Byla Iv-2101-208/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja D. P. 2010 m. spalio 19 d. Vilniaus apygardos administraciniame teismui paštu išsiuntė skundą, kuriuo prašė panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimtus aktus, kuriais sklypas, esantis Druskininkų mieste, ( - ) gatvėje tarp „Liepaitės“ parduotuvės ir Deklaravimo centro (teritorija Nr. 1), paskirtas ateityje numatytoms statyboms.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartimi pareiškėjos skundą priimti atsisakė, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip nenagrinėtiną teismų.

7Teismas, susipažinęs su pareiškėjos skundu, iš Druskininkų savivaldybės administracijos išsireikalavo Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano papildymo“, kuriuo nuspręsta papildyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-12-04 sprendimu Nr. T1-286 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano“ patvirtinto Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano 2 prioriteto „Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga“, 1 tikslo „Užtikrinti kurorto subalansuotą urbanistinę plėtrą, infrastruktūros, inžinerinio aprūpinimo bei aplinkosaugos sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą bei kokybinį vystymą“ 1.1. uždavinį „Subalansuoti urbanistinę plėtrą pagal nustatytas pagrindines kurorto plėtros kryptis“ 1.1.5. priemone „Seniūnijos – bendruomenės namų įkūrimas“. To paties sprendimo 2 punktu minėtą projektą nutarta įgyvendinti atliekant darbus 5 044 kv. m. Sklype ( - ), Druskininkuose.

8Teismas vertino, kad minėtas sprendimas nėra skirtas konkrečiam asmeniui, o jame įtvirtintoms nuostatoms būdingas imperatyvumas ir jos yra norminio pobūdžio, viešai paskelbtos ir galiojančios. Pažymėjo, kad tokio pobūdžio teisės normoms, įtvirtintoms „Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginiame plane“, būdinga tai, kad vėliau priimti detalesnio pobūdžio teisės aktai, susiję su Druskininkų miesto vystymu, negalės prieštarauti jų nuostatoms. Teismas priėjo prie išvados, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano papildymo“ yra norminis administracinis aktas, nes atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 13 d. nurodytus požymius: nustato elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, todėl pareiškėja kelia ginčą dėl norminio administracinio akto teisėtumo.

9Teismas pažymėjo, jog pareiškėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 1 dalimi (prašyti administracinio teismo ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo), nereiškia tokio pobūdžio reikalavimo, kuris būtų susijęs su galimai jos pažeistomis teisėmis. Todėl D. P. paduotą skundą teismas laikė abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ir konstatavęs, kad pareiškėja nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 1 d. nurodytą apibrėžtą asmenų, turinčių teisę su abstrakčiu prašymu kreiptis į administracinį teismą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, ratą.

10III.

112010 m. lapkričio 29 d. pareiškėja paštu išsiuntė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti jos skundą ir perduoti jį nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

12Savo poziciją grindžia šiais argumentais:

131. Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 antrasis punktas, kuriuo nuspręsta įgyvendinti 1 punkte nurodytą projektą, atliekant darbus 5 044 kv. m. sklype ( - ) gatvėje, Druskininkuose nėra norminio pobūdžio, kadangi neformuoja bendrosios taisyklės, skirtos reguliuoti tipiškiausius, visuotinius santykius. Pirmosios instancijos teismas priėjo prie nepagrįstos išvados apie viso (o ne jo dalies) Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-171 norminį pobūdį. Apelianto manymu, antrojo punkto nuostatos jos atžvilgiu laikytinos individualiu administraciniu aktu.

142. Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusiu 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 inter alia įpareigojo Druskininkų savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje) žemėje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje pažymėta teritorijų numeriais 1, 7, N. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamus žemės sklypus, atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypų planus, pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir perduoti patvirtintus žemės sklypų planus kartu su kitais dokumentais Alytaus apskrities viršininko administracijai. Šiame įsiteisėjusiame teismo sprendime numeriu 1 pažymėta teritorija yra Druskininkų mieste šalia ( - ) gatvės nuo „Liepaitės“ parduotuvės iki Deklaracijų centro. Būtent minėtos teritorijos ribose Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-171 nuspręsta įgyvendinti Seniūnijos bendruomenės namų projektą. Pareiškėja teigia, kad toks sprendimas pažeidžia jos teises, nes juo siekiama panaikinti konkretų administracinį teisinį santykį - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime Druskininkų savivaldybei nustatytą pareigą suformuoti natūra grąžinamą žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui turintiems tokią teisę N. K. palikuonims, tarp jų ir pareiškėjai.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

18Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundu kreipėsi į administracinį teismą, prašydama panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimtus aktus, kuriais sklypas, esantis Druskininkų mieste, ( - ) gatvėje tarp „Liepaitės“ parduotuvės ir Deklaravimo centro (teritorija Nr. 1), paskirtas ateityje numatytoms statyboms.

19Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos skundo priėmimo klausimą ir išsireikalavęs iš Druskininkų savivaldybės administracijos medžiagą apie Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimtus aktus nusprendė, kad pareiškėja kelia ginčą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano papildymo“ (b. l. 6). Šio sprendimo rezoliucinę dalį sudaro du punktai:

  1. Papildyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. T1-286 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano“ patvirtinto Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano 2 prioriteto „Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga“, 1 tikslo „Užtikrinti kurorto subalansuotą urbanistinę plėtrą, infrastruktūros, inžinerinio aprūpinimo bei aplinkosaugos sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą bei kokybinį vystymą“ 1.1. uždavinį „Subalansuoti urbanistinę plėtrą pagal nustatytas pagrindines kurorto plėtros kryptis“ 1.1.5. priemone „Seniūnijos – bendruomenės namų įkūrimas“.
  2. Įgyvendinti 1 punkte nurodytą projektą, atliekant darbus 5 044 kv. m. Sklype ( - ), Druskininkuose.

20Skundžiama 2010 m. spalio 28 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjos skundą priimti atsisakė vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip nenagrinėtiną teismų, konstatavęs, kad pareiškėja nereiškia tokio pobūdžio reikalavimo, kuris būtų susijęs su galimai jos pažeistomis teisėmis, o kelia ginčą dėl norminio administracinio akto teisėtumo.

21Patikrinusi bylą apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartį priėmė tinkamai neištyręs pareiškėjos keliamo ginčo teisinio santykio ir nenustatęs visų skundo priėmimo klausimui išspręsti reikšmingų aplinkybių.

22Pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad skunde (prašyme) pareikšti atsakovui reikalavimai turi būti konkretūs, tiksliai apibrėžiantys suinteresuoto subjekto prašomų apginti teisme jo pažeistų ar ginčijamų teisių arba įstatymų saugomų interesų ribas (ABTĮ 5 str. 1 d.). Jei skundas (prašymas) neatitinka šių reikalavimų, teismo nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 37 str.1 d.).

23Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skunde pareikštas reikalavimas nėra konkretus (nenurodoma kokius konkrečius administracinius aktus ar jų dalis prašoma panaikinti), tačiau pirmosios instancijos teismas, nepasinaudojęs skundo trūkumų pašalinimo institutu, priėjo prie išvados, kad pareiškėja pateikė abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto (Druskininkų miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171) teisėtumą. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo bei atskirojo skundo turinio, D. P., kreipdamasi į administracinį teismą, iš esmės siekia, kad jos teisės būtų apgintos tik ta apimtimi, kiek tai susiję su jos teisės atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį Druskininkų mieste, ( - ) gatvėje (tarp „Liepaitės“ parduotuvės ir Deklaravimo centro, teritorija Nr. 1) įgyvendinimu (b. l. 1-2, 12-19, 24). Pažymėtina, kad pareiškėja dėl šios savo teisės gynimo remiasi įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010, kuriuo teismas inter alia įpareigojo Druskininkų savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje) žemėje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje pažymėta Nr. 1, N. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamus žemės sklypus, atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypų planus, pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir perduoti patvirtintus žemės sklypų planus kartu su kitais dokumentais Alytaus apskrities viršininko administracijai. Pareiškėja pabrėžia, kad atsakovas šio teismo sprendimo neįvykdė. Aptartos aplinkybės patvirtina, kad priešingai, nė konstatavo pirmosios instancijos teismas, Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 dalis (2 punktas) ta apimtimi, kuria nuspręsta „atlikti darbus 5 044 kv. M. Sklype ( - ), Druskininkuose“, gali būti susijęs su pareiškėjos teisėmis, konkrečiai – su jos teisės atkurti nuosavybės teise į ginčo žemės sklypą (ar jo dalį) įgyvendinimu.

24Pirmosios instancijos teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartyje teisingai pažymėjo, kad kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo teisę turi tik įstatyme išvardyti subjektai (ABTĮ 110 str.) ir pareiškėja prie jų nepriskirtina, tačiau iš pareiškėjos skundo bei atskirojo skundo motyvų matyti, kad pareiškėja siekia ne Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendime Nr. T1-171 nustatytų norminio pobūdžio teisės normų panaikinimo (jų teisėtumo ištyrimo), o siekia iškelti individualų administracinį ginčą dėl jos interesų apgynimo, t.y. siekia, kad į projekto įgyvendinimą nebūtų įjungta vieta dėl kurios pagal pareiškėjos anksčiau iškeltą administracinį ginčą yra pasisakyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 (b. l. 12-19).

25Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas ryšium su individualia byla įstatymu nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas klausimas dėl atitinkamo norminio administracinio akto (jo dalies), jei jis susijęs su individualia byla, teisėtumo ištyrimo. Tačiau asmeniui keliant individualų administracinį ginčą dėl galimai pažeistų jo teisių, skunde turėtų būti suformuluoti atitinkami konkretūs ir savarankiški reikalavimai dėl galimai pažeistų teisių gynimo, kurių nagrinėjimas priskirtinas apygardos administraciniam teismui (ABTĮ 15-19,22-24 str.).

26ABTĮ 10 straipsnis nustato, kad teismas turi išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Teisėjų kolegija pažymi, kad spręsdamas pareiškėjos skundo priėmimo klausimą, atsižvelgdamas į jos skunde išdėstytas faktines aplinkybes, į tai, kad pareiškėjos pateikto skundo reikalavimas nebuvo suformuluotas konkretaus teisės akto atžvilgiu ir prašoma pareiškėjos teises galimai pažeidžiančius teisės aktus išsireikalauti iš atsakovo, taip pat į Druskininkų miesto savivaldybės teismui pateikto akto ypatumus, pirmosios instancijos teismas šiuo konkrečiu atveju turėjo pagrindą pasinaudoti ABTĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir pasiūlyti pareiškėjai per teismo nustatytą terminą pašalinti skundo trūkumus – suformuluoti konkrečius reikalavimus dėl galimai pažeistų jos subjektinių teisių gynimo administraciniame teisme pagal įstatymų leidėjo suteiktą kompetenciją.

27Aptartais motyvais pareiškėjos atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina. Skundo priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

28Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti, o bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui skundo priėmimo klausimui spręsti.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja D. P. 2010 m. spalio 19 d. Vilniaus apygardos administraciniame... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartimi... 7. Teismas, susipažinęs su pareiškėjos skundu, iš Druskininkų savivaldybės... 8. Teismas vertino, kad minėtas sprendimas nėra skirtas konkrečiam asmeniui, o... 9. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja, vadovaudamasi Administracinių bylų... 10. III.... 11. 2010 m. lapkričio 29 d. pareiškėja paštu išsiuntė atskirąjį skundą... 12. Savo poziciją grindžia šiais argumentais:... 13. 1. Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr.... 14. 2. Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusiu 2010 m.... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundu kreipėsi į administracinį teismą,... 19. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos skundo priėmimo... 20. Skundžiama 2010 m. spalio 28 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis... 21. Patikrinusi bylą apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 22. Pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skunde pareikštas reikalavimas nėra... 24. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartyje teisingai... 25. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas ryšium su... 26. ABTĮ 10 straipsnis nustato, kad teismas turi išaiškinti proceso dalyviams... 27. Aptartais motyvais pareiškėjos atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir... 28. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos... 29. Pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus... 30. Nutartis neskundžiama....