Byla 2A-412-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti

2iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Romualdos Janovičienės,

4sekretoriaujant .Silvijai Rimavičiūtei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. G. ir atsakovo UAB „Blue Bridge“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo I. G. ieškinį atsakovui UAB „Blue Bridge“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, darbo sutarties papildymo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo ir atsakovo UAB „Blue Gridge“ priešieškinį dėl išlaidų darbuotojo mokymui ir kvalifikacijos kėlimui atlyginimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas I. G. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo – UAB „Blue Bridge“ virtualizavimo sprendimų vadybininko pareigų darbdavio 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr.ISK090504ARE1-01 pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p., 234, 235, 237 ir 240 str. ir grąžinti į darbą. Teigė, jog nepažeidė darbo drausmės, tinkamai vykdė darbo pareigas, laikėsi nekonkuravimo ir lojalumo darbdaviui principų. Prašė priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įvykdymo, 20 000 Lt neturinei žalai atlyginti bei pripažinti negaliojančiais 2006-08-21 ieškovo ir atsakovo pasirašyto darbo sutarties papildymo 6.3.1, 6.3.5 ir 6.5 punktus nuo jo pasirašymo momento, kadangi pasirašydamas papildymą, ieškovas norėjo išsaugoti darbą ir neturėjo kito pasirinkimo, be to tikėjosi, jog ieškovui bus mokama kompensacija už teisių suvaržymą. Atsakovo priešieškinį prašė netenkinti. Nurodė, kad darbdavys siūlė ieškovui mokėti mažesnį darbo užmokestį, reikalavo parašyti prašymą išeiti iš darbo savo noru. Kadangi ieškovas su tuo nesutiko, tuomet buvo atleistas pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. visiškai nepagrįstai.

8Atsakovas UAB „Blue Bridge“ ieškinio nepripažino, remdamasis atsiliepime išdėstytais motyvais, prašė patenkinti priešieškinį ir atlyginti 27025,90 Lt dydžio lėšas, išleistas per vienerius metus ieškovo mokymui ir kvalifikacijos kėlimui.

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 8 d. sprendimu ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį patenkino iš dalies. Teismas pripažino negaliojančiu ieškovo I. G. ir atsakovo 2006-08-21 pasirašytos darbo sutarties Nr.01/10/31b papildymo 6.3.5 punktą; taip pat 6.3.1 punktą dalyje, įpareigojančioje ieškovą, nutraukus su atsakovu darbo santykius, neatskleisti, neperduoti jokiam kitam asmeniui ir pačiam nenaudoti nei savo, nei kitų asmenų labui, jokios konfidencialios informacijos, kuri jam gali tapti žinoma pagal darbo pareigas ir nutraukus darbo santykius bei dėti visas pastangas, kad užkirsti kelią neteisėtam bet kurios konfidencialios informacijos paskelbimui ar nederamam jos naudojimui. Be to, teismas priteisė atsakovui UAB „Blue Bridge“ iš ieškovo I. G. 11 716,00 Lt ieškovo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidas. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmetė, paskirstė šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas atsižvelgiant į patenkintas ieškinio ir priešieškinio dalis.

10Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. sprendimą pakeisti ir pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu ir grąžinti ieškovą į atsakovo virtualizavimo sprendimų vadybininko pareigas, priteisti jam vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, priteisti 20000 Lt neturtinės žalos, pripažinti negaliojančiu 2006-08-21 darbo sutarties papildymo 6.5 p. nuo darbo sutarties papildymo sudarymo momento. Kitą sprendimo dalį prašo palikti nepakeistą.

11Atsakovas UAB „Blue Bridge“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. sprendimą pakeisti ir atmesti ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2006-08-21 darbo sutarties papildymo 6.3.5 ir 6.3.1 p., likusioje dalyje teismo sprendimą dėl ieškovo ieškinio palikti nepakeistą, taip pat visiškai patenkinti atsakovo priešieškinį ir atsakovui iš ieškovo priteisti 27025,90 Lt.

12Byla nutrauktina.

13Pagal LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą užbaigti taikos sutartimi. Teismas turi teisę atsisakyti tvirtinti taikos sutartį tik tuo atveju, jeigu tai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Be to, teismas, tvirtindamas taikos sutartį, nutartimi nutraukia bylą.

14Šalių pateikta taikos sutartis ieškovo ir atsakovo ar kitų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, sudaryta šalių laisva valia, pasirašyta įgaliotų asmenų, todėl patvirtintina. Kaip matyti iš taikos sutarties turinio, šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo teisinės pasekmės, sutartis atitinka šalių valią.

15Taikos sutarties patvirtinimas sudaro teisinį pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o civilinę bylą nutraukti (LR CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., 326 str. 1 d. 5 p.).

16Sudarius taikos sutartį, šalims turi būti grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio šioje byloje (LR CPK 87 str.2d.). Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas LR CPK 83 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Į bylą pateikti mokėjimo dokumentai patvirtina, kad atsakovas sumokėjo 811 Lt žyminio mokesčio už priešieškinį ir 590 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, todėl jam turi būti grąžinta 1050,75 Lt (1401 Lt x 75 %) sumokėto žyminio mokesčio, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi.

17Atsižvelgiant į šalių pasirašytos taikos sutarties 9 punktą, iš šalių lygiomis dalimis valstybei priteistina procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 17,68 Lt pirmosios instancijos teisme ir 8,15 Lt apeliacinės instancijos teisme, i6 viso 25,83 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p., teisėjų kolegija

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-529-141/2010 ir civilinę bylą pagal ieškovo I. G. ieškinį atsakovui UAB „Blue Bridge“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, darbo sutarties papildymo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo ir atsakovo UAB „Blue Gridge“ priešieškinį dėl išlaidų darbuotojo mokymui ir kvalifikacijos kėlimui atlyginimo nutraukti.

20Patvirtinti ieškovo I. G. ir atsakovo UAB „Blue Bridge“ sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

21„I. G., a.k( - ) (toliau - „Ieškovas"), ir UAB „Blue Bridge", į.k. ( - ), Vilnius, atstovaujama advokato Stasio Drazdausko (toliau - „Atsakovas"), (kartu vadinamos Sutarties „Šalimis", kiekviena atskirai atitinkamai - „Šalimi, Ieškovu, Atsakovu"),

22atsižvelgdamos į tai, kad:

23(A) Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.2A-412-611/2011 dėl neteisėto atleidimo iš darbo pagal Ieškovo apeliacinį skundą ir Atsakovo apeliacinį skundą.

24(B) Šalys siekia taikiai išspręsti teisminį ginčą.

25Todėl susitaria ir sudaro šią Taikos sutartį (toliau - „Sutartis"), pagal kurią:

261. Šalys susitaria pakeisti Ieškovo atleidimo iš darbo pagrindą ir susitaria laikyti, kad Ieškovas buvo atleistas iš darbo šalių susitarimu, t.y. vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnio nuostatomis nuo 2009-05-04.

272. Atsakovas panaikina 2009-05-04 įsakymą Nr. ISK090504ARE1-01 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo".

283. Šalys susitaria, kad Ieškovas ne vėliau kaip per 2 dienas nuo šios Sutarties pasirašymo, sumokės Atsakovui 5580,00 Lt.

294. Ieškovas atsisako visų likusių savo ieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimų.

305. Atsakovas atsisako visų likusių savo priešieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimų.

316. Šalys pareiškia, kad neturi ir neturės jokių reikalavimų ir pretenzijų vienai kitai, išskyrus dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo vykdymo. Šalys patvirtina, kad šia Taikos sutartimi yra išspręsti visi ginčai tarp Šalių.

327. Šalys neatlygina viena kitai byloje turėtų bylinėjimosi, teisinių paslaugų ir kitų su šios Sutarties vykdymu susijusių išlaidų bei pareiškia, kad dėl šių išlaidų atlyginimo viena kitai jokių pretenzijų neturi ir neturės ateityje.

338. Šalys susitaria, kad už priešieškinį (811 Lt) bei Atsakovo Apeliacinį skundą (590 Lt) sumokėto žyminio mokesčio dalis (75 proc), kuri sudaro 1 050,75 Lt, bus grąžinama Atsakovui.

349. Šalys įsipareigoja lygiomis dalimis atlyginti valstybei teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu, jeigu tokias priteistų Teismas.

3510. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos LR CPK 140 str. 3 d. nuostatos, kad Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; 293 str. 1 d. 5 p. nuostatos, kad teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino; 294 str. 2 d. nuostatos, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

3611. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną -Šalims ir vieną - Vilniaus apygardos teismui

37Šalys pareiškia, kad Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų ketinimus, Sutarties prasmė ir teisinės pasekmės Šalims išaiškintos.“

38Grąžinti atsakovui UAB „Blue Bridge“ 1050,75 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt litų 75 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2009-06-30 mokėjimo nurodymu Nr.2090499, 2010-04-07 mokėjimo kvitu ir 2010-04-21 mokėjimo kvitu.

39Priteisti valstybei iš ieškovo I. G. ir atsakovo UAB „Blue Bridge“ 25,83 Lt (dvide6imt penkis litus 83 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Romualdos Janovičienės,... 4. sekretoriaujant .Silvijai Rimavičiūtei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas I. G. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu jo... 8. Atsakovas UAB „Blue Bridge“ ieškinio nepripažino, remdamasis atsiliepime... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 8 d. sprendimu ieškovo... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m.... 11. Atsakovas UAB „Blue Bridge“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010... 12. Byla nutrauktina.... 13. Pagal LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys... 14. Šalių pateikta taikos sutartis ieškovo ir atsakovo ar kitų trečiųjų... 15. Taikos sutarties patvirtinimas sudaro teisinį pagrindą panaikinti pirmosios... 16. Sudarius taikos sutartį, šalims turi būti grąžintina 75 procentai... 17. Atsižvelgiant į šalių pasirašytos taikos sutarties 9 punktą, iš šalių... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 293 str. 5 p., 294 str.,... 19. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. sprendimą... 20. Patvirtinti ieškovo I. G. ir atsakovo UAB „Blue Bridge“ sudarytą taikos... 21. „I. G., a.k( - ) (toliau - „Ieškovas"), ir UAB „Blue... 22. atsižvelgdamos į tai, kad:... 23. (A) Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla... 24. (B) Šalys siekia taikiai išspręsti teisminį ginčą.... 25. Todėl susitaria ir sudaro šią Taikos sutartį (toliau -... 26. 1. Šalys susitaria pakeisti Ieškovo atleidimo iš darbo pagrindą ir... 27. 2. Atsakovas panaikina 2009-05-04 įsakymą Nr. ISK090504ARE1-01 „Dėl... 28. 3. Šalys susitaria, kad Ieškovas ne vėliau kaip per 2 dienas nuo šios... 29. 4. Ieškovas atsisako visų likusių savo ieškinio ir apeliacinio skundo... 30. 5. Atsakovas atsisako visų likusių savo priešieškinio ir apeliacinio... 31. 6. Šalys pareiškia, kad neturi ir neturės jokių reikalavimų ir... 32. 7. Šalys neatlygina viena kitai byloje turėtų bylinėjimosi, teisinių... 33. 8. Šalys susitaria, kad už priešieškinį (811 Lt) bei Atsakovo... 34. 9. Šalys įsipareigoja lygiomis dalimis atlyginti valstybei teismo... 35. 10. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos LR CPK 140 str. 3 d.... 36. 11. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios... 37. Šalys pareiškia, kad Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų... 38. Grąžinti atsakovui UAB „Blue Bridge“ 1050,75 Lt (vieną tūkstantį... 39. Priteisti valstybei iš ieškovo I. G. ir atsakovo UAB „Blue Bridge“ 25,83...