Byla 2A-1516-881/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – VĮ Registrų centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Valstybės turto fondas, Nacionalinė žemės tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir suinteresuoto asmens VĮ Valstybės turto fondo apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1101-129-2010 pagal pareiškėjo Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos departamento pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – VĮ Registrų centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Valstybės turto fondas, Nacionalinė žemės tarnyba.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad klojimas ir rūsys šakniavaisiams, esantys ( - ), yra suformuoti kaip nekilnojamojo turto objektai ir šiuos statinius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apsaugos departamentas valdo patikėjimo teise. Nurodė, kad finansinėje ataskaitoje šis turtas yra registruotas kaip ilgalaikis materialusis turtas. Šie statiniai į finansinę apskaitą įvesti dar 1987 m. rugsėjo 1 d., tačiau nėra dokumento, kuris būtų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apsaugos departamento patikėjimo teisės į šį nekilnojamąjį turtą atsiradimo juridinis pagrindas bei dokumentų, įrodančių, jog šie statiniai yra suformuoti kaip nekilnojamojo turto objektas. Šį juridinę reikšmę turintį faktą reikia nustatyti tam, kad klojimas ir rūsys bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apsaugos departamento patikėjimo teisė į šiuos statinius būtų įregistruota nekilnojamojo turto kadastre ir registre.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmetė.

7Teismas nustatė, kad nekilnojamojo turto objektų – daržinės (( - )) bei rūsio šakniavaisiams (( - )), esančių ( - ), daiktinės teisės Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotos valstybės vardu. Objektams yra suteikti unikalūs numeriai, yra surinkti nekilnojamojo turto kadastro duomenys, suformuota šių statinių nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų byla, pastatai įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą kaip valstybei nuosavybės teise priklausantys objektai, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka nėra baigti formuoti, taip pat nėra priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas dėl šių statinių suformavimo.

8Teismas nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnį, nekilnojamojo turto kadastrą tvarko Vyriausybės įsteigta valstybės įmonė Kadastrų tvarkytojas. VĮ Registrų centras pareiškėjui 2008 m. kovo 3 d. sprendimu yra nurodęs, kad nepateiktas viešojo administravimo subjekto sprendimas, dėl nekilnojamųjų daiktų – pastatų (( - )), esančių ( - ), suformavimo.

9Taigi teismas nusprendė, kad remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, kuri numato, kad statinių formavimo tvarką numato Statybos įstatymas, numatantis neteisminę statinių formavimo tvarką bei tai, kad aukščiau nurodyti statiniai nėra teisės aktų nustatyta tvarka baigti formuoti (įstatymai numato neteisminę statinių formavimo tvarką), o taip pat teisės aktų nustatyta tvarka turi būti viešojo administravimo subjekto sprendimas, patvirtinantis aukščiau paminėtų objektų suformavimo teisėtumą, juridinis faktas dėl nekilnojamojo turto objektų negali būti nustatomas, kadangi prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas, nesukurs pareiškėjui teisinių padarinių ir neturės juridinės reikšmės.

10III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktines bylos aplinkybes, kad ginčo statiniams jau buvo nustatyti kadastro duomenys, sudaryta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, t. y. statiniai jau buvo suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteikti unikalūs numeriai. Identifikavimo kodų suteikimas statiniams patvirtina aplinkybę, kad kadastro tvarkytojas ginčo statinių kadastro duomenis įrašė į kadastrą, o tai laikoma daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 3 d.).

132. Ginčo statiniai sukurti 1962-1967 metais, t. y. iki LR statybos įstatymo įsigaliojimo, todėl teismo išvados dėl pareiškėjo nepateiktų statinių formavimo dokumentų remiantis Statybos įstatymu ir reikalaujant pateikti dokumentus, patvirtinančius statinio suformavimą pagal dabartiniu metu galiojančius aktus, taip pat yra nepagrįstos.

143. Ginčo statiniai visuomet buvo ir šiuo metu yra valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, o pareiškėjas objektus valdė operatyviojo tvarkymo teise. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr.

152015 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ klojimas su rūsiu šakniavaisiams, esantys ( - ), įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą kaip valstybei nuosavybės teise priklausantys objektai.

164. Neįregistravus turto ir jo neperdavus Valstybės turto fondui, liktų neįgyvendintas privatizavimo tikslas, tuo būtų pažeisti valstybės interesai, o tai reiškia ir viešo intereso privatizavimo teisiniuose santykiuose pažeidimą.

17Pareiškėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą ir pareiškėjo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo patenkinti. Teigia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas neturi juridinės reikšmės, yra nepagrįsta – nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą reikia tam, kad klojimas ir rūsys šakniavaisiams, esantys ( - ), bei pareiškėjo patikėjimo teisė į šiuos statinius būtų įregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl atmestas pareiškėjo prašymas dėl juridinio fakto, kad klojimą ir rūsį šakniavaisiams patikėjimo teise valdo pareiškėjas, nustatymo. Klojimas ir rūsys šakniavaisiams naudojami pareiškėjo funkcijas vykdžiusių institucijų nuo 1987 m. rugsėjo 1 d., ką patvirtina pareiškėjo finansinės apskaitos dokumentai. Tretieji asmenys jokių pretenzijų į šiuos pastatus neturi. Faktą, kad klojimą ir rūsį šakniavaisiams patikėjimo teise valdo pareiškėjas, pripažįsta pareiškėjo veiklą kontroliuojančios ir kitos institucijos, teismo posėdžio metu apklausti pareiškėjo darbuotojai patvirtino, kad būtent aplinkosaugos institucijos statė šiuos statinius.

18Pareiškėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsiliepimą į suinteresuoto asmens VĮ Valstybės turto fondo apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad su apeliaciniu skundu sutinka.

19Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į suinteresuoto asmens VĮ Valstybės turto fondo ir pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinius skundus, kuriame nurodė sutinkanti, kad dėl apeliacinių skundų argumentų teismas spręstų savo nuožiūra.

20Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į suinteresuoto asmens VĮ Valstybės turto fondo apeliacinį skundą, kuriame prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Teigia, kad į bylą pareiškėjas pateikė tik Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą, kuri patvirtina, kad 1998 m. sausio 21 d. buvo atlikta ginčo pastatų inventorizacija, tačiau tai nepatvirtina ginčo objektų suformavimo teisėtumo. Byloje nėra duomenų, kad ginčo statinių kadastro duomenys būtų įrašyti į kadastrą, taip pat jokių dokumentų, kad ginčo statiniai 1962-1967 metais buvo suformuoti teisėtai. Apeliantas neatsižvelgė į tai, kad įstatymai numato neteisminę statinių formavimo tvarką, ir teismas neturi galimybės įteisinti veiksmų, kurie nėra teismo kompetencijoje.

21Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą, kuriame prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teisės aktai numato neteisminę statinių formavimo tvarką, tad kol teisės aktų nustatyta tvarka nebus priimti viešojo administravimo subjekto sprendimai nekilnojamuosius daiktus suformuoti, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukurs pareiškėjui teisinių padarinių ir neturės juridinės reikšmės.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliaciniai skundai atmetami.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

25Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalimi, teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba jai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis). Vadovaudamasis CPK 444 straipsnio 9 dalimi, teismas turi kompetenciją nustatyti ir kitus juridinę reikšmę turinčius faktus, tačiau jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos, aprašo.

26Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog juridinis faktas dėl nekilnojamojo turto objektų valdymo patikėjimo teise negali būti nustatytas, nes prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas, nesukurs pareiškėjui teisinių padarinių ir neturės juridinės reikšmės.

27Teismas sutinka su apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais, jog ginčo statiniams jau buvo nustatyti kadastro duomenys, sudaryta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, t. y. statiniai jau buvo suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteikti unikalūs numeriai. Identifikavimo kodų suteikimas statiniams taip pat patvirtina aplinkybę, kad kadastro tvarkytojas ginčo statinių kadastro duomenis įrašė į kadastrą, o tai laikoma daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 3 d.).

28Byloje esantys duomenys taip pat patvirtina faktą, jog ginčo statiniai sukurti dar 1962-1967 metais, taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčo statiniai nėra teisės aktų nustatyta tvarka baigti formuoti. Esant tokioms aplinkybėms susidaro situacija, jog daiktai egzistuoja, yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir turi unikalius numerius, tačiau į šiuos daiktus nėra įregistruota jokių daiktinių teisių. Teismas sutinka ir su apeliantų argumentu, jog tuo atveju, jei ginčo statiniai juridiškai niekam nepriklauso, tai valstybės institucijos bešeimininkiais tapusius objektus valdo operatyviojo tvarkymo teise, tačiau teismas sprendžia, jog tai automatiškai nesukuria valstybei nuosavybės teisių į minėtus daiktus. Taigi tam, kad pareiškėjas galėtų nusistatyti juridinį faktą dėl patikėjimo teisės į jo balanse esančius ir faktiškai valdomus daiktus, pirmiausia turi būti įregistruota šių daiktų nuosavybė valstybės vardu, o tik po to nustatinėjamas juridinis faktas, jog pareiškėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ginčo daiktus valdo patikėjimo teise. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, jog patikėjimo teisė yra išvestinė teisė, kuri negali atsirasti be nuosavybės teisės.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, nes patikėjimo teisės konstatavimas, savaime nesukurs teisinių padarinių pareiškėjui, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliaciniuose skunduose nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teismas taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

30Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu... 7. Teismas nustatė, kad nekilnojamojo turto objektų – daržinės (( - )) bei... 8. Teismas nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio... 9. Taigi teismas nusprendė, kad remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo... 10. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas apeliaciniu skundu prašo... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktines bylos aplinkybes,... 13. 2. Ginčo statiniai sukurti 1962-1967 metais, t. y. iki LR statybos įstatymo... 14. 3. Ginčo statiniai visuomet buvo ir šiuo metu yra valstybei nuosavybės teise... 15. 2015 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo... 16. 4. Neįregistravus turto ir jo neperdavus Valstybės turto fondui, liktų... 17. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 18. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 19. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 20. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į... 21. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Apeliaciniai skundai atmetami.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalimi, teismas... 26. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 27. Teismas sutinka su apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais, jog ginčo... 28. Byloje esantys duomenys taip pat patvirtina faktą, jog ginčo statiniai... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas sprendžia, kad pirmosios... 30. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 31. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti...