Byla 2S-1488-153/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Izoldos Nėnienės, Neringos Venckienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. L. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-491-358/2011 pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovei G. L. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir atsakovės G. L. priešieškinį ieškovui A. L. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir santuokoje įgyto turto padalijimo,

Nustatė

3Atsakovė G. L. priešieškiniu prašė nutraukti santuoką tarp jos ir ieškovo, įregistruotą 1999-10-15 Kauno rajono civilinės metrikacijos skyriuje dėl ieškovo kaltės; po santuokos nutraukimo atsakovei palikti santuokinę L. pavardę; nekilnojamąjį turtą - pastatą, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 40 300 Lt), pastatą unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 753 Lt), pastatą, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 206 Lt), pastatą, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 1 170 Lt), esančius ( - ), pripažinti bendra jungtine sutuoktinių šalių nuosavybe; ieškovui asmeninės nuosavybės teise priteisti: transporto priemones ( - ) v/n ( - ) (vertė - 100 Lt), VAZ 2103, v/n ( - ) (vertė - 100 Lt), MITSUBISHI PAJERO, v/n ( - ) (vertė - 40 000 Lt), ½ dalį pastato, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 20 150 Lt), ½ dalį pastato, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 376,5 Lt), ½ dalį pastato, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 103 Lt), ½ dalį pastato, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 585 Lt), ( - ) ,prievolę kreditoriui UAB „General Financing“, viso turto už 61 414,5 Lt; atsakovei asmeninės nuosavybės teise priteisti: ½ dalį pastato, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 20 150 Lt), ½ dalį pastato, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 376,5 Lt), ½ dalį pastato, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 103 Lt), ½ dalį pastato, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 585 Lt), esančius( - ), viso turto už 21 214,5 Lt.

4Atsakovė prašė iki teismo sprendimo priėmimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti pastatus unikalūs Nr. ( - ), esančius ( - ) .Nurodė, kad priešieškiniu yra reiškiamas reikalavimas ieškovo asmeninės nuosavybės teise valdomą turtą pripažinti bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe. Atsakovei yra žinoma, kad santuokos nutraukimo byloje dalintiną turtą ieškovas šiuo metu pardavinėja, ieškovas į minėtą turtą vežioja pirkėjus.

5Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi atsakovės priešieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo ieškovo A. L. pastatą, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 40 300 Lt), pastatą, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 753 Lt), pastatą, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 206 Lt), pastatą, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė - 1 170 Lt), esančius adresu Gaižėnų k., Kauno r., turto saugotoju paskyrė ieškovą ir uždraudė jam areštuotu turtu disponuoti.

6Teismas nurodė, kad atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti ginčo turtą bendra sutuoktinių nuosavybe, todėl turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės – iki sprendimo priėmimo areštuojami ieškovui nuosavybės teise priklausantys ginčo pastatai, areštuoto turto saugotoju paliekant ieškovą, uždraudžiant jam minėtą turtą perleisti, mainyti, dovanoti, įkeisti ar kitokiu būdu perleisti (CPK 145 str. 4 d.).

7Atskiruoju skundu ieškovas A. L. prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės 2011-04-27 teismo nutartį dėl šių motyvų:

81) atsakovė nepateikė jokių motyvų nei įrodymų apie galimą grėsmę sprendimo vykdymui, nepateikė konkrečių įrodymų, kad ieškovas neva šiuo metu pardavinėja, vežioja pirkėjus į minėtą turtą. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų leidžiančių įtarti ieškovą nesąžiningumu. Nesąžiningų asmenų veiksmų mažinant savo mokumą pasekmių galima išvengti naudojantis ir kitomis teisinėmis priemonėmis, pav., actio Pauliana institutu (CK 6.66 str.) Tokiu būdu neproporcingai ir nepagrįstai suvaržydamas ieškovo asmeninės nuosavybės teises, uždedamas neproporcingus ir nepagrįstus draudimus, suteikdamas atsakovei nepagrįstą pranašumą, tenkindamas nepagrįstus atsakovės prašymus;

92) pati atsakovė elgiasi nesąžiningai, vilkina bylos nagrinėjimą, teikia nepagrįstus reikalavimus, nesutiko taikiai spręsti santuokos nutraukimo, o praėjus daugiau nei metams, sugalvojo areštuoti ieškovo asmeninį turtą. Areštas laikytinas kaip spaudimo priemonė. Areštuoti pastatai yra asmeninė ieškovo nuosavybė ir be to, jis neketina jų parduoti. Vien priešieškinio pateikimas savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovo atžvilgiu, nesuteikia atsakovei pranašumo ieškovo atžvilgiu. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises;

103) teismo nutartis areštuoti turtą neatitinka teismų praktikos, tiek sąžiningumo prezumpcijos, tiek proporcingumo principų;

114) teismas išėjo už prašymo ribų. Atsakovė neprašė taikyti areštą nepranešus ieškovui, tačiau teismas vis tiek taikė areštą ieškovui nepranešus, pats savo iniciatyva ir be jokių motyvų nurodydamas, kad neva yra reali grėsmė, kad pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės G. L. atstovė advokatė D. V. prašė teismo nutartį palikti galioti, atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad areštuotas nekilnojamasis turtas yra ieškovo nuosavybė, tačiau šis turtas, gyvenant santuokoje ieškovui ir atsakovei, buvo iš esmės pagerintas santuokos metu. Priešieškiniu minėtą turtą reikalaujama pripažinti bendrąja jungtine ieškovo ir atsakovės nuosavybe ir šį turtą dalinti santuokos nutraukimo byloje, todėl turto areštu siekiama, kad galimai atsakovei palankus teismo sprendimas ateityje būtų įvykdomas. Atsakovė priešieškinį pareiškė tada, kai per teismo paskirtą terminą sutuoktiniams nepavyko susitaikyti. Pareiškus priešieškinį paaiškėjo, kad ieškovas, ginčo turtą yra perleidęs trečiajam asmeniui. Šį veiksmą ieškovas atliko 2010-06-21, t.y. vykstant teisminiam procesui dėl santuokos nutraukimo ir žinodamas, kad jei nepavyks išsaugoti šeimos, atsakovė reikš reikalavimą pripažinti ginčo turtą ieškovo ir atsakovės bendra jungtine nuosavybe. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir ta aplinkybė, kad ieškovas turtą, kuriam taikytos laikinosios apsaugos priemonės, 2010-06-21 yra perleidęs trečiajam asmeniui. Šiuo metu atsakovė rengia ieškinį dėl minėto sandorio panaikinimo.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į atskirajame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas.

15Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties klaidingai įrašyta priėmimo data – 2010-04-27, turi būti 2011-04-27. Minėtas rašymo apsirikimas gali būti ištaisytas CPK 276 str. nustatyta tvarka pirmosios instancijos teismo.

16Iš byloje esančio 2011-05-13 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi areštuoti pastatai: unikalūs Nr. ( - ), esantys ( - ), nuosavybės teise nuo 2010-06-21 priklauso D. Z., kuri minėtus pastatus 2010-06-21 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 7KV-2161 su atpirkimo teise bei priėmimo-perdavimo aktu Nr. 7KV-2162 įsigijo iš ieškovo A. L.. Nuosavybės teisė pirkėjai perėjo nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (CK 6.393 str. 4 d., 6.398 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-195/2007). D. Z. nuosavybės teisės į aukščiau nurodytą turtą įrašas Nekilnojamojo turto registre galioja nuo 2010-07-01, t.y. galiojo atsakovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikimo teismui dieną – 2011-04-21 (b.l.9) bei skundžiamos pirmosios instancijos teismo priėmimo dieną - 2011-04-27. D. Z. nėra dalyvaujantis asmuo šalių santuokos nutraukimo byloje.

17Teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 str.). Priešingu atveju, būtų pažeidžiami pamatiniai teisės į teisminę gynybą ir teisingą procesą principai, įtvirtinti ne tik nacionalinėje teisėje, bet ir tarptautinėse sutartyse, rungimosi ir dispozityvumo principai netektų prasmės (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5, 12, 13 str.). Atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, pagal CPK 329 str. 2 d. 2 p. yra pripažįstamas absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu. Pagal CPK 145 str. 1 d. 1 p., gali būti taikomas atsakovo nekilnojamojo daikto areštas. Nagrinėjamu atveju, užtikrinant priešieškinio reikalavimus areštą galima taikyti ieškovui priklausančiam nekilnojamam turtui.

18Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi areštavęs D. Z. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens teisių ir pareigų, areštu neteisėtai apribojo minėto asmens nuosavybės teises, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina nustačius absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą ir byla atsakovės prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėti iš naujo perduotina pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str.1 d. 1 p., 329 str. 2 d. 2 p.).

19Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai neturi reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., 338 str.,

Nutarė

21atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartį ir bylą perduoti Kauno rajono apylinkės teismui atsakovės G. L. prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėti iš naujo.

22Nutarties nuorašą išsiųsti Turto areštų akto registro tvarkytojui vykdymui.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. L. atskirąjį... 3. Atsakovė G. L. priešieškiniu prašė nutraukti santuoką tarp jos ir... 4. Atsakovė prašė iki teismo sprendimo priėmimo taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi atsakovės... 6. Teismas nurodė, kad atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti ginčo turtą... 7. Atskiruoju skundu ieškovas A. L. prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės... 8. 1) atsakovė nepateikė jokių motyvų nei įrodymų apie galimą grėsmę... 9. 2) pati atsakovė elgiasi nesąžiningai, vilkina bylos nagrinėjimą, teikia... 10. 3) teismo nutartis areštuoti turtą neatitinka teismų praktikos, tiek... 11. 4) teismas išėjo už prašymo ribų. Atsakovė neprašė taikyti areštą... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės G. L. atstovė advokatė D. V.... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamos pirmosios... 16. Iš byloje esančio 2011-05-13 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 17. Teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti asmenų... 18. Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai neturi... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., 338... 21. atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m.... 22. Nutarties nuorašą išsiųsti Turto areštų akto registro tvarkytojui...