Byla 2S-1555-163/2012
Dėl Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prokuroro nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-22 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. skundą dėl Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prokuroro nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą prašydamas: panaikinti Generalinės prokuratūros 2012-05-23 nutarimą palikti galioti Klaipėdos apygardos prokuratūros civilinių bylų skyriaus prokurorės nutarimą atsisakyti taikyti viešojo gynimo priemones; panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros civilinių bylų skyriaus prokurorės 2012-04-06 nutarimą atsisakyti taikyti viešojo gynimo priemones; įpareigoti Klaipėdos apygardos prokuratūrą kreiptis su pareiškimu dėl viešojo intereso gynimo-apginti jo pažeistą teisę atkurti nuosavybės teises į žemę.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-06-22 nutartimi skundą atsisakė priimti. Nurodė, kad ginčai, kuomet nesutinkama su prokuratūros veiksmais, pastarajai įgyvendinant viešojo intereso gynimo funkciją viešojo administravimo srityje, yra teismingi administraciniam teismui, nagrinėjamu atveju pareiškėjas kelia ginčą dėl prokuratūros veiksmų ginant viešąjį interesą viešojo administravimo srityje – nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą srityje, kuriais atsisakyta kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje, todėl toks ginčas teismingas administraciniam teismui. Taip pat nurodė, kad formuojamoje teismų praktikoje yra konstatuojama, kad pareiškėjo pareiškimas prokurorui kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ir jo skundas dėl aukštesniojo prokuroro priimto sprendimo savo esme yra artimesnis ypatingajai teisenai, CPK V dalies normos, reglamentuojančios ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamas bylas, visais atvejais nustato išimtis, jog bylos, susijusios su teisėmis į nekilnojamąjį turtą, nagrinėjamos to turto buvimo vietos apylinkės teisme. Nurodė, kad iš pareiškėjo skundo turinio nustatyta, jog ginčas yra kilęs dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą, esantį Šalpėnų kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, todėl šis ginčas, net ir konstatavus, jog teismingas bendrosios kompetencijos teismui, negalėtų būti nagrinėjamas Klaipėdos miesto apylinkės teisme ir pareiškėjas turėtų kreiptis į Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas A. G. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir priimti nutartį, numatytą CPK 337 straipsnio 2, 3, 4, dalyse. Nurodo, kad 2011-10-17 prašyme Generalinei prokuratūrai nėra prašoma panaikinti administracinį sprendimą, kuriuo atsisakyta atkurti nuosavybės teises į žemę S. J.-J. vardu. Teigia, kad prašyme Generaliniam prokurorui nurodytos aplinkybės įrodo, kad prašymo tikslas detaliai ištirti nuosavybės teisių atkūrimą į žemę tretiesiems asmenims didžiojoje dvaro žemės dalyje, kuri iki nacionalizacijos priklausė T. J., bei besiribojančias su J. dvaru kitų dvarų žemes, kurių įpėdinių neišliko, teisėtumą bei aplinkybes, sudarančias prielaidą tirti, ar nebuvo padaryta veika numatyta BK 184 straipsnio 2 dalyje. Taip pat nurodo, kad prašymo generaliniam prokurorui tikslas buvo ištirti, ar Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus veiksmai nebuvo priežastis neatkurti nuosavybės teisių į žemę įpėdinei S. J.-J.. Teigia, kad prašyme generaliniam prokurorui nebuvo prašoma nustatyti juridinį faktą, kuris būtų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka pagal turto buvimo žemės sklypą.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 329 str., 338 str.).

7Nagrinėjamu atveju iškilo pareiškėjo skundo nagrinėjimo teismingumo klausimas, t. y. ar šis skundas teismingas Klaipėdos apygardos administraciniam, Klaipėdos rajono apylinkės ar Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą prašydamas panaikinti Generalinės prokuratūros 2012-05-23 nutarimą palikti galioti Klaipėdos apygardos prokuratūros civilinių bylų skyriaus prokurorės nutarimą atsisakyti taikyti viešojo gynimo priemones; panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros civilinių bylų skyriaus prokurorės nutarimą atsisakyti taikyti viešojo gynimo priemones; įpareigoti Klaipėdos apygardos prokuratūrą kreiptis su pareiškimu dėl viešojo intereso gynimo-apginti jo pažeistą teisę atkurti nuosavybės teises į žemę, nes S. J.-J. buvo 153 ha savininkė įpėdinės teisėmis iki žemės nacionalizacijos. Pirmosios instancijos teismas skundą atsisakė priimti motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas kelia ginčą dėl prokuratūros veiksmų ginant viešąjį interesą viešojo administravimo srityje, kuriais atsisakyta kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje, tačiau iš bylos medžiagos teismas negali daryti pagrįstos išvados, kad pareiškėjas būtų kreipęsis į prokuratūrą prašydamas kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą su prašymu ištirti, ar teisėtai ir pagrįstai, remiantis jo pateikiamu Lietuvos TSR Tauragės apskrities žemės ūkio komisijos 1940-11-25 nutarimu, piliečiams buvo atkuriamos nuosavybės teisės į žemę, esančią Šalpėnų kaime, Klaipėdos rajone, šis prašymas buvo persiųstas ištirti Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Klaipėdos apygardos prokurorė K. Rušinaitė 2012-04-06 priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, šį nutarimą pareiškėjas apskundė Generalinei prokuratūrai, Generalinės prokuratūros prokurorė S. Vasiliauskienė 2012-05-23 priėmė nutarimą palikti galioti Klaipėdos apygardos prokurorės K. Rušinaitė 2012-04-06 nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir nurodė, kad nutarimas gali būti skundžiamas bendrosios kompetencijos teismui.

9Specialioji teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje byloje pagal J.T. skundą dėl Panevėžio apygardos prokuratūros 2009 m. birželio 25 d. nutarimo atsisakyti naikinti Kėdainių rajono vyriausiojo prokuroro nutarimą kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, panaikinimo, yra nurodžiusi, jog nurodomo pobūdžio ginčų atveju, teismas, visų pirma, turi atsakyti į klausimą, ar toks ginčas apskritai yra nagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d.). Prokuroro atsisakymo kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, teisėtumo patikrinimas negali tapti paties pagrindo atnaujinti procesą išnagrinėtoje (administracinėje) byloje įvertinimu. Taigi, tokiu atveju, jeigu teismas spręstų, kad nurodytas reikalavimas teisme yra nagrinėtinas, turėtų atsakyti į klausimą dėl tokio reikalavimo nagrinėjimo apimties, inter alia turint omenyje, jog ir patys pareiškėjai yra subjektais, galinčiais kreiptis dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje administracinėje byloje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnis) (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2009-11-02 , 2010-06-21 nutartys).

10Taigi, nagrinėjamu atveju, visų pirma, turi būti atsakyta į klausimą, ar tokio pobūdžio ginčas yra nagrinėtinas teisme, tačiau į šį klausimą turi atsakyti bendrosios kompetencijos teismas

11Ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja bylas, kurios pagal Civilinį kodeksą ar kitus įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka (CPK 442 str. 14 p.). Proceso dalyviai, nesutikdami su aukštesniojo prokuroro priimtu proceso sprendimu, gali įstatymų nustatyta tvarka sprendimą apskųsti teismui (Prokuratūros įstatymo 15 str. 5 d.) ir tokie skundai nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka. Pareiškimai ir prašymai ypatingosios teisenos bylose paduodami pareiškėjo ar skundą pateikiančio asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui. (CPK 443 str. 11 d.). Byloje yra duomenys, kad pareiškėjo A. G. gyvenamoji vieta yra ( - ), todėl skundo dėl prokuratūros nutarimų teisėtumo priėmimo klausimą turi spręsti Klaipėdos miesto apylinkės teismas.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl pareiškėjo A. G. skundo priėmimo perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo A. G. skundo priėmimo klausimą grąžinti spręsti Klaipėdos miesto apylinkės teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai