Byla A-261-730-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Ritai Dabužinskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiųjų suinteresuotų asmenų I. K., O. J., E. J. P. ir P. J. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Šiaulių apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja), trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, J. M., I. K., E. J. P., A. K., O. J. ir P. J., dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2I.

3pareiškėjas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas:

4panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-4041 „Dėl parinktos žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti teritorijos patvirtinimo, laisvos žemės fondo plotų patikslinimo bei žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo paskelbimo ( - ) kadastro vietovėje Šiaulių rajone“ sąrašo, kuriuo patvirtinti laisvos valstybinės žemės ir miško sklypai ( - ) kadastro vietovėje, 54 punktą, kuriuo nustatyta, kad 4 ha žemės sklypas, esantis ( - ) kaime, pažymėtame 0006 bloke, yra laisvas;

5panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-3282 „Dėl Šiaulių rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ sąrašo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuoti žemės sklypai, nustatant šiems žemės sklypams pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimų būdą ir pobūdį, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, 5 punktą, kuriuo P. P. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 311 – 1,93 ha; 7 punktą, kuriuo O. J. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 313 – 0,52 ha; 10 punktą, kuriuo I. K. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 315 – 0,29 ha; 14 punktą, kuriuo J. M. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 318 – 0,20 ha; 18 punktą, kuriuo A. M. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 319 – 0,14 ha; 19 punktą, kuriuo P. J. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 320 – 0,70 ha.;

6panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20155, kuriuo P. P. (mirties liud. AD Nr. 007877) atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 2,05 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,93 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.; Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos

72008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20156, kuriuo I. K. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,4169 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,29 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.;

8panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20157, kuriuo J. M. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,0469 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,20 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.;

9panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20158, kuriuo O. J. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,60 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,52 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.;

10grąžinti žemės sklypus – 0,52 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 0,20 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 0,29 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 1,93 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančius Šiaulių r. sav. ( - ) km., valstybės dispozicijon.;

11panaikinti žemės sklypų – 0,52 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 0,20 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 0,29 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 1,93 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančius Šiaulių r. sav. ( - ) km., teisinę registraciją.

12Pareiškėjas skunde nurodė, kad šis procesas buvo pradėtas todėl, kad būtų pašalinta susidariusi situacija, kai skirtingos institucijos atliko teritorijų planavimo procedūras vienai ir tai pačiai teritorijai, priėmė skirtingus sprendinius ir atsitiko taip, kad kapinių teritorijoje buvo atkurtos nuosavybės teisės asmenims. Šiaulių apskrities viršininkas 2007 m. rugsėjo 17 d. priimtu įsakymu Nr. V-4041 „Dėl parinktos žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti teritorijos patvirtinimo, laisvos žemės fondo plotų patikslinimo bei žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo paskelbimo ( - ) kadastro vietovėje Šiaulių rajone“ patvirtino: ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo teritorijos bendrą plotą 83,67 ha, į kurį įeina visi šioje kadastro vietovėje esantys kaimai. Šiuo įsakymu į laisvos valstybinės žemės ir miško sklypų ( - ) kadastro vietovėje sąrašą, 0006 bloką 54 numeriu buvo įtrauktas 4 ha žemės sklypas, esantis ( - ) kaime, Šiaulių r.

13Šiaulių apskrities viršininkas 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-5027 „Dėl asmenų, pageidaujančių įsigyti nuosavybėn žemę, mišką, vandens telkinį ( - ) kadastro vietovėje Šiaulių rajone sąrašo patvirtinimo“ patvirtino asmenų, pageidaujančių įsigyti nuosavybėn žemę, mišką, vandens telkinį ( - ) kadastro vietovės teritorijoje eilę, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio eiliškumą. Sąraše į 8 eiliškumo grupę, 5 numeriu buvo įtrauktas P. P., 7 – O. J., 9 – I. K., 13 – J. M., į 19 eiliškumo grupę 24 numeriu buvo įtraukta A. M., 25 – P. J..

14Šiaulių apskrities viršininkas 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-3282 „Dėl Šiaulių rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ patvirtino parengtą ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą ir jame suformuotų žemės sklypų ribas bei jų plotus; sąrašą asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuoti žemės sklypai, nustatant šiems žemės sklypams pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimų būdą ir pobūdį, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; sąrašą asmenų, kurie išbraukiami iš patvirtintų pretendentų gauti žemę sąrašų pagal rengtą žemėtvarkos projektą.

15Šiaulių rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, 6 bloke 4 ha žemės sklype buvo suprojektuoti žemės ūkio paskirties sklypai Nr. 311 – 1,93 ha (P. P.), Nr. 313 – 0,52 ha (O. J.), Nr. 315 – 0,29 ha (I.K.), Nr. 318 – 0,20 ha (J. M.),

16Nr. 319 – 0,14 ha (A. M.), Nr. 320 – 0,70 ha (P. J.), esantys ( - ) kaime, Šiaulių r.

172008 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 31-20155 P. P. (mirties liud. AD Nr. 007877) atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 2,05 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,93 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km. Nuosavybės teisių atkūrimo procese P. P. atstovavo E. J. P.. Į nekilnojamojo turto registrą įtrauktas 1,93 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis Šiaulių r. sav. ( - ) km.

182008 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 31-20156 I. K. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,4169 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,29 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - )km. Į nekilnojamojo turto registrą įtrauktas 0,29 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis Šiaulių r. sav. ( - )km.

192008 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 31-20157 J. M. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,0469 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,20 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km. Į nekilnojamojo turto registrą įtrauktas 0,20 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis Šiaulių r. sav. ( - ) km.

202008 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 31-20158 O. J. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,60 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,52 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km. Į nekilnojamojo turto registrą įtrauktas 0,52 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis Šiaulių r. sav. ( - ) km.

21Šiaulių apskrities viršininko administracija nepriėmė sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. M. ir P. J. į žemę, esančią Šiaulių r. sav. ( - ) km., todėl suformuoti žemės sklypai nėra įtraukti į nekilnojamojo turto registrą. 2008 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-229 „Dėl Šiaulių miesto kapinių detaliojo plano tvirtinimo ( - ) kaime, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Šiaulių rajone“, kuriuo patvirtino sklypo suformavimo Šiaulių miesto kapinėms įrengti (keičiant pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, nustatant naudojimo būdą ir pobūdį bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus) ( - ) kaime, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Šiaulių rajone, detalųjį planą. Atliktu detaliuoju planavimu buvo suformuotas Šiaulių miesto kapinių sklypas, 62,37 ha dydžio, esantis prie vakarinio aplinkkelio, šalia ( - ) kaimo, prie esamų kapinių. Nustatyta, kad žemės sklypai Nr. 311 – 1,93 ha (P. P.), Nr. 313 – 0,52 ha (O. J.), Nr. 315 – 0,29 ha (I.K.), Nr. 318 – 0,20 ha (J. M.), Nr. 319 – 0,14 ha (A. M.),

22Nr. 320 – 0,70 ha (P. J.), esantys ( - ) kaime, ( - ) kadastro vietovės 0006 bloke, buvo suprojektuoti Šiaulių miesto kapinių teritorijoje.

23Visuomenės poreikiams, tai yra visos visuomenės ar jos dalies interesams, kuriuos tiek valstybė, tiek savivaldybė vykdydamos savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigotos užtikrinti ir tenkinti, įstatymų leidėjas yra nustatęs tokį teisinį reguliavimą, kuris labiausiai atitinka visuomenės ar jos dalies interesus, o ne pavienių individų interesus. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad, neprivatizuojama žemė, užimta bendros gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms naudojamų teritorijų, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje pagal įstatymus yra užimta: namų valdų (sodybų) sklypų; valstybinių įstaigų ir organizacijų ir organizacijų bei visuomenės paskirties pastatams ir įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų sklypų, išskyrus poilsiaviečių pastatų ir statinių užimtus žemės sklypus; kitų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų (gatvių, aikščių, skverų, kapinių, paplūdimių ir kt.); yra suteikta individualių gyvenamųjų namų statybai.

24Šiuo atveju dėl ginčo teritorijos (apie 3,78 ha) buvo konkretus visuomenės poreikis, tai matyti iš to, kad jau nuo 2004 m. pabaigos ji buvo Šiaulių miesto kapinių planavimo objektu. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio 16 d. priėmė sprendimą Nr. T-354 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti rengimo“, kuriuo buvo pritarta specialiojo plano Šiaulių miesto naujų kapinių vietai parinkti rengimui ir nuspręsta prašyti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos pritarimo, kad leistų Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dalyvauti rengiant specialųjį planą. Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2005 m. vasario 24 d. priėmė sprendimą Nr. T-79 „Dėl pritarimo rengti teritorijų planavimo dokumentą – Šiaulių miesto kapinių specialųjį planą“. Pagal šiuos sprendimus buvo parengtas specialusis planas Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti, nustatyta kapinių vieta – šalia ( - ) kaimo, prie esamų kapinių. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ buvo patvirtintas Šiaulių miesto kapinių (( - ) k., ( - ) k. sen., Šiaulių r. sav.) vietos parinkimo specialusis planas (registr. Nr. 006912000132). Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-131 „Dėl pritarimo Šiaulių miesto kapinių detaliajam planui rengti“ pritarė Šiaulių miesto kapinių ( - ) kaime, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje detaliojo plano rengimui, planavimo organizatoriumi paskiriant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių.

25Ginčo teritorija (apie 3,78 ha) nebuvo laisvoje žemėje, nes nuosavybės teisių atkūrimo procese jau galiojo specialusis planas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“, kurio tikslas buvo rezervuoti visuomenės poreikiams reikalingą objektą, t. y. kapinių vietą, esančią ( - ) kaime, Šiaulių rajone. Be to, tuo metu jau buvo pradėtas rengti ir pats Šiaulių miesto kapinių detalusis planas, todėl šioje teritorijoje negalėjo būti suprojektuoti jokie žemės sklypai atkuriant nuosavybės teises lygiaverčiu sklypu.

26Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė išvadas, kad remiantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi patvirtinti specialiojo plano sprendiniai yra privalomi planuojamai veiklai. Taip pat jie nustato privalomus reikalavimus kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti. Patvirtintas specialusis planas turi didesnę galią, nei apskrities viršininko parengtas projektas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, todėl jis turėtų būti perėjimas prie detaliojo plano, o ne specialusis planas prie apskrities viršininko žemėtvarkos projekto. Atsižvelgiant į tai apskrities viršininko priimti administraciniai sprendimai prieštarauja LR žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punktui. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 16 straipsnius už žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja, atlygina valstybė iš valstybinės žemės. Šias nuostatas detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 24 ir 30 punktai, numatantys, kad piliečiams perduodant neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus, lygiaverčius turėtajam, žemės sklypai formuojami laisvos valstybinės žemės fonde. Jeigu nuosavybės teisės atkuriamos nesilaikant specialųjį teisinį reglamentavimą nustatančių teisės normų, toks atkūrimas pripažįstamas neteisėtu.

27Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija pateiktame atsiliepime į pareiškimą (b. l. 129) nurodė, kad su Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimu sutinka ir prašo Šiaulių apygardos vyriausiojo pareiškimą patenkinti.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija su skundu sutiko ir prašė jį tenkinti (b.l. 119-120).

29Šiaulių rajono savivaldybės taryba prašė skundą spręsti teismo nuožiūra.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo O. J. pateiktame atsiliepime į pareiškimą (b.l. 107) nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareiškimu nesutinka. Nurodė, kad pageidauja gauti žemę ( - ) kaime. Jei negalėtų disponuoti šioje vietoje esančia žeme, pageidautų gauti kompensaciją.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo E. J. P. pateiktame atsiliepime į pareiškimą (b.l. 110) nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareiškimu nesutinka. Nurodė, kad jei negalėtų naudotis žeme, kuri yra kapinių teritorijoje, pageidautų gauti kompensaciją.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo I. K. pateiktame atsiliepime į pareiškimą (b.l. 112) nurodė, kad su pareiškimu nesutinka ir nori atgauti jau atmatuotą žemę ( - ) km. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjas už žemę pageidauja gauti kompensaciją.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo P. J. pateiktame atsiliepime į pareiškimą (b.l. 127) nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad su Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimu nesutinka ir nori atgauti ( - ) kaime laisvoje valstybinio fondo žemėje jam suprojektuotą ir jau atmatuotą, paženklinant sklypų ribas, 0,74 ha žemės sklypą Nr. 320. Šis sklypas jam suprojektuotas, kaip lygiavertis už valstybės išperkamą žemę Šiaulių mieste. Atsisakytų to sklypo, jei Šiaulių miesto savivaldybė įsipareigotų vietoj šio sklypo atkurti nuosavybę natūra turėtoje vietoje, tai yra buvusiame ūkininkų ( - ) g. Nr. 10 sklype. ( - ) kapinių detaliojo plano organizatorius Šiaulių rajono savivaldybės administracija ginčijamą 4 ha žemės sklypą ( - ) km. nebuvo priskyrusi valstybės išperkamai neprivatizuojamai žemei, raštu neinformavo Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriaus valstybinės žemės valdytojo – apskrities viršininko – apie detaliojo planavimo proceso pradžią. Taip pat neatsiliepė į Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriaus oficialų pranešimą, kad nuo 2007 m. spalio 10 d. pradedami rengti Šiaulių rajono kadastro vietovių žemės reformų žemėtvarkos projektai. 2008 m. vasario 15 d. Šiaulių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja žemėtvarkos projektą suderino be pastabų. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugpjūčio 8 d. patvirtino planavimo sąlygų sąvadą dėl kapinių detaliojo plano rengimo, kur nurodyta, kad planuojamos teritorijos esama paskirtis – žemės ūkio veiklai privatūs sklypai. Nėra duomenų, kad planuojamoje teritorijoje yra valstybinės žemės. Projekto vadovas V. R. Šiaulių miesto kapinių ( - ) kaime detaliojo plano aiškinamajame rašte, plano sprendimuose taip pat nurodo, kad projektuojamoje teritorijoje yra privatūs žemės sklypai, kurie numatyta tvarka išperkami. Apie valstybinę žemę duomenų nėra. Mano, kad 4 ha žemės sklypas Nr. 54 ( - ) kaime ( - ) kadastro vietovėje teisėtai įtrauktas į laisvos valstybinės žemės sklypų sąrašą. Kadangi ( - ) kapinių detaliojo plano organizatorius pats padarė aukščiau paminėtus pažeidimus, P. J. nesutinka su Šiaulių vyriausiojo prokuroro pareiškimu ir prašo nedaryti kliūčių užbaigti žemės grąžinimą. Už jam suprojektuoto žemės sklypo paėmimą visuomenės poreikiams sumokėti pagal įstatymą. Kad toje vietoje bus kapinės, P. J. nežinojo. Jei skundas būtų patenkintas, jis sutiktų gauti piniginę kompensaciją.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. pateiktame atsiliepime į skundą nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. ( - ) kapinių detaliojo plano organizatorius Šiaulių rajono savivaldybės administracija, ginčijamą 4 ha žemės sklypą ( - ) kaime nebuvo priskyrusi valstybės išperkamai ir neprivatizuojamai žemei, neatsiliepė į Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriaus oficialų pranešimą, kad nuo 2007 m. spalio 10 d. yra pradedami rengti Šiaulių rajono kadastro vietovių žemės reformų žemėtvarkos projektai. Šiaulių rajono žemėtvarkos skyrius bei valstybinės žemės valdytojas – apskrities viršininkas, nebuvo informuoti apie detaliojo planavimo proceso pradžią. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 8 d. patvirtintame planavimo sąlygų sąvade dėl kapinių detaliojo plano rengimo yra nurodyta, kad planuojamos teritorijos paskirtis yra žemės ūkio veiklai skirti privatūs sklypai (7 punktas), nėra nurodyta, kad planuojamoje teritorijoje yra valstybinės žemės. Netgi projekto vadovo V. R. aiškinamajame rašte, plano sprendiniuose yra nurodyta, kad projektuojamoje teritorijoje yra privatūs bei įstatymų numatyta tvarka išperkami sklypai. Todėl mano, kad ( - ) detaliojo plano organizatorius padarė minėtus pažeidimus. Su Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimu nesutinka, todėl nori atgauti ( - ) kaime laisvoje valstybinio fondo žemėje, suprojektuotą ir jau atmatuotą, paženklinant sklypų ribas, 0,14 ha žemės sklypą Nr. 319. Šis sklypas A. K. suprojektuotas kaip lygiavertis, už valstybės išperkamą žemę Šiaulių mieste, todėl prašo užbaigti žemės grąžinimą, o jai už suprojektuoto žemės sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, sumokėti pagal įstatymą.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. pateiktame atsiliepime į pareiškimą (b. l. 165) nurodė, kad jis atsisako nuosavybės teise atkurtos žemės, ir nurodė, kad neturi pretenzijų Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriui. Prašo panaikinti su J. M. susijusius administracinius aktus.

36II.

37Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 22 d. sprendimu pareiškėjo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą siekiant apginti viešąjį interesą, patenkino:

38Panaikino Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-4041 „Dėl parinktos žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti teritorijos patvirtinimo, laisvos žemės fondo plotų patikslinimo bei žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo paskelbimo ( - ) kadastro vietovėje Šiaulių rajone“ sąrašo, kuriuo patvirtinti laisvos valstybinės žemės ir miško sklypai ( - ) kadastro vietovėje, 54 punktą, kuriuo nustatyta, kad 4 ha žemės sklypas, esantis ( - ) kaime, pažymėtame 0006 bloke, yra laisvas.

39Panaikino Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-3282 „Dėl Šiaulių rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ sąrašo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuoti žemės sklypai, nustatant šiems žemės sklypams pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimų būdą ir pobūdį, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, 5 punktą, kuriuo P. P. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 311 – 1,93 ha; 7 punktą, kuriuo O. J. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 313 – 0,52 ha; 10 punktą, kuriuo I. K. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 315 – 0,29 ha; 14 punktą, kuriuo J. M. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 318 – 0,20 ha; 18 punktą, kuriuo A. M. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 319 – 0,14 ha; 19 punktą, kuriuo P. J. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 320 – 0,70 ha.

40Panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20155, kuriuo P. P. (mirties liud. AD Nr. 007877) atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 2,05 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,93 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.

41Panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20156, kuriuo I. K. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,4169 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,29 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.

42Panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20157, kuriuo J. M. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,0469 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,20 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.

43Panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20158, kuriuo O. J. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 0,60 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,52 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.

44Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 3 straipsnio, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 2 punkto, Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis padarė išvadą, kad jei žemė yra skirta naudoti bendroms gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms tenkinti, ir jei šių žemės sklypų (teritorijų) plotai ir ribos nustatomi žemėtvarkos projektuose, tokia žemė negali būti privatizuojama ar į tokią žemę negali būti atkuriamos piliečiams nuosavybės teisės. Remdamasis 2006 m. vasario 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ (b. l. 38), 2006 m. kovo 30 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ (b.l. 39-40), bei 2006 m. gegužės 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-131 „Dėl pritarimo Šiaulių miesto kapinių detaliajam planui rengti“ (b.l. 41), teismas nustatė, kad jau 2006 metais buvo patvirtintas specialusis planas Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti, bei buvo atliekami kiti kapinių rengimo darbai. Žemės reforma, o tuo pačiu ir nuosavybės teisių atkūrimas, atliekami remiantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu, Atkūrimo įstatymu, bei teritorijų planavimas, atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, yra neatskiriami procesai. Jų bendras objektas yra žemė, todėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimas turi būti derinamas ir su teritorijų planavimu. Teisėjų kolegija sutiko su pareiškėju, kad žemės reformos sprendiniai yra siauresnio pobūdžio nei teritorijų planavimo, kuris suprantamas, kaip procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. Teritorijų planavimo dokumentai yra bendrieji (generaliniai), specialieji ir detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai dėl teritorijų žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 4 straipsnyje numatyta, kad žemės reforma vykdoma pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujantis šiuo ir kitais žemės santykius reglamentuojančiais įstatymais ir atsižvelgiant į suformuotas privačias ir valstybines žemėnaudas. Šiaulių apskrities viršininkas, priimdamas sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo ar sklypų suformavimo nuosavybės teisių atkūrimui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. M., I. K., O. J., E. J. P., P. J., A. K. pažeidė minėtas teisės aktų nuostatas ir nepagrįstai atkūrė nuosavybės teises minėtiems asmenims toje teritorijoje, kur buvo patvirtintas specialusis planas Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti. Teismas konstatavo, kad šioje teritorijoje negalėjo būti suprojektuoti jokie žemės sklypai atkuriant nuosavybės teises lygiaverčiu sklypu.

45Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo reikalavimai grąžinti žemės sklypus – 0,52 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 0,20 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 0,29 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ); 1,93 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis

46Nr. ( - ), esančius Šiaulių r. sav. ( - )km., valstybės dispozicijon ir panaikinti šių žemės sklypų teisinę registraciją yra pertekliniai, nes panaikinus Šiaulių apskrities viršininko administracijos įsakymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, minėti žemės sklypai teismo sprendimui įsiteisėjus, grąžinami į ankstesnę teisinę padėtį ir tampa valstybės nuosavybe, kaip ir buvo iki skundžiamų Šiaulių apskrities viršininko administracijos įsakymų priėmimo. Todėl teismas atskirai dėl šių reikalavimų sprendimo nepriėmė, nes šis pareiškėjo reikalavimas patenkinamas panaikinant skundžiamus Šiaulių apskrities viršininko administracijos įsakymus.

47III.

48Tretieji suinteresuoti asmenys I. K., O. J., E. J. P. ir P. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimo dalį ir palikti galioti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr.V-4041 „Dėl parinktos žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymui rengti teritorijos patvirtinimo,laisvos žemės fondo plotų patikslinimo bei žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo paskelbimo ( - ) kadastro vietovėje Šiaulių rajone“ sąrašo, kuriuo patvirtinti laisvos valstybinės žemės ir miško sklypai ( - ) kadastro vietovėje, 54 punktą, kuriuo nustatyta, kad 4 ha žemės sklypas, esantis ( - ) kaime, pažymėtame 0006 bloke, yra laisvas;

49Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-3282 „Dėl Šiaulių rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ sąrašo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuoti žemės sklypai, nustatant šiems žemės sklypams pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą ir pobūdį, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, 5 punktą, kuriuo P. P. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 311 - 1,93 ha; 7 punktą, kuriuo O. J. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 313 - 0,52 ha; 10 punktą, kuriuo I. K. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 315 - 0,29 ha; 19 punktą, kuriuo P. J. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 320 - 0,70 ha;

50Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą, Nr. 31- 20155,

51kuriuo P. P. (mirties liud. AD Nr. 007877) atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį - 2,05 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,93 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.;

52Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą, Nr. 31- 20156,

53kuriuo I. K. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį - 0, 4169 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį 0,29 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - )ų km.;

54Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą, Nr. 31-20158, kuriuo O. J. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį - 0,60 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį 0,52 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių r. sav., ( - ) kaim. sen., ( - ) km.

55Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

561. Teismas neįvertino byloje esančių įrodymų, kad ( - ) kapinių detaliojo plano organizatorius, Šiaulių rajono savivaldybė, ginčijamo 4 ha žemės sklypo ( - ) kaime, nebuvo priskyręs neprivatizuojamai žemei, t. y. prieš pradedant rengti ( - ) kadastro vietovės žemėtvarkos projektą, nepateikė Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriui kartografinėje medžiagoje pažymėtos informacijos apie žemės plotą, priskirtiną valstybės neprivatizuojamai žemei, skirtą Šiaulių miesto kapinėms, neatsiliepė ir į Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriaus oficialų pranešimą, kad nuo 2007 m. spalio 10 d. yra pradedami rengti Šiaulių rajono kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektai (tai nurodyta byloje esančiame Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2009 m. kovo 5 d. rašte Nr. 82-473(1.17) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. balandžio 7 d. rašte Nr.4B-(9.6)-394).Todėl ši žemė, rengiant Žemėtvarkos projektą, buvo teisėtai laikoma laisvos valstybinės žemės fondo žeme ir joje suprojektuoti perduoti nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai sklypai.

572. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 8 d. patvirtintame planavimo sąlygų sąvade dėl kapinių detaliojo plano rengimo yra nurodyta, kad planuojamos teritorijos esama paskirtis yra žemės ūkio veiklai skirti privatūs sklypai (7 punktas). Nėra duomenų , kad planuojamoje teritorijoje yra valstybinės žemės.

583. 4 ha žemės sklypas Nr. 54 ( - ) kaime ( - ) kadastro vietovės 0006 bloke teisėtai įtrauktas į laisvos valstybinės žemės sklypų sąrašą, kur P. J. teisėtai suprojektuotas 0,70 ha (paženklinant vietovėje atmatuotas 74 ha) sklypas Nr. 320 kaip lygiavertis už valstybės išperkamą šiuo metu daug kartų vertingesnę žemę Šiaulių mieste, P. P. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 311 - 1,93 ha, O. J. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 313 - 0,52 ha, I. K. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 315 - 0,29 ha.

59Pareiškėjas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

60Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad:

611. ginčo teritorijai (apie 3,78 ha) buvo konkretus visuomenės poreikis, nes nuo 2004 m. pabaigos ji buvo Šiaulių miesto kapinių teritorijos planavimo objektu, t. y. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-354 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti rengimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl pritarimo rengti teritorijų planavimo dokumentą - Šiaulių miesto kapinių specialųjį planą“ pritarė specialiojo plano Šiaulių miesto naujų kapinių vietai parinkti rengimui. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ buvo patvirtintas Šiaulių miesto kapinių (( - ) k., ( - ) k. sen., Šiaulių r. sav.) vietos parinkimo specialusis planas (registr. Nr. 006912000132). Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2006 m, gegužės 18 d, sprendimu Nr. T-l31 „Dėl pritarimo Šiaulių miesto kapinių detaliajam planui rengti“ pritarė Šiaulių miesto kapinių ( - ) kaime, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, detaliojo plano rengimui, planavimo organizatoriumi paskiriant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių. Taigi, ginčo teritorija (apie 3,78 ha) nebuvo laisvoje žemėje, nes nuosavybės teisių atkūrimo proceso metu jau galiojo specialusis planas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu N r. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“.

622. Ginčo teritorija iki Šiaulių apskrities viršininko administracijos įsakymų ir sprendimų priėmimo nebuvo suformuota kaip nekilnojamojo turto objektas, turintis unikalų numerį, nustatytas žemės sklypo ribas, paskirtį ir pan. Dėl šios priežasties Planavimo sąlygų sąvado, patvirtintame 2006 m. rugpjūčio 8 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, 7 punkte, numatančiame planuojamos teritorijos esamą paskirtį, buvo nurodomi tik privatūs žemės sklypai, kuriems nustatyta žemės ūkio veiklos paskirtis.

633. Šiaulių miesto kapinių ( - ) kaime, Šiaulių rajone, detaliojo plano rengimo metu apeliantai nebuvo ginčo teritorijos savininkai, tuo metu ši teritorija buvo valstybinė žemė, todėl detaliojo plano sprendiniai apeliantams netaikomi.

64Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą, kadangi teismas visapusiškai ir pilnutinai išnagrinėjo bylą, tinkamai taikė materialines teisės normas.

65Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybė su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

66Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Pabrėžė, kad teismo posėdžio metu kai kurie tretieji suinteresuoti asmenys teigė, kad matuojant žemės sklypus, sužinojo, jog toje vietovėje bus kapinės. Atsižvelgiant į tai darytina prielaida, kad visuomenė žinojo, kad toje vietovėje bus kapinės.

67Posėdžio metu žemės savininkai, kuriems buvo grąžinta žemė ginčo teritorijoje, išsakė poziciją, kad su prokuroro skundu sutinka, jeigu jiems už tai bus išmokėta kompensacija.

68Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė paaiškino , kad apeliacinis skundas nepagrįstas.

69Teisėjų kolegija

konstatuoja:

70IV.

71Apeliacinis skundas atmestinas.

72Bylos ginčas yra dėl nuosavybės teisių atkūrimo į iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą teisėtumo.

73Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nuosavybės teisės tretiesiems asmenims buvo atkurtos neteisėtai, nes žemės sklypas, kuriame buvo suformuoti sklypai nuosavybės teisių atkūrimui, buvo numatytas visuomenės poreikiams.

74Apeliantai su tokiu teismo sprendimu nesutinka. Apeliaciniai skundai grindžiami fakto nustatymo bei teisės taikymo ginčo santykiams argumentais.

75Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

76Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs teismo sprendimą konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines aplinkybes.

77Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-57 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti“ (b. l. 38), Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-49 „Dėl specialiojo plano Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti patvirtinimo“ (b.l. 39-40), bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-131 „Dėl pritarimo Šiaulių miesto kapinių detaliajam planui rengti“ (b.l. 41) patvirtina, kad ginčo žemės sklypui buvo numatytas visuomenės poreikis, tai yra Šiaulių miesto kapinėms įrengti. Byloje nėra ginčijamas šio poreikio realumas, todėl teismas įvertinęs surinktus įrodymus daro išvadą, kad toks poreikis yra būtinas.

78Remiantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji yra skirta ir naudojama kapinėms. Šių žemės sklypų (teritorijų) plotai ir ribos nustatomi žemėtvarkos projektuose. Ginčo žemės sklypo žemės reformos žemėtvarkos projektas buvo patvirtintas Šiaulių apskrities viršininko 2008-06-12 įsakymu Nr.V-3282, nors tuo metu visuomenės poreikis ginčo žemės sklypui Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais buvo išreikštas ir sklypas turėjo būti pripažintas valstybės išperkamu.

79Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-159 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-159 (nuo 2006 m. balandžio 26 d. galiojusi redakcija) Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 7 punktu nustatyta, kad žemėtvarkos projektai rengiami turint šią žemėtvarkos skyrių pateiktą medžiagą: informaciją apie patvirtintus ar pradėtus rengti detaliuosius planus ar kitus teritorijų planavimo dokumentus teritorijose, kuriose yra valstybinė žemė (7.12 punktas); suinteresuotų valstybės ar savivaldos institucijų nustatyta tvarka patvirtintą ir pateiktą kartografinėje medžiagoje pažymėtą informaciją apie žemės plotus, priskirtinus valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei. Žemėtvarkos skyrius turi ją išnagrinėti ir priimti išvadą dėl tikslingumo priskirti šiuos žemės plotus valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei(7.13 punktas).

80Šiaulių apskrities viršininko administracija nurodė, kad jokių duomenų Šiaulių miesto savivaldybė nepateikė. Tačiau remiantis nurodytu teisiniu reguliavimu, nesant patvirtinančių ar paneigiančių tokių duomenų egzistavimą, negalėjo būti rengiamas, o vėliau tvirtinamas žemės sklypo žemės reformos žemėtvarkos projektas. Neteisėto žemės reformos žemėtvarkos projekto pagrindu negalėjo būti priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ginčo žemės sklypus. Apeliantų nurodomas Šiaulių miesto kapinių ( - ) kaimo detaliojo plano aiškinamasis raštas, dėl privačių žemės sklypų išpirkimo, nėra teisės aktas, suteikiantis atitinkamas teises apeliantams, todėl nepaneigia ginčijamų sprendimų priešingumo teisei.

81Panaikinus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tretieji asmenys turi teisę pasirinkti kitą nuosavybės teisių atkūrimo būdą. Taip pat gali reikalauti atlyginti žalą jei ji atsirado dėl atsakovo neteisėtų sprendimų.

82Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus reguliuojančius ginčo santykius bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

83Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

84I. K., O. J., E. J. P. ir P. J. apeliacinį skundą atmesti.

85Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

86Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. I.... 3. pareiškėjas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi į... 4. panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr.... 5. panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. birželio 12 d. įsakymo... 6. panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12... 7. 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 31-20156, kuriuo I. K.... 8. panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12... 9. panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12... 10. grąžinti žemės sklypus – 0,52 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 11. panaikinti žemės sklypų – 0,52 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 12. Pareiškėjas skunde nurodė, kad šis procesas buvo pradėtas todėl, kad... 13. Šiaulių apskrities viršininkas 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-5027... 14. Šiaulių apskrities viršininkas 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-3282... 15. Šiaulių rajono ( - ) kadastro... 16. Nr. 319 – 0,14 ha (A. M.), Nr. 320 – 0,70 ha ( 17. 2008 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos... 18. 2008 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos... 19. 2008 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos... 20. 2008 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos... 21. Šiaulių apskrities viršininko administracija nepriėmė sprendimų dėl... 22. Nr. 320 – 0,70 ha (P. J.), esantys 23. Visuomenės poreikiams, tai yra visos visuomenės ar jos dalies interesams,... 24. Šiuo atveju dėl ginčo teritorijos (apie 3,78 ha) buvo konkretus visuomenės... 25. Ginčo teritorija (apie 3,78 ha) nebuvo laisvoje žemėje, nes nuosavybės... 26. Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė... 27. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija pateiktame... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 29. Šiaulių rajono savivaldybės taryba prašė skundą spręsti teismo... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo O. J. pateiktame... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. J. P.... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo I. K. pateiktame... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. J. pateiktame... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. pateiktame... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. pateiktame... 36. II.... 37. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 22 d. sprendimu... 38. Panaikino Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr.... 39. Panaikino Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr.... 40. Panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12... 41. Panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12... 42. Panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12... 43. Panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12... 44. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į... 45. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo reikalavimai grąžinti žemės... 46. Nr. ( - ), esančius Šiaulių r.... 47. III.... 48. Tretieji suinteresuoti asmenys I. K., O.... 49. Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-3282... 50. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d.... 51. kuriuo P. P. (mirties liud. AD Nr. 007877) atkurtos... 52. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d.... 53. kuriuo I. K. atkurtos nuosavybės teisės į jam... 54. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 12 d.... 55. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 56. 1. Teismas neįvertino byloje esančių įrodymų, kad 57. 2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.... 58. 3. 4 ha žemės sklypas Nr. 54 ( - )... 59. Pareiškėjas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras su apeliaciniu skundu... 60. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad:... 61. 1. ginčo teritorijai (apie 3,78 ha) buvo konkretus visuomenės poreikis, nes... 62. 2. Ginčo teritorija iki Šiaulių apskrities viršininko administracijos... 63. 3. Šiaulių miesto kapinių ( - )... 64. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija su apeliaciniu skundu... 65. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybė su apeliaciniu... 66. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad sutinka su pirmosios... 67. Posėdžio metu žemės savininkai, kuriems buvo grąžinta žemė ginčo... 68. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė... 69. Teisėjų kolegija... 70. IV.... 71. Apeliacinis skundas atmestinas.... 72. Bylos ginčas yra dėl nuosavybės teisių atkūrimo į iki nacionalizacijos... 73. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nuosavybės teisės tretiesiems... 74. Apeliantai su tokiu teismo sprendimu nesutinka. Apeliaciniai skundai... 75. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas... 76. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs teismo sprendimą konstatuoja,... 77. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimas Nr.... 78. Remiantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 79. Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207... 80. Šiaulių apskrities viršininko administracija nurodė, kad jokių duomenų... 81. Panaikinus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tretieji asmenys turi... 82. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 83. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 84. I. K., O. J., E.... 85. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą... 86. Nutartis neskundžiama....