Byla T-55-2014
Dėl rūšinio teismingumo byloje pagal ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės (toliau – BAB) „Kanapa“, atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Tytus“, ieškinį atsakovui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Šiaulių AVMI) dėl mokesčių permokos priteisimo

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos teismo prašymą išspręsti klausimą dėl rūšinio teismingumo byloje pagal ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės (toliau – BAB) „Kanapa“, atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Tytus“, ieškinį atsakovui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Šiaulių AVMI) dėl mokesčių permokos priteisimo

Nustatė

3Ieškovas BAB „Kanapa“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo Šiaulių AVMI 10259,00 Lt mokesčių permoką, 28,73 Lt laikotarpio nuo 2014 m. kovo 6 d. iki 2014 m. kovo 12 d. palūkanas, 0,04 proc. dydžio palūkanas nuo prašomos priteisti sumos (10 259,00 Lt) už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad nesutinka su centrinio mokesčio administratoriaus (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 2014 m. vasario 19 d. sprendimu negrąžinti mokesčio permokos ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą.

4Atsakovas Šiaulių AVMI prašo bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) numatyta tvarka. Savo prašymą grindžia aplinkybėmis, kad ieškovas įstatymo nustatyta tvarka neskundė centrinio mokesčių administratoriaus 2014 m. vasario 19 d. sprendimo, ir nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A438-2022/2013 išaiškino, kad mokesčių administratorius, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą grąžinti mokesčio permoką ir jo netenkindamas – atlikdamas mokesčio permokos įskaitymą, veikė kaip mokesčių administratorius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir pagrindais, o Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2013 m. vasario 27 d. nutartyje Nr. T-19/2013, priimtoje byloje BUAB „Renovacinės statybos“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Divingas“, v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, konstatavo, kad ginčas, kilęs iš mokestinio teisinio santykio, kurio atsiradimo pagrindas yra administracinis aktas, nagrinėtinas administraciniame teisme ir bankrutuojančios įmonės statusas bylos teismingumo nekeičia.

5Šiaulių apygardos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčas susijęs su mokesčio administratoriaus sprendimu ir įvertindamas teisinį reglamentavimą, pagal kurį administraciniai teismai sprendžia bylas dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punktas), sprendė, jog byloje būtina išspręsti teismingumo klausimą.

6konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Šioje byloje ieškovas nesutinka su centrinio mokesčio administratoriaus sprendimu negrąžinti mokesčio permokos ir prašo ją priteisti. Specialiosios teisėjų kolegijos praktikoje yra laikomasi nuostatos, jog tokio pobūdžio ginčas yra kilęs iš mokestinio teisinio santykio, kurio atsiradimo pagrindas yra administracinis aktas. Tai atitinka ginčo, numatyto ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte, sampratą ir požymius, todėl šis ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme. Tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, bylos teismingumo nekeičia. Pažymėtina, jog Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato tik teritorinį bylos teismingumą. Šioje byloje bankrutuojančios įmonės reikalavimai yra administracinio teisinio pobūdžio, todėl Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme (žr. pvz. Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 27 d. nutartį Nr. T-19/2013, priimtą byloje BUAB „Renovacinės statybos“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Divingas“, v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį Nr. T-232-2012, priimtą byloje BUAB „Klaipėdos saturnas“ v. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija; 2012 m. spalio 17 d. nutartį Nr. T-216/2012, priimtą byloje BUAB „Gertauta“ v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, ir kt.).

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

10Byla teisminga administraciniam teismui teismui.

11Bylą pagal ieškovo BAB „Kanapa“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, ieškinį atsakovui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl mokesčių permokos priteisimo perduoti Šiaulių apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai
Ryšiai