Byla 2-574

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Driuko, kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės, Vinco Versecko (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M.Z. atstovo advokato Aurelijaus Gruodžio atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo M.Z. atstovo advokato Aurelijaus Gruodžio skundas, civilinėje byloje Nr.2-981-109/2005 pagal valstybės įmonės ,,Lietuvos loto” vadovo pareiškimą, tretieji asmenys M.Z., Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, dėl valstybės įmonės ,,Lietuvos loto” bankroto.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjo M.Z. atstovas advokatas A.Gruodis kreipėsi į teismą su skundu prašydamas:

41. pripažinti 2004 m. gruodžio 8 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimą ,,Palikti galioti 2004 m. birželio 11 d. Nr. 13 protokolo redakciją, pasirašytą kreditorių komiteto pirmininko Kūno kultūros ir sporto departamento įgalioto atstovo Žilvino Lošio“ negaliojančiu nuo jo priėmimo dienos;

52. pripažinti 2004 m. birželio lld. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimus:

6"2. Išmokėti M.Krupavičiui jam Pavedimo sutartyje numatytą 10000 Lt sumą iki įmonės likvidacinio balanso patvirtinimo.

73. BVĮ ,,Lietuvos loto“ likvidavimo procesą spartinti. Priimti LK pirmininko garantavimą, kad įmonės likvidavimas iki jos pasibaigimo neviršys vienerių metų. Šiam laikotarpiui nustatyti Likvidacinės komisijos pirmininkui 30 000 litų atlyginimą, 1.1. – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų Likvidacinės komisijos pirmininkui išmokėti iki likvidacinio balanso svarstymo, 10 000 (dešimt tūkstančių) litų Likvidacinės komisijos pirmininkui išmokėti likvidacinio balanso tvirtinimo dieną.

84. Suteikti įgaliojimą Kreditorių komiteto pirmininkui pagal šio protokolo 3 klausimo 1 punkto sprendimą atitinkamai patikslinti Pavedimo sutarties 3. 3 p. ir šį patikslinimą pasirašyti“ negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos;

93. pripažinti 2004 m. birželio lld. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimus:

10,, 3.2. išmokėti LK pirmininkui M. Krupavičiui likusią atlyginimo dalį 10 tūkstančių litų.“

113.3. BVĮ ,,Lietuvos loto“ likvidavimo procesą spartinti. Priimti LR pirmininko informaciją, kad įmonės likvidavimas iki jos pasibaigimo neviršys vienerių metų. Šiam laikotarpiui nustatyti Likvidacinės komisijos pirmininkui 30 tūkstančių litų atlyginimą, t.t. – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų Likvidacinės komisijos pirmininkui išmokėti iki likvidacinio balanso svarstymo, 10 000 (dešimt tūkstančių) litų Likvidacinės komisijos pirmininkui išmokėti likvidacinio balanso tvirtinimo dieną.

123.4. patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą likvidavimo laikotarpiu Priedas Nr.5;

133.5. su teisininku atsiskaityti pagal faktą, bet už visą bylos vedimą ne daugiau nei 10 tūkstančių litų;

143.6. suteikti Kreditorių komiteto pirmininkui įgaliojimą pasirašyti Pavedimo sutartį su LK pirmininku, patikslinus 3. 3. p. pagal šio protokolo nutarimą” negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos.

15Pareiškėjo atstovas pareiškė prašymą atstatyti praleistą ieškinio senaties terminą apskųsti atsakovo 2004 m. birželio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, nes šį terminą pareiškėjas praleido dėl svarbių priežasčių. Nurodė, jog: l. ginčijami nutarimai priimti dėl likvidacinės komisijos pirmininko apgaulės. Protokole užprotokoluota, kad likvidacinės komisijos pirmininkas visus kreditorius užtikrino, jog turimų lėšų užteks atsiskaityti su visais pirmos eilės kreditoriais pilnai. Realiai įmonė su pirmos eilės kreditoriais negalės atsiskaityti, kadangi lėšos, kurios turėjo būti nukreiptos atsiskaityti su pirmos eilės kreditoriais, nukreipiamos likvidacinės komisijos pirmininko atlyginimo padidinimui ir administravimo išlaidų padidinimui: M.Krupavičius sau išsimokėjo 132404,76 Lt atlyginimą, 10 200,39 Lt telefoniniams pokalbiams, 22 333,49 Lt automobilio nuomai, 36 000 Lt teisininkui ir 7000 Lt archyvo tvarkymui.

162. Šie nutarimai pažeidžia kreditorių, ypač kurių reikalavimai turi būti tenkinami pirmąja eile, teises. Kreditorių komitetui padidinus atlyginimą likvidacinei komisijai ir padidinus administravimo išlaidas, visi pirmos eilės kreditoriai negalės atgauti visų savo pinigų.

173. Šie nutarimai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams įtvirtintiems CK 1.5 str. ir 2.82 str. 4 d. Šiuo metu įmonėje administravimui ir likvidavimui yra išleista kelis kartus daugiau pinigų, negu lėšų išmokėta visiems kreditoriams. Įmonėje įmonės likvidavimo procesas vedamas taip, kad pirmiausiai būtų patenkinti likvidacinės komisijos pirmininko turtiniai interesai, o ne kreditorių interesai.

184. Su likvidacinės komisijos pirmininku buvo sutarta ir kreditorių komitetas buvo nusprendęs, sumokėti likvidatoriui už visą įmonės likvidavimo procesą 30 000 litų. Pažymėjo, jog tai, kad likvidacinės komisijos pirmininkas nesugebėjo įmonės likviduoti (atlikti sutartų paslaugų) per vienerius metus, negali būti pagrindas padidinti jam kreditorių sąskaita atlyginimą už teikiamas paslaugas.Tai gali būti pagrindas sumažinti atlyginimą dėl nekokybiškai atliekamų paslaugų.

19Kauno apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 20 d. nutartimi M.Z. atstovo skundą atmetė. Teismas nurodė: 1) ĮBĮ ir 2000 m. rugpjūčio 29 d. kreditorių susirinkimas suteikė kreditorių komitetui teisę spręsti dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo; 2) 2004 m. birželio 11 d. ir 2004 m. gruodžio 8 d. kreditorių komiteto nutarimai priimti, esant kvorumui, nepažeidžiant ĮBĮ 29 str. 4 d. reikalavimų, todėl yra teisėti; 3) posėdyje dalyvavę kreditoriai ir 2004 m. lapkričio 4 d. likvidacinės komisijos posėdžio antros dalies protokolas patvirtina, kad klausimas dėl atsiskaitymo su kreditoriais nebuvo svarstytas; 4) pareiškėjas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo skundo reikalavimus (CPK 178 str.); 5) pareiškėjas praleido ieškinio senaties terminą 2004 m. birželio 11 d. sprendimams apskųsti ir nėra pagrindo jį atnaujinti. Atsakovas ir kiti kreditoriai reikalavo taikyti ieškinio senatį, todėl skundas atmestinas motyvuojant vien termino pasibaigimu.

20Atskiruoju skundu pareiškėjo M.Z. atstovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą 2004 m. birželio ll d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimams apskųsti bei tenkinti visus skundo reikalavimus. Teigia, jog pirmos instancijos nutartis neteisėta ir naikintina dėl šių argumentų:

21Dėl 2004 m. birželio ll d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų

22Nurodo, nors ir teismas teigė, jog 2004 m. birželio 11 d. kreditorių komiteto nutarimai priimti nepažeidžiant priėmimo tvarkos ir kompetencijos, tačiau jie yra neteisėti, kadangi prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams (CK 2.82 str. 4 d.) bei pažeidžia pirmos eilės kreditorių interesus. Ginčijami 2004 m. birželio 11 d. sprendimai buvo priimti dėl likvidacinės komisijos pirmininko apgaulės. Protokoluose užprotokoluota, kad likvidacinės komisijos pirmininkas visus kreditorius užtikrino, jog turimų lėšų užteks atsiskaityti su visais pirmos eilės kreditoriais pilnai, tačiau vėliau paaiškėjo, jog lėšų neužteks, nes lėšos, kurios galėjo būti nukreiptos atsiskaityti su pirmos eilės kreditoriais buvo nukreipiamos likvidacinės komisijos pirmininko atlyginimo ir administravimo išlaidų didinimui. Įmonės administravimui ir likvidavimui išleista kelis kartus daugiau pinigų, negu lėšų išmokėta visiems kreditoriams. Įmonės likvidavimo procesas buvo vedamas taip, kad pirmiausiai būtų patenkinti likvidacinės komisijos pirmininko turtiniai interesai, o ne kreditorių interesai. Per visą bankroto procesą pirmos eilės kreditoriams buvo išmokėta tik 69 146,43 Lt. Šias aplinkybes patvirtina 2005 m. birželio 30 d. likvidacinės komisijos posėdžio protokolas. Kreditorių komiteto nutarimai, kuriais nepagrįstai buvo išeikvotos lėšos ir didinamas likvidacinės komisijos pirmininko atlyginimas kreditoriams išmokėtinų pinigų sąskaita prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams ir vadovaujantis CK 2.82 str. 4 d. turi būti pripažinti negaliojančiais.

232. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė CK normas reglamentuojančias ieškinio senaties terminą bei šio termino atnaujinimą, tuo teismas pažeidė CK 1.5 str. ir CPK 3 str. 6 d. įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei neteisingai pritaikė CK 1.131 str. 2 d. Nurodo, jog pagal CK 2.82 str. 4 d. juridinių asmenų organų sprendimams pripažinti negaliojančiais ieškinio senaties terminas prasideda ne nuo subjektyvaus momento - nuo asmens sužinojimo apie jo teisės pažeidimą, bet nuo objektyvaus momento - nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Sužinojus apie ginčijamo sprendimo priėmimą galima nežinoti apie jo neteisėtumą, t.y. subjektyvusis ir objektyvusis momentai gali nesutapti. Apeliantas pažymi, jog, priimant ginčijamą sprendimą, nežinojo apie priimto nutarimo neteisėtumą, todėl už jį balsavo. Kaip matyti iš 2004 m. birželio 11 d. susirinkimo protokolų likvidacinės komisijos pirmininkas patikino visus kreditorius, kad su pirmos eilės kreditoriais užteks lėšų pilnai atsiskaityti. Pareiškėjas dalyvavo šiame kreditorių susirinkime. Jis buvo išrinktas šio susirinkimo sekretoriumi ir protokolavo visus priimamus sprendimus. Pareiškėjas, kaip susirinkimo sekretorius, užprotokolavo visų kreditorių sprendimą atsiskaityti su pirmos eilės kreditoriais. Visi teismo posėdyje dalyvavę asmenys patvirtino tą aplinkybę, kad kreditorių komiteto posėdžio metu buvo kalbama apie atsiskaitymą su pirmos eilės kreditoriais, tačiau jų nuomone galutinio sprendimo nebuvo priimta, kadangi toks klausimas nebuvo įtrauktas į susirinkimo darbotvarkę. Pareiškėjas, būdamas posėdžio sekretoriumi suprato, kad sprendimas atsiskaityti su pirmos eilės kreditoriais buvo priimtas ir jis tokį sprendimą įrašė į susirinkimo protokolą bei pateikė jį likvidacinės komisijos pirmininkui M.Krupavičiui, tačiau likvidacinės komisijos pirmininkas, neinformuodamas pareiškėjo, pats tam neturėdamas teisės, pakeitė protokole išdėstytas aplinkybes ir pakeistą protokolą pateikė pasirašyti kreditorių susirinkimo pirmininkui. Kreditorių susirinkimo pirmininkas pasirašė likvidacinės komisijos pirmininko ištaisytą protokolą. Aplinkybę, kad iš pareiškėjo gautą protokolą neturėdamas tam teisės ištaisė, teismo posėdžio metu pripažino pats M.Krupavičius. Pareiškėjas teigia, jog buvo įsitikinęs, kad priimtas sprendimas atsiskaityti su pirmos eilės kreditoriais, dėl ko ir neprieštaravo, kad, atsiskaičius su pirmos eilės kreditoriais, būtų padidintos administravimo išlaidos. Pareiškėjas nurodo, jog tik nesulaukęs pinigų ėmė kelti klausimą, kodėl neatsiskaitoma su pirmos eilės kreditoriais ir tik tada sužinojo, kad teismui buvo pateiktas visai kitas, t.y. jo nepasirašytas protokolas. Be to kaip matyti iš prie ginčijamų protokolų pridėtų priedų administratorius nurodydavo, jog likusio turto vertė yra kelis kartus didesnė nei pirmos eilės kreditorių reikalavimai, tačiau nepateikdavo informacijos apie konkretų likusį ir parduotą turtą. Šias aplinkybes patvirtina vėlesni likvidacinės komisijos ir kreditorių komiteto posėdžių protokolai. Vienas iš kreditorių - VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą dėl informacijos neteikimo, tačiau Kauno apygardos teismas nusprendė, kad likvidacinės komisijos pirmininkas neprivalo teikti išsamių ataskaitų, kas taip pat įtakojo visų kreditorių, o taip pat ir pareiškėjo galimybę sužinoti apie jo teisės pažeidimą. Teismo argumentas, jog M.Z. buvo atsakovo generalinis direktorius, todėl jam buvo puikiai žinoma visa finansinė įmonės padėtis, nepagrįstas, nes VĮ ,,Lietuvos loto” bankroto byla buvo iškelta praėjus keliems metams nuo to momento, kai M.Z. jau nebedirbo įmonės vadovu, todėl jam nebuvo žinomi įmonės sudaryti sandoriai ir visa finansinė padėtis. M.Z. turėtais iš anksčiau duomenimis įmonė turėjo pakankamai turto atsiskaityti pilnai tiek su pirmos tiek ir su antros eilės kreditoriais. Dėl minėtų priežasčių, apelianto manymu, teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti ieškinio senaties terminą.

243. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo principą (CPK185 str.)

25Pirmos instancijos teismas pagrįsdamas savo nutartį ir joje konstatuotas aplinkybes išimtinai rėmėsi tik M.Krupavičiaus surašytais ir pasirašytais protokolais. Vadovaujantis CK 2.91 str. 2 d. juridinio asmens organų posėdžių (susirinkimų) protokolus turi pasirašyti jį surašęs asmuo -sekretorius. Visi M.Krupavičiaus pateikti protokolai buvo nepasirašyti juos surašiusio asmens. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje likvidacinės komisijos pirmininkas prisipažino, kad jis ir neturėdamas tam teisės pats keisdavo sekretoriaus pateiktus ir surašytus protokolus taip kaip jam buvo naudinga ir pateikdavo juos kaip surašytus sekretoriaus pasirašyti kreditorių susirinkimo pirmininkui. Dėl to, pareiškėjo manymu, visi M.Krupavičiaus pateikti protokolai turėjo būti vertintini kritiškai.

26Dėl 2004 m. gruodžio 8 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimo

27Teismas nepasisakė dėl visų skunde nurodytų argumentų. Pažymi, jog skundžiant 2004 m. gruodžio 8 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimus nurodė, kad ginčas dėl kreditorių komiteto susirinkimo protokolo turėjo būti sprendžiamas teismine tvarka. 2004 m. birželio 11 d. įvykusiame susirinkime, nutarimai buvo priimti už balsuojant 4 (keturiems) kreditorių komiteto nariams, o minėtas nutarimas priimtas tik 2 (dviejų) kreditorių balsais. Tuo pažeistas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principas bei 2.82 str. 4 d. nuostatos. Pirmosios instancijos teismas formaliai nurodė, kad susirinkime buvo kvorumas ir sprendimas priimtas už balsavus dviem balsams, o balsams pasiskirsčius po lygiai lėmė pirmininko balsas. Apelianto teigimu, teismas nepasisakė dėl pateiktų argumentų, dėl ko priimtas sprendimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu (CPK 263 str.).

28Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

29Pirmosios instancijos eismas, atmesdamas M.Z. skundą, vienu iš pagrindų nurodė tai, kad pareiškėjas praleido ieškinio senaties terminą ginčyti kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11 d. nutarimus ir nėra svarbių priežasčių jį atnaujinti.

30Kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos išvada. 2004 m. birželio 11 d. kreditorių komiteto nutarimų apskundimo terminai aptarti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 21 d. nutartyje (3 t. 109 b.l.) ir ginčijamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje. Pagal šių nutarčių nuorodas įvertinus VĮ ,,Lietuvos loto“ bankrotui taikomo Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, kreditorių komiteto nutrimai laikytini juridinio asmens organo nutarimais ir jų apskundimui Lietuvos CK 1.125 straipsnio ketvirtoje dalyje numatytas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. M.Z. priešieškinį dėl kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11 d. nutarimų pripažino negaliojančiais pateikė 2005 m. sausio 7 d., tai yra praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo jų priėmimo, tačiau pagal bendrųjų CK 1.127 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtintų ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taisyklių ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi pagal šią taisyklę ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo subjektyviai suvokia ar turi suvokti apie jo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 39 7.1 punktas). Dėl to būtina aiškinti ir vertinti pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kada jis sužinojo apie ginčijamus nutarimus ir kada jis subjektyviai suvokė, kad jie pažeidžia jo teises.

31Pareiškėjas M.Z. nurodė, kad apie kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11 d. nutarimus dėl atlyginimo bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės administratoriui (likvidacinės komisijos pirmininkui) sužinojo nutarimų priėmimo dieną, kadangi dalyvavo juos priimant, tačiau tuo metu nelaikė, kad jie pažeidžia jo teises, nes komiteto posėdžio metu bankroto administratorius užtikrino, jog bankrutuojančios įmonės turto užteks patenkinti visus pirmos eilės kreditorių reikalavimus, ir netgi, pareiškėjo nuomone, kreditorių komitetas pavedė administratoriui (likvidacinės komisijos pirmininkui) išmokėti pirmos eilės kreditoriams pilnai jiems priklausančius pinigus. Vėliau, 2004 m. pabaigoje pareiškėjas sužinojo, kad bankrutuojanti įmonė nepajėgi patenkinti visus pirmos eilės kreditorių reikalavimus, todėl, M.Z. nuomone, kreditorių komiteto nutarimai dėl papildomo atlyginimo administratoriui (likvidacinės komisijos pirmininkui) sumokėjimo pažeidžia pirmos eilės kreditorių interesus, nes dėl pernelyg didelio atlyginimo administratoriui sumokėjimo nukenčia kreditorių teisės. Kolegija, vertindama šis aplinkybes, pastebi, kad M.Z., kaip pirmos eilės kreditorius, būdamas užtikrintas, jog jo kreditorinis reikalavimas bus visiškai patenkintas, turėjo pagrindo manyti, kad kreditorių komiteto nutarimai dėl administratoriaus darbo atlyginimo jo asmeninių interesų nepažeidžia, nes neturi įtakos jo kreditiniam reikalavimui, tačiau paaiškėjus, jog buvo suklaidintas ir dėl administratoriui papildomai mokamo atlyginimo neteks dalies savo kreditorinio reikalavimo patenkinimo, suvokė apie savo teisių pažeidimus. Taigi pareiškėjas apie savo teisių pažeidimą subjektyviai suvokė 2004 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais, todėl jo pareikštų reikalavimų dėl teisių pažeidimo pašalinimo senaties termino eigos pradžia skaičiuotina ne nuo ginčijamų nutarimų priėmimo dienos, o nuo sužinojimo apie šiais nutarimais padarytų jo teisių pažeidimų dienos. Kadangi, kaip minėta, apie savo teisių pažeidimą M.Z. sužinojo 2004 m. lapkričio mėnesį, tai 2005 m. sausio 7 d. pateikdamas teismui pareiškimą 3 mėnesių ieškinio senaties termino nepažeidė ir jo pažeista teisė turi būti ginama.

32Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2000 m. birželio 21 d. nutartimi valstybės įmonei ,,Lietuvos loto“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė M.Krupavičių (1 t. 39 b.l.). Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas 2000 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas patvirtino įmonės administravimo išlaidų sąmatą vienam mėnesiui, nustatė administratoriui 2500 Lt atlyginimą iki įmonės likvidavimo ir suteikė kreditorių komitetui teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą (1 t. 84 b.l.). Bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetas 2003 m. sausio 9d. nusprendė valstybės įmonę ,,Lietuvos loto“ likviduoti ir sudarė likvidacinę komisiją, kurios pirmininku numatė administratorių M.Krupavičių (2 t. 75 b.l.),o 2003 m. vasario 28 d. priėmė administratoriaus pareiškimą, kad įmonės likvidavimas neviršys vienerių metų ir šiam laikotarpiui nustatė likvidacinės komisijos pirmininkui 30 000 Lt atlyginimą (2 t. 86 b.l.). Kauno apygardos teismas 2003 m. kovo 12 d. sprendimu valstybės įmonę pripažino bankrutavusia ir nusprendė ją likviduoti (2 t. 106 b.l.). Tas pats komitetas 2004 m. birželio 11d. priėmė likvidacinės komisijos pirmininko (administratoriaus) informaciją, kad įmonės likvidavimas iki jos pasibaigimo neviršys vienerių metų ir šiam laikotarpiui nustatė likvidacinės komisijos pirmininkui 30 000 Lt atlyginimą (2 t. 145 b.l.), o 2004 m. gruodžio 8 d. nutarė palikti galioti 2004 m. birželio 11 d. kreditorių komiteto susirinkimo protokolo redakciją, pasirašytų kreditorių komiteto pirmininko Kūno kultūros ir sporto departamento įgalioto atstovo Ž.Lošio (3 t. 25 b.l.).

33Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas kreditorių komiteto nario M.Z. skundą dėl kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11 d. ir gruodžio 8 d. nutarimų, priėjo išvados, kad jie buvo priimti teisėtai ir įstatymo reikalavimus atitinka. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepakankamai įvertino faktines valstybinės įmonės ,,Lietuvos loto“ bankroto proceso aplinkybes ir netinkamai pritaikė bankroto teisinius santykius reglamentuojančias normas.

34Pagal įmonių bankroto įstatymo nuostatas teismo paskirtas administratorius yra bankrutuojančios įmonės valdytojas, kurio pareiga sureguliuoti nemokios įmonės (skolininko),jos kreditorių ir trečiųjų asmenų teises ir pareigas bei užtikrinti maksimalų kreditorinių reikalavimų patenkinimą. Šiuo tikslu kreditorių susirinkimas arba jo pavedimu kreditorių komitetas nustato teismo paskirtam administratoriui atlyginimą ir sudaro su juo pavedimo sutartį. Kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas), suderinęs su administratoriumi, turi teisę keisti pavedimo sutarties sąlygas, tačiau kiekvienu atveju administratoriaus atlyginimas privalo atitikti administratoriaus teikiamų paslaugų pobūdį, kiekį bei trukmę ir bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių bei paties administratoriaus interesus. Tuo tarpu iš kreditorių komiteto posėdžių protokolų, administratoriaus ataskaitų ir kitų bylos dokumentų matyti, kad VĮ ,,Lietuvos loto“ kreditoriai nesiaiškino, nesvarstė administratoriaus atliekamo darbo apimties ir administratoriui mokamą atlyginimą lėmė tik bankroto proceso trukmė. Kaip minėta kreditorių komitetas 2003 m. vasario 28 d. priėmė administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) informaciją, kad įmonė bus likviduota per vienerius metus ir nustatė likvidavimo laikotarpiui administratoriaus atlyginimą 30 000 Lt dydžio, o 2004 m. birželio 11 d., išklausę tokią pačią informaciją ir visiškai nesiaiškinę administratoriaus atliekamų darbų apimties, vėl nustatė 30 000 Lt dydžio atlyginimą. Iš VĮ ,,Lietuvos loto“ pajamų-išlaidų suvestinės už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2004 m. lapkričio 3 d. (2 t. 199 b.l.) matyti, kad įmonė per visą laikotarpį už turėtą turtą ir turtines teises gavo 390 859,56 Lt, o turto administravimo išlaidos sudarė 279 387,38 Lt, tame tarpe išlaidos administratoriui pagal pavedimo sutartį sudarė 132 404,76 Lt, tai yra administravimo išlaidos sudarė daugiau dviejų trečdalių tame tarpe vieną trečdalį administratoriaus atlyginimas, bankroto proceso metu sukauptų lėšų. Vertinant

35lėšų kiekį ir jų santykį su patirtomis administravimo lėšomis, matyti, kad patirtos administravimo išlaidos tame tarpe administratoriaus atlyginimas pagal suteiktų paslaugų kiekį aiškiai neatitiko protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, bankroto proceso paskirtos ir tuo pačiu bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų. Kolegijos nuomone, administratorius 2003 m. vasario 28 d., pranešdamas kreditoriams, kad įmonę likvidavus per vienerius metus, ir prašydamas už tai 30 000 Lt atlyginimo, prisiėmė pareigą už minėtą sumą užbaigti VĮ ,,Lietuvos loto“ bankroto (įmonės likvidavimo) procesą, todėl kreditorių komitetas, atsižvelgdamas tik į įmonės likvidavimo procesą, neturėjo pakankamo pagrindo 2004 m. birželio 11 d. papildomai nustatyti administratoriui 30 000 Lt atlyginimą. Dėl to šis nutarimas neteisėtas ir naikintinas.To pasėkoje neteisėta ir naikintina kreditoriaus komiteto 2004 m. gruodžio 4 d. nutarimo dalis, kuria palikta galioti kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11 d. pradžios protokolo dalis dėl papildomo atlyginimo administratoriui nustatymo.

36M.Z. skundu taip pat ginčijo kitus kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11 d. nutarimus: išduoti likvidacinės komisijos pirmininkui likusią atlyginimo dalį 10000 Lt; patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą likvidavimo laikotarpiui, su teisininku atsiskaityti pagal faktą, bet už visą bylos vedimą ne daugiau 10000 Lt; suteikti kreditorių komiteto pirmininkui įgaliojimą pasirašyti patikslintą pavedimo sutartį su likvidacinės komisijos pirmininku pagal šio protokolo nutarimus ir 2004 m. gruodžio 8 d. nutarimą, kuriuo palikti galioti 2004 m. birželio 11 d. nutarimai. Taip pat nurodė, kad kreditorių komitetas 2004 m. birželio 11 d. nutarė pavesti likvidacinės komisijos pirmininkui pilnai išmokėti pirmos eilės kreditoriams priklausančias sumas.

37Kolegijos nuomoje, pripažinti šiuos nutarimus negaliojančiais nėra pagrindo, kadangi jie kilę iš anksčiau priimtų (nenuginčytų) kreditorių komiteto nutarimų ir susiję su įmonių likvidavimo procese patiriamomis įmonės administravimo išlaidomis, o proceso dalyvių nesutarimai dėl nutarimo įpareigoti likvidacinės komisijos pirmininką išmokėti pirmos eilės kreditoriams jiems priklausančias sumas teisine prasme nereikšmingi, nes 1997 m. Įmonių bankroto įstatymo 41 straipsnio nuostatos tiesiogiai nurodo, kad įmonės likvidavimo metu pirmiausia tenkinami pirmos eilės kreditorių reikalavimai. Dėl to ši skundo dalis netenkintina.

38Kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio antru punktu,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. nutartį panaikinti ir M.Z. skundą patenkinti iš dalies.

40Pripažinti negaliojančiu bankrutavusios valstybinės įmonės ,,Lietuvos loto“ kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11 d. sutarimą, kuriuo likvidacinės komisijos pirmininkui nustatytas 30 000 Lt atlyginimas – 20000 Lt išmokant iki likvidacinio balanso svarstymo ir 10000 Lt išmokant likvidacinio balanso tvirtinimo dieną, ir 2004 m. gruodžio 8 d. nutarimo ,,palikti galioti 2004 m. birželio 11 d. protokolo redakciją, pasirašytą kreditorių komiteto pirmininko Ž.Lošio“ dalį, kuria paliktas galioti 2004 m. birželio 11 d. nutarimas nustatyti likvidacinės komisijos pirmininkui 30000 Lt atlyginimą.

41Kitą M.Z. skundo dalį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Pareiškėjo M.Z. atstovas advokatas A.Gruodis kreipėsi į teismą su skundu... 4. 1. pripažinti 2004 m. gruodžio 8 d. kreditorių komiteto susirinkimo... 5. 2. pripažinti 2004 m. birželio lld. kreditorių komiteto susirinkimo... 6. "2. Išmokėti M.Krupavičiui jam Pavedimo sutartyje numatytą 10000 Lt sumą... 7. 3. BVĮ ,,Lietuvos loto“ likvidavimo procesą spartinti. Priimti LK... 8. 4. Suteikti įgaliojimą Kreditorių komiteto pirmininkui pagal šio protokolo... 9. 3. pripažinti 2004 m. birželio lld. kreditorių komiteto susirinkimo... 10. ,, 3.2. išmokėti LK pirmininkui M. Krupavičiui likusią atlyginimo dalį 10... 11. 3.3. BVĮ ,,Lietuvos loto“ likvidavimo procesą spartinti. Priimti LR... 12. 3.4. patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą likvidavimo laikotarpiu... 13. 3.5. su teisininku atsiskaityti pagal faktą, bet už visą bylos vedimą ne... 14. 3.6. suteikti Kreditorių komiteto pirmininkui įgaliojimą pasirašyti... 15. Pareiškėjo atstovas pareiškė prašymą atstatyti praleistą ieškinio... 16. 2. Šie nutarimai pažeidžia kreditorių, ypač kurių reikalavimai turi būti... 17. 3. Šie nutarimai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo... 18. 4. Su likvidacinės komisijos pirmininku buvo sutarta ir kreditorių komitetas... 19. Kauno apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 20 d. nutartimi M.Z. atstovo skundą... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjo M.Z. atstovas prašo panaikinti Kauno apygardos... 21. Dėl 2004 m. birželio ll d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų... 22. Nurodo, nors ir teismas teigė, jog 2004 m. birželio 11 d. kreditorių... 23. 2. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė CK normas reglamentuojančias... 24. 3. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo principą (CPK185 str.)... 25. Pirmos instancijos teismas pagrįsdamas savo nutartį ir joje konstatuotas... 26. Dėl 2004 m. gruodžio 8 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimo... 27. Teismas nepasisakė dėl visų skunde nurodytų argumentų. Pažymi, jog... 28. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 29. Pirmosios instancijos eismas, atmesdamas M.Z. skundą, vienu iš pagrindų... 30. Kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos išvada. 2004 m. birželio 11... 31. Pareiškėjas M.Z. nurodė, kad apie kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2000 m. birželio 21 d.... 33. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas kreditorių komiteto nario M.Z.... 34. Pagal įmonių bankroto įstatymo nuostatas teismo paskirtas administratorius... 35. lėšų kiekį ir jų santykį su patirtomis administravimo lėšomis, matyti,... 36. M.Z. skundu taip pat ginčijo kitus kreditorių komiteto 2004 m. birželio 11... 37. Kolegijos nuomoje, pripažinti šiuos nutarimus negaliojančiais nėra... 38. Kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio antru punktu,... 39. Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. nutartį panaikinti ir M.Z.... 40. Pripažinti negaliojančiu bankrutavusios valstybinės įmonės ,,Lietuvos... 41. Kitą M.Z. skundo dalį atmesti....