Byla e2-11628-595/2016
Dėl skolos priteisimo, su atsakovo priešieškiniu byloje dėl nuostolių atlyginimo, dalyvaujant byloje trečiam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „STP-LT“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Barakauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei K. P., atsakovo atstovui advokatui A. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rangos era“ ieškinį atsakovui UAB „Elmoris“ dėl skolos priteisimo, su atsakovo priešieškiniu byloje dėl nuostolių atlyginimo, dalyvaujant byloje trečiam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „STP-LT“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo jo naudai 488,38 eurų skolą, delspinigius už 100 dienų pagal sąskaitą 75,02 euro sumai ir delspinigiai už papildomai 51 dieną nuo delspinigių sąskaitos iki į teismą kreipimosi dienos, kas sudaro 38,26 euro, 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2015-06- 02 šalys sudarė transporto užsakymo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo organizuoti krovinio pervežimą. 2015-06-11atsakovas pateikė pretenziją dėl netinkamo produkcijos pristatymo. Pretenzijoje nurodoma, kad žala yra 891,70 eurų. 2015-08-17 ieškovas kreipėsi su raginimu apmokėti skolą arba pateikti dokumentus patvirtinančius faktiškai patirta žalą. Atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių faktiškai patirtus nuostolių. Ieškovas savo iniciatyva nagrinėjant pretenziją nekartą kreipėsi ragindamas atsakovą, kad pastarasis pagrįstų 891,70 eurų neva atsiradusį nuostolį. Pagal 2015-06-02 sudarytą transporto užsakymo sutartį tarp atsakovo ir ieškovo paslaugos apmokėjimo terminas numatytas 60 kalendorinių dienų po krovinio pristatymo. Atsižvelgiant į tai, kad 2015-06-17 PVM sąskaitos-faktūros Nr. RANT0533 apmokėjimo terminas suėjo 2015-08-16, tačiau iki šios dienos ieškovas apmokėjimo nesulaukė, todėl ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovą su prašymu kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2015-10-31 apmokėti už suteiktas paslaugas. 2015-11-24 ieškovas išrašė delspinigių paskaičiavimo - sąskaitą Nr.l 75,02 euro sumai, už praleistą 100 dienų.

4Atsakovas pateikė priešieškinį kuriuo prašo atmesti ieškovo reikalavimą dėl 113,28 Eur delspinigių priteisimo, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 801,70 Eur kompensaciją už dalį krovinio sugadinimo ir kitas su vežimu susijusias išlaidas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (e.b. , b.l. 27-30).

5Priešieškinyje nurodė, kad 2015-06-03 ieškovas priėmė krovinį ir pristatė jį į Belgiją 2015-06-09, tačiau krovinio gavėjas pažymėjo, jog ieškovas neapsaugojo krovinio ir 2 paletės nukrito bei dėžės buvo pažeistos. Atsakovas 2015-06-11 pretenzija Nr. S15/091 dėl netinkamo produkcijos pristatymo nurodė, jog ieškovui pristačius krovinį buvo nustatyta, jog 19 dėžių yra stipriai pažeistos, sulankstytos, suplėšyta vidinė pakuotė, todėl krovinys, esantis šiose dėžėse, buvo sugadintas ir tuo atsakovui buvo viso padaryta 891,70 Eur žala. Priešieškinyje nurodoma, kad ieškovo reikalavimas dėl delspinigių yra nepagrįstas, nes apskaičiuotas netinkamai, grindžiamas matematiškai netiksliais skaičiavimais. Delspinigių suma 0,2 procento pagal LAT praktiką nėra leidžiami. Delspinigiai negali būti skaičiuojami ir nuo PVM. CMR Konvencijos 25 str. yra nurodyta, jog krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, apskaičiuotai pagal CMR Konvencijos 23 str. 1, 2 ir 4 d. Tuo tarpu CMR Konvencijos 23 str. 4 d. yra numatyta, jog praradus dalį krovinio iš vežėjo turi būti kompensuojama mokestis už vežimą proporcingai prarasto krovinio dydžiui, kai yra prarasta tik dalis krovinio bei kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos. Ieškovas privalo sumokėti atsakovui 32,55 Eur kompensaciją kaip dalį mokesčio už vežimą, kurio metu buvo prarasta dalis krovinio be to ieškovas privalo sumokėti atsakovui 651,70 Eur kompensaciją už dalį prarasto krovinio (19 dėžių = 26600 dangtelių) pagal krovinio priėmimo vežti metu buvusias dangtelių kainas. 2015-06-03 PVM sąskaitos faktūros Nr. ELM 22271 viso buvo vežama 1 dėžėje buvo 1 400 dangtelių, kurių vieno kaina buvo lygi 0,0245 Eur, todėl ieškovui vežimo metu sugadinus 19 dėžių dėl ko nebuvo įmanoma panaudoti visų juose buvusių dangtelių, ieškovas privalo sumokėti atsakovui 19 dėžių (t.y. juose buvusių 26 600 dangtelių) vertę, t.y. 651,70 Eur. Ieškovas privalo sumokėti atsakovui 150 Eur kompensaciją už sugadinto krovinio utilizavimą. CMR 25 str. ir 23 str. 4 d. yra nurodyta, kad sugadinus dalį krovinio vežėjas privalo kompensuoti „kitas su krovinio vežimu susijusias išlaidas".

6Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodo, kad su priešieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti (e.b., b.l. 40-43). Atsiliepime nurodoma, kad krovinį vežėjui pakrovė atsakovas, kuris buvo atsakingas už savo krovinio tinkamą pakrovimą, išdėstymą transporto priemonėje ir tinkamą sutvirtinimą. Be to, atsakovas vežėjui važtaraštyje aiškiai nurodė - „krovinys nerišamas diržais“. Pažymi, kad krovinio sudėjimas CMR konvencijos 17 str. 4 p. c papunkčio prasme yra krovinio sutvirtinimas ar jo saugus sudėjimas taip, kad būtų užtikrintas saugumas ir stabilumas vežimo metu. Asmuo, atliekantis krovinio pakrovimą ir sudėjimą, turi atsižvelgti į kelių transporto rizikas, tokias kaip staigus stabdymas jei nepažeidžiamas viešosios teisės normos, laikytinas normaliai eismo rizika. Pastebi, kad nėra duomenų, kad būtų fiksuotas eismo įvykis. Todėl atsakovas nerišdamas krovinio diržais, jokių kitų papildomų ar alternatyvių krovinio apsaugos priemonių nesiėmė ir tokių priemonių nenurodė ir/ar neprašė imtis vežėjo ir/ar ekspeditoriaus. Akivaizdu, kad atsakovas žinodamas krovinio turinį, suprasdamas krovinio tvirtinimo specifiką ir svarbą, buvo nepakankamai rūpestingas ir apdairus. Todėl jeigu žala kroviniui yra reali ir pagrysta, ji galėjo atsirasti tik dėl to, kad krovinį netinkamai vežėjui parengė ir pakrovė atsakovas. Todėl atsakomybė dėl galimos žalos kyla tik pačiam atsakovui dėl jo veikos. Nurodo, kad ieškovas vykdydamas šalių sudarytą sutartį sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį su UAB „STP-LT“, pastaroji ir atliko atsakovo krovinio gabenimą, vadovaujantis atsakovo nurodymu, „krovinys nerišamas diržais“, krovinį į vežėjo transporto priemonę pakrovė pats siuntėjas-atsakovas. Ieškovas iš esmės veikė tik kaip ekspeditorius, todėl akivaizdu, kad priešieškinys ir iš jo kylantys reikalavimai neapima ieškovo prievolių, šiuo atveju priešieškinys yra negalimas ir atmestinas. Ieškovas tinkamai ir laiku įvykdė savo sutartines prievoles, t.y., organizavo pervežimą, o vežėjas vadovaujantis siuntėjo-atsakovo nurodymais transportavo krovinį. Atsakovas teikdamas priešieškinį 801,70 žalos sumai, nepateikia dokumento patvirtinančio faktiškai turėtas ir patirtas išlaidas. Dėl 150 Eur atlyginimo vadovaujasi informacinio pobūdžio raštu, kuris nurodo, kiek galimai galėtų kainuoti paslaugos jei kreiptųsi į šią utilizavimo įmonę. Reikalavimas nepagrįstas, nes atsakovas neįrodė faktiškai patirtos žalos fakto, kalto asmens priežastinio ryšio. Pažymi, kad 0,2 procentai delspinigių dydis yra šalių laisva valia sutartas, kuris atsižvelgiant į paslaugos kainą yra laikytinas proporcingu ir neperdideliu sutarties kainai. Pastebi, kad 0,2 procentai delspinigių dydis šiuo atveju nėra laikytinas per dideliu ir dėl to neturi būti mažinamas iki atsakovo prašomų 0,05 procentų.

7Trečias asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė su priešieškiniu nesutiko procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais.

9Atsakovo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, o priešieškinį palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais.

10Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.

11Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2015 06 02 šalys sudarė Transporto užsakymo sutartį Nr. TU-1172, pagal kurią ieškovas įsipareigojo organizuoti krovinio (6 palečių metalinių dangtelių) pervežimą iš Lietuvos į Belgiją už 310 Eur plius 21 proc. PVM kainą, prekes pasikraunant 2015-06-03 ( - ), Lietuva, iškraunant 2015-06-08 C. P. ( - ), 2660, Antwerpen, Belgija (e.b., b.l. 12).

122015-06-02 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB STP-LT sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr. E0973 (TU -1172), kurios pagrindu trečias asmuo įvykdė atsakovo krovinio pervežimą pagal 2015-06-02 šalių sudarytą Transporto užsakymo sutartį Nr. TU-1172 (e.b., b.l. 45).

13Tai, kad trečias asmuo įvykdė 2015-06-02 šalių sudarytoje Transporto užsakymo sutartyje Nr. TU-1172 numatytą pervežimą patvirtina į bylą pateiktas tarptautinis krovinio transportavimo važtaraštis Nr GP 00051 (toliau- CMR važtaraštis) (e. b., b.l. 19).

142015 06 11 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją Nr.S15/091 dėl netinkamo produkcijos pristatymo (e.b., b.l. 16). Pretenzijoje nurodoma, kad 2015-06-09 iš „C. P.“ firmos gavo informaciją bei nuotraukas apie pristatytą pažeistą krovinį. Pretenzijoje nurodoma, kad apžiūrėjus pristatytą krovinį buvo matomos pažeistos dvi paletės, išsamiau patikrinus krovinį nustatyta, kad 19 dėžių yra stippriai pažeistos, sulankstytos, suplėšyta vidinė pakuotė. Užsukami metaliniai dangteliai naudojami maisto pramonėje ir pažeidus pakuotę iškilo mikrobiologinės bei svetimkūnių taršos galimybė. Nurodoma, kad „C. P.“ firma perskaičiavo nebepanaudojamus dangtelius ir patirtus nuostolius; 26600 dangteliai po 0,0245 euro centų lygu 651,70 eurų, 1 paletės grąžinimo kaina 100 eurų, 1 paletės nuvežimo kaina 140eurų, viso 891,7 eurų.

152015-06-17 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą 375,10 Eur įskaitant PVM, už pervežimą pagal 2015-06-02 šalių sudarytą Transporto užsakymo sutartį Nr. TU-1172 (e.b., b.l. 13).

162015-08-7 ieškovas kreipėsi į atsakovą su raginimu apmokėti skolą arba pateikti dokumentus patvirtinančius faktiškai patirta žalą (e.b., b.l. 5-6).

172015-10-21 ieškovas kreipėsi į atsakovą su pakartotiniu raginimu dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas, prašydamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2015-10-31 apmokėti už suteiktas paslaugas (e.b., b.l. 11).

182015-11-24 ieškovas išrašė delspinigių paskaičiavimo - sąskaitą Nr. 1, viso : 75,02 euro sumai už praleistą 100 dienų (e.b., b.l. 14).

19Byloje kilęs ginčas iš pervežimo teisinių santykių – ieškovas pareiškė ieškinį reikalaudamas priteisti užmokestį už ieškovo atsakovui pagal Transporto užsakymo sutartį Nr. TU-1172 suteiktas paslaugas, o atsakovas pareiškė priešieškinį dėl žalos ir susijusių išlaidų, už iš dalies krovinio sugadinimą, priteisimo.

20Pagal CK 6. 808 str. 1 d. vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. CK 6.824 str. 3 d. nustato, kad krovinio ekspedijavimo sutartimi viena šalis (ekspeditorius) įsipareigoja už atlyginimą kitos šalies – užsakovo lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu. Pagal CMR konvenciją vežimo sutartis yra susitarimas, kurio viena iš šalių (vežėjas) įsipareigoja pervežti krovinį (pristatyti jį į paskirties vietą gavėjui), o kita šalis – sumokėti vežimo užmokestį. CMR konvencijos 1 str. 1 d. nustatyta jos taikymo sritis – ji taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingose šalių teritorijose ir kai bent viena iš šalių yra konvencijos narė. Taigi ši konvencija netaikoma ekspedijavimo, krovinių pervežimo organizavimo sutarčiai. Kas yra vežėjas CMR konvencijos prasme, nustatoma pagal konkrečias aplinkybes. Kasacinis teismas ne kartą pasisakė, kurios aplinkybės yra reikšmingos vežėjo CMR konvencijos prasme kvalifikacijai tinkamai atlikti. Jei sutartimi su krovinio siuntėju pervežimo procese dalyvaujantis ekspeditorius įsipareigoja būti vežėjas (įsipareigoja siuntėjui nugabenti krovinį į paskyrimo vietą, nors veža ne pats, o tik atlieka ekspedijavimo paslaugas), jis atsako siuntėjui kaip vežėjas nepriklausomai nuo to, ar jis veš pats, ar paves tai padaryti trečiajam asmeniui. Ekspeditorius, gaunantis atlyginimą už visą konkretų pervežimą, yra vežėjas CMR konvencijos prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „K. D.“ v. UAB „Vilniaus kranų transportas“, bylos Nr. 3K-3-449/2012).

21Nagrinėjamoje byloje ieškovas įsipareigojo suorganizuoti krovinio pristatymą sutartyje nurodytu adresu ir laiku, savo ar samdytu transportu, pateikti techniškai tvarkingą transporto priemonę, turėti krovinio pervežimui reikalingus dokumentus, pervežimą vykdyti pagal CMR ir TIR konvencijų reikalavimus. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad ieškovas, kaip susitariantysis vežėjas, prisiėmė atsakomybę dėl krovinio pervežimo, todėl jis laikytinas vėžėju CMR konvencijos prasme bei atsako už jo parinką trečiąjį asmenį, kuris įvykdė faktinį pervežimą.

22Ginčo, kad krovinys buvo pristatytas Transporto užsakymo sutartimi Nr. TU-1172, nustatytu terminu, tarp šalių nėra.

23Vežėjas atsakovo už krovinio praradimą ir sugadinimą nuo to momento, kai priėmė krovinį vežimui (CMR konvencijos 17 str. 1 d.). Vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi (CMR konvencijos 3 str.).

24Atsakovas pateikė priešieškinį dėl 801,70 eurų žalos ir susijusių išlaidų už iš dalies krovinio sugadinimą priteisimo (CMR konvencija 23 str. 1 ir 4 d., 25 str.), kurią sudaro: 32,55 eurai kompensacija, kaip dalis mokesčio už vežimą, kurio metu buvo prarasta dalis krovinio, 651,70 eurų kompensacija už dalį prarasto krovinio ir 150 eurų kompensacija už sugadinto krovinio utilizavimą.

25Atsakovas patirtą žalą įrodinėja įrašu padarytu CMR važtaraštyje, fotonuotraukomis, 2015-09-03 UAB “Baltic metal” atsakymu į užklausimą dėl dangtelių utilizavimo bei 2015-06-19 krovinio gavėjo C. P. pretenzija dėl sulaužytų dangtelių (e.b., b.l. 17-18, 19, 38, 155-156, 158-160).

26Jeigu vežėjo atsakomybei taikoma CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis, tai jo civilinės atsakomybės prievolei atsirasti pakanka dviejų reikšmingų aplinkybių - byloje turi būti nustatytas žalos faktas ir nuostolių dydis. Šias aplinkybes turi įrodyti atsakovas reikalaujantis žalos už dalies krovinio praradimą atlyginimo.

27Teismo vertinimu į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina fakto, kad atsakovas patyrė 801,70 eurų žalos bei išlaidų susijusių su išdalies krovinio sunaikinimą.

28Vertinant į bylą pateiktus CMR važtaraščius pažymėtina, kad atsakovo pateiktame CMR važtaraščio variante yra padarytas įrašas, kad „vairuotojas neapsaugojo krovinio, 2 padėklai nukrito, todėl visos dėžės buvo apgadintos“( e.b., b.l. 155-156). Tuo tarpu kartu su ieškiniu pateiktame CMR važtaraščio variante padarytas įrašas - „apgadintos pakuotės“ (e.b., b.l. 19).

29Įrašai CMR važtaraštyje apie pakuočių pažeidimą nesudaro pagrindo padaryti neginčijamai išvadai, kad visas tose pakuotėse buvęs krovinys buvo sugadintas, tai yra netinkamas tolesniam naudojimui pagal tikslinę paskirtį. Pažymėtina, kad į bylą pateiktos fotonuotraukos taip pat negali būti laikomos neginčijamais įrodymais, pagrindžinačiais atsakovui padarytos žalos dydį (e.b., b.l. 17-18). Pirmiausia iš fotonuotraukų net neaišku, kokiomis aplinkybėmis jos yra padarytos, ar jose užfiksuotas būtent ieškovo gabentas krovinys, jose užfiksuota vienos pakuotės apgadinimas, tačiau tai neįrodo, kad ir pakuotėje buvęs krovinys yra sugadintas taip, kad jo jau negalima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

30Vertinant atsakovo pateiktus įrodymus pažymėtina, kad pretenziją ieškovui dėl netinkamo produkcijos pristatymo jis pateikė 2015-06-11, nors pretenzija krovinio gavėjo buvo surašyta tik 2015-06-19 (e.b., b.l. 16, 158-160). Pažymėtina, kad atsakovo pateiktoje pretenzijoje atsakovui nurodoma, kad 1 paletės grąžinimo kaina yra 100 eurų, tačiau į bylą net nepateikta įrodymų, kad netinkama naudoti produkcija buvo grąžinta į Lietuvą, nors už jos utilizavimą prašoma priteisti 150 eurų. Atsakovas nepateikia įrodymų, kad netinkama naudoti produkcija buvo utilizuota, o tik pateikiama informacinė pažyma kiek kainuotų tokio kiekio prekių utilizavimas (e.b., b.l. 38). Teismo vertinimu į bylą pateiktos fotonuotraukos bei įrašas CMR važtaraštyje patvirtina tik išorinį pakuočių pažeidimą, tačiau neįrodo, kad produkcija buvusi jose buvo sugadinta ir ji negalėjo toliau būti naudojama pagal paskirtį.

31Pažymėtina ir tai, kad ieškovas gavęs pretenziją dėl ieškovui padarytos žalos ne kartą kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti įrodymus, pagrindžiančius jo patirtų nuostolių dydį arba sumokėti mokestį už krovinio pervežimą, tačiau į bylą nepateikta jokių įrodymų, kad atsakovas būtų reagavęs į ieškovo prašymą.

32CMR konvencijos 30 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu gavėjas priima krovinį, neįvertindamas kartu su vėžėju krovinio būklės ir nepareikšdamas jam pretenzijų dėl dalies krovinio praradimo ar sugadinimo, tai iki bus įrodyta priešingai, manoma, kad gavėjas priėmė krovinį tokios būklės, kokia nurodyta važtaraštyje, akivaizdžių nuostolių ar sugadinimo atvejais pretenzijos turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu arba, jeigu nuostoliai ar sugadinimas neakivaizdūs, - ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo (neskaitant sekmadienių ar švenčių dienų).

33Pažymėtina, kad ginčo atveju krovinys buvo pristatytas 2015-06-03 ir nors CMR važtaraštyje buvo pažymėta, kad 2 padėklai nukrito, todėl visos dėžės buvo apgadintos, tačiau dėžėse buvęs krovinys nebuvo apžiūrėtas bei įvertintas bei pretenzija vėžėjui nebuvo pateikta. Pretenzija gavėjo buvo surašyta tik 2015-06-19, tai yra ženkliai praleidus konvencijoje nustatytą terminą, be to pažymėtina, kad net neaišku kam minėta pretenzija buvo adresuota ir būtent ar dėl ieškovo gabento krovinio (e.b., b.l. 160). Ieškovas yra nurodęs, kad krovinio gavėjas nei jam, kaip ekspeditoriui, nei trečiam asmeniui krovinio vėžėjui, nėra pateikę pretenzijos dėl sugadinto krovinio bei nuostolių dydžio.

34Įvertinus nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad atsakovas neįrodė žalos fakto ir nuostolių dydžio, todėl jo priešieškinys atsakovo atžvilgiu atmestinas.

35Šalys savo sutartinius įsipareigojimus privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 straipsnis). Atsakovas, nesumokėdamas ieškovui sutarties kainos, pažeidžia sutarties pagrindu tarp šalių susiklosčiusius įsipareigojimus, reikalaujančius šalis vykdyti sutartis sąžiningai, tinkamai ir laiku (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), ir dėl to atsakovas pagrįstai ir teisėtai laikytinas pažeidusiu prievolę (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Pabrėžtina, kad prievolė gali būti pripažinta įvykdyta tinkamai tik tuo atveju, jeigu ji buvo įvykdyta laikantis prievolių vykdymo principų ir LR Civiliniame kodekse bei sutartyje įtvirtintų reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad prievolių teisėje taip pat įtvirtinta taisyklė, kad kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje C. E. II A/S v. VSDFV, Nr. 3K-3-I036, kat. 31.4). Pažymėtina, kad ieškovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimą atsakovui pagal tarp ginčo šalių sudarytą sutartį, tuo tarpu atsakovas, nesumokėdamas sutarties kainos, pažeidžia ne tik sutartį, bet ir LR CK atitinkamas nuostatas, reglamentuojančias sutarčių vykdymo principus (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str.).

36Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 375,10 eurų atlyginimą už Transporto užsakymo Nr. TU-1172 sutarties įvykdymą laikytinas pagrįsrttu ir tenkintinas.

37Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 75,02 eurų delspinigių už 100 dienų pagal sąskaitą ir 38,26 eurų delspinigių už 51 dieną nuo delspinigių sąskaitos iki kreipimosi į teismą dienos.

38Transporto užsakymo Nr. TU-1172 sutarties 1.3 punkte šalys susitarė, kad užsakovas įsipareigoja sutartu laiku atsiskaityti su vykdytoju už suteiktas paslaugas, vėluojant atsiskaityti, užsakovas moka vykdytojui 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo sutartos pervežimo sumos.

39Atsakovas ginčija delspinigių dydį, nurodo, kad nuo neteisingos kainos skaičiuojami delspinigiai be to, nurodo, kad delspinigiai paskaičiuoti matematiškai netiksliai. Nurodo, kad 0,2 procentų delspinigių dydis yra neprotingai didelis, turi būti mažinami iki 0,05 procentų.

40Pagal Transporto užsakymo sutartį Nr. TU-1172 pervežimo kainą atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui per 60 kalendorinių dienų po krovinio pristatymo. 2015-06-17 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. RANT0533 nurodyta, kad jos apmokėjimo terminas yra 2015-08-16.

412015-11-24 ieškovas išrašė delspinigių paskaičiavimo sąskaitą Nr. 1, viso 75,02 euro sumai už praleistą 100 dienų (e.b., b.l. 14).

42Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad 0,2 procento delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl turi būti mažintini iki 0,05 procento. Šalių susitarimu nustatytų delspinigių tikslas atsižvelgiant į LR CK 6.71 str. yra kompensuoti minimalius ieškovo praradimus tuo atveju, kai atsakovas neįvykdo prievolės arba netinkamai vykdo prievoles pagal sutartis. Šalys susitardamos dėl tokių delspinigių dydžio, pripažino, kad būtent tokio dydžio delspinigiai atitinka minimalius būsimus kreditoriaus nuostolius tuo atveju, jei atsakovas neįvykdys sutartimis prisiimtų įsipareigojimų. Sutartyje nustatyti ir ieškovo paskaičiuoti 0,2 procento delspinigiai negalėtų būti pripažinti nepagrįstai dideliais ir prieštaraujančiais teisingumo bei protingumo, sąžiningumo principams, įvertinus pažeidimo terminą, be to, aplinkybę, kad abi šalys yra verslo subjektai, todėl prieš sudarydamos susitarimą, jos galėjo įvertinti delspinigių dydį. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimis sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 c.b. Nr. 3K-3-401/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 c.b. Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Pagal CK 6.189 str. 1 d. teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties nuostatos, nustatančios konkretaus dydžio netesybas už termino įvykdyti turtinę prievolę praleidimą, sutarties šalims turi įstatymo galią.

43Teismas sutinka su atsakovo nurodytais argumentais, kad ieškovas nepagrįstai skaičiavo delspinigius ir nuo PVM bei, kad jie paskaičiuoti matematiškai neteisingai, tačiau tai nesudaro pagrindo atmesti ieškovo pareikštą reikalavimą dėl delspinigių priteisimo. Teismas atsižvelgdamas į šalių sudarytos Transporto užsakymo sutarties Nr. TU-1172 nuostatas bei į tai, kad atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą priteisia ieškovo naudai 93,62 eurus delspinigių (310 x 0,2 /151= 93,62).

44Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kito palūkanų dydžio. Todėl remiantis CK 6.210 str. 1 d. iš atsakovo ieškovo naudai nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-02-19, iki teismo sprendimo viusiško įvykdymo priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos.

45Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, sumokėtas žyminis mokestis. Iš viso ieškovas byloje patyrė 820 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį patenkinus iš dalies (96 procentai) ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 787 eurai bylinėjimosi išlaidų (CPK 88, 93 straipsniai).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., teismas,

Nutarė

47Ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.

48Priteisti iš atsakovo UAB “Elmoris”, j.a.k. 123542630, ieškovo UAB “Rangos era”, j.a.k. 302240627, naudai 375,10 eurų skolos, 93,62 eurus delspinigių bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 468,72 eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-02-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 787 eurų bylinėjimosi išlaidų.

49Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2015-06- 02 šalys sudarė transporto užsakymo... 4. Atsakovas pateikė priešieškinį kuriuo prašo atmesti ieškovo reikalavimą... 5. Priešieškinyje nurodė, kad 2015-06-03 ieškovas priėmė krovinį ir... 6. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodo, kad su... 7. Trečias asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė su priešieškiniu... 9. Atsakovo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, o priešieškinį... 10. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.... 11. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2015 06 02 šalys sudarė... 12. 2015-06-02 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB STP-LT sudarė vienkartinę... 13. Tai, kad trečias asmuo įvykdė 2015-06-02 šalių sudarytoje Transporto... 14. 2015 06 11 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją Nr.S15/091 dėl netinkamo... 15. 2015-06-17 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą 375,10 Eur... 16. 2015-08-7 ieškovas kreipėsi į atsakovą su raginimu apmokėti skolą arba... 17. 2015-10-21 ieškovas kreipėsi į atsakovą su pakartotiniu raginimu dėl... 18. 2015-11-24 ieškovas išrašė delspinigių paskaičiavimo - sąskaitą Nr. 1,... 19. Byloje kilęs ginčas iš pervežimo teisinių santykių – ieškovas... 20. Pagal CK 6. 808 str. 1 d. vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą... 21. Nagrinėjamoje byloje ieškovas įsipareigojo suorganizuoti krovinio... 22. Ginčo, kad krovinys buvo pristatytas Transporto užsakymo sutartimi Nr.... 23. Vežėjas atsakovo už krovinio praradimą ir sugadinimą nuo to momento, kai... 24. Atsakovas pateikė priešieškinį dėl 801,70 eurų žalos ir susijusių... 25. Atsakovas patirtą žalą įrodinėja įrašu padarytu CMR važtaraštyje,... 26. Jeigu vežėjo atsakomybei taikoma CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis, tai... 27. Teismo vertinimu į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina fakto, kad atsakovas... 28. Vertinant į bylą pateiktus CMR važtaraščius pažymėtina, kad atsakovo... 29. Įrašai CMR važtaraštyje apie pakuočių pažeidimą nesudaro pagrindo... 30. Vertinant atsakovo pateiktus įrodymus pažymėtina, kad pretenziją ieškovui... 31. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas gavęs pretenziją dėl ieškovui padarytos... 32. CMR konvencijos 30 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu gavėjas priima krovinį,... 33. Pažymėtina, kad ginčo atveju krovinys buvo pristatytas 2015-06-03 ir nors... 34. Įvertinus nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad atsakovas neįrodė žalos... 35. Šalys savo sutartinius įsipareigojimus privalo vykdyti tinkamai ir... 36. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 375,10 eurų atlyginimą už... 37. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 75,02 eurų delspinigių už 100 dienų... 38. Transporto užsakymo Nr. TU-1172 sutarties 1.3 punkte šalys susitarė, kad... 39. Atsakovas ginčija delspinigių dydį, nurodo, kad nuo neteisingos kainos... 40. Pagal Transporto užsakymo sutartį Nr. TU-1172 pervežimo kainą atsakovas... 41. 2015-11-24 ieškovas išrašė delspinigių paskaičiavimo sąskaitą Nr. 1,... 42. Atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad 0,2 procento delspinigiai... 43. Teismas sutinka su atsakovo nurodytais argumentais, kad ieškovas nepagrįstai... 44. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas, neįvykdęs... 45. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., teismas,... 47. Ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.... 48. Priteisti iš atsakovo UAB “Elmoris”, j.a.k. 123542630, ieškovo UAB... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...