroto procedūras, tarp jų patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sprendžiant, ar jie nėra priešingi įmonės veiklos tikslams ir (arba) negalėjo turėti įtakos tam, jog įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Aplinkybė, kada bankroto administratoriumi paskiriamas asmuo, kurį siūlo įmonės bankroto iškėlimą inicijuojantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai vertinama neigiamai, nes bankroto procese ji gali bet kada sukelti abejonių dėl galimai šališkos ir suinteresuotos tokios asmens veiklos ir ateityje bereikalingai komplikuoti bankroto procedūras. UAB „Verslo konsultantai“ kandidatūrą pasiūlė AB bankas „Snoras“, kurio reikalavimai atsakovui sudaro daugiau negu pusę visų atsakovo įsipareigojimų. UAB „Verslo konsultantai“ turi didesnę darbo patirtį, o joje dirbančių bankroto administratorių darbo krūvis mažesnis. AB bankas „Snoras“ neturi jokių sąsajų su siūlomu bankroto administratoriumi, kurios leistų abejoti jo nešališkumu.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Šioje apeliacijoje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Dominestas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas pagal apelianto (UAB „Dominestas“ direktoriaus) atskirojo skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

16ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl jo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

17Pirmosios instancijos teismas UAB „Dominestas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“ (b. l. 91-92), kurį siūlė skirti kreditorius AB bankas „Snoras“. Pasiūlytas bankroto administratorius sutiko administruoti atsakovą, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, kad jis atitinka teisės aktų reikalavimus administruoti atsakovą (b. l. 59-64, 66-71, 90 ). Apeliantas (UAB „Dominestas“ direktorius) ginčija teismo paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą, siūlydamas bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimas“.

18Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų atskirojo skundo nagrinėjimo momentu matyti, kad UAB „Verslo konsultantai“ vykdo 58 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 63 bankroto administravimo procedūras. Leidimas įmonei išduotas 2005 m. gegužės 20 d. Joje dirba 7 bankroto administratoriai: A. M. vykdo 11 bankroto administravimo procedūrų (visas kaip UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo), o yra baigęs 46 bankroto administravimo procedūras; K. B. vykdo 14 bankroto administravimo procedūrų (iš jų 13 kaip UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo), o yra baigęs 33 bankroto administravimo procedūras; A. P. vykdo 10 bankroto administravimo procedūrų (iš jų 7 kaip UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo), o yra baigusi 28 bankroto administravimo procedūras; R. S. vykdo 8 bankroto administravimo procedūras kaip UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo; E. S. vykdo 4 bankroto administravimo procedūras kaip UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo, V. V. vykdo 9 bankroto administravimo procedūras kaip UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo, o yra baigęs 1 bankroto administravimo procedūrą; V. R. vykdo 5 bankroto administravimo procedūras kaip UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo, o yra baigęs 1 bankroto administravimo procedūrą. UAB „Bankroto administravimas“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2008 m. gruodžio 22 d. Ji šiuo metu vykdo 27 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi dviejų įmonių bankroto administravimo procedūras. Joje dirba 3 bankroto administratoriai: M. Č. vykdo 11 bankroto administravimo procedūrų kaip UAB „Bankroto administravimas“ įgaliotas asmuo, tačiau dar nėra baigęs jokios bankroto procedūros; A. P. vykdo 11 bankroto administravimo procedūrų kaip UAB „Bankroto administravimas“ įgaliotas asmuo, o yra baigęs 8 bankroto administravimo procedūras; N. Č. vykdo 7 bankroto administravimo procedūras (iš jų 5 kaip UAB „Bankroto administravimas“ įgaliotas asmuo), tačiau dar nėra baigęs jokios bankroto procedūros.

19Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrindų daryti išvadą, jog teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise, įstatyme numatytą prievolę paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių įgyvendino netinkamai ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius, nenustatyta. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis, negali teigti, jog būtų objektyvus pagrindas keisti paskirtą bankroto administratorių. Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų duomenų, UAB „Verslo konsultantai“ kaip juridinis asmuo turi didesnę patirtį įmonių bankroto procedūrų administravime. Teisėjų kolegija, vertindama siūlytų bankroto administratorių darbo krūvį pažymi, kad paskirto bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ darbo krūvis pagal jame dirbančių bankroto administratorių fizinių asmenų skaičių yra mažesnis. UAB „Verslo konsultantai“ darbuotojų bankroto administratorių užimtumas dabartiniu laikotarpiu teikiant bankroto procesų administravimo paslaugas nėra toks didelis, kad ši įmonė nepajėgtų tinkamai administruoti atsakovą. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, vertinant siūlomų bankroto administratorių patirtį bei darbo krūvį darytina išvada, kad UAB „Verslo konsultantai“ turi daugiau privalumų tinkamai ir objektyviai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, negu apelianto siūlomas bankroto administratorius. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto skundo motyvu, kad dėl paskirto bankroto administratoriaus yra pagrindas abejoti, jog bankroto procedūros galimai bus nesklandžias ar neoperatyvios. Kaip matyti pagal aukščiau pateiktus duomenis, paskirtas bankroto administratorius už apelianto siūlomą bankroto administratorių yra pajėgesnis vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

20Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. ĮBĮ apibrėžia asmenų, kurie turi teisę, o pateikdami pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei - ir pareigą pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą. Asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 5 str., 11 str. 2 d.). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, sukeliančios prielaidas abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negalės turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Šioje byloje apeliantas iš esmės neatskleidė objektyvių duomenų, įgalinančių pagrįstai abejoti teismo paskirto juridinio asmens (UAB „Verslo konsultantai“) tinkamumu administruoti atsakovo bankroto procesą ar galimu jo nešališkumu bei nesuinteresuotumu vykdant bankroto procedūras. Skunde išdėstyti teiginiai, kad teismas nesiaiškino, ar nėra sąsajų tarp AB banko „Snoras“ ir jo pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros, nevertino, ar tarp UAB „Verslo konsultantai“ ir AB banko „Snoras“ nėra sutartinių santykių, tokių kaip paskola, lizingas, įkeitimas, hipoteka, nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog būtų aplinkybės, verčiančios abejoti paskirto bankroto administratoriaus galimu nešališkumu. Šiuo atveju apeliantas nepateikė objektyvių įrodymų, kurie leistų teigti apie galimą paskirto bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ šališkumą, o tokių duomenų byloje taip pat nėra. Atsiliepime į atskirąjį skundą AB bankas „Snoras“ paneigė bet kokių ryšių su siūlytu bankroto administratoriumi buvimą, kurie leistų teigti apie galimą bankroto administratoriaus šališkumą. Be to, UAB „Verslo konsultantai“ pateiktoje deklaracijoje nurodė, kad nėra suinteresuota bylos baigtimi (b. l. 60). Teisėjų kolegija neturi duomenų, kurie leistų abejoti tokiais teiginiais.

21Teismas privalo atsižvelgti į viešojo intereso dominavimą bankroto procese, siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai ir skaidriai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teisėjų kolegija negali visiškai sutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytais teiginiais, kad šiuo atveju nemokios UAB „Dominestas“ valdymo organų pasiūlyta administratoriaus kandidatūra sukuria teisines prielaidas abejoti siūlomo administratoriaus nešališkumu ir pajėgumu tinkamai administruoti įmonę. Byloje įrodymų, kurie leistų daryti tokias išvadas, nepateikta, jų nenurodė ir pirmosios instancijos teismas. Šiuo atveju minėtas išvadas pirmosios instancijos teismas grindė prielaidomis. Pagal ĮBĮ nuostatas įmonės vadovas, teikdamas teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat turi teisę pasiūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 11 str. 2 d.). Vien tik teiginiai, kad nemokios įmonės valdymo organų pasiūlyta administratoriaus kandidatūra sukuria teisines prielaidas abejoti siūlomo administratoriaus nešališkumu ir pajėgumu tinkamai administruoti įmonę, nesant įrodymų, kurie patvirtintų tokias aplinkybes, be pagrindo apribotų asmenų, inicijuojančių bankroto bylos iškėlimą, įstatymu suteiktos teisės siūlyti bankroto administratorių įgyvendinimą. Taigi teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto teiginiu, kad aplinkybė, jog UAB „Bankroto administravimas“ gali būti šališka, grindžiama tik prielaidomis ir nėra įrodyta. Tačiau bet kuriuo atveju apeliantas nepateikė reikšmingais duomenimis pagrįstų argumentų, jog teismo paskirtas kitas bankroto administratorius negalės tinkamai ginti visų bankrutuojančios UAB „Dominestas“ kreditorių ir pačios įmonės teisių.

22Teisėjų kolegija neturi objektyvių įrodymų, kurie leistų teigti, kad UAB „Verslo konsultantai“ administruojamų įmonių skaičius, joje dirbančių darbuotojų darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jų veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti šį juridinį asmenį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Nors pirmosios instancijos teismas ir neteisingai aiškino aplinkybes, kad apelianto siūlomas bankroto administratorius gali būti šališkas, tačiau priėmė iš esmės teisingą sprendimą atsakovo bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Verslo konsultantai“. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teigtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ yra pranašesnis už apelianto siūlytą bankroto administratorių. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 15 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Dominestas“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Verslo konsultantai“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Dominestas“ direktorius 2010 m. sausio 27 d. pareiškimu... 5. Ieškovas AB bankas „Snoras“ 2010 m. vasario 23 d. pareiškimu prašė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi įtraukė AB banką... 7. Teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 8. Teismas pažymėjo, kad gauti siūlymai UAB „Dominestas“ bankroto... 9. Ieškovas UAB „Dominestas“ direktorius atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. 1. Teismo argumentai dėl UAB „Bankroto administravimas“ šališkumo yra be... 11. 2. Įstatyme įtvirtinta bankroto administratoriaus pareiga lygiai ginti visų... 12. 3. Teismo išvada dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 13. Ieškovas AB bankas „Snoras“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Dominestas“... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Šioje apeliacijoje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutarties... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 17. Pirmosios instancijos teismas UAB „Dominestas“ bankroto administratoriumi... 18. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų... 19. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrindų daryti išvadą, jog teismas,... 20. Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės,... 21. Teismas privalo atsižvelgti į viešojo intereso dominavimą bankroto procese,... 22. Teisėjų kolegija neturi... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 15 d. nutarties dalį, kuria uždarosios...