Byla e2-627-328/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Joanai Runelienei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,E. R.“ ieškinį (patikslintą) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,R.“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,E. R.“ pateikė teismui ieškinį (patikslintą), kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 16202,12 Eur skolą, 617,96 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog ieškovę ir atsakovę sieja prievoliniai teisiniai santykiai pagal sudarytas ir pasirašytas Antrinių žaliavų pirkimo – pardavimo sutartis – aktus. Šalys pasirašė šešias Antrinių žaliavų pirkimo – pardavimo sutartis, kurių pagrindu ieškovė pardavė atsakovei sutartyje nurodytas prekes ir už jas išrašė bei apmokėjimui pateikė sąskaitas – faktūras. Už parduotas prekes atsakovė neatsiskaitė likdama skolinga 16202,12 Eur. Ieškovė nurodė, jog atsakovė geranoriškai atsiskaityti vengia, į priminimus nereaguoja. Ieškovė už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą atsakovei apskaičiavo 617,96 Eur palūkanų.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

7Atsiliepime nurodė, jog ieškovė nepaaiškino, iš ko susideda prašoma priteisti suma. Ieškinio pagrindu nurodytų sąskaitų turinys nesutampa su ieškovės pateiktais duomenimis lentelėje ieškinyje. Todėl skola laikoma nepagrįsta. Nurodo, jog reikalavimas priteisti 617,96 Eur palūkanas nėra pagrįstas, nes skaičiavimuose pateikti duomenys nesutampa su sąskaitų turiniu. Be to, sąskaitų apmokėjimo terminai yra skirtingi ir atsakovė jų nepatvirtino. Mano, jog pagal ieškinio turinį ieškovės nurodytos išlaidos už tokio ieškinio parengimą yra akivaizdžiai neprotingo dydžio ir iš esmės mažintinos.

8Ieškovė pateikė 2018 m. gruodžio 12 d. prašymą dėl bylos nagrinėjimo ieškovei ir jos atstovei nedalyvaujant, kuriuo pateikė rašytinius paaiškinimus į atsakovo atsiliepimą. Nurodė, jog atsakovė nepagrįstai kelia išrašytų sąskaitų – faktūrų turinio, t. y. ieškinyje skirtingai nurodomų sąskaitų sumų, klausimą. Pažymėjo, jog visas sąskaitas atsakovė turi savo buhalterijoje ir puikiai žino, kokių sumų yra nesumokėjusi. Skirtumas tarp ieškinyje išvardintų ir palūkanų paskaičiavimo lentelėje nurodytų skolos sumų yra dėl to, kad ieškinyje sąskaitos išvardintos su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), o palūkanų paskaičiavimo lentelėje – be PVM, kadangi atsakovės prievolė yra apmokėti sąskaitą be PVM. Kaip nurodyta ir prie ieškinio pridėtuose Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartyse-aktuose, šalių santykiams vadovaujantis PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalimi yra taikomas atvirkštinis apmokestinimas, dėl ko atsakovė neturi prievolės mokėti ieškovei PVM dydžio sumos. Taigi ieškinyje yra nurodyta teisinga atsakovės skola – 16202,12 Eur, pagrįsta į bylą pateiktomis atsakovės neapmokėtomis PVM sąskaitomis – faktūromis, prie kurios prisideda ir ieškovės paskaičiuotos bei prašomos priteisti palūkanos. Taip pat nurodė, jog ieškovės teisę prašyti įstatyme nustatytų palūkanų priteisimo iš atsakovės numato būtent CK 6.210 straipsnis, numatantis, kad atsakovas, praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę, vadovaujantis CK 6.210 straipsniu privalo mokėti palūkanas. Šiuo pagrindu ieškovė ir paskaičiavo atsakovei palūkanas. Pažymėjo, kad dėl kiekvieno konkretaus sąskaitos apmokėjimo termino buvo derinama tarp šalių žodžiu, terminai buvo susitarti iš anksto, prieš atvykstant į aikštelę pirkti-parduoti žaliavų. Atkreipė dėmesį, kad atsakovė neapmokėjusi kai kurių su ieškiniu pateiktų sąskaitų jau beveik metus laiko. Pažymėjo ir tai, kad atsakovė nepateikė įrodymų buvus kitokį susitarimą dėl sąskaitų apmokėjimo terminų. Nesutiko, jog patirtos bylinėjimosi išlaidos yra neprotingo dydžio ir mažintinos. Nurodė, jog atsakovė, kaip juridinis asmuo, kuris yra skolingas ieškovei virš 16000 eurų, turėtų pajusti bent dalinį nepatogumą dėl skolos negrąžinimo, kompensuojant bent jau ieškovės patirtas išlaidas už teisines paslaugas, kurios neviršija LR Teisingumo ministro rekomendacijose nustatyto dydžio ir yra beveik 18 kartų mažesnės, nei atsakovės skola ieškovei, t. y. ta pinigų suma, kuria atsakovė nepagrįstai naudojasi jau dešimtis mėnesių. Ieškovės pusės elgesys tikrai nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis ar netinkamu procesiniu elgesiu, dėl ko galėtų būti mažinamos patirtos teisinės išlaidos.

9Ieškovė (jos atstovė) teismo posėdyje nedalyvavo, byloje gautas ieškovės prašymas civilinę bylą teismo posėdyje nagrinėti ieškovei ir jos atstovei nedalyvaujant. Ieškovė palaiko ieškinio reikalavimus bei paaiškinimuose nurodytus atsikirtimus, prašo ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Teismo posėdyje atsakovė (jos atstovas) nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta. Byloje gautas atsakovės atstovo 2019 m. sausio 7 d. prašymas atidėti teismo posėdį. Prašymas grindžiamas aplinkybe, jog bendrovės vadovas susirgo, nurodoma, jog nedarbingumo laikotarpis preliminariai truks 1,5 mėn.

11Teismas, įvertinęs atsakovės prašyme nurodytas aplinkybes bei kartu su prašymu pateiktus įrodymus apie asmens nedarbingumo laikotarpius sprendžia, jog prašyme nurodytos aplinkybės dėl bendrovės vadovo ligos nepripažintinos svarbia priežastimi atidėti byloje paskirtą teismo posėdį. Teismas atkreipia dėmesį, jog remiantis byloje pateiktais duomenimis apie asmens nedarbingumo laikotarpius, bendrovės vadovo nedarbingumo laikotarpis yra fiksuojamas nuo 2018 m. balandžio 20 d. ir yra tęsiamas iki šiol, tačiau iš pateiktų duomenų teismas negali padaryti išvados, jog dėl sveikatos sutrikimų bendrovės vadovas fiziškai negali dalyvauti teismo posėdyje. Be to, įvertinus aplinkybę, jog asmens nedarbingumo laikotarpis trunka ilgą laiką, ši aplinkybė atsakovei buvo žinoma ir iškėlus civilinę bylą teisme, tačiau teismui šie duomenys anksčiau pateikti nebuvo, taip pat tai, kad byloje 2018 m. gruodžio 13 d. paskirtas teismo posėdis nevyko dėl atsakovės nedalyvavimo (atsakovė jai skirto teismo šaukimo neatsiėmė per siuntos saugojimo terminą), teismas sprendžia, jog atsakovė turėjo pakankamai laiko iki paskirto teismo posėdžio pasirūpinti tinkamu atstovavimu, bendradarbiauti su teismu bei kita bylos šalimi, rūpestingai ir laiku teikti procesinius dokumentus bei įrodymus. Atsižvelgiant į nurodytą, prašymas atidėti teismo posėdį netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 7 straipsnis, 8 straipsnis, 246 straipsnio 2 dalis).

12Civilinė byla nagrinėjama šalims (jų atstovams) nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

13Teismas konstatuoja:

14bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 28 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartį – Aktą Nr. 2491, kuriuo ieškovė įsipareigojo parduoti antrines žaliavas, o atsakovė įsipareigojo priimti žaliavas ir jas apmokėti, aktu užfiksuotas antrinių žaliavų perdavimas – priėmimas už 2998,80 Eur (b. l. 5). Šio akto pagrindu ieškovė išrašė ir atsakovei apmokėti pateikė 2017 m. gruodžio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija EMP Nr. 33751 (apmokėjimo terminas – 2018 m. sausio 11 d.) 2998,60 Eur (be PVM) sumai (b. l. 6). 2017 m. gruodžio 28 d. tarp šalių buvo sudaryta Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartis – Aktas Nr. 2463, kuriame užfiksuota, jog ieškovė atsakovei perdavė antrinių žaliavų už 6327,60 Eur sumą (b. l. 7). Ieškovė išrašė ir atsakovei apmokėti pateikė 2017 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija EMP Nr. 31829 (apmokėjimo terminas – 2017 m. gruodžio 29 d.) 6327,60 Eur (be PVM) sumai (b. l. 8). 2018 m. vasario 7 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartimi – Aktu Nr. 135 užfiksuota, jog ieškovė atsakovei pardavė ir perdavė antrinių žaliavų už 4450,50 Eur sumą (b. l. 9). Ieškovė atsakovei išrašė ir apmokėjimui pateikė 2018 m. vasario 7 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija EMP Nr. 33788 (apmokėjimo terminas – 2018 m. vasario 21 d.) 3047,50 Eur (be PVM) sumai (b. l. 10). 2018 m. vasario 8 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartimi – Aktu Nr. 134 užfiksuota, jog ieškovė atsakovei perdavė ir pardavė antrinių žaliavų už 2169,40 Eur (b. l. 11). Ieškovė atsakovei išrašė ir apmokėti pateikė 2018 m. vasario 8 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija EMP Nr. 32437 (apmokėjimo terminas – 2018 m. vasario 15 d.) 2169,41 Eur (be PVM) sumai (b. l. 12). 2018 m. vasario 20 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartimi – Aktu Nr. 144 užfiksuota, jog ieškovė atsakovei pardavė ir perdavė antrinių žaliavų už 2163,08 Eur (b. l. 13), šiai sumai (be PVM) ieškovė išrašė ir apmokėti pateikė 2018 m. vasario 20 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija EMP Nr. 32444 (apmokėjimo terminas – 2018 m. vasario 27 d.) (b. l. 14). 2018 m. kovo 13 d. Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartimi – Aktu Nr. 191 užfiksuota, jog ieškovė atsakovei pardavė ir perdavė antrinių žaliavų už 2996,00 Eur (b. l. 15). Ieškovė atsakovei išrašė ir pateikė apmokėti 2018 m. kovo 13 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija EMP Nr. 34973 (apmokėjimo terminas – 2018 m. kovo 20 d.) 2996 Eur (be PVM) sumai (b. l. 16). Byloje yra pateiktas ieškovės parengtas 2018 m. rugsėjo 10 d. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (šalių nepasirašytas), kuriame fiksuojama, jog atsakovės UAB ,,R.“ skolą ieškovei akto parengimo dieną sudaro 16202,12 Eur (b. l. 17).

15Dėl ieškinio (patikslinto) reikalavimų

16Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami.

17Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4 straipsniai). Byloje pateiktos Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutartys – Aktai patvirtina, jog ieškovė atsakovei pardavė ir perdavė sutartyje nustatytas prekes (metalo laužą), o atsakovė šias prekes priėmė, įsipareigojo už jas atsiskaityti. Tokiu būdu tarp šalių susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.313 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Ieškovė byloje pateikė įrodymus, jog pagal Antrinių žaliavų pirkimo – pardavimo sutartis – Aktus bei šių aktų pagrindu išrašytas sąskaitas – faktūras atsakovei pateikė prekių (žaliavų) 19702,19 Eur sumą (b. l. 6, 8, 10, 12, 14, 16), tačiau atsakovė už pateiktas prekes su ieškovei tinkamai neatsiskaitė ir liko skolinga 16202,12 Eur.

18Atsikirsdama į ieškinį atsakovė nurodė, jog ieškovė nepagrindė ieškinio sumos. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, šiuos atsakovės argumentus atmeta, kaip nepagrįstus (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog tarp šalių yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, iš atsakovės pateikto atsiliepimo turinio matyti, jog atsakovė neneigia, kad šalis sieja pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai. Tačiau atsakovė, nesutikdama su skolinio įsipareigojimo suma, įrodymų, paneigiančių byloje esančius duomenis ar patvirtinančių, jog su ieškove atsiskaitė, teismui nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Aplinkybė, jog atsakovė nepripažįsta skolinio įsipareigojimo, byloje nesant kitų įrodymų, nepaneigia atsakovės pareigos tinkamai vykdyti prievoles (CK 6.38 straipsnis).

19Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnio 1 dalis). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovei ieškovė prekes (žaliavas) perdavė, byloje duomenų dėl perduotų prekių kokybės, kiekio ar asortimento trūkumų, nėra, tokių aplinkybių nenurodė ir atsakovė. Atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, jog atsakovė, priėmusi iš ieškovės prekes, įgijo prievolę už prekes atsiskaityti šalių sutarta tvarka ir terminais.

20CK 6.314 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu pirkėjas neįpareigotas sumokėti kainą konkrečioje vietoje, jis privalo sumokėti ją pardavėjui daiktų perdavimo vietoje. Jeigu pirkėjas neįpareigotas sumokėti kainą konkrečiu laiku, jis privalo ją sumokėti, kai pardavėjas pagal sutartį ar šį kodeksą perduoda pirkėjui daiktus arba disponavimo jais dokumentus (CK 6.314 straipsnio 2 dalis). Jeigu sutartyje nenustatyta ko kita, pirkėjas privalo iš karto sumokėti visą kainą (CK 6.314 straipsnio 4 dalis). Iš byloje pateiktų Antrinių žaliavų pirkimo pardavimo sutarčių – Aktų turinio matyti, jog atsakovei prekės (metalo laužas) buvo perduoti 2017 m. gruodžio 28 d., 2018 m. vasario 7 d., 2018 m. vasario 8 d., 2018 m. vasario 20 d. ir 2018 m. kovo 13 d., atsakovė šias prekes priėmė. Šalys sutartyse atskirai atsiskaitymo už prekes tvarkos ir sąlygų neaptarė. Ieškovė rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog atsiskaitymo už prekes terminą šalys derino atskirai, dėl jų buvo sutarta žodžiu. Atsakovė įrodymų, paneigiančių nurodytas aplinkybes ar įrodymų, patvirtinančių, jog šalys tarėsi dėl kitokios atsiskaitymo už pristatytas prekes tvarkos, nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įvertinus nustatytas aplinkybes bei galiojantį teisinį reglamentavimą, atsakovės argumentai, jog ji atsiskaitymo terminų nepatvirtino ar šių terminų nurodymas prieštarauja CK 6.59 straipsnio nuostatoms, atmestini kaip nepagrįsti (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

21Atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 16202,12 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.344 straipsnio 1 dalis).

22CK 6.63 straipsnio 2 dalis numato, jog nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). CK 6.261 straipsnis įtvirtina, jog praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Be to, CK 6.314 straipsnio 5 dalis numato, jog kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas.

23Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 617,96 Eur palūkanas, pateikė palūkanų paskaičiavimą. Atsakovė su reikalavimu nesutiko, nurodė, jog ieškovė nepagrindė palūkanų taikymo ir jų dydžio.

24Teismas įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendžia, jog atsakovės argumentai nėra pagrįsti (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė už pristatytas prekes (žaliavas) sąskaitose nustatyta tvarka ir terminais su ieškove neatsiskaitė (sąskaitą faktūrą serija EMP Nr. 31829 (apmokėjimo terminas – 2017 m. gruodžio 29 d.) pradelsė apmokėti 274 dienas, sąskaitą faktūrą serija EMP Nr. 33751 (apmokėjimo terminas – 2018 m. sausio 11 d.) pradelsė apmokėti 261 dieną, sąskaitą faktūrą serija EMP Nr. 32437 (apmokėjimo terminas – 2018 m. vasario 15 d.) pradelsė apmokėti 226 dienas, sąskaitą faktūrą serija EMP Nr. 33788 (apmokėjimo terminas – 2018 m. vasario 21 d.) pradelsė apmokėti 220 dienų, sąskaitą faktūrą serija EMP Nr. 32444 (apmokėjimo terminas – 2018 m. vasario 27 d.) pradelsė apmokėti 214 dienų, sąskaitą faktūrą serija EMP Nr. 34973 (apmokėjimo terminas – 2018 m. kovo 20 d.) pradelsė apmokėti 193 dienas). Kadangi atsakovė praleido piniginių prievolių įvykdymo terminą, ieškovė įgijo teisę reikalauti palūkanų. Ieškovė palūkanas atsakovei apskaičiavo iki 2018 m. rugsėjo 29 d., byloje pateiktas palūkanų apskaičiavimas neprieštarauja įtvirtinam teisiniam reglamentavimui. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteista 617,96 Eur palūkanų suma (CK 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.314 straipsnio 4 dalis).

25Dėl bylos procesinės baigties

26Atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus bei byloje nustatytas aplinkybes, teismas visumos byloje esančių įrodymų pagrindu sprendžia, kad ieškovė įrodė ieškinio (patikslinto) reikalavimus, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 183, 185 straipsniais, ieškovės ieškinys (patikslintas) tenkintinas.

27Dėl procesinių palūkanų

28CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008). Pažymėtina, kad teismas, gavęs kreditoriaus prašymą priteisti procesines palūkanas, nesant šalių susitarimo dėl kitokio jų skaičiavimo ar atsisakymo, neturi nustatinėti kokių nors aplinkybių, reikšmingų tokiam prašymui tenkinti. Taigi procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Be to, kreditoriaus reikalavimas turi būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015).

29Pagal Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

30Teismui tenkinus ieškovės reikalavimus dėl skolos priteisimo, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis).

33Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sumokėjo 416 Eur žyminį mokestį (b. l. 4), taip patyrė 907,50 Eur išlaidas advokato pagalbai rengiant procesinį dokumentą apmokėti (b. l. 18-20) ir 171,42 Eur išlaidas dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo (b. l. 56-58).

34Atsakovė prašė sumažinti ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas už ieškinio parengimą, nurodė, jog jos akivaizdžiai neprotingo dydžio.

35Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis). Šio straipsnio nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 3 dalis).

36Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų taryba 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau ir – Rekomendacija), į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Remiantis Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 2 punktu, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: 1) bylos sudėtingumą; 2) teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 3) ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 4) būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; 5) ginčo sumos dydį; 6) teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 7) sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 8) šalių elgesį proceso metu; 9) advokato darbo laiko sąnaudas; 10) kitas svarbias aplinkybes.

37Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnis). Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008 ir kt.). Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai sumokėjus pinigus dėl bylos sprendimo teisme, todėl sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti realumo turi būti aišku, kada šalis, prašanti priteisti atstovavimo išlaidas, atsiskaitė su advokatu ar advokatų kontora (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-969/2017).

38Nagrinėjamu atveju byloje pateikti įrodymai patvirtina ieškovės patirtų atstovavimo išlaidų realumą, patirtos išlaidos už procesinio dokumento rengimą neviršija Rekomendacijose patvirtintų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 7 punktas, 8 punktas), byloje nėra duomenų apie netinkamą ieškovės ir/ ar jos atstovės procesinį elgesį, nenustatyta kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą mažinti ieškovei priteistinas išlaidas už teisinę pagalbą.

39Atsižvelgiant į nurodytą, teismui tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos 1494,92 Eur sumai (416 Eur + 907,50 Eur + 171,42 Eur) (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 8 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

40Teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

42ieškinį tenkinti.

43Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,R.“ 16202,12 Eur (šešiolikos tūkstančių dviejų šimtų dviejų eurų 12 ct) skolą, 617,96 Eur (šešių šimtų septyniolikos eurų 96 ct) palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 16820,08 Eur (šešiolikos tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt eurų 08 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1494,92 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų devyniasdešimt keturių eurų 92 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,E. R.“ naudai.

44Palikti galioti teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įvykdymo.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,E. R.“ pateikė... 5. Ieškinyje nurodė, jog ieškovę ir atsakovę sieja prievoliniai teisiniai... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko,... 7. Atsiliepime nurodė, jog ieškovė nepaaiškino, iš ko susideda prašoma... 8. Ieškovė pateikė 2018 m. gruodžio 12 d. prašymą dėl bylos nagrinėjimo... 9. Ieškovė (jos atstovė) teismo posėdyje nedalyvavo, byloje gautas ieškovės... 10. Teismo posėdyje atsakovė (jos atstovas) nedalyvavo, apie teismo posėdį... 11. Teismas, įvertinęs atsakovės prašyme nurodytas aplinkybes bei kartu su... 12. Civilinė byla nagrinėjama šalims (jų atstovams) nedalyvaujant (Civilinio... 13. Teismas konstatuoja:... 14. bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 28 d. ieškovė ir atsakovė... 15. Dėl ieškinio (patikslinto) reikalavimų ... 16. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 17. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą,... 18. Atsikirsdama į ieškinį atsakovė nurodė, jog ieškovė nepagrindė... 19. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 20. CK 6.314 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu pirkėjas neįpareigotas... 21. Atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas dėl... 22. CK 6.63 straipsnio 2 dalis numato, jog nuo to momento, kai skolininkas laikomas... 23. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 617,96 Eur palūkanas, pateikė... 24. Teismas įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendžia, jog... 25. Dėl bylos procesinės baigties... 26. Atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus bei byloje nustatytas aplinkybes,... 27. Dėl procesinių palūkanų ... 28. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 29. Pagal Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę... 30. Teismui tenkinus ieškovės reikalavimus dėl skolos priteisimo, ieškovei iš... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 32. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 33. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį ir prašymą taikyti... 34. Atsakovė prašė sumažinti ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi... 35. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios... 36. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 37. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog išlaidos, susijusios su bylos... 38. Nagrinėjamu atveju byloje pateikti įrodymai patvirtina ieškovės patirtų... 39. Atsižvelgiant į nurodytą, teismui tenkinus ieškinį, ieškovei iš... 40. Teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 42. ieškinį tenkinti.... 43. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,R.“ 16202,12 Eur... 44. Palikti galioti teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...