Byla 2-3442-470/2014
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės IĮ ,,Plieninė sklendė“ ieškinį atsakovei UAB ,,Baltijos žvėriena“, trečiajam asmeniui BUAB ,,Viltlit“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašo priteisti iš atsakovės 30990,80 Lt skolą, 1877,45 Lt palūkanas, 6 % dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad pagal 2013-10-16 ir 2013-10-21 sudarytas statybos rangos sutartis ieškovė įsipareigojo atlikti vandentiekio siurblinės ir nugeležinimo įrenginių remonto darbus bei vandentiekio vamzdynų ir sanitarinių prietaisų remonto darbus objekte, esančiame Naruševičiaus g. 103 Molainių k. Panevėžio r., o atsakovė įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. Darbai buvo atlikti, surašyti darbų atlikimo aktai, atsakovė darbus priėmė ir pasirašė darbų atlikimo aktus, tačiau sumokėjo tik pagal 2013-10-16 sutartį numatytą 4316,00 Lt avansą. Ieškovė išrašė atsakovei dvi sąskaitas – faktūras, kurių atsakovė neapmokėjo ir liko skolinga pagal abi sutartis 30990,80 Lt. Atsakovė nepareiškė ieškovei pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu ieškovė prašo priteisti skolą pagal abi sutartis, 9 % dydžio palūkanas, kurias ieškovė apskaičiavo už laikotarpį nuo išrašytose sąskaitose faktūrose nurodytų sumų apmokėjimo terminų pabaigos iki kreipimosi į teismą dienos ir kurios yra 1877,45 Lt, 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškovės pateiktais leistinais rašytiniais įrodymais: 2013-10-16 Statybos rangos sutartimi Nr. 13/10-6, lokaline sąmata, 2013-10-16 IĮ ,,Plieninė sklendė“ sąskaitos išrašu, 2013-10-21 atliktų darbų aktu, 2013-10-21 sąskaita – faktūra PAG Nr. 1599, 2013-10-21 Statybos rangos sutartimi Nr. 13/10-7, 2013-10-21 lokaline sąmata, 2013-10-25 atliktų darbų aktu, 2013-10-25 sąskaita – faktūra PAG Nr. 1605, 2013-10-25 pažyma apie atliktų darbų vertę - nustatyta, kad atsakovė neįvykdė įsipareigojimo sumokėti už atliktus darbus. Atsakovės skola ieškovei šiuo metu yra 30990,80 Lt. Atsakovė nepareiškė ieškovei jokių pretenzijų, pastabų ar nusiskundimų dėl atliktų darbų kokybės, todėl laikytina, kad ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tuo tarpu atsakovė iš dalies apmokėjo tik vieną ieškovės pateiktą sąskaitą - faktūrą.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Atsakovė laikoma pažeidusia prievoles, nes neįvykdė įsipareigojimo sumokėti už atliktus darbus. Šiais savo veiksmais atsakovė pažeidė sutarčių vykdymo principus (CK 6.200 str., 6.205 str.) bei prievolę (LR CK 6.63 str. 1 d.). Šiuo metu terminas prievolei įvykdyti yra pasibaigęs, todėl reikalaujama 30990,80 Lt skola priteistina ieškovei iš atsakovės (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 3 p., 4 p., 6.260 str.).

7Procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, dydžiai nurodyti CK 6.210 straipsnyje, kuriame numatyta skolininko, neįvykdžiusio piniginės prievolės, pareiga mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, o kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys – tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercines sutartis - Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais (įstatymo 2 str. 5 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 str. nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercines sutartis pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis Teismų praktika Nr. 23 (2005 m.), psl. 381-382.). Šalys nėra susitarę dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, o šalių sudaryta sutartis atitinka minėto įstatymo 2 str. 1 d. nurodytą komercinės sutarties sąvoką, todėl, ieškovei reikalaujant, iš atsakovės ieškovei priteistinos 9 % palūkanos už pavėluotus mokėjimus, kurias ieškovė apskaičiavo ir kurios yra 1877,45 Lt (CK 6.37 str. 1 ir 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.824 – 6.825 str., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 1 d., 3 d., 5 d., 3 str. 1 d., 2 d., 4 str.).

8Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 str. 1 d., kurioje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, laimėjusioji šalis faktiškai atgauna visas turėtas išlaidas ar patirtus nuostolius, susijusius su bylos nagrinėjimu teisme, išskyrus tam tikrus atvejus, kai išlaidos yra nebūtinos ir nepagrįstos. Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos - 493,00 Lt žyminis mokestis, kurį ieškovė sumokėjo 2014-06-27 mokėjimo nurodymu Nr. 14-205, ir 1815,00 Lt teisinės pagalbos išlaidos, kurių buvimą ir dydį patvirtina 2014-06-25 Sutartis dėl teisinės pagalbos teikimo, 2014-06-25 PVM sąskaita-faktūra RPS Nr. 152 ir 2014-06-27 mokėjimo nurodymas Nr. 14-204, laikytinos būtinomis ir pagrįstomis, todėl priteistinos iš atsakovės ieškovei (CPK 88 str., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Baltijos žvėriena“ (įmonės kodas 303156840, buveinė Naujoji g. 15-525 Alytus) 30990,80 Lt skolą, 1877,45 Lt palūkanas, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-07-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 2308,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovei IĮ ,,Plieninė sklendė“ (įmonės kodas 168659054, buveinė J. Š. g. 22 Panevėžys). Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus; Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas; Informuoti atsakovą: - apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai; - jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

11Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

12Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai