Byla 2S-1308-340/2017
Dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo ADB „Gjensidige“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio D. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (skolininko) V. B. skundą dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo ADB „Gjensidige“, ir

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas V. B. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti antstolio patvarkymą dalyje, kuria yra apribojama skolininko teisė įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų įkalinimo įstaigos parduotuvėje nuteistiesiems (suimtiesiems), tuo atveju, jeigu pagal patvarkymą buvo nurašytos ar areštuotos skolininkui priklausančios lėšos, atitinkamai sugrąžinti tokias lėšas arba panaikinti areštą tokioms lėšoms toje dalyje, kurioje yra apribojama skolininko teisė įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų įkalinimo įstaigos parduotuvėje nuteistiesiems. Nurodė, kad pagal antstolio patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje iš skolininko yra išieškomos visos lėšos, esančios asmeninėje sąskaitoje, nepaisant to, viršija jos ar ne vieną MMA, todėl nelieka jokių pajamų, kurias galima naudoti savo reikmėms, nedraudžiamiems asmeninio naudojimo daiktams įsigyti. Skolininko teigimu, skundžiamas patvarkymas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normoms, reglamentuojančioms išieškojimą iš skolininko turto, darbo užmokesčio ar kitų pajamų (668 str. 1 d., 733-743 str.), Sprendimų vykdymo instrukcijos 93.6 p., Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 92 str. 1 d. ir 99 str. 4 d. reikalavimams.
 2. Antstolis D. B., išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2017-01-02 patvarkymu atsisakė patenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad antstolis, vykdydamas skolos išieškojimą, vadovavosi CPK 688 straipsniu. Pažymėjo, jog atliekantiems bausmę nuteistiesiems yra garantuojamas ir užtikrinamas bausmę atliekančių asmenų minimalių ir būtiniausių poreikių patenkinimas. Todėl, antstolio nuomone, skolininko argumentas, kad nuteistasis neturi galimybės įsigyti būtiniausių maisto produktų ir reikmenų yra nepagrįstas ir atmestinas. CPK 668 straipsnio 1 dalies reglamentavimas dėl draudimo nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (MMA), nėra taikomas lėšoms, esančioms laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. CPK 739 straipsnis reglamentuoja pinigų sumas, iš kurių išieškoti negalima. Minėtame straipsnyje nėra nurodyta, jog išieškojimas iš Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (MMA) negalimas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-02-06 nutartimi skundą tenkino ir panaikino antstolio D. B. 2016-11-24 patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S-16-35-15980.
 2. Teismas konstatavo, kad nors pareiškėjas, būdamas laisvės atėmimo vietos įstaigoje nedirba, tačiau į jo sąskaitą jam pervestos lėšos (iš artimųjų ar kt.) kvalifikuotinos kaip gaunamos kitos pajamos, todėl antstolio veiksmai vertintini pagal CPK nuostatas, reglamentuojančias išieškojimą iš skolininko pajamų (CPK 733-743 str.). Antstolis, priimdamas patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, privalėjo vadovautis būtent išieškojimą iš pajamų reglamentuojančiomis CPK 733–743 straipsnių normomis ir patvarkyme nurodyti CPK 736 straipsnyje nustatytus išskaitų ribojimus.
 3. Teismas konstatavo, kad antstolis D. B., nukreipdamas išieškojimą į skolininko pajamas, nesivadovavo išieškojimą iš pajamų reglamentuojančiomis teisės normomis, todėl pareiškėjo skundą šioje dalyje tenkino, o 2016-11-24 patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S-16-35-15980, panaikino.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu antstolis D. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-06 nutartį ir skolininko V. B. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Antstolis išieškojimą vykdo vadovaudamasis CPK 688 str. Skolininko artimųjų į jo sąskaitą, administruojamą Marijampolės pataisos namų, pervestos sumos, yra laikomos skolininkui priklausančios pajamos, gautos iš kitų asmenų (CPK 688 str.), o ne traktuotinos, kaip darbo užmokestis.
  2. Atliekantiems bausmę nuteistiesiems yra užtikrinamas bausmę atliekančių asmenų minimalių ir būtiniausių poreikių patenkinimas, todėl nagrinėjamu atveju CPK 668 straipsnis netaikytinas.
  3. CPK 739 straipsnyje nurodytas baigtinis sąrašas pinigų sumų, iš kurių išieškoti negalima. Skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kad jo asmeninėje sąskaitoje esančios piniginės lėšos yra CPK 739 straipsnyje nurodytos pinigų sumos, iš kurių išieškojimas yra negalimas.
  4. Lėšos, patenkančios į skolininko sąskaitą, kurią administruoja įkalinimo įstaiga, nepatenka į CPK 739 str. ir 668 str. 1 d. nurodytus atvejus.
 2. Pareiškėjas (skolininkas) V. B. ir suinteresuotas asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 2. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo V. B. skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis D. B. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-21 vykdomąjį dokumentą Nr. 1-1463-369/2016 dėl 519,20 Eur skolos išieškojimo iš skolininko V. B. išieškojimo ADB „Gjensidige“ naudai. Vykdant išieškojimą nustatyta, kad skolininkas atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. 2016-11-24 patvarkymu Nr. S-16-35-15980 vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, antstolis, vadovaudamasis CPK 688 ir 739 straipsniais, areštavo 519,20 Eur skolos ir 167,27 Eur vykdymo išlaidų, iš viso – 686,47 Eur, iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių įstaigos Marijampolės pataisos namai sąskaitoje, ir įpareigojo pareiškėjo sąskaitą administruojančią įkalinimo įstaigą išskaičiuotą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. 2016-12-30 gautas pareiškėjo V. B. skundas dėl antstolio 2016-11-24 patvarkymo, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti antstolio patvarkymą dalyje, kuria apribojama skolininko teisė įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų įkalinimo įstaigos parduotuvėje nuteistiesiems; tuo atveju, jeigu pagal patvarkymą buvo nurašytos ar areštuotos skolininkui priklausančios lėšos, atitinkamai sugrąžinti tokias lėšas arba panaikinti areštą tokioms lėšoms toje dalyje, kurioje yra apribojama skolininko teisė įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų įkalinimo įstaigos parduotuvėje nuteistiesiems. Antstolis D. B. su pareiškėjo skundu nesutiko ir CPK 510 str. nustatyta tvarka persiuntė skundą teismui.
 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-02-06 nutartimi pareiškėjo V. B. skundą tenkino ir panaikino antstolio D. B. 2016-11-24 patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S-16-35-15980. Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad nors pareiškėjas, būdamas laisvės atėmimo vietos įstaigoje nedirba, tačiau į jo sąskaitą jam pervestos lėšos (iš artimųjų ar kt.) kvalifikuotinos kaip gaunamos kitos pajamos, todėl antstolio veiksmai vertintini pagal CPK nuostatas, reglamentuojančias išieškojimą iš skolininko pajamų (CPK 733-743 str.). Antstolis, priimdamas patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, privalėjo vadovautis būtent išieškojimą iš pajamų reglamentuojančiomis CPK 733–743 straipsnių normomis ir patvarkyme nurodyti CPK 736 straipsnyje nustatytus išskaitų ribojimus. Teismas padarė išvadą, kad antstolis D. B., nukreipdamas išieškojimą į skolininko pajamas, nesivadovavo išieškojimą iš pajamų reglamentuojančiomis teisės normomis, todėl pareiškėjo skundą šioje dalyje tenkino, o 2016-11-24 patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S-16-35-15980, panaikino.
 5. Antstolis D. B. atskirajame skunde nurodo, kad atliekantiems bausmę nuteistiesiems yra užtikrinamas bausmę atliekančių asmenų minimalių ir būtiniausių poreikių patenkinimas, todėl nagrinėjamu atveju CPK 668 straipsnis netaikytinas. Taip pat pažymi, jog CPK 739 straipsnyje nurodytas baigtinis sąrašas pinigų sumų, iš kurių išieškoti negalima. Lėšos, patenkančios į skolininko sąskaitą, kurią administruoja įkalinimo įstaiga, nepatenka į CPK 739 str. ir 668 str. 1 d. nurodytus atvejus.
 6. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje iš esmės kilo klausimas dėl to, ar antstolio vykdomam išieškojimui iš bausmę atliekančiam nuteistajam priklausančių piniginių lėšų laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, taikomi CPK 668 straipsnio 1 dalyje, CPK 736 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatyti išieškojimo apribojimai.
 7. Pažymėtina, jog priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas vadovavosi naujausia teismų praktika, t. y. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016. Šioje byloje buvo nagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, kuriame, be kita ko, pareiškėjas prašė leisti artimiems žmonėms siųsti labdarą, grąžinti atsiųstą labdarą, į kurią nukreiptas išieškojimas bei panaikinti sąskaitos areštą. Kasacinis teismas išaiškino, kad Civilinio proceso kodekse atskirai reglamentuojamas išieškojimas iš skolininko turto, t. y. skolininko jau turimo, pradėjus išieškojimą (jo bendrosios taisyklės nustatytos CPK XLVII skyriuje) ir iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų (CPK LI skyrius). CPK LI skyriuje (733–743 straipsniai) reglamentuojamas išieškojimas iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų – vienkartinių ar periodiškai nuo tam tikro atskaitos momento naujai gaunamų lėšų įplaukų.
 8. Taip pat kasacinis teismas pažymėjo, kad antstolė ir bylą nagrinėję teismai, nors ir netaikė CPK 668 straipsnyje nustatyto vieno MMA dydžio išskaitų ribojimo, tačiau, pasisakydami dėl išieškojimo iš skolininko pajamų, nepagrįstai rėmėsi CPK 668 straipsniu, reglamentuojančiu išieškojimą iš turto. Šio straipsnio nuostatos būtų aktualios tik išieškant iš skolininko turto, inter alia, pinigų sumų, iš kurių išieškojimo CPK LI skyriaus normos nereglamentuoja. Prie tokių pinigų sumų, kaip turto rūšies, priskirtinos ir lėšos, likusios iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų, po CPK 736 straipsnyje nurodytų išskaitų išieškojimo. Būtent tokių lėšų bendrai sumai gali būti taikomas CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribojimas išieškoti iš jos, jei ji neviršija vieno MMA. Taip pat pažymėjo, kad įstatyme nėra išimčių, kurios išieškojimo iš laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų tvarką bei išskaitų dydžius reglamentuotų skirtingai nei išieškojimą iš kitų asmenų, todėl antstolė ir teismai nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad bausmę atliekantys asmenys yra aprūpinami apranga ir maistu, kaip galinčia pateisinti įstatyme nustatytų išieškojimo apribojimų nesilaikymą.
 9. Taigi, atsižvelgdamas į kasacinio teismo nutartyje nagrinėto skundo pobūdį, nutartyje išdėstytus argumentus dėl CPK 668 straipsnio taikymo tik išieškojimui iš skolininko turto (taip pat apibrėžiant, kokios lėšos priskiriamos tokiam turtui), apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nors pareiškėjas, būdamas įkalinimo įstaigoje, negauna darbo užmokesčio, tačiau jo periodiškai į laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitą gaunamos lėšos kvalifikuotinos kaip gaunamos kitos pajamos, todėl antstolio veiksmai vertintini pagal CPK nuostatas, reglamentuojančias išieškojimą iš skolininko pajamų (CPK 733-743 straipsniai). Antstolis, vykdydamas išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, turi vadovautis išieškojimą iš pajamų reglamentuojančiomis CPK 733–743 straipsnių normomis ir patvarkyme nurodyti CPK 736 straipsnyje nustatytus išskaitų ribojimus.
 10. Išskaitų iš tokių pajamų dydis reglamentuojamas CPK 736 straipsnyje, todėl iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, turi būti išskaitoma 20 procentų (jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas); jei išieškoma pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų (CPK 736 straipsnio 1 dalies 3 punktas); išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą, – iki 50 procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Išieškant iš darbo užmokesčio ir kitų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 2 dalis).
 11. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, jog antstolis, priimdamas 2016-11-24 patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, nesilaikė išieškojimą iš pajamų reglamentuojančių normų, todėl pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai sprendė, jog 2016-11-24 antstolio patvarkymas, turi būti pripažintinas neteisėtu ir naikintinas.
 12. Kaip jau minėta, kasacinis teismas laikosi pozicijos, kad ta aplinkybė, jog bausmę atliekantys asmenys yra aprūpinami apranga ir maistu, negali pateisinti įstatyme nustatytų išieškojimo apribojimų nesilaikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016). Atsižvelgiant į tai, antstolio atskirojo skundo argumentai, kad vykdant išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, neturi būti taikomi jokie išieškojimo apribojimai, nes skolininkui, kaip atliekančiam bausmę suimtajam, yra užtikrinamas minimalių ir būtiniausių poreikių patenkinimas, atmetami kaip nepagrįsti.
 13. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 14. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl antstolio atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-06 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

10Vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 d. 1 p., 339 straipsniu, teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai