Byla 2-181-901/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui A. S.,

4atsakovams A. Č. ir K. Č.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB ,,Šiaulių energija“ ieškinį atsakovams A. Č. ir K. Č. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

6ieškovas AB ,,Šiaulių energija“, patikslinęs savo reikalavimus, prašo solidariai priteisti iš atsakovų A. Č. ir K. Č. 2984,61 Lt (864,40 Eur) skolą už tiektą šilumos energiją ir karštą vandenį bei bylinėjimosi išlaidas (90 Lt (26 Eur) žyminio mokesčio). Šilumos energija ir karštas vanduo tiekti butui, adresu ( - ), kurį atsakovai įgijo santuokos metu. Skola, kurią ieškovas prašo priteisti iš atsakovų, už ieškovo suteiktas paslaugas susidarė laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-01-31. Nors su atsakovais nebuvo sudaryta individuali rašytinė šilumos energijos pirkimo - pardavimo sutartis, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas. Ieškovo atstovo teigimu skola paskaičiuota teisingai, jis turėjo teisę pasirašyti skolos skaičiuotę, jokių pažeidimų jis nepadarė.

7Atsakovas A. Č. su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, nes skola jo vertinimu paskaičiuota neteisingai, prašo panaikinti ieškovo ieškinį ir iki pat sprendimo priėmimo ieškovo paskaičiuotą skolą, į kurią įtraukta šiuo ieškiniu ginčijama skola su bylinėjimosi išlaidomis. Atsakovas prašo teismo priimti atskirąją nutartį dėl ieškovo ir jo atstovo neteisėtų veiksmų skaičiuojant skolą. Teigė, kad skolos skaičiuotė – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį turėjo pasirašyti ne teisininkas, atstovaujantis ieškovą šioje byloje, o ieškovo buhalterė.

8Atsakovė K. Č. nesutiko, kad ji turi atsakyti solidariai, kadangi ji bute, adresu ( - ), kuriam ieškovas teikė šilumos energiją, negyvena nuo 2011 m. spalio mėn. Niekas jai jokių paskaičiavimų kiek mokėti neatsiųsdavo.

9Ieškinys tenkintinas.

10Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą, atsakovams atsikirtinėti į ieškinio reikalavimus yra realizuojama tam tikra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą, taip pat atsikirtimo į asmeniui pareikštus ieškininius reikalavimus sąlygų yra savalaikis procesinio įstatymo reikalavimus atitinkančio atsiliepimo į ieškinį pateikimas per teismo nustatytą terminą, priešieškininių reikalavimų iki nutarties skirti teismo posėdį reiškimas, atsakovų atsikirtinėjimas teisme žodžiu teikiant paaiškinimus, teikiant savo atsikirtimus pagrindžiančius su byla susijusius dokumentus ir t.t. (CPK 142 str., 143 str., 177 str., 176 str. – 187 str.).

11Atsakovas per baigiamąsias kalbas prašė nepriimti sprendimo neišreikalavus iš ieškovo, kiek ieškovas skaičiavo mokesčių už vieną iš buvusių prirašytų bute asmenų – už atsakovo neįgalų sūnų A. Č., taip pat neišreikalavus paaiškinimų, kodėl buvo keičiamas bute skaitliukas. Pažymėtina, kad atsakovas savo procesinėmis teisėmis turi naudotis sąžiningais, atlikti tam tikrus procesinius veiksmus ir reikšti prašymus gali tik procesinio įstatymo nustatyta tvarka, terminais ir laiku. Prašymus atsakovas turėjo teisę reikšti teismo posėdžio pradžioje, taip pat prieš baigiant bylos nagrinėjimą iš esmės (prieš baigiamąsias kalbas), todėl tokie atsakovo visiškai nesavalaikiai, siekiant dar užvilkinti jau beveik du metus nagrinėjamą bylą ir kurie neturi esminės reikšmės priimant sprendimą, yra atmestini ir netrukdo teismui išsamiai ir objektyviai įvertinus visą bylos medžiagą priimti teisingą ir nešališką sprendimą (CPK 185 str., 259 str., 263 str, 265 str., 268 str. - 270 str.).

12Remiantis šalių paaiškinimais, bylos medžiaga, atsakovams A. Č. ir K. Č. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso jų santuokos metu įgytas butas, adresu ( - ), šiame bute atsakovas A. Č. yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.88 str. 1 d. 1 p., 4, 5, 176 b.l.). Atsakovo teigimu ieškovas neteisėtai pateikė teismui VĮ Registrų centro išrašą apie jo nuosavybę, taip pat išrašą iš Gyventojų registro tarnybos apie deklaruotą atsakovo gyvenamą vietą, tai parodo ieškovo siekį neteisėtai užvaldyti atsakovo butą (32-33 b.l.). Su tokiais atsakovo teiginiais negalima sutikti, nes reikšdamas reikalavimus teismui ir nurodydamas tam tikrus faktus apie atsakovus, t.y. kad jiems nuosavybe priklauso butas, kuriam ieškovas teikė paslaugas, ir kad iš jų kaip buto savininkų pagal įstatymus prašoma priteisti susidariusias skolas, ieškovas ne tik turi teisę, bet ir pareigą pateikti teismui atsakovų nuosavybės teisę pagrindžiančius dokumentus (CPK 178 str.). Tokie atsakovų duomenys nėra tie asmenų duomenys, kurių pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas ieškovas neturėjo teisės tvarkyti be duomenų subjekto sutikimo (2 str. 1 d., 7 str., 21 str.). Pažymėtina, kad ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovų skolas, bet nėra reiškiami reikalavimai, susiję su atsakovų nuosavybės teisėmis į butą, dėl kitokio pobūdžio savininkų teisių apribojimų, ieškovas šioje byloje neprašė taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Išieškojimas į atsakovų pinigines lėšas, kitą turtą gali būti nukreiptas atsakovams nepadengiant jau priteistų skolų pagal CPK nuostatas, be to, išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, jeigu jis jame gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija 2030,00 Eur, o skolininko prašymu teismas, atsižvelgdamas į vaikų, neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų materialinę padėtį, gali nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio būsto (CPK 663 str. 3 d., 4 d.).

13Butui, adresu ( - ), buvo tiekiama šilumos energija ir karštas vanduo. Ieškovas su atsakovais ar vienu iš jų nėra sudarę rašytinės šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo šiam butui sutarties. Nesant tokios sutarties, sutinkamai su įstatymų nuostatomis ir formuojama teismų praktika laikoma, kad tarp šalių prijungimo būdu neterminuotam laikui sudaryta ieškovo paslaugų teikimo sutartis (CK 6.384 str., Šilumos ūkio įstatymo 12 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-06-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-392/2004, 2012-11-16 nutartis c.b. Nr. 3K-3-419/2012). Tokiu būdu tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai santykiai - ieškovas centralizuotai tiekė minėtas paslaugas į atsakovams nuosavybės teise priklausantį butą, atsakovai šiomis paslaugomis naudojosi ir privalėjo už paslaugas įstatymų nustatyta tvarka atsiskaityti.

14Ieškovas AB ,,Šiaulių energija“ prašo solidariai priteisti iš atsakovų laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-01-31 susidariusią 2984,61 Lt (864,40 Eur) skolą už nurodytam butui pateiktą šilumos energiją ir karštą vandenį (134-135 b.l.). Ieškovas pateikia atsižvelgiant į teismo nurodymus patikslintą skolos skaičiuotę, kurioje detalizuota kaip skaičiuota skola (136 b.l.). Ieškovo atstovas paaiškino, kad mokesčiai už šildymą skaičiuoti priklausomai nuo buto ploto, mokestis už karštą vandenį skaičiuotas pagal skaitiklio parodymus, t.y. pagal bute tuo laikotarpiu gyvenusių asmenų faktiškai sunaudotą vandens kiekį. Ieškovo atstovo teigimu tai, kad skaičiuotėje nurodyti 6 asmenys šio mokesčio sumos nedidina. Atsakovas A. Č. skolos už ieškovo suteiktas paslaugas susidarymo laikotarpiu gyveno vienas, ko neginčija ir jis pats, ką patvirtina ir kita atsakovė K. Č., kuri tuo metu ir dabar gyveno ir dirbo Vilniuje, tą patvirtina ir byloje esanti medžiaga (168-169 b.l.). Atsakovas raštu ieškovui pranešė, kad butu naudojasi tik jis vienas tik 2014 m. pabaigoje ir nuo to laikotarpio ieškovo atstovo teigimu skolos skaičiuotėje rašomas tik vienas karšto vandens naudotojas.

15Atsakovo teigimu ieškovo 2014-07-22 skolos skaičiuotė yra neteisinga, be to, ieškovo atstovas neturėjo teisės jos pasirašyti, ją turėjo padaryti ieškovo finansininkas, nes skolos skaičiuotė yra griežtos atskaitomybės dokumentas. Sutinkamai su Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 1 d. apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą. Todėl teismas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad skolos skaičiuotė yra griežtos atskaitomybės dokumentas kaip kad numatyta Buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurį turėjo pasirašyti įmonės finansininkas (buhalteris) ir /ar direktorius. Be to, reikia pažymėti, kad skolos skaičiuotėje nurodyti paskaičiavimai atlikti AB ,,Šiaulių energija“ finansininkės Z. K., o skolos skaičiuotę tik pasirašė bendrovę atstovaujantis teisme teisininkas. Todėl teismas nesutinka, kad skolos skaičiuotės remiantis įmonės finansininkės pateiktais paskaičiavimais negalėjo pasirašyti ieškovą šioje byloje atstovaujantis teisininkas A. S.. Reikia pažymėti, kad visose ieškovo pateiktose skaičiuotėse dėl atsakovų skolos ieškovui laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-01-31 skolos suma sutampa (2984,61 Lt). Ši suma nurodyta ir AB ,,Šiaulių energija“ Realizavimo skyriaus viršininkės D. P. pasirašytoje skolos skaičiuotėje ir paties atsakovo pateiktoje kartu su 2014-08-22 šios bendrovės raštu, kurį pasirašė Finansų ir ekonomikos direktorė A. Č., skolos skaičiuotėje (6, 188-190 b.l.). Pažymėtina, kad ne skolos skaičiuotė, bet atsakovams išrašytos sąskaitos už šilumą yra atsiskaitymo dokumentai (Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 3 d.). Atsakovai įstatymų nustatyta tvarka ir terminais priešieškininių reikalavimų teismui nepareiškė, ieškovo sąskaitų už skolos susidarymo laikotarpį neginčijo. Kad yra ieškovui skolingi atsakovai iš esmės neginčija, tačiau kadangi atsakovo A. Č. teigimu skola paskaičiuota neteisingai, be to ir toliau ieškovas tariamai neteisingai skaičiuoja mokesčius už atsakovams priklausančiam butui teikiamas paslaugas, todėl atsakovo teigimu atsakovai apskritai neprivalo nieko mokėti.

16Teismas, išklausęs šalių paaiškinimus, susipažinęs su bylos medžiaga, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų atsiskaitymą už jiems suteiktas šilumos energijos ir karšto vandens paslaugas nenustatė, kad ieškovas neteisingai skaičiuotų atsakovams skolą už laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2013-01-31, atsakovai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė teismui jokių kitų paskaičiavimų, o teismui išėjus priimti sprendimo jokie papildomi dokumentai, paaiškinimai negali būti teikiami (CPK 178 str., 185 str., 263 str. 2 d., 265 str., 269 str., Šilumos ūkio įstatymo 9 str., 12 str., 15 str., 25 str., 27 str., Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės). Nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra patalpų savininkas (savininkai), kurie privalo atsiskaityti su šilumos tiekėju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-30 nutartis c.b. Nr. 3K-3-3/2008). CK 6.383 str. 1 d. numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo - pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų netinkamai vykdęs savo prievolę tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį atsakovams nurodytu adresu, tačiau, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovai savo prievolės sumokėti už paslaugas nėra įvykdę iki šiol. Įstatymas nustato kiekvienam asmeniui pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant ieškovo reikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą pilną ar dalinį neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 4 p., 6.205 str.).

17Atsakovai už jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiam butui, adresu ( - ), tiektą šilumos energiją ieškovui atsako kaip solidarieji skolininkai (CK 3.88 str. 1 d. 1 p., 2 d., 3.109 str. 1 d. 3 p., 2 d., 6.6 str. 3 d.). Kaip matyti iš šalių paaiškinimų ir 2014-07-22 skolos skaičiuotės, už atsakovams laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-01-31 suteiktą šilumos energiją (2885,40 Lt) ir karštą vandenį (2239,63 Lt), 52,32 Lt už skaitiklio aptarnavimą (kad šį mokestį privalo mokėti atsakovai neginčijo), viso 5177,35 Lt sumai, 2192,74 Lt sumą padengė tik vienas iš bendraturčių, t.y. A. Č. (to kita atsakovė neginčijo), todėl nors butu tuo laikotarpiu naudojosi, tuo pačiu ir karštą vandenį naudojo tik vienas atsakovas, tačiau atsižvelgiant į nurodytą bei į tai, kad neįmanoma atskirti, kurią dalį atsakovas sumokėjo už šildymą, kurią už karštą vandenį, todėl ir už atsakovų butui pateiktą karštą vandenį atsakovai privalo mokėti solidariai. Nesant duomenų, kad atsakovai padengė bent dalį 2984,61 Lt (864,40 Eur) skolos už jų butui ieškovo laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-01-31 suteiktą šilumos energiją ir karštą vandenį, todėl sutinkamai su CK 3.109 str. bei formuojama teismų praktika ši skola ieškovui yra priteistina iš jų abiejų solidariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-19 nutartis c.b. Nr. 3K-3-410/2007; 2009-05-18 nutartis c.b. Nr. 3K-7-229/2009).

18Nors atsakovas prašė teismo taikyti ieškinio senatį tiek reikalavimui dėl skolos priteisimo tiek dėl delspinigių priteisimo (CK 1.126 str.), tačiau teismas nori pažymėti, kad bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos (kai ieškovas sužinojo apie savo pažeistas teises, t.y. kai atsakovai pradėjo laiku nemokėti pilnai ieškovui mokesčių už jiems suteiktas paslaugas) nėra praleistas, o sutrumpintas terminas dėl delspinigių priteisimo nėra taikomas, nes ieškovas delspinigių net ir neskaičiuoja, o be to, ieškovui 2013-04-08 pareiškus teismui ieškinį dėl skolos iš atsakovų priteisimo, ieškinio senaties termino skaičiavimas buvo nutrauktas (CK 1.125 str. 1 d., 5 d. 1 p., 1.130 str. 1 d., ; 2-3, 6, 136 b.l.). Įstatymai nenumato privalomos išankstinės šalių ginčo nagrinėjimo tvarkos, taip pat privalomo išankstinio ikiteisminio šalių ginčo sprendimo, todėl ieškovas, atsakovams nereaguojant į reikalavimus padengti skolą, pagrįstai, realizuodamas jam įstatymų suteiktą teisę kreipėsi į teismą dėl skolos iš atsakovų priteisimo. Pažymėtina, kad įstatymai nenumato galimybės naikinti teismui pateiktą ieškinį, ko prašo atsakovas, gali būti tik nustatytas terminas ieškinio trūkumams (jei tokie yra) pašalinti, o jų nepašalinus, ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtu, todėl atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo prašymas panaikinti ieškovo ieškinį. Taip pat atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo A. Č. reikalavimas panaikinti iki pat sprendimo priėmimo ieškovo paskaičiuotą atsakovams skolą, kadangi atsakovas įstatymų reikalavimus atitinkančio priešieškinio, už kurį būtų sumokėjęs žyminį mokestį, įstatymų nustatytu laiku (iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje) nepareiškė (CPK 143 str.), be to, toks atsakovo reikalavimas išeina už ieškinio reikalavimo ribų, nes šioje byloje spręstini tik ieškovo ieškinyje nurodyto skolos laikotarpio reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo klausimai.

19Civiline tvarka bylą nagrinėjanti teisėja ikiteisminio tyrimo neatlieka, o įvertinus šalių paaiškinimus, bylos medžiagą teisėja nenustatė ieškovo ar jo atstovo šioje byloje nusikalstamų veiksmų teikiant skolų paskaičiavimus atsakovams, dėl ko reikėtų teismui priimti atskirąją nutartį kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas. Reikia pastebėti, kad tai, kad atsakovui teikiamose sąskaitose už ieškovo suteiktas paslaugas galimai būdavo įrašyta skola ir bylinėjimosi išlaidos, dėl kurių dar tebevyksta ginčas šioje byloje, teismo vertinimu nesudaro pagrindo dėl tokio pažeidimo bausti juos baudžiamąja ar administracine tvarka. Kol minėtos sumos dar faktiškai nepriteistos ir neįsiteisėjęs teismo sprendimas atsakovai turi teisę šios skolos su bylinėjimosi išlaidomis nemokėti.

20Teismas nepasisako dėl kitų šalių ir jų atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

21Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 90,00 Lt (26,00 Eur) žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

22Ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų taip pat lygiomis dalimis valstybės naudai priteistina 10,76 Eur už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 92 str., 93 str., 96 str.).

23Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti solidariai iš atsakovų A. Č., a.k. ( - ) ir K. Č., a.k. ( - ) 2984,61 Lt (864,40 Eur) skolą ir lygiomis dalimis 26,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (po 13,00 Eur) ieškovo AB ,,Šiaulių energija“, į. k. 245358580, naudai.

26Atmesti atsakovo A. Č. prašymą dėl ieškinio ir skolos panaikinimo, taip pat atmesti atsakovo prašymą dėl atskirosios nutarties priėmimo.

27Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. Č. ir K. Č. valstybės naudai 10,76 Eur už procesinių dokumentų siuntimą (po 5,38 Eur).

28Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui A. S.,... 4. atsakovams A. Č. ir K. Č.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 6. ieškovas AB ,,Šiaulių energija“, patikslinęs savo reikalavimus, prašo... 7. Atsakovas A. Č. su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, nes... 8. Atsakovė K. Č. nesutiko, kad ji turi atsakyti solidariai, kadangi ji bute,... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 11. Atsakovas per baigiamąsias kalbas prašė nepriimti sprendimo neišreikalavus... 12. Remiantis šalių paaiškinimais, bylos medžiaga, atsakovams A. Č. ir K. Č.... 13. Butui, adresu ( - ), buvo tiekiama šilumos energija ir karštas vanduo.... 14. Ieškovas AB ,,Šiaulių energija“ prašo solidariai priteisti iš atsakovų... 15. Atsakovo teigimu ieškovo 2014-07-22 skolos skaičiuotė yra neteisinga, be to,... 16. Teismas, išklausęs šalių paaiškinimus, susipažinęs su bylos medžiaga,... 17. Atsakovai už jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiam... 18. Nors atsakovas prašė teismo taikyti ieškinio senatį tiek reikalavimui dėl... 19. Civiline tvarka bylą nagrinėjanti teisėja ikiteisminio tyrimo neatlieka, o... 20. Teismas nepasisako dėl kitų šalių ir jų atstovų argumentų kaip... 21. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis... 22. Ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų taip pat lygiomis... 23. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 269 str., 270 str., teismas... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti solidariai iš atsakovų A. Č., a.k. ( - ) ir K. Č., a.k. ( - )... 26. Atmesti atsakovo A. Č. prašymą dėl ieškinio ir skolos panaikinimo, taip... 27. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. Č. ir K. Č. valstybės naudai... 28. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...