Byla 2-6323-512/2013
Dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Linai Strimilaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ ieškinį atsakovei RUAB „Klaipėdos keliai“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovei priklausantį turtą – techninės alyvos kaitintuvą „Benninghoven“.

32013-08-08 teisme gautas šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriame nurodoma, jog šalys sudarė taikos sutartį.

4Prašymas tenkintinas.

5Taikos sutartimi šalys išsprendė ginčą dėl ieškovės atsakovei pareikštų reikalavimų. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (LR CPK 140 str. 3 d.). Taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, neprieštarauja šalių bei viešajam interesams, imperatyvioms įstatymų normoms, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (LR CPK 42 str. 1-2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str. 1-2 d.).

6Pažymėtina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).

7Ieškovei gražintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (LR CPK 87 str. 2 d).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 1-2 d., 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Patvirtinti ieškovės UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ (toliau - Ieškovė), į. k. 141749723, buveinė - Nemuno g. 42, Klaipėda, atstovaujamos direktoriaus A. V., ir atsakovės RUAB „Klaipėdos keliai“ (toliau - Atsakovė), atstovaujamos generalinio direktoriaus S. S., 2013-08-08 sudarytą taikos sutartį:

  1. Ieškovė parduoda Atsakovei kaitintuvą „Benninghoven“, gamyklinis Nr. 60450, tipas TR 50, pagaminimo metai 2005, su gamtinių dujų degikliu „Weishaupt“, gamyklinis Nr. 5487315, tipas G5/1D, įrengtą jūrų konteineryje (toliau – „Kaitintuvas“) už 24000,00 Lt plius 21 proc. PVM, iš viso 29040 Lt (dvidešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt litų 00 ct) (toliau – „Pirkimo kaina“).
  2. Pirkimo kaina sumokama per 3 kalendorines dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo.
  3. Nuosavybės teisė į Kaitintuvą Atsakovei pereina sumokėjus Pirkimo kainą. Šalys nuosavybės perėjimą patvirtina priėmimo-perdavimo aktu.
  4. Ieškovė atsisako savo reikalavimų dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, o Atsakovė atsisako savo reikalavimų dėl nuosavybės teisių į Kaitintuvą pripažinimo.
  5. Šalys patvirtina, kad visos bylinėjimosi išlaidos tenka kiekvienai jas patyrusiai Šaliai. Teismo pašto išlaidas atlygina Atsakovė.
  6. Šalys pripažįsta, kad šia Sutartimi išsprendžiami visi Šalių tarpusavio ginčai, susiję su Atsakovei pareikštu ieškiniu dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir Ieškovei pareikštu priešieškiniu dėl nuosavybės teisių į Kaitintuvą pripažinimo.
  7. Šalys patvirtina, kad kiekviena iš jų turi pilną teisę ir visus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bei vykdyti visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
  8. Šalys prašo teismo Teismo patvirtinti šią Sutartį, grąžinti Ieškovei ir Atsakovei po 75 (septyniasdešimt penkis) proc. sumokėto žyminio mokesčio ir civilinę bylą Nr. 2-6323-512/2013 nutraukti.
  9. Ieškovė atsisako 2013-06-10 atskirojo skundo dėl 2013-05-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties panaikinimo ir įsipareigoja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios taikos sutarties patvirtinimo apie tai informuoti Klaipėdos apygardos teismą.
  10. Šalys taikos sutarties sąlygas pilnai supratom taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.985 bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 87, 94, 137, 140, 293 ir 294 straipsniuose, Šalims žinomos.

11Civilinę bylą pagal ieškovės UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos keliai“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo nutraukti.

12Grąžinti ieškovei UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“, į. k. 141749723, 150,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2013-04-19 Swedbank, AB banke, operacijos archyvo kodas 2013041900346773 (mokėjimo suma – 200,00 Lt).

13Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai