Byla e2-2131-852/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas, sekretoriaujant Giedrei Katinaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui V. N., atsakovės atstovui advokatui V. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gintarinė vaistinė“ dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu (e. b. l. 1-13), kuriuo prašo priteisti jai iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gintarinė vaistinė“ (toliau – ir atsakovė) 64 325,95 Eur turtinės žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlime teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovė paaiškino, kad 2008 m. balandžio 3 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis Nr. A466-2150-(5.2-TR2) (toliau – patalpų nuomos sutartis), kuria ieškovė išnuomojo atsakovei ilgalaikį materialųjį turtą – patalpas poliklinikos pastate, esančias ( - ) (toliau – ginčo patalpos). Nuomos terminas buvo nustatytas nuo 2008 m. sausio 31 d. iki 2013 m. sausio 3 d., kuris paskesniu susitarimu buvo pratęstas iki 2018 m. sausio 4 d. Nurodė, kad 2018 m. kovo 22 d. įvyko ginčo patalpų nuomos konkursas, kuriame dalyvavo ir atsakovė. Atsakovė konkurso nelaimėjo. Konkurso laimėtoja buvo pripažinta įmonė, pasiūliusi didžiausią nuomos kainą. Atsakovė ginčo patalpų iki šios dienos neatlaisvina, todėl Vilniaus miesto savivaldybė, o kartu ir visi vilniečiai patiria turtinę žalą. Pažymėjo, kad ji negavo ir toliau negauna pajamų, kurias būtų gavusi, jeigu nebūtų buvę neteisėtų atsakovės veiksmų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalis). Paaiškino, kad vadovaujantis 2008 m. balandžio 3 d. patalpų nuomos sutartimi atsakovė už ginčo patalpų nuomą mokėjo (ir ieškovei vis dar pervedinėja) 11,58 Eur (40 Lt) už 1 kv. m., t. y. 696,83 Eur per mėnesį. Tačiau 2018 m. kovo 22 d. įvykusio ginčo patalpų nuomos konkurso metu konkurso laimėtoja pasiūlė mokėti 225,47 Eur už 1 kv. m, t. y. 13 562,02 Eur per mėnesį. Dėl atsakovės neteisėtos veikos, sutarties nevykdymo, neišsikeliant iš ginčo patalpų, ieškovė neturi galimybės sudaryti nuomos sutarties su konkurso laimėtoja, perduoti jai ginčo patalpas ir gauti atitinkamą nuomos mokestį. Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 patvirtintu Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso (aukciono) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu nuomos sutartis pasirašoma ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos. Kadangi protokolas surašytas 2018 m. kovo 22 d., vėliausia diena, kada su konkurso laimėtoju būtų buvusi sudaryta ginčo patalpų nuomos sutartis 2018 m. balandžio 11 d. Todėl nuo šios dienos yra skaičiuotinas mažiausias ieškovės negautų pajamų dydis, preziumuojant, kad su konkurso laimėtoju nuomos sutartis būtų buvusi sudaryta ne pirmą, bet paskutinę termino tokiai sutarčiai sudaryti dieną. Ieškovė viso už 5 mėnesius (skaičiuojant iki 2018 m. rugsėjo 11 d.) negavo nuomos mokesčio, kurį būtų gavusi jei ne neteisėti atsakovės veiksmai. Ieškovės negautos pajamos, kurias būtų gavusi, šiai dienai sudaro 64 325,95 Eur. Atsakovei ir toliau mokant tik simbolinį nuomos mokestį, ieškovės patiriami nuostoliai (negautos pajamos) toliau didėja.

73.

8Atsakovė atsiliepimu (e. b. l. 101-108) prašo: 1) Atmesti ieškinį kaip nepagrįstą; 2) Priteisti jai iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

94.

10Atsakovė nurodė, kad ieškovė neįrodė visų būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei atsakovės atžvilgiu taikyti. Pažymėjo, kad šiuo metu ieškovė dar nėra sudariusi ginčo patalpų nuomos sutarties su konkurso laimėtoja ir nėra aišku, ar ši sutartis tikrai bus sudaryta ateityje. Jau vien dėl šios aplinkybės ieškinyje nurodomos sumos nelaikytinos realiomis, įrodytomis bei neišvengiamomis pajamomis, kurios galėtų ir turėtų būti priteistos iš atsakovės. Ginčo patalpų nuomos sutartis tarp ieškovės ir konkurso laimėtojos apskritai gali būti ir nesudaryta, nes pačiai ieškovei yra žinoma ir ji pripažįsta faktą, kad yra susidūrusi su atvejais, kai viešąjį konkursą laimėjęs subjektas taip ir neatvyksta pasirašyti sutarties. Vien tai, kad ieškovė subjektyviai tikėjosi (tikisi) gauti ieškinyje nurodomas pajamas, tikrai negali sudaryti ir nesudaro pagrindo priteisti pastarosios tariamai negautų pajamų, Be to, nuomos sutartis yra konsensualinis sandoris, todėl įsigalioja nuo pasirašymo momento, o ne patalpų perdavimo. Todėl, vien tai, kad atsakovė iš ginčo patalpų dar nebuvo (nėra) išsikėlusi, tikrai negalėjo (negali) sutrukdyti pasirašyti ginčo patalpų nuomos sutartį. Akcentavo, kad buvo ieškovę ne kartą informavusi, kad yra pasiryžusi geranoriškai sumokėti skirtumą tarp sutartyje numatyto ir konkurso laimėtojos pasiūlyto nuomos mokesčio, tačiau pati ieškovė nesutiko su atsakovės pasiūlymu. Tokiu būdu vienintelė už tariamai ieškovei daromą žalą, kuri šioje byloje yra net neįrodoma, yra atsakinga tik pati ieškovė. Ji ne tik atliko neteisėtus veiksmus – neužtikrino atsakovės pirmenybės teisės nuomotis ginčo patalpas bei neperdavė konkurso laimėtojo teisių ir pareigų, bet ir atsisakė priimti atsakovės geranoriškai siūlomą pervesti šiuo metu mokamo nuomos mokesčio ir konkurso laimėtojo pasiūlytos nuomos kainos skirtumą.

115.

12Ieškovė dublike (e. b. l. 114-122) nurodė, kad negautų pajamų priteisimo klausimas sprendžiamas tuomet, kai įvertinamos aplinkybės, kurių dėl neteisėtų kito asmens veiksmų nebuvo, o ne kurios buvo, todėl atsakovės pozicija, kad ieškovė neįrodo negautų pajamų, neatitinka nei teisės normų turinio, nei kasacinio teismo išaiškinimų. Pažymėjo, kad iki šios dienos ginčo patalpų nuomos konkursą laimėjęs subjektas neatsisakė sudaryti ginčo patalpų nuomos sutarties pasiūlyta kaina ir laukia, kol ginčo patalpas neteisėtai užėmusi atsakovė iš jų išsikels. Pažymėjo, kad savivaldybės turtas yra išnuomojamas laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, kurios savivaldybė privalo laikytis. Šiuo atveju aktualus 2017 m. balandžio 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-920 patvirtintas Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso (aukciono) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, kuris labai aiškiai nustatė, kad turto valdytojas arba jo įgaliotas atstovas, pasirašę nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų perduoti turto nuomos konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą turtą pagal Savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą. Tuo pačiu Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta pavyzdinė Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties forma nustatė, kad nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius kas mėnesį. Šalių sudaromos sutarties sąlygos negali prieštarauti imperatyviosios teisės normoms (CK 6.156 straipsnio 4 dalis). Tuo tarpu savivaldybės įtvirtintos savivaldybės turto nuomos taisyklės ir laikytinos imperatyviomis teisės normomis. Nurodė, kad pagrįstai nesutiko priimti iš atsakovės jos siūlomų pinigų. Atsakovė, neturinti jokios teisės naudotis ieškovei priklausančiomis ginčo patalpomis, nepaisydama teisės aktų ir juose numatytų imperatyvių reikalavimų, galimai siekė ir toliau paslėpti savo neteisėtus veiksmus. Tačiau atsakovei mokant „nuomos mokestį“ už neteisėtą naudojimąsi ginčo patalpomis, toks naudojimasis ginčo patalpomis, o kartu ir mokamas „nuomos mokestis“ teisėtu netaptų – viešoji nuosavybė privalo būti naudojama tik griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, teisėtumo principo.

136.

14Atsakovė triplike (e. b. l. 138-146) nurodė, kad yra pagrįstai įsitikinusi, kad ieškovė neteisėtai atsisakė užtikrinti jos pirmenybės teisę sudaryti ginčo patalpų nuomos sutartį, t. y. perduoti jai ginčo patalpų nuomos konkurso laimėtojo teises ir pareigas. Šalių sudarytoje sutartyje buvo aiškiai įtvirtinta, kad: „Pasibaigus šios sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka“. Atitinkamai atsakovė visas sutartyje numatytas pareigas vykdė tinkamai. Tai sudaro savarankišką pagrindą teigti, kad ieškovė, atsisakydama užtikrinti atsakovės pirmenybės teisę sudaryti ginčo patalpų nuomos sutartį, atliko neteisėtus veiksmus, kurių neteisėtumo klausimas sprendžiamas kitoje civilinėje byloje.

157.

16Teismo posėdžio metu ieškovės ir atsakovės atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas. Atsakovės atstovas papildomai nurodė, kad ji toliau naudojasi ginčo patalpomis, naudojantis savigyna.

17Teismas

konstatuoja:

18Byloje nustatytos aplinkybės

198.

20Ieškovė ir atsakovė 2008 m. balandžio 3 d. sudarė Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. A466-2150-(5.2-TR2) (e. b. l. 27-29), kuria ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei ilgalaikį materialųjį turtą – patalpas poliklinikos pastate, esančias ( - ), kurių plotas yra 60,15 kv. m., naudoti medicininei komercinei veiklai, o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį – 40 Lt (11,58 Eur) per mėnesį už 1 kv. m. arba 2 406 Lt (696,83 Eur) per mėnesį už visą nuomojamą plotą. Nuomos termino pabaiga nustatyta iki 2013 m. sausio 3 d. Ieškovė ir atsakovė 2013 m. sausio 21 d. Susitarimu dėl 2008 m. balandžio 3 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. A466-2150-(5.2-TR2) pratęsimo (e. b. l. 38) pratęsė nuomos termino pabaigą iki 2018 m. sausio 4 d.

219.

22Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. A51-52455/17(2.14.1.17-TR2) (e. b. l. 39) informavo atsakovę, kad 2018 m. sausio 4 d. baigiasi sutarties terminas ir, kad ji privalo ne vėliau kaip per 7 dienas atlaisvinti patalpas ir grąžinti jas pagal priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovė 2017 m. spalio 5 d. Prašymu išnuomoti ne konkurso būdu negyvenamuosius pastatus, statinius ir patalpas bei kitą ilgalaikį materialųjį turtą (e. b. l. 40-42) prašė atsakovės išnuomoti patalpas ne konkurso būdu 10 metų laikotarpiui už rinkos kainą. Ieškovė 2017 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. A51-82349/17(2.14.1.17-TR2) (e. b. l. 44) informavo atsakovę, kad prašymui nepritarta, nes būtų pažeistos Savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ nuostatos, informavo, kad nutarta išnuomoto patalpas viešo turto nuomos konkurso būdu vaistinės veiklai ir, kad atsakovė, pasibaigus nuomos sutarties terminui, privalo atlaisvinti patalpas.

2310.

24Atsakovė 2017 m. lapkričio 29 d. prašymu Nr. GV-S-198/2017 (e. b. l. 45-47) prašė nustatyti tokias nuomos patalpų konkurso sąlygas, kurios užtikrintų jos teisę pirmenybės teise sudaryti (pratęsti) patalpų nuomos sutartį tomis pačiomis sąlygomis ir ta kaina, kurią pasiūlys viešo konkurso būdu nustatytas laimėtojas. Ieškovė 2017 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. A51-85637/17(2.14.1.17E-TR2) (e. b. l. 48) informavimo atsakovę, kad jos prašymas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

2511.

26Ieškovė 2017 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. A51-9/59/17(2.14.1.17E-TR2) (e. b. l. 50) informavo atsakovę, kad 2018 m. sausio 10 d. 9.30-9.50 val. perims patalpas iš atsakovės. Atsakovė 2018 m. sausio 3 d. prašymu prašė atsakovės atidėti (pratęsti) patalpų perėmimo terminą ir leisti likti patalpose bei vykdyti jose veiklą, mokant sutartyje nustatytą nuomos mokestį, iki tol, kol į patalpas įsikels naujas nuomininkas. Ieškovė 2018 m. sausio 8 d. raštu Nr. A51-2019/18(2.14.1.17E-TR2) (e. b. l. 57-58) informavo atsakovę, kad patalpų perėmimas bus vykdomas anksčiau nurodytu laiku.

2712.

28Ieškovės ir atsakovės 2018 m. sausio 10 d. sudarytame Savivaldybės turto priėmimo ir perdavimo akte (e. b. l. 60) užfiksuota, kad patalpos neperduotos, UAB „Gintarinė vaistinė“ ir toliau vykdo vaistinės veiklą. Atsakovės atstovas pažymėjo, kad patalpos bus palaisvintos, išrinkus konkurso nugalėtoją per 10 darbo dienų.

2913.

30Ieškovės 2018 m. kovo 22 d. sudarytame Vilniaus miesto savivaldybės turto nuomos viešo (uždaro) konkurso protokole Nr. A16-185/18(2.1.28-TR) (e. b. l. 70) užfiksuota ginčo patalpų nuomos konkurso laimėtoja, pasiūliusi 225,47 Eur nuomos kainą per mėnesį už 1 kv. m. arba 13 562,02 Eur už visą patalpų plotą.

3114.

32Atsakovė 2018 m. balandžio 5 d. prašymu Nr. GV-S-113/2018 (e. b. l. 71-72) prašė atsakovės perduoti konkurso būdu nustatyto patalpų nuomininko teises ir pareigas atsakovei, t. y. suteikti teisę išsinuomoti patalpas sąlygomis bei kaina, kurią pasiūlė konkurso nugalėtoja.

3315.

34Ieškovė 2018 m. balandžio 9 d. raštu Nr. A51-27946/18(2.14.1.17E-TR2) (e. b. l. 73) informavo atsakovę, kad nuomininko teisių ir pareigų perleidimas yra galimas tik po nuomos sutarties su viešo konkurso laimėtoju sudarymo ir priklauso išimtinai nuo paties nuomininko valios ir savivaldybės sutikimo.

3516.

36Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. A51-69757/18(2.14.1.17E-TR2) (e. b. l. 85) informavo atsakovę, kad patalpomis ji naudojasi neteisėtai, prašė atlaisvinti jas.

3717.

38Atsakovė 2018 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. GV-S-318/2018 (e. b. l. 87) informavo ieškovę, kad planuoja išsikelti iš ginčo patalpų, tačiau vaistinės uždarymo ir iškraustymo iš patalpų procesas nėra greitas. Taip pat pasiūlė sumokėti ieškovei mokamo nuomos mokesčio ir konkurso laimėtojos pasiūlyto nuomos mokesčio skirtumą.

3918.

40Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme 2018 m. gruodžio 20 d. išnagrinėta civilinė byla pagal UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl konkurso laimėtojo (nuomininko) teisių ir pareigų perdavimo. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo pateiktas apeliacinis skundas, kuris dar nėra išnagrinėtas (civilinės bylos Nr. e2-3436-232/2018).

41Dėl žalos ir nuostolių, patirtų negautų pajamų forma

4219.

43Ieškovė turtinę žalą, vertindama padarytus nuostolius kaip negautas pajamas, prašo priteisti sutartinės atsakomybės pagrindu.

4420.

45Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

4621.

47Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų kitos šalies veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008 ir kt.).

4822.

49Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarp ginčo šalių sudarytos patalpų nuomos sutarties termino pabaiga buvo pratęsta iki 2018 m. sausio 4 d. Patalpų nuomos sutarties 9.4. punkte numatyta, kad nuomininkė (atsakovė) įsipareigoja, pasibaigus patalpų nuomos sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, per 7 dienas perduoti pagal aktą tvarkingą turtą su visais atliktais patvarkymais, neatskiriamais nuo turto. Fakto, kad patalpos iki šios dienos nėra perduotos ieškovei, atsakovė neginčija. Taigi, laikytina, kad nustatyti atsakovės neteisėti veiksmai (neteisėtas neveikimas) – pasibaigus patalpų nuomos sutarties terminui, atsakovė neišsikėlė ir neišsikelia iš ginčo patalpų (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

5023.

51Atsakovės dėstomi argumentai dėl ieškovės neteisėtų veiksmų, atsisakant užtikrinti jos pirmenybės teisę sudaryti ginčo patalpų nuomos sutartį, nėra reikšmingi šiai bylai ir neįrodo jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis atsakovė galėtų toliau naudotis ginčo patalpomis pasibaigus nuomos sutarties terminui. Pažymėtina, kad byloje nustatyta, kad tokį reikalavimą atsakovė kelia kitoje civilinėje byloje, kurioje priimtas sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka ir nėra įsiteisėjęs. Nagrinėjamoje byloje laikytina, kad atsakovė neturi teisinio pagrindo naudotis ginčo patalpomis, nes patalpų nuomos sutarties terminas yra pasibaigęs, nėra pratęstas, nėra sudaryta nauja ginčo patalpų nuomos sutartis su atsakove. Taip pat nepagrįsti atsakovės argumentai, kad ji teisėtai gali neišsikelti iš nuomojamų patalpų pasibaigus nuomos sutarčiai remiantis savigynos teisės pagrindu įgyvendinta pirmumo teise į nuomos pratęsimą. Įstatymas nenumato, kad nuomininko pirmumo teisė pratęsti sutartį galėtų būti realizuojama savigynos būdu. Be to, teismas turi pagrindo spęsti, kad atsakovės nurodomoje CK 6.482 straipsnio 1 dalyje numatyta nuomininko pirmumo teisė pratęsti nuomos sutartį apskritai negali būti taikoma nuomos santykiams, kurie yra reglamentuojami specialiosiomis teisės normomis, įskaitant atvejus, kai savivaldybės turtas išnuomojamas konkurso būdu.

5224.

53Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė teikė atsakovei priminimus dėl patalpų nuomos sutarties termino pabaigos, nurodydama, kad ji, per 7 dienas, nuo patalpų nuomos sutarties termino pabaigos, turi išsikelti iš ginčo patalpų. Taip pat ir po patalpų nuomos sutarties termino pabaigos ieškovė ragino atsakovę perduoti ginčo patalpas, o 2018 m. kovo 22 d. organizavo ginčo patalpų nuomos konkursą. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovė ketino ir toliau nuomoti ginčo patalpas, t. y. numatė gauti pajamas iš anksto.

5425.

55Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 patvirtinto Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso (aukciono) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 26 punkte numatyta, kad, jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 20 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

5626.

57Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. kovo 22 d. vykusio ginčo patalpų nuomos konkurso laimėtoja pripažinta didžiausią nuomos kainą pasiūliusi įmonė. Byloje nėra duomenų, kad ginčo patalpų nuomos sutartis su konkurso laimėtoja nebuvo sudaryta todėl, kad ji atsisakė nuomotis ginčo patalpas bei nėra duomenų, kad konkurso rezultatai buvo anuliuoti. Priešingai, ieškovė nurodė, kad įmonė, laimėjusi konkursą, iki šiol laukia kada atsakovė atlaisvins ginčo patalpas.

5827.

59Atsakovės argumentas, teigiant, kad faktas, jog ieškovė nėra sudariusi ginčo patalpų nuomos sutarties su konkurso laimėtoja ir nėra aišku, ar ši sutartis tikrai bus sudaryta ateityje, yra pagrindas išvadai, kad ieškinyje nurodomos sumos nelaikytinos realiomis, įrodytomis bei neišvengiamomis pajamomis, kurios galėtų ir turėtų būti priteistos iš atsakovės, nėra teisiškai reikšmingas. Teismo vertinimu, sprendimo 26 punkte nurodytos aplinkybės – faktas, kad konkursas dėl ginčo patalpų nuomos įvyko, t. y. buvo išrinktas jo laimėtojas, faktas, jog konkurso rezultatai nėra anuliuoti, teikia pakankamą pagrindą išvadai, kad ieškovė įrodė, kad negautos pajamos yra realios, t. y. ji tikėjosi ir tikisi jas gauti. Be to, pastebėtina, kad faktas, jog sutartis su konkurso laimėtoju nėra sudaryta, nepaneigia ieškovo teisėto, pagrįsto ir tikro lūkesčio už nuomojamas patalpas gauti būtent tokias pajamas iš nuomos, kurias konkurso metu pasiūlė konkurso nugalėtojas. Teismas neturi pagrindo spęsti, kad tokios pajamos iš nuomojamo turto turėtų būti laikomos aiškiai per didelėmis ar nepagrįstomis, nes panašią kainą konkurso metu siūlė ir atsakovė, kuri konkurse užėmė antrą vietą (atsakovės pasiūlyta nuomos kaina buvo 176,26 Eur už 1 kv. m.).

6028.

61Pripažintina ir tai, kad ieškovė pajamų negauna dėl neteisėtų atsakovės veiksmų, t.y. ginčo patalpų nuomos sutartis su konkurso laimėtoja nėra sudaryta ir ginčo patalpos nėra jai perduotos dėl to, kad atsakovė iš jų neišsikelia. Kaip pagrįstai, vadovaudamasi jau aukščiau minėto aprašo 26 punktu, nurodė ieškovė, vėliausia diena, kada su konkurso laimėtoja būtų buvusi sudaryta ginčo patalpų nuomos sutartis – 2018 m. balandžio 11 d., t. y. nuo šios dienos ji būtų gavusi laimėtojos pasiūlytą nuomos mokestį už ginčo patalpas, todėl nuo šios datos skaičiuojamos negautos pajamos.

6229.

63Taigi, įvertinus tai, kas aukščiau išdėstyta, laikytina, kad ieškovė įrodė patirtą žalą, kylančią sutartinės atsakomybės pagrindu, ir nuostolius, negautų pajamų forma.

6430.

65Pasisakant dėl nuostolių dydžio nustatyta, kad ieškovė prašo priteisti negautas pajamas už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 11 d. iki 2018 m. rugsėjo 11 d., t. y. už 5 mėnesius. Tiek ieškovė, tiek atsakovė nurodė, kad atsakovė moka ieškovei nuomos mokestį, kurio sumą lygi patalpų nuomos sutartyje nurodytai ginčo patalpų nuomos kainai, t. y. 696,83 Eur per mėnesį. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad konkurso laimėtoja pasiūlė mokėti 13 562,02 Eur per mėnesį, negautų pajamų suma yra lygi 64 325,95 Eur ((13 562,02 Eur - 696,83 Eur) x 5 mėn.), t. y. konstatuotina, kad ieškovės pateiktas nuostolių dydžio paskaičiavimas yra teisingas ir yra priteistinas iš atsakovės.

66Dėl procesinių palūkanų

6731.

68Nustačius, kad ieškovės pareikštas reikalavimas yra pagrįstas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už sprendimu priteistą sumą (64 325,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

69Dėl bylinėjimosi ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidų

7032.

71Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 96 straipsnio 1 dalis). Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis, kuris sudaro 1 190 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), priteistinas iš atsakovės į valstybės biudžetą.

7233.

73Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ir Lietuvos Respublikos Finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

74Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

75Ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį tenkinti.

76Priteisti ieškovei Vilniaus miesto savivaldybei (j. a. k. 111109233) iš atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ (j. a. k. 125877727) 64 325,95 Eur (šešiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus dvidešimt penkis eurus ir 95 ct) turtinei žalai atlyginti, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (64 325,95 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai ir 65 ct)) nuo bylos iškėlime teisme (2018 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

77Priteisti valstybei iš atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ (j. a. k. 125877727) 1 190 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto devyniasdešimties eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

78Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į... 5. 2.... 6. Ieškovė paaiškino, kad 2008 m. balandžio 3 d. tarp ieškovės ir atsakovės... 7. 3.... 8. Atsakovė atsiliepimu (e. b. l. 101-108) prašo: 1) Atmesti ieškinį kaip... 9. 4.... 10. Atsakovė nurodė, kad ieškovė neįrodė visų būtinųjų sąlygų civilinei... 11. 5.... 12. Ieškovė dublike (e. b. l. 114-122) nurodė, kad negautų pajamų priteisimo... 13. 6.... 14. Atsakovė triplike (e. b. l. 138-146) nurodė, kad yra pagrįstai įsitikinusi,... 15. 7.... 16. Teismo posėdžio metu ieškovės ir atsakovės atstovai palaikė procesiniuose... 17. Teismas... 18. Byloje nustatytos aplinkybės... 19. 8.... 20. Ieškovė ir atsakovė 2008 m. balandžio 3 d. sudarė Savivaldybės ilgalaikio... 21. 9.... 22. Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. A51-52455/17(2.14.1.17-TR2) (e.... 23. 10.... 24. Atsakovė 2017 m. lapkričio 29 d. prašymu Nr. GV-S-198/2017 (e. b. l. 45-47)... 25. 11.... 26. Ieškovė 2017 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. A51-9/59/17(2.14.1.17E-TR2) (e. b.... 27. 12.... 28. Ieškovės ir atsakovės 2018 m. sausio 10 d. sudarytame Savivaldybės turto... 29. 13.... 30. Ieškovės 2018 m. kovo 22 d. sudarytame Vilniaus miesto savivaldybės turto... 31. 14.... 32. Atsakovė 2018 m. balandžio 5 d. prašymu Nr. GV-S-113/2018 (e. b. l. 71-72)... 33. 15.... 34. Ieškovė 2018 m. balandžio 9 d. raštu Nr. A51-27946/18(2.14.1.17E-TR2) (e.... 35. 16.... 36. Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. A51-69757/18(2.14.1.17E-TR2) (e.... 37. 17.... 38. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. GV-S-318/2018 (e. b. l. 87)... 39. 18.... 40. Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad... 41. Dėl žalos ir nuostolių, patirtų negautų pajamų forma... 42. 19.... 43. Ieškovė turtinę žalą, vertindama padarytus nuostolius kaip negautas... 44. 20.... 45. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 46. 21.... 47. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, apie tai, ar... 48. 22.... 49. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarp ginčo šalių sudarytos patalpų... 50. 23.... 51. Atsakovės dėstomi argumentai dėl ieškovės neteisėtų veiksmų, atsisakant... 52. 24.... 53. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė teikė atsakovei priminimus dėl... 54. 25.... 55. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.... 56. 26.... 57. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. kovo 22 d. vykusio ginčo patalpų... 58. 27.... 59. Atsakovės argumentas, teigiant, kad faktas, jog ieškovė nėra sudariusi... 60. 28.... 61. Pripažintina ir tai, kad ieškovė pajamų negauna dėl neteisėtų atsakovės... 62. 29.... 63. Taigi, įvertinus tai, kas aukščiau išdėstyta, laikytina, kad ieškovė... 64. 30.... 65. Pasisakant dėl nuostolių dydžio nustatyta, kad ieškovė prašo priteisti... 66. Dėl procesinių palūkanų... 67. 31.... 68. Nustačius, kad ieškovės pareikštas reikalavimas yra pagrįstas, ieškovei... 69. Dėl bylinėjimosi ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidų... 70. 32.... 71. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 72. 33.... 73. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur dydžio sumos, todėl... 74. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 75. Ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį tenkinti.... 76. Priteisti ieškovei Vilniaus miesto savivaldybei (j. a. k. 111109233) iš... 77. Priteisti valstybei iš atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ (j. a. k.... 78. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...