Byla 2-9594-794/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos (skolininkės) RUAB „Klaipėdos keliai“ skundą suinteresuotiems asmenims (išieškotojai) UAB Jūrų krovinių kompanijai „Kabotažas“, antstolei Brigitai Tamkevičienei dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į antstolį su 2013-07-01 skundu prašydama panaikinti 2013-06-05 Nr. S-13025532 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. Pareiškėja nurodė, kad 2013-05-08 patvarkymu antstolė Brigita Tamkevičienė priėmė vykdyti išieškotojos UAB „Kabotažas“ pateiktą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-25 nutartį Nr. 2-6323-512/2013, kuria RUAB „Klaipėdos keliai“ uždrausta naudoti, perduoti, išnuomoti ar kitais veiksmais bloginti techninės alyvos kaitintuvą įrengtą jūrų konteineryje. 2013-05-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos 2013-04-25 nutartimi, yra panaikintos. UAB „Kabotažas“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2013-05-30 nutarties. Pareiškėja laiko, kad antstolis nepagrįstai priėmė skundžiamą aktą, nes antstolis surašydamas skundžiamą aktą viršijo savo įgaliojimus, nes konstatavo tai, ko nebuvo uždraudęs teismas priimdamas 2013-04-25 nutartį. Pareiškėja taip pat nurodė, kad jai nėra iš viso uždrausta naudoti daiktą (kurio nuomos kaina ieškovei yra sumokėta ir pagal šalių susitarimą atsakovei automatiškai pereina nuosavybės teisė į alyvos kaitintuvą), bet yra uždrausta atlikti veiksmus, kuriais būtų bloginama techninio kaitintuvo būklė.

3Suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė pareiškėjos skundo netenkino ir vadovaudamasi 510 str., skundą nagrinėti persiuntė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad skunde nurodytos aplinkybės ir motyvai nesudaro jokio juridinio ar faktinio pagrindo panaikinti 2013-06-05 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. S-13015532. Antstolė teigė, kad dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-05-30 nutartis Nr. 2-6323-512/2013, kuria panaikintos prieš tai taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra paduotas atskirasis skundas, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-05-30 nutartis nėra įsiteisėjusi, o antstolės vykdoma Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-25 nutartis, kurios pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0005/13/00847, yra galiojanti ir turi būti vykdoma. Nurodė, kad 2013-06-05 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktu Nr. S-13015532 yra nustatyta tik tai, kad techninės alyvos kaitintuvas, įrengtas jūrų konteineryje, yra naudojamas. Tuo tarpu, antstolei pateiktame vykdomajame dokumente aiškiai ir vienareikšmiškai nurodoma, jog RUAB „Klaipėdos keliai“ yra uždraudžiama naudoti techninės alyvos kaitintuvą, todėl skundžiamas 2013-06-05 aktas surašytas tinkamai, neviršijant antstolei įstatymu suteiktų įgaliojimų.

4Suinteresuotas asmuo UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b.l. 19).

5Skundas atmestinas.

6Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/13/00847 medžiagos nustatyta, kad antstolė Brigita Tamkevičienė vykdo 2013-04-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą nutartį Nr. 2-6323-512/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ pareikštų reikalavimų užtikrinimui, kuria RUAB „Klaipėdos keliai“ uždrausta naudoti, perduoti, išnuomoti ar kitais veiksmais bloginti techninės alyvos kaitintuvą įrengtą jūrų konteineryje. Vykdomojoje byloje Nr. 0005/13/00847 antstolė Brigita Tamkevičienė 2013-05-08 surašė reikalavimą vykdyti teismo nutartį, kuris RUAB „Klaipėdos keliai“ įteiktas 2013-05-13. 2013-05-24 antstolės Brigitos Tamkevičienės kontoroje gautas išieškotojos UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ prašymas patikrinti ar yra laikomasi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-25 nutarties nutartyje numatytų apribojimų. 2013-06-05 antstolė priėmė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. S-13015532, kuriame konstatavo, kad techninės alyvos kaitintuvas, įrengtas jūrų konteineryje, yra naudojamas.

7CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo įpareigojimų neįvykdymo pasekmes bei jų taikymo tvarką. CPK 771 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Antstolė Brigita Tamkevičienė, vadovaudamasis šia įstatymo nuostata, 2013-06-05 surašė sprendimų įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. Šis aktas surašytas dėl to, kad skolininkė RUAB „Klaipėdos keliai“ naudojo techninės alyvos kaitintuvą „Benninghoven“, gamyklinis Nr. 60450, tipas TR50, 2005 m., su gamtinių dujų degikliu „Weishaupt“, gamyklinis Nr. 5487315, tipas G5/1D, 2005 m., įrengtą jūrų konteineryje. Akte taip pat nurodė, kad šį faktą patvirtino ir asfalto gamybos pamainos viršininkas S. L., kurio tapatybė nustatyta pagal darbo pažymėjimą Nr. 446, 2007-03-05. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolis nepagrįstai priėmė skundžiamą aktą, nes antstolis surašydamas skundžiamą aktą viršijo savo įgaliojimus, nes konstatavo tai, ko nebuvo uždraudęs teismas priimdamas 2013-04-25 nutartį. Taip pat nurodė, kad nėra išviso uždrausta RUAB „Klaipėdos keliai“ naudoti daiktą, bet yra uždrausta atlikti veiksmus, kuriais būtų bloginama techninės alyvos kaitintuvą. Nurodyti pareiškėjos argumentai laikyti nepagrįstais, kadangi Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-25 priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo RUAB „Klaipėdos keliai“ uždraudė būtent naudoti, perduoti, išnuomoti ar kitais veiksmais bloginti techninės alyvos kaitintuvą įrengtą jūrų konteineryje. Teisės doktrinoje daikto naudojimas suprantamas kaip gavimas iš daikto naudos, tai yra, daikto naudingų savybių pritaikymas savininko poreikiams tenkinti bei teisė gauti iš daikto pajamas ir produkciją. Daikto naudojimas taip pat yra priskiriamas prie veiksmų, kurie blogina daiktą. UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindinis motyvas buvo tas, kad tolimesnis daikto naudojimas mažina jo vertę, todėl teismas tenkindamas prašymą ir uždraudė RUAB „Klaipėdos keliai“ techninės alyvos kaitintuvą ne tik naudoti, bet ir perduoti, išnuomoti ar kitais veiksmais bloginti techninės alyvos kaitintuvą.

8Pareiškėja RUAB „Klaipėdos keliai“ skunde pažymėjo, kad 2013-05-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi yra panaikintos laikinosios apsaugos priemonės taikytos 2013-04-25 nutartimi. Taip pat nurodė, kad UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2013-05-30 nutarties. LR CPK 152 str. 4 d. numatyta, kad atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba dėl nutarties pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita sustabdo šių nutarčių vykdymą. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir nustatytas aplinkybes, sutiktina su antstolės Brigitos Tamkevičienės argumentu, kad 2013-05-30 nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, dėl kurios yra paduotas atskirasis skundas, techninės alyvos kaitintuvo naudojimo nustatymo dieną buvo neįsiteisėjusi, todėl antstolės vykdoma Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-25 nutartis, kurios pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0005/13/00847, yra galiojanti ir turi būti vykdoma. Tai pat pažymėtina, kad LR CPK 152 str. 2 d numatyta, kad nutartis pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita ir nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones vykdomos įsiteisėjus šioms nutartims. Teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita arba nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas priimdamas 2013-05-30 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nenurodė, jog ši nutartis turi būti vykdoma skubiai.

9Antstolė Brigita Tamkevičienė priėmusi vykdyti 2013-04-25 nutartį, 2013-05-08 surašė reikalavimą vykdyti teismo nutartį ir pareikalavo nedelsiant vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-25 nutartį, nenaudoti, neperduoti, neišnuomoti ar kitais veiksmais nepabloginti techninės alyvos kaitintuvo įrengto jūrų konteineryje. Tiek teismo sprendimo (nutarties) privalomumas (LR CPK18 straipsnis), tiek antstolio teisėtų reikalavimų privalomumas (LR CPK585 straipsnis) reiškia tai, kad įstatymas nesuteikia teisės asmeniui, kurio atžvilgiu atitinkami dokumentai yra priimti, spręsti, ar jis vykdys atitinkamus teismo antstolio reikalavimus, ar nevykdys. Pareiškėja RUAB „Klaipėdos keliai“, nesutikdamas su antstolės reikalavimais, turėjo teisę pasinaudoti CPK nustatyta teise apskųsti, jos manymu, neteisėtus antstolio veiksmus, tačiau to nepadarė.

10Konstatuotina, jog antstolė vykdydama nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagal 2013-04-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą nutartį Nr. 2-6323-512/2013 esminių pažeidimų nepadarė, jos veiksmai pripažintini teisėtais ir atitinkančiais CPK reikalavimus. Dėl šių priežasčių pareiškėjos RUAB „Klaipėdos keliai“ skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjos skundą atmesti.

13Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei vykdomąją bylą Nr. 0005/13/00847.

14Nutartis per septynias dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai