Byla 2A-1963-590/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės, Danutės Kutrienės, kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams UAB USI International, R. S., M. B. ir H. H. B. dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) priteisti iš atsakovo UAB „USI International“ ir subsidiariai iš atsakovo (garanto) R. S. 4085,74 Lt skolos už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31, 286,19 Lt materialių palūkanų laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2010-11-02, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 136,90 Lt bylinėjimosi išlaidų; 2) priteisti iš atsakovo R. S. 3745,96 Lt skolos už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2008-11-01 iki 2009-12-31, 259,20 Lt materialių palūkanų laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2010-11-02, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 123,00 Lt bylinėjimosi išlaidų; 3) priteisti iš atsakovo UAB „USI International“ 1462,66 Lt skolos už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2009-03-21 iki 2009-12-31, 83,16 Lt materialių palūkanų laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2010-11-02, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 77,00 Lt bylinėjimosi išlaidų; 4) priteisti iš atsakovo R. S. 937,33 Lt skolos už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2009-02-01 iki 2009-03-20, 29,11 Lt materialių palūkanų laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-11-23, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 12,00 Lt bylinėjimosi išlaidų; 5) priteisti solidariai iš atsakovų M. B. ir B. H. B. 3550,99 Lt skolos už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2009-12-31, 239,85 Lt materialių palūkanų laikotarpiu nuo 2009-02-01 iki 2010-11-02, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 119,90 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad ieškovas tiekė centralizuotą šilumą ir karštą vandenį pastatui adresu (neskelbtini duomenys), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovams. 2008 m. lapkričio mėnesį pastato patalpų savininkai pranešė, kad atjungė namą nuo centralizuoto šildymo sistemos, tuo tarpu tik 2010-01-14 tarp šalių buvo pasirašytas atjungimo aktas. Pažymėjo, kad pastato patalpų visa suvartota šilumos energija apskaitoma pagal įvadinį šilumos skaitiklį, kuris apskaito (neskelbtini duomenys) pastatų suvartotą šilumos energiją. Minėti pastatai turi bendras šildymo ir karšto vandens sistemas, vieną bendrą šilumos įvadą, vieną bendrą šilumos punktą, ir atitinkamai vieną bendrą įvadinį šilumos apskaitos prietaisą, todėl galimybės nustatyti atskirai kiekvieno pastato šilumos suvartojimą bei paskirstyti šilumą nėra. Ieškovas prašė priteisti įsiskolinimą už priskirtą šilumos energiją, o ne už įsiskolinimą už faktinį suvartojimą.

5Atsiliepimu atsakovai M. B. ir H. H. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pirmas kreipimasis į ieškovą, į Vilniaus miesto ūkį, į UAB „Naujamiesčio būstas“ dėl laikino šildymo sistemos atjungimo namui ( - ) buvo teiktas 2008-03-04 d. (registruotas 2008-03-13 d.). Negavus atsakymo per 30 dienų, buvo nuspręsta tokią poziciją laikyti sutikimu ir namo gyventojai nusprendė atjungti namą nuo sistemos. Apie namo atjungimą raštu pranešė 2008-11-18 d. Aplinkybę, kad namui šilumos energija netiekiama patvirtina 2007-11-14 d. ir 2008-03-04 d. ieškovo surašyti aktai. Atsakovai laiko, kad ieškovas 2008 m. lapkričio mėnesį buvo tinkamai informuotas apie namo atjungimą nuo centralizuoto šildymo sistemos, taip pat 2008-03-04 d. apie demontuotą karšto vandens įvadą į namą, nurodant, kad karštas vanduo netiekiamas. Atsakovai, nesinaudodami ieškovo paslaugomis, negaudami karšto vandens, atitinkamai neturi pareigos už negautą paslaugą mokėti vadovaujantis CK 6.388 str., Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 p.

6Atsakovas R. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, ieškinį laikė nepagrįstu, neteisėtu ir neteisingu, kadangi tokiu būdu yra ribojama atsakovų teisė pirkti prekes ir gauti paslaugas savo nuožiūra. Atsakovai siekė, kad jiems nebūtų tiekiama prekė – šilumos energija, atsakovų valia nutraukti šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį buvo aiškiai išreikšta ir jie 2008-11-18 d. pranešimu informavo, kad yra faktiškai atsijungę nuo šilumos perdavimo tinklų.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-03-02 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo R. S. ieškovo UAB „Vilniaus energija“ naudai 353,87 Lt skolos už šilumos energiją už 2008 m. 11 mėn. ir 32,21 Lt palūkanas nuo 2009-01-01 d. iki 2010-11-02 d., viso 386,08 Lt ir 11,86 Lt bylinėjimosi išlaidų; kitoje dalyje ieškinį atmetė. Nurodė, kad šilumos vartojimas yra paslaugos vartojimas, ir tai yra ne vartotojo pareiga, o teisė, todėl nutraukus šilumos vartojimą, iš buvusio abonento negali būti išieškomas mokestis už nesuvartotą šilumos energiją, kadangi tai prieštarautų Vartotojų teisių apsaugos įstatyme garantuotai vartotojo teisei pirkti prekes ar paslaugas savo nuožiūra. Jeigu atsijungiant nuo šilumos tiekėjo tinklų teisės aktuose nustatytų reikalavimų nebuvo laikytasi, tai atsijungimas ir sutarties dėl tiekimo ir vartojimo nutraukimas yra neteisėtas. Tokiu atveju tiekėjas turi teisę į neteisėtu atsijungimu padarytos žalos atlyginimą, tačiau negali toliau reikalauti apmokėti už paslaugą ar produktą, kurio nesuteikė ir kuris atsijungusiojo nuo šilumos tiekimo buvusio abonento jau nebuvo vartojamas. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovo ieškinys dėl skolos už nesuvartotą šilumos energiją priteisimo yra nepagrįstas, kadangi ieškovas neturi teisės reikalauti apmokėti už paslaugas, kurių jis nesuteikė

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-03-02 d. sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad ieškovas laiko, kad prievoliniai šilumos tiekimo - vartojimo santykiai tarp ieškovo ir atsakovų buvo nepasibaigę iki 2010-01-14 d. (kol atsakovai įteisino atsijungimą nuo šildymo ir karšto vandens sistemos). Šilumos pirkimo - pardavimo sutartys, ieškovo nuomone, nelaikytinos nutrauktomis, nes vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 195-196 p., šilumos įrenginiai laikomi neatjungtais tol, kol buto savininkas neįvykdo teisės aktų keliamų reikalavimų. Atsakovai, atsijungdami nuo centrinio šildymo sistemos nesilaikydami tam privalomos teisės aktais nustatytos procedūros, piktnaudžiavo savo teisėmis ir tuo pažeidė ieškovo, kaip šilumą tiekiančios įmonės teisę ir galimybę gauti atlyginimą už visą tiektą šilumos energiją (apskaitytą įvadiniu skaitikliu). Taigi prievoliniai šilumos tiekimo – vartojimo santykiai tarp ieškovo ir atsakovų yra nepasibaigę, šilumos pirkimo - pardavimo sutartys nelaikytinos nutrauktomis. Pažymi, kad ieškovo teismui nurodytas reikalavimo teisinis pagrindas - Šilumos ūkio įstatymo 12 str. (reikalavimas sumokėti skolą už priskirtą šilumos energiją), tačiau teismas sprendime nepasisakė, dėl kokių priežasčių ieškovo argumentai atmetami. Teismas, konstatuodamas atsakovų neteisėtą elgesį, gina jų teises vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, nors, ieškovo nuomone, esant atsakovų piktnaudžiavimo teisėmis situacijai (atsijungė nesilaikydami nustatytos tvarkos) (CK 1.137 str. 3 d.), atsakovų teisės negali būti ginamos, t. y. teismas galėjo atsisakyti jas ginti. Teismas neatsižvelgė į tai, kad vienas iš atsakovų yra juridinis asmuo ir jam Vartotojų teisių apsaugos įstatymas netaikomas.

9Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai M. B. ir H. H. B. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-03-02 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmas kreipimasis į ieškovą UAB „Vilniaus energija”, į Vilniaus miesto ūkį, į UAB „Naujamiesčio Būstas” dėl laikino šildymo sistemos atjungimo namui ( - ) nuo centralizuotai tiektos šilumos buvo rašytas dar 2008-03-04 d. (registruotas 2008-03-13 d.), tačiau atsakymas per 30 terminą gautas nebuvo. Todėl negaudami jokio rašytinio atsakymo, traktuodami kaip sutikimą, namo gyventojai nusprendė atsijungti visą namą nuo sistemos. Apie namo atsijungimą raštu buvo pranešta apeliantui dar 2008-11-18 d. Aplinkybę, kad namui šilumos energija netiekiama patvirtina 2007-11-14 d. ir 2008-03-04 d. ieškovo surašyti aktai, t. y. UAB „Vilniaus energija” aktais užfiksuota, jog demontuotas karšto vandens įvadas į namą ( - ) ir karštas vanduo netiekiamas. Taip pat ieškovas tinkamai buvo informuotas, kad namas yra atjungtas nuo centralizuoto šildymo sistemos. Pažymi, kad per prašomą ieškovo laikotarpį priteisti skolą, atsakovai šilumos energijos nenaudojo. Vartotojas turi pareigą apmokėti už gautą prekę ar paslaugą. Kadangi vartojimas buvo nutrauktas, tai iš buvusio abonento negali būti išieškomas mokestis už nesuvartotą šilumos energiją. Priešingu atveju būtų grubiai pažeista Vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnyje numatyta vartotojo teisė pirkti prekes ar paslaugas savo nuožiūra, šiame įstatyme įtvirtinta įstatymo leidėjo valia, kad yra apmokama už parduotą prekę ar paslaugą, ieškovas nepagrįstai praturtėtų atsakovų sąskaita.

10Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

11Apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

12Kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, kad šilumos pirkimo - pardavimo sutartys sudarytos su atsakovais R. S., M. B., H. H. B. baigėsi 2010-01-14. CK 6.390 str. 1 d. numato, kad abonentas, kai pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį jis yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai pranešdamas energijos tiekimo įmonei, jeigu yra visiškai sumokėjęs už sunaudotą energiją. Daugiabučiame name gyvenantis vartotojas šia teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Fizinio asmens, naudojančio energiją buitinėms reikmėms, teisę vienašališkai nutraukti energijos pirkimo–pardavimo sutartį CK 6.390 str. 1 d., sieja su šiomis sąlygomis, t.y. vartotojas turi pranešti apie sutarties nutraukimą energijos tiekimo įmonei, vartotojas turi būti visiškai atsiskaitęs už suvartotą energiją ir sutarties nutraukimas nedaro žalos kitų namo butų gyventojams. Atsakovai R. S., M. B., H. H. B. 2008-11-18 pranešė ieškovui UAB „Vilniaus energija“, kad atjungė namą nuo centralizuotos šildymo sistemos. Nors pranešime nėra nurodyta apie sutarties nutraukimą, tačiau pranešimas savo turiniu iš esmės atitinka tokį pranešimą, todėl laikytinas pranešimu apie vienašališką sutarties nutraukimą. CK 6.390 str. 1 d. nenustato prieš kiek laiko vartotojas turi pranešti apie sutarties nutraukimą, todėl pirmosios instancijos pagrįstai taikė sutarties nuostatas, numatančias 10 d. terminą (10.8 punktas, b. l. 29). Atsakovai R. S., M. B., H. H. B. pranešimo pateikimo dieną (2008-11-18) , neturėjo skolų šilumos tiekėjui, pageidavimą nutraukti sutartį išreiškė visi namo, esančio ( - ) butų savininkai, todėl žala namo butų gyventojams nebuvo padaryta. Kolegija sprendžia, kad pagal CK 6.390 str. 1 d., atsakovai turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, o pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai konstatavo, kad ieškovo ir atsakovų R. S., M. B., H. H. B. sutartis baigėsi 2008 m. lapkričio mėnesį, todėl pagrįstai skolą priteisė tik už pastarąjį mėnesį, o kitoje dalyje ieškinį atmetė.

13Kolegija nesutinka su apeliantu, kad šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių su atsakovais R. S., M. B., H. H. B. nutraukimo momentas turi būti traktuojamas pagal IV Šilumos ūkio įstatymo 29 str. 2 d., kuri nustato, kad, kai rekonstravus pastatą (inžinerines sistemas) pakeičiamas viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, to pastato butų ir kitų patalpų savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys laikomos nutrauktomis nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento. Ši teisės norma sutarties nutraukimą sieja su statinio pripažinimo tinkamu naudoti momentu, kitaip tariant, su statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymu. Tačiau ši norma yra bendra, nes taikoma visiems vartotojams, neišskiriant fizinių ir juridinių asmenų bei šilumos vartojimo tikslo. Tuo tarpu, CK 6.383 str. 4 d. iš kitų vartotojų išskiria specialų vartotoją - fizinį asmenį, kuris energiją perka asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams (vartotojas) ir šiam vartotojui nustato specialų teisinį reguliavimą. Kaip tik toks specialus reguliavimas ir yra numatytas CK 6.390 str. 1 d., kuri numato fizinio asmens, perkančio energiją asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams, teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Pagal šią specialią teisės normą sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai yra visos šios sąlygos: vartotojas pranešė apie sutarties nutraukimą energijos tiekimo įmonei, vartotojas visiškai atsiskaitė už suvartotą energiją ir sutarties nutraukimas nedaro žalos kitų namo butų gyventojams. Pagal teisės doktriną, bendrosios ir specialiosios normų konkurencijos atveju visada taikoma speciali norma, todėl šioje byloje sprendžiant šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių su atsakovais R. S., M. B., H. H. B. nutraukimo momento klausimą, turi būti taikoma speciali CK 6.390 str. 1 d. norma.

14Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad juridiniam asmeniui negali būti taikomos vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančios teisė normos. Kaip minėta, CK 6.390 str. 1 d. yra speciali teisės norma, kuri reglamentuoja specialaus subjekto, t.y. fizinio asmens – vartotojo, naudojančio energiją buitinėms reikmėms, teisę vienašališkai nutraukti energijos pirkimo–pardavimo sutartį. CK 1.8 str. 3 d. draudžia pagal analogiją taikyti specialias teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį atsakovui UAB „USI International“, negalėjo remtis CK 6.390 str. 1 d. Tačiau šis materialinės teisės normos pažeidimas nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nes CPK 328 str. draudžia panaikinti teismo sprendimą formaliais pagrindais.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Vilniaus energija“ su atsakovu UAB „USI International“ 2008-04-04 sudarė šilumos pirkimo – pardavimo sutartį dėl šilumos tiekimo 86,50 kv. m. atsakovo nuomojamoms kavinės patalpoms, esančioms ( - ) nuosavybės teise priklausančioms atsakovui R. S.. Kaip minėta, namo esančio ( - ) butų savininkai 2008-11-18 atjungė namo įvadus nuo centralizuotos šildymo sistemos, todėl šilumos tiekimas atsakovui UAB „USI International“ tapo neįmanomas. 2008-04-04 šilumos pirkimo – pardavimo sutarties vykdymas tapo neįmanomas ne dėl sutarties šalių kaltės ir ne dėl nuo jų valios priklausančių aplinkybių. CK 6.212 str. 1 d. numato, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Kolegija sprendžia, kad atsakovas UAB „USI International“ neturėjo galimybių kontroliuoti ( - ) patalpų savininkų atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos bei šių aplinkybių protingai numatyti sutarties sudarymo metu, todėl neturi pareigos mokėti už šilumos energiją, kurios dėl paminėtų aplinkybių negavo. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti ieškinį atsakovui UAB „USI International“ yra iš esmės teisingas ir pagrįstas, todėl negali būti naikinamas formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

16Kadangi ieškovo apeliacinis skundas atmestas, atsakovės M. B. naudai priteisiama 800 Lt už advokato pagalba apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus energija“ atsakovės M. B. naudai 800 Lt už advokato pagalba apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) priteisti iš... 5. Atsiliepimu atsakovai M. B. ir H. H. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 6. Atsakovas R. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-03-02 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti... 9. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai M. B. ir H. H. B. prašo... 10. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.... 11. Apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas... 12. Kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, kad šilumos pirkimo - pardavimo... 13. Kolegija nesutinka su apeliantu, kad šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių su... 14. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad juridiniam asmeniui... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Vilniaus energija“ su... 16. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas atmestas, atsakovės M. B. naudai... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 18. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. sprendimą palikti... 19. Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus energija“ atsakovės M. B. naudai 800...