Byla 2S-805-265/2016
Dėl kredito sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys R. S., R. B., UAB „Eurobankrotas“

1Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo E. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų E. S., A. S. ieškinį atsakovei AB „Swedbank“ dėl kredito sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys R. S., R. B., UAB „Eurobankrotas“,

Nustatė

2ieškovas E. S. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti 2007-04-02 kredito sutartį Nr. 07-031334-FA negaliojančia. Teismo posėdžio metu ieškovas E. S. prašė bylą perduoti E. S. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Pirmosios instancijos teismas 2016-02-25 nutartimi nutarė netenkinti ieškovo prašymo dėl bylos perdavimo E. S. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Nustatė ieškovams E. S., A. S. dešimties kalendorinių dienų terminą nuo nutarties priėmimo dienos nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti. 2016-03-04 ieškovas E. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-02-25 nutarties.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-09 nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą. Nurodė, kad skundas paduotas praleidus 7 dienų apskundimo terminą, ieškovas, pateikdamas atskirąjį skundą, atnaujinti terminą skundui pateikti prašymo nepateikė.

4Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-09 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti atskirąjį skundą. Pažymi, kad 2016-02-25 nutartyje nurodytas neteisingas nutarties apskundimo terminas – nutartis turėtų būti skundžiama per 7 dienas ne nuo paskelbimo, o nuo įteikimo. Nurodo, kad galimai 2016-02-25 nutartis buvo paskelbta tik 2016-02-26, kadangi ieškovo atstovas 2016-02-25 per EPP sistemą negavo duomenų apie nutarties paskelbimą, nutartis jam nebuvo išsiųsta.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

7Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8Atsisakyti priimti atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas turi teisę tik tuo atveju, jei tokį skundą padavė neveiksnus asmuo arba neturintis teisės jo paduoti, taip pat tuo atveju, kai atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacijos objektu (t. y. neskundžiama, CPK 334 straipsnis), arba skundas paduotas praleidus nustatytą atskirojo skundo padavimo terminą (CPK 335 straipsnis) ir šis terminas neatnaujinamas (CPK 315 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

9Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-09 nutartimi atsisakė priimti ieškovo E. S. atskirąjį skundą dėl 2016-02-25 nutarties, kuria ieškovams buvo nurodyta pašalinti ieškinio trūkumus, konstatavęs, kad atskirasis skundas paduotas praleidus įstatyme nustatytą terminą ir neprašant jo atnaujinti. Su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

10Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, todėl įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 straipsnio 1 dalis). CPK 335 straipsnio 1 dalis nustato, kad atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Įstatyme nustatyta, kad atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą atskirojo skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta (CPK 75 straipsnio 1 dalis), tačiau tai nereiškia, kad asmuo iš viso prarado galimybę atlikti tą procesinį veiksmą. Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, kuriame nustatytos taisyklės taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis), praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Tačiau minėtose normose nenurodomi kriterijai, kuriais remiantis procesinio termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Vertinimo kriterijai, kuriais remiantis įstatymo leidėjo nustatytų terminų praleidimo priežastys gali būti pripažįstamos svarbiomis, yra suformuoti teismų praktikoje. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo, kiekvienu atveju turi atsižvelgti į jo trukmę, nustatytą konkretiems santykiams, įvertinti termino praleidimo trukmę ir nurodomas priežastis, kreipimosi į teismą operatyvumą po priežasčių, sutrukdžiusių laiku paduoti skundą, išnykimo ir kitus elgesio rūpestingumo, apdairumo aspektus, ginčo esmę, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2013).

11Šiuo nagrinėjamu atveju matyti, kad terminas buvo praleistas ne dėl ieškovo kaltės, o dėl objektyvių aplinkybių. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovo E. S. atstovas yra prisijungęs prie EPP sistemos. Dėl to jis neprivalėjo ateiti į žodinį nutarties paskelbimą, o turėjo pagrįstą lūkestį su nutartimi susipažinti elektroniniu būdu. Ieškovo teigimu, jo atstovui per EPP sistemą 2016-02-25 nebuvo siųsti pranešimai apie nutarties civilinėje byloje Nr. 2-579-323/2016 priėmimą ir įkėlimą į LITEKO sistemą. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2016-02-25 nutarties kopijos šalims išsiųstos 2016-02-26. Dėl to laikytina, jog ieškovo atstovas su šia nutartimi susipažino 2016-02-27 (CPK 1751 straipsnio 10 dalis). Neįvertinęs šių aplinkybių ir neatnaujinęs termino atskirajam skundui pateikti pirmosios instancijos teismas iš esmės užkirto ieškovui teisę į apeliaciją. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiekvienas asmuo turi teisę, jog dėl jo teisių ir pareigų priimtą sprendimą patikrintų aukštesnės instancijos teismas.

12Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 78 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias procesinių terminų atnaujinimą ir netinkamai įvertino termino praleidimo aplinkybes atskirajam skundui paduoti. Nurodytos aplinkybės suteikia apeliacinės instancijos teismui teisę skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti pareiškėjui terminą atskirajam skundui dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-02-25 nutarties paduoti. Atnaujinus terminą priimtinas atskirasis skundas dėl 2016 m. vasario 25 d. nutarties. Byla perduotina Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei ( CPK 307 str. 2 d., CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-09 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti ieškovui E. S. terminą atskirajam skundui dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2016-02-25 nutarties paduoti. Skundą priimti ir bylą perduoti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei.

Proceso dalyviai
Ryšiai