Byla 2A-634-577/2017
Dėl avanso grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Danjana“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo; trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, ir pagal atsakovo priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Danjana“ dėl avanso grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Danjana“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė 1) priteisti iš atsakovo A. K. 15 755,33 Eur skolą, 1 773 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 2) pripažinti 2010 m. gruodžio 29 d. tarp ieškovės UAB „Danjana“ ir atsakovo A. K. sudarytos sutarties Nr. 10/12/29 „Dėl teisės prisijungti prie inžinerinių tinklų“ vienašališką nutraukimą neteisėtu, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad:

61.1. UAB „Danjana“ susitarimų su detaliojo plano rengėjais pagrindu parengė atitinkamus inžinerinių tinklų tiesimo techninius projektus, gavo statybos leidimą, pirko infrastruktūrai tiesti skirtus žemės sklypus, pastatė inžinerinius tinklus ir naują elektros pastotę viso D. kaimo aprūpinimui. Asmenys, įsigyjantys naujai suformuotus žemės sklypus D. kaime, buvo informuojami, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba sprendimu yra įpareigojusi žemės sklypo savininkus prisijungti prie centralizuotų infrastruktūros tinklų. Atsakovui įsigijus žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), šalys 2010 m. gruodžio 29 d. sudarė sutartį Nr. 10/12/29, kuria susitarė, kad ieškovė suteiks atsakovui teisę prisijungti prie statomų inžinerinių tinklų, o atsakovas sumokės už ją sutartą kainą. Ieškovė įsipareigojo greta atsakovo sklypo nutiesti kelią, pastatyti elektros, geriamojo vandens bei nuotekynės tinklus. Sutarta prisijungimo prie inžinerinių tinklų kaina - 68 000 Lt. Atsakovas sumokėjo 13 600 Lt avansą, o likusią kainos dalį įsipareigojo sumokėti per 2 mėnesius nuo tinklo privedimo prie atsakovo žemės sklypo. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė, tačiau atsakovas likusios kainos dalies nesumokėjo.

71.2. Atsakovas 2012 m. kovo 1 d. pranešė apie sutarties nutraukimą ir restitucijos taikymą, nes neva ieškovas laiku ir tinkamai nesuteikė paslaugų. Ieškovės manymu, atsakovas pagrindo nutraukti sutartį neturėjo, nes ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus buvo įvykdžiusi. Be to, atsakovas net neįspėjo ieškovės apie esminį sutarties pažeidimą bei nesuteikė papildomo termino pažeidimui (jei toks būtų buvęs) pašalinti, kaip tai numato LR CK 6.217 straipsnio 3 dalis.

82.

9Atsakovas A. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį bei priešieškinį ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš ieškovės atsakovui 13 600 Lt (3 9390 Eur) sumokėto avanso ir bylinėjimosi išlaidas. Šį procesinį dokumentą grindė šiais argumentais:

102.1. Atsakovas dar 2012 m. kovo 1 d. pranešimu yra pranešęs ieškovei, jog sutartis ir jos pagrindu kylantys ieškovės įsipareigojimai 2012 m. kovo 1 d. nebuvo įvykdyti, t.y. atsakovui, kaip vartotojui, nebuvo suteiktos paslaugos taip, kaip buvo numatyta Sutarties 3.1, 4 ir 8 punktuose. Atsakovas pasinaudojo Sutarties 21 punkte numatyta teise vienašališkai nutraukti sutartį ir toliau nesiekė jokių ieškovės teikiamų paslaugų teikimo. Sutartis nutraukta ne LR CK 6.217 straipsnio, o Sutarties 21 punkto pagrindu, kuris nenumato atsakovo pareigos dėl papildomo termino trūkumams pašalinti nustatymo ar kitos vienašalio sutarties nutraukimo realizavimo tvarkos.

112.2. Ieškovė nesudarė atsakovui galimybės techniškai jungtis prie ieškovės geriamojo ir nuotekynės tinklų taip, kaip buvo sutarta sutarties 4 ir 8 p. Šalys sutarties 4 punkto pagrindu nustatė paslaugų ir darbų rezultato perleidimą akto pagrindu, tačiau aktas niekada nebuvo šalių pasirašytas.

122.3. Ieškovės ir UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašyta geriamojo vandens tiekimo laikina sutartis sudaryta pasibaigus Sutarties 8 punkte numatytam terminui; be to, ji skirta laikinai tiekti geriamąjį vandenį statybos reikmėms ir draudžia pradėti eksploatuoti įrenginius (neleidžia įsikelti gyventojams ar darbuotojams), negavus tiekėjo pažymos, kad objektas prijungtas prie vandentiekio tinklų. Atsakovo žiniomis, vanduo realiai buvo pradėtas teikti 2012 m. kovo 28 d. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties pagrindu. Nuotekynės tinklai niekada nebuvo perduoti atsakovui.

133.

14Ieškovė prašė priešieškinį atmesti. Nurodė, kad kitų elektros tinklų atsakovo gyvenamojoje teritorijoje nėra, todėl pasak ieškovės, atsakovas naudojasi būtent ieškovės nutiestais elektros tinklais. Be to, informavęs apie sutarties nutraukimą, atsakovas dėl avanso priteisimo į teismą nesikreipė. Dar 2011 m. lapkričio 15 d. ieškovė elektroniniu paštu informavo apie Sutarties 3.1 p. įvykdymą bei pasirengimą pasirašyti prisijungimo perdavimo-priėmimo aktą. Ieškovės teigimu, Sutarties 16 punktas yra taikomas atsakovui, nustatant jo pareigą atsiskaityti net ir tuo atveju, jei atsakovas nusprendžia prie kurio nors tinklų nebesijungti (kaip ir yra šiuo atveju). Atsakovo teiginį, kad geriamasis vanduo statybos reikmėms realiai buvo pradėtas tiekti ne 2011-08-23 sutarties, tačiau 2012-03-28 sutarties pagrindu, laikė nepagrįstu.

154.

16Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad vanduo atsakovui buvo pradėtas tiekti ir nuotekos buvo pradėtos tvarkyti dar prieš sudarant sutartį tarp ieškovės ir UAB „Vilniaus vandenys“, t. y. nuo 2011 m. gegužės 9 d. plombavimo akto sudarymo, kadangi UAB „Vilniaus vandenys“ teikia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal skaitiklį, kuris yra įrengtas šulinyje.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

185.

19Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priešieškinį atmetė. Pripažino 2010 m. gruodžio 29 d. tarp ieškovės UAB „Danjana“ ir atsakovo A. K. sudarytos sutarties Nr. 10/12/29 „Dėl teisės prisijungti prie inžinerinių tinklų“ vienašališką nutraukimą neteisėtu, priteisė iš atsakovo A. K. ieškovei UAB „Danjana“ 15 755,33 Eur skolos ir 900 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2015 m. birželio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 741,53 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovo valstybei 7,27 Eur pašto išlaidų.

205.1.

21Vertindamas sutarties vienašališko nutraukimo teisėtumą, teismas pažymėjo, kad iš bylos duomenų matyti, kad prie elektros tinklų atsakovas galėjo prisijungti sutartyje nustatytu laiku, t. y. iki 2011-07-01. Nors Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai nekilnojamojo turto registre įregistruoti tik 2014 m. rugsėjo 19 d., o tarp ieškovės ir UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis (ne laikina) sudaryta 2014 m. vasario 11 d., teismas įvertinęs bylos duomenis, kad vandens skaitiklio plombavimas buvo atliktas 2011 metais ir 2011-05-09 surašytas plombavimo aktas, 2011-07-19, t. y. iki sutarčių sudarymo, UAB „Vilniaus vandenys“ išrašė ieškovui PVM sąskaitą faktūrą už tiektą vandenį, o 2011 m. rugpjūčio 23 d. UAB „Vilniaus vandenys“ sudarė laikiną geriamojo vandens tiekimo sutartį su ieškove; kad tiekiamas vanduo atitiko kokybinius geriamojo vandens reikalavimus, padarė išvadą, kad ieškovė laiku sudarė galimybes atsakovui prisijungti prie elektros ir vandens tiekimo tinklų, tačiau nežymiai vėlavo sudaryti galimybę prisijungti prie nuotekynės tinklų ir 2012 m. kovo 28 d. su UAB „Vilniaus vandenys“ sudarė laikinąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Nr. LAIK – 10364. Teismo vertinimu, griežtas prievolės sąlygų laikymasis šiuo atveju esminės reikšmės neturėjo, nes atsakovas gyventi žemės sklype pradėjo 2012 m. rudenį. Teismo nuomone, sutarties pažeidimas nėra esminis ir nesudarė pagrindo ją nutraukti sutarties 21 punkto pagrindu, todėl pripažino, jog sutarties vienašališkas nutraukimas yra neteisėtas ir priešieškinį atmetė.

225.2. Iš elektroninio šalių susirašinėjimo, teismas padarė išvadą, kad ieškovė siekė pasirašyti priėmimo – perdavimo aktą, tačiau atsakovas tą padaryti vengė. Kadangi atsakovas per du mėnesius nuo tinklų privedimo su ieškovu neatsiskaitė, reikalavimą dėl 15 755,33 Eur skolos priteisimo iš atsakovo tenkino.

235.3. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovas yra silpnesnioji teisinių santykių šalis bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas ieškovės prašomą priteisti delspinigių sumą sumažintino iki 900 Eur.

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

266.

27Ieškovas A. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovės reikalavimas pripažinti 2010-12-29 sutarties Nr. 10/12/29 „Dėl teisės prisijungti prie inžinerinių tinklų“ vienašališką nutraukimą neteisėtu, priteisti iš atsakovo ieškovei 15 755,33 Eur skolą bei 900 Eur delspinigius, ir šiuos ieškovės reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

286.1.Atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė ne CK 6.217 straipsnio, tačiau Sutarties 21 punkto pagrindu, esant visiems jame numatytiems pagrindams. Minėtas Sutarties punktas yra savarankiškas pagrindas vienašališkam Sutarties nutraukimui, nevertinant, ar pažeidimas yra esminis, nenustatant atsakovui prievolių nustatyti papildomą terminą trūkumams pašalinti ir pan.

296.2. Teismas netinkamai vertino naudojimosi inžineriniais tinklais galimybes, nes geriamojo vandens panaudojimas nėra galimas nesant geriamojo vandens pašalinimo sistemai.

306.3. Atsakovas nėra ir negali būti Sutarties pagrindu priimtų įsipareigojimų nevykdanti ar vengianti juos tinkamai vykdyti šalis; jis sudaręs Sutartį dėl paslaugų teikimo (vykdymo), sumokėjo ieškovei avansą, tuo patvirtindamas savo ketinimus ir įsipareigojimus, tačiau ieškovei tinkamai ir laiku nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, pasinaudojo Sutartyje numatyta vienašališko Sutarties nutraukimo teise.

316.4. Iš 2011 m. rugpjūčio 23 d. bei 2012 m. kovo 28 d. Geriamojo vandens tiekimo laikinųjų sutarčių matyti, kad ieškovė neturėjo teisės teisėtai tiekti geriamojo vandens ir nuotekynės tvarkymo paslaugų iki pati tinkamai ir galutinai įvykdys visus sutartimi su trečiuoju asmeniu UAB „Vilniaus vandenys“ nustatytus įsipareigojimus. Pasak apelianto, byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog prievolių trečiajam asmeniui nei iki 2011-07-01, nei iki 2012-03-01, ieškovė nebuvo įvykdžiusi. Apeliantas įrodė, kad geriamojo vandens ir nuotekų tinklai nebuvo tinkamai pakloti, negalėjo veikti ar būti eksploatuojami, geriamojo vandens ir nuotekų tinklai nebuvo teisiškai įregistruoti, nebuvo pripažinti tinkamais naudoti, kas objektyviai lėmė, kad apeliantui nebuvo jokių teisinių prielaidų ar pagrindų jungtis prie ieškovės nurodomų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų.

326.5. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimu Nr. 10 - 708 pripažinta, jog ieškovės ir atsakovo sutartis dėl teisės prisijungti prie inžinerinių tinklų yra pažeidžianti apelianto, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus.

336.7. Ieškovei statybos leidimas išduotas pažeidžiant Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 straipsnio 5 dalį, t.y. nesudarius trišalės sutarties su Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir viešojo vandens tiekėju UAB „Vilniaus vandenys“.

346.8. Apelianto manymu, UAB „Vilniaus vandenys“ 2011 m. liepos 19 d. ieškovei išrašyta PVM sąskaita faktūra nėra patikimas ir tinkamas įrodymas, kadangi iš sąskaitos turinio nėra aišku, kokiais laikotarpiais ir kokiems objektams ir/ar poreikiams buvo tiekiamas geriamas vanduo.

356.9. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nesivadovavo CK 6.193 - 6.195 str. numatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, netinkamai vertino tarp šalių sudaryta Sutartimi šalių prisiimtus įsipareigojimus, nevertino ir nepasisakė dėl atsakovo į bylą pateiktų reikšmingų rašytinių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad apeliantas neturėjo prievolės ir pareigos jungtis prie neteisėtų ieškovės geriamojo vandens ir nuotekynės tinklų, kas lėmė neteisingą teismo sprendimo dalies priėmimą.

367.

37Ieškovė UAB „Danjana“ atsiliepime prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

387.1. Atsakovas teigdamas, kad teismas netinkamai vertino įrodymus pateikė tik savo samprotavimus ir nekonkrečius teiginius, kurių nepagrindė įrodymais.

397.2. Sutarties 21 punkte nėra numatyta galimybė nutraukti Sutartį tuo atveju, jei vėluojama įvykdyti 1 ar 2 įsipareigojimus (nors vieną iš prisiimtų įsipareigojimų). Atsakovas jokių pretenzijų ar raginimų ieškovei dėl termino praleidimo ir negalėjimo prisijungti prie inžinerinių tinklų niekada nėra pareiškęs. Atsakovas faktiškai galėjo gauti nuotekų surinkimo paslaugą iki 2012 m. kovo 28 d. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo laikinos sutarties pasirašymo, kadangi nuotekos kaupėsi į nuotekų surinkimo rezervuarą. Atsakovas nesikreipdamas dėl avanso grąžinimo konkliudentiniais veiksmais pripažino, jog ieškovė savo įsipareigojimus yra įvykdžiusi.

407.3. Teismas pagrįstai sprendė fakto klausimą, t.y. ar atsakovas galėjo prisijungti prie atvestų inžinerinių tinklų ir gauti paslaugas, tinkamai aiškino tikruosius Sutarties šalių ketinimus, atsižvelgė į šalių elgesį po Sutarties sudarymo. Sutarties nuostatos nenumatė sąlygos, kaip apelianto nurodytų dokumentų turėjimo bei pateikimo atsakovui paslaugų suteikimo momentu. Atsakovo kviestas liudytojas V. P. patvirtino, kad visas paslaugas dėl vandens ir nuotekynės tinklų atvedimo gavo dar 2012 m., o ne 2014 m.

417.5. Būtent ieškovas ragino atsakovą priimti paslaugas, pasirašant Sutarties 14 punkte numatytą prisijungimo teisių perdavimo - priėmimo aktą. Net jei tam tikros Sutarties nuostatos būtų vertinamos kaip galimai pažeidžiančios vartotojo interesus, tai neturi įtakos atsiskaitymui už ieškovės suteiktas paslaugas.

427.6. Statybų įstatymo 40 str. 2 punkto redakcija, kurioje buvo nurodyta, kad statinių naudotojai privalo nenaudoti statinio, kol jis nebaigtas statyti ir/ar nustatyta tvarka nepripažintas tinkamu naudoti, neteko galios nuo 2010 m. spalio 1 d., todėl, ieškovės teigimu, 2010 m. gruodžio 29 d. sudaryta Sutartis atitiko įstatymo nuostatas, leidžiančias naudoti pastatytus statinius net ir nesant statybos užbaigimo akto.

438.

44Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

459.

46Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4710.

48Byloje nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 29 d. UAB „Danjana“ ir A. K. sudarė sutartį Nr. 10/12/29 dėl teisės prisijungti prie inžinerinių tinklų, kuria šalys susitarė, kad ieškovė už sutartą sumą perduos įgijėjui prisijungimo teisę prisijungti prie inžinerinių tinklų, o įgijėjas įsipareigojo prisijungimo teisę priimti ir už ją sumokėti sutartinę prisijungimo kainą. Sutarties 8 punktu ieškovas įsipareigojo iki 2011 m. liepos 1 d. atsakovui atlikti tinklų projekte numatytus statybos darbus taip, kad tinklai būtų nutiesti (pastatyti) iki atsakovo žemės sklypo ir atsakovas turėtų galimybę prie jų prisijungti, t. y. gauti paslaugas. Šalys susitarė, kad visa prisijungimo kaina yra 68 000 Lt, įskaitant PVM (Sutarties 13 punktas). Pagal sutarties 14 punktą prieš jos pasirašymą atsakovas sumokėjo 20 proc. dydžio avansą, o likusią kainos dalį atsakovas įsipareigojo sumokėti per 2 mėnesius nuo tinklo privedimo prie įgijėjo žemės sklypo. Pagal Sutarties 21 punktą - jeigu ieškovas sutarties 7 punkte nurodytus įsipareigojimus (pagal 7 p. tinklai bus projektuojami ir statomi ieškovo nuožiūra atitinkamu laiku ir galiojančia tvarka) vėluoja įvykdyti daugiau kaip 180 dienų nuo termino pabaigos, įgijėjas turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, o tokiu atveju turėtojas privalo grąžinti įgijėjo sumokėtas įmokas. Atsakovas 2012 m. kovo 1 d. pranešimu Nr. S-29 pranešė apie tarp šalių sudarytos sutarties nutraukimą ir restitucijos taikymą. Nurodė, kad sutartis pranešimo surašymo dienai nėra įvykdyta, klientui nėra tinkamai ir laiku suteiktos paslaugos, konstatavo esminį sutarties sąlygų pažeidimą bei pranešė, jog vadovaudamasis sutarties 8 bei 21 punktais vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2012 m. kovo 1 d., pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą ir sumokėti 8 262 Lt dydžio delspinigius.

4911.

50Ieškovė UAB „Danjana“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2010 m. gruodžio 29 d. šalių sudarytos sutarties vienašališką nutraukimą neteisėtu, priteisti iš atsakovo 15 755,33 Eur skolą, 1 773 Eur delspinigių, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pateikė priešieškinį, prašydamas priteisti iš ieškovės 3 939 Eur sumokėtą avansą. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino iš dalies, pripažindamas vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu bei priteisdamas iš atsakovo ieškovei 15 755,33 Eur skolos, 900 Eur delspinigių, procesines palūkanas, o priešieškinį atmetė. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl sprendimo dalies, kuria patenkintas ieškovės ieškinys ir teigia, kad teismas nevertino dalies byloje surinktų įrodymų, atsakovo nurodomų teisinių pagrindų bei motyvų, iš UAB „Vilniaus vandenys“ išreikalautų rašytinių įrodymų, netinkamai taikė ir aiškino materialinės ir proceso teisės normas, skundžiamą teismo sprendimą grindė subjektyvia nuomone, nesivadovavo CK 6.193-6.195 straipsniuose nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

51Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pagrindo

5212.

53Pirmosios instancijos teismas, vertindamas, ar atsakovas teisėtai nutraukė šalių sudarytą sutartį joje nurodytu 21 punkto pagrindu, pažymėjo, jog ieškovas laiku sudarė galimybes atsakovui prisijungti prie elektros ir vandens tiekimo tinklų, tačiau nežymiai vėlavo sudaryti galimybę prisijungti prie nuotekynės tinklų; laikė, jog sutarties pažeidimas nėra esminis ir nesudarė pagrindo ją nutraukti sutarties 21 punkto pagrindu. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai sutapatino atsakovo atliktą vienašalį sutarties nutraukimą Sutartyje šalių sulygtu pagrindu su CK 6.217 straipsnyje nustatytu vienašaliu sutarties nutraukimo pagrindu. Pasak apelianto, nutraukiant sutartį joje numatytu 21 punkto pagrindu, nekyla pareiga vertinti, ar ieškovės sutarties pažeidimas yra esminis, be to atsakovui nekyla prievolė nustatyti papildomą terminą trūkumams pašalinti.

5413.

55Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio mėn. 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012). CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje nustatytais atvejais. Jeigu šalys susitarė, kad tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį. Sutartyje ir įstatyme išvardytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų taikymo skirtumas yra tas, kad teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

5614.

57Tačiau pažymėtina, kad vertindamas vienašališko sutarties nutraukimo pagrįstumą, teismas turi analizuoti visas sutarties sąlygas, aiškintis sutarties šalių ketinimus, derybas, sąžiningumą tiek ikisutartiniuose santykiuose, tiek ir vykdant sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-596-313/2015). Dėl šios priežasties, nors skundžiamame teismo sprendime nustatytas dalies ieškovės įsipareigojimų pažeidimo pobūdis įvertintas kaip neturintis esminės reikšmės, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nepatvirtina, kad nagrinėjamoje situacijoje pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, nesivadovavo CK 6.193-6.195 straipsniuose numatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ar pažeidė įrodymų bei įrodinėjimą reglamentuojančias taisykles.

5815. Nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga tai, jog ieškovė įsipareigojo suteikti teisę prisijungti ne prie vieno, o trijų skirtingų inžinerinių tinklų (elektros, geriamojo vandens bei nuotekynės tinklų). Skundžiamu sprendimu nustatyta, jog ieškovė laiku įvykdė du iš trijų sutartyje numatytų įsipareigojimų. Sutartyje tokia situacija sutarties nutraukimo aspektu nėra aptarta, todėl teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino dalies įsipareigojimų pažeidimo reikšmę atsakovui.

5916.

60Apeliantas neneigdamas aplinkybės, kad jam buvo sudarytos galimybės prisijungti prie elektros tinklų, nurodo, jog jis įrodė, kad paslaugos dėl geriamojo vandens ir nuotekynės tinklų nebuvo suteiktos iki sutartyje numatyto termino, nei iki sutarties nutraukimo. Šias aplinkybes grindžia 2011 m. rugpjūčio 23 d. Geriamojo vandens tiekimo laikinos sutarties Nr. LAIKv-10364, sudarytos tarp ieškovės ir UAB „Vilniaus vandenys“, 2012 m. kovo 28 d. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo laikinos sutarties Nr. LAIK - 10364 datomis bei atitinkamų nuostatų vykdymu, nuolatine Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties data (2014 m. vasario 11 d.), 2011 m. gruodžio 29 d. bei 2012 m. kovo 2 d. UAB „Vilniaus vandenys“ atsakymais dėl techninių sąlygų papildymo, 2014 m. sausio 23 d. UAB „Vilniaus vandenys“ pažyma, patvirtinančia, kad objektas prijungtas prie vandentiekio tinklų pagal projektą ir techninių sąlygų reikalavimus ir kt. Pasak apelianto, tinklai nebuvo tinkamai pakloti, negalėjo veikti ar būti eksploatuojami, jie nebuvo teisiškai įregistruoti, pripažinti tinkamais naudoti, todėl atsakovui nebuvo teisinių prielaidų ir pagrindų jungtis ieškovės nurodomų tinklų.

6117. Pasisakydama dėl šių apelianto argumentų, teisėjų kolegija sutinka su ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, jog šiuo atveju teismas pagrįstai sprendė fakto klausimą, t.y. ar atsakovas galėjo prisijungti prie atvestų inžinerinių tinklų ir gauti paslaugas. Sutarties 8 punktu ieškovė įsipareigojo atsakovui atlikti tinklų projekte numatytus statybos darbus taip, kad tinklai būtų nutiesti (pastatyti) iki prijungiamo sklypo ir įgijėjas turėtų galimybę prie jų prisijungti, t.y. gauti paslaugas. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje surinktų visumą, t.y. rašytinius įrodymus apie skaitiklio plombavimą, UAB „Vilniaus vandenys“ ieškovei išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą už tiektą vandenį, duomenis apie vandens kokybės patikrinimus, taip pat pagrįstai atsižvelgė ir į atsakovo iniciatyva liudytoju apklausto V. P. (atsakovo kaimyno) parodymus. Šis liudytojas patvirtino, jog jis 2012 metų spalio mėnesį, t.y. iki apelianto minimų teisinių procedūrų atlikimo, su ieškove sudarė sutartį dėl vandens ir nuotekų tiekimo į jam priklausantį sklypą ir sutartis buvo įvykdyta po jos pasirašymo. Tai paneigia apelianto argumentus, jog vandentiekio bei nuotekų tinklai negalėjo būti eksploatuojami, jais nebuvo galima naudotis. Liudytojas N. L. nebuvo sudaręs sutarties su UAB „Danjana“ dėl tinklų įrengimo, todėl jo parodymai, kad tinklai nebuvo atvesti, vertintini kritiškai. Apeliantas nepateikė įrodymų, jog jo nurodomų dokumentų nebuvimas sutartyje nustatytu terminu sutrukdė jam prisijungti prie tinklų ir gauti paslaugas. Kaip ir nurodyta skundžiamame teismo sprendime, atsakovas pretenzijų ieškovei dėl to, kad negali prisijungti prie tinklų nereiškė. Iš šalių elektroninio susirašinėjimo turinio taip pat matyti, kad 2011 m. gegužės 10 d. ieškovė informavo apie skaitliuko plombavimą bei vandens buvimą vamzdžiuose; 2011 m. gegužės 15 d. pranešė apie sutarties 3.1 punkto įvykdymą ir pasiūlė pasirašyti prijungimo teisių priėmimo – perdavimo aktą, tačiau apeliantas siūlė pirma spręsti miško klausimus, po to komunikacijas, nurodydamas, kad neturi tiek pinigų, ir kad jungsis, kai kelsis (1 t., b.l. 34, 38). Taigi, apeliantas nereiškė pretenzijų dėl terminų pažeidimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apelianto argumentai, susiję įrodymais, kurie jo manymu patvirtina, kad ieškovas įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, atmestini, kaip nepagrįsti.

6218.

63Pirmosios instancijos teismas išsamiai aprašė visus (ir apelianto nurodomus) į bylą pateiktus įrodymus, todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad skundžiamame teismo sprendime jie liko neįvertinti. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei nurodo kasatorius, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013, 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015).

6419.

65Apeliantas nurodo, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimu pripažįstama, jog ieškovės ir atsakovo A. K. sutartis dėl teisės prisijungti prie inžinerinių tinklų yra pažeidžianti apelianto, kaip vartotojo teises. Tačiau iš byloje esančio minėto nutarimo matyti, kad jis priimtas ne dėl šalių sutarties. Nors nutarime pažymėta, kad nagrinėtas kito vartotojo prašymas dėl UAB „Danjana“ iš anksto parengtos standartinės sutarties dėl teisės prisijungti prie inžinerinių tinklų nesąžiningų sąlygų taikymo, iš minimų sutarties punktų matyti neatitikimai su nagrinėjamoje byloje pateikta sutartimi (pvz. 21 punkto turinys yra kitas), kai kurios sutarties sąlygos yra koreguotos. Be to, apeliantas visiškai nenurodo argumentų, kokią konkrečią įtaką atitinkamų sutarties sąlygų pripažinimas nesąžiningomis daro šioje byloje priimto teismo sprendimo teisėtumui; sutarties nutraukimas su šiomis aplinkybėmis nebuvo siejamas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2013 m. lapkričio 11 d. specialisto išvada, kuria pripažįstama, kad ieškovei išduotas statybos leidimas išduotas pažeidžiant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 straipsnio 5 dalį (t.y. nesudarius trišalės sutarties su Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir viešojo vandens tiekėju), nes apeliantas visiškai neargumentuoja, ką šiuo įrodymu siekiama įrodyti (paneigti).

6620. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

6721.

68Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį atsakovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiama pirmos instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6922.

70Kadangi atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, iš atsakovo ieškovei priteistina 544,50 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

71Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

72Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

73Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) ieškovei UAB „Danjana“ (į.k. 302249149) 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Danjana“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 6. 1.1. UAB „Danjana“ susitarimų su detaliojo plano rengėjais pagrindu... 7. 1.2. Atsakovas 2012 m. kovo 1 d. pranešė apie sutarties nutraukimą ir... 8. 2.... 9. Atsakovas A. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį bei priešieškinį ir... 10. 2.1. Atsakovas dar 2012 m. kovo 1 d. pranešimu yra pranešęs ieškovei, jog... 11. 2.2. Ieškovė nesudarė atsakovui galimybės techniškai jungtis prie... 12. 2.3. Ieškovės ir UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašyta geriamojo vandens... 13. 3.... 14. Ieškovė prašė priešieškinį atmesti. Nurodė, kad kitų elektros tinklų... 15. 4.... 16. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 5.... 19. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį... 20. 5.1.... 21. Vertindamas sutarties vienašališko nutraukimo teisėtumą, teismas... 22. 5.2. Iš elektroninio šalių susirašinėjimo, teismas padarė išvadą, kad... 23. 5.3. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovas yra silpnesnioji teisinių santykių... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 26. 6.... 27. Ieškovas A. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 28. 6.1.Atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė ne CK 6.217 straipsnio,... 29. 6.2. Teismas netinkamai vertino naudojimosi inžineriniais tinklais galimybes,... 30. 6.3. Atsakovas nėra ir negali būti Sutarties pagrindu priimtų... 31. 6.4. Iš 2011 m. rugpjūčio 23 d. bei 2012 m. kovo 28 d. Geriamojo vandens... 32. 6.5. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimu Nr. 10 - 708... 33. 6.7. Ieškovei statybos leidimas išduotas pažeidžiant Lietuvos Respublikos... 34. 6.8. Apelianto manymu, UAB „Vilniaus vandenys“ 2011 m. liepos 19 d.... 35. 6.9. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas,... 36. 7.... 37. Ieškovė UAB „Danjana“ atsiliepime prašo atsakovo apeliacinį skundą... 38. 7.1. Atsakovas teigdamas, kad teismas netinkamai vertino įrodymus pateikė tik... 39. 7.2. Sutarties 21 punkte nėra numatyta galimybė nutraukti Sutartį tuo... 40. 7.3. Teismas pagrįstai sprendė fakto klausimą, t.y. ar atsakovas galėjo... 41. 7.5. Būtent ieškovas ragino atsakovą priimti paslaugas, pasirašant... 42. 7.6. Statybų įstatymo 40 str. 2 punkto redakcija, kurioje buvo nurodyta, kad... 43. 8.... 44. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 45. 9.... 46. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau... 47. 10.... 48. Byloje nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 29 d. UAB „Danjana“ ir A. K.... 49. 11.... 50. Ieškovė UAB „Danjana“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2010... 51. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pagrindo... 52. 12.... 53. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas, ar atsakovas teisėtai nutraukė... 54. 13.... 55. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties... 56. 14.... 57. Tačiau pažymėtina, kad vertindamas vienašališko sutarties nutraukimo... 58. 15. Nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga tai, jog ieškovė įsipareigojo... 59. 16.... 60. Apeliantas neneigdamas aplinkybės, kad jam buvo sudarytos galimybės... 61. 17. Pasisakydama dėl šių apelianto argumentų, teisėjų kolegija sutinka su... 62. 18.... 63. Pirmosios instancijos teismas išsamiai aprašė visus (ir apelianto nurodomus)... 64. 19.... 65. Apeliantas nurodo, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2010... 66. 20. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl... 67. 21.... 68. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 69. 22.... 70. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, iš atsakovo ieškovei... 71. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 72. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti... 73. Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) ieškovei UAB „Danjana“ (į.k....