Byla 2S-197-262/2016
Dėl antstolės J. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje UAB „Ukmergės šiluma“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą dėl antstolės J. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje UAB „Ukmergės šiluma“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė skundą dėl antstolės J. B. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti jos 2015-02-24 surašytus patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (reg. Nr. S-1906) bei vykdymo išlaidų apskaičiavimo (reg. Nr. S-1907) vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707, kuriais paskaičiuotas ir šiuo metu išieškomas atlygis antstolei yra 18 968,71 EUR, sumažinant šią sumą iki 1 737,72 EUR (kadangi išieškotina suma viršija 28962 EUR). Pareiškėjo teigimu 18 968,71 Eur atlygis antstolei yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neadekvatus. Tokia antstolės atlyginimo suma gauta formaliai pritaikius Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje įtvirtintus 4 proc. nuo išieškotinos sumos (SVI 1 lentelės), neatsižvelgus į tokių išlaidų pagrįstumą, antstolės atliktų veiksmų pobūdį, kiekį bei būtinumą, proceso dalyvių ekonominius interesus bei kitas aplinkybes.

4Antstolė J. B. su skolininko (pareiškėjo) skundu nesutiko ir 2015 m. kovo 25 d. patvarkymu (reg. Nr. S-3049) persiuntė pareiškėjo (skolininko) 2015 m. kovo 17 d. skundą teismui. Antstolis gali apskaičiuoti sau bei pradėti jį išieškoti kartu su skola, tačiau ar bus gautas apskaičiavime nurodyto dydžio atlyginimas – 18 968,71 EUR, priklausys nuo to, ar bus išieškota tokio dydžio suma, kurios užtektų visai skolai ir visoms vykdymo išlaidoms padengti. Tokios sumos neišieškojus, antstoliui tenkančio atlyginimo dydis turės būti paskirstomas ir apskaičiuojamas CPK 753 str. 1 d. 4 p., SVI 53 p. nustatyta tvarka, kas reiškia, kad antstoliui pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 p., bei 1 lentelę apskaičiuotas atlyginimo dydis mažesnis, o tai ir atsispindi ir 2015-03-12 priimtame išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų.

7Teismas nurodė, kad LR Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos (Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymu Nr. 1R-265 pakeistos) Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – Instrukcija) 51 punkte nustatyta, jog šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodyto atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į šioje lentelėje nurodytas išieškotinas sumas. Instrukcijos 52 punkte nustatyta, kaip apskaičiuojamas atlygio antstoliui dydis, t. y. nustatyta, kad procentine išraiška išreikštas atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas išieškotiną sumą dauginant iš šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytų procentų. Taigi, nagrinėjamu atveju išieškotina suma yra 474217,74 EUR, todėl, apskaičiuojant antstolio atlyginimo dydį, taikoma 1 lentelės 16 dalis, ir išieškotina suma dauginama iš 4 procentų. Tokiu būdu atlyginimas antstoliui sudaro 18968,71 EUR. Atsižvelgiant į tai, kad antstolio atlyginimo dydis priklauso nuo išieškotinos sumos, jis apskaičiuojamas vadovaujantis Instrukcija, pagal Instrukciją apskaičiuotas antstolio atlygio dydis nesikeis, bei konstatavus, kad skolininkas turi atlyginti visas vykdymo išlaidas, įskaitant ir atlygį antstoliui – 18968,71 EUR, antstolis turėjo teisę šį atlyginimą įtraukti į vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir pradėti šio atlyginimo išieškojimą kartu su skolos išieškojimu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų.

10Nurodo, kad iš nutarties matyti, kad antstolės J. B. atlygio klausimas buvo vertinamas tik apskaičiavimo teisėtumo, o ne išlaidų pagrįstumo aspektu. Teismas formaliai rėmėsi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau - Instrukcija) 51-53 p. ir taikė 4 proc. kartelę, taigi paskaičiavo maksimalų atlyginimo dydį. Teismas, iš naujo išnagrinėjęs klausimą, neatsižvelgė į apeliacinės instancijos teismo 2015-08-25 nutartyje c. b. Nr. 2S-1526-577/2015 pateiktus išaiškinimus analizuojamu klausimu.

11Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

12Nurodo, kad teismas, visapusiškai įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, taip pat įvertinęs visų byloje pateiktų įrodymų visetą bei tarpusavio ryšį, priėmė teisingą sprendimą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

17Apeliantas (pareiškėjas) atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas nepagrįstai nesumažino antstolės atlyginimo sumos nuo 18 968,71 Eur iki minimumo – 1737,72 Eur. Anot apelianto, teismas visiškai netyrė šios sumos pagrįstumo klausimo. Apeliacinės instancijos teismas su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka.

18Apeliacinės instancijos teismo nuomone pareiškėjas neteisingai aiškina Instrukcijos nuostatas, kaip turėtų būti paskaičiuotas atlyginimas antstoliui.

19CPK 753 str. nustatyta, kad jeigu išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo ir su juo susijusioms išlaidoms bei visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti, išieškota suma paskirstoma atitinkamai 753 str. 1 d. nustatyta eilės tvarka. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad atlygis antstoliui paskirstomas proporcingai išieškotojui paskirstytai sumai Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Nurodytos teisės normos reglamentuoja, kaip turi būti paskirstoma išieškota suma tais atvejais, kai išieškota suma yra mažesnė nei visa skola su vykdymo išlaidomis bei riboja antstolio teisę nurodytu atveju pasiskirti sau visą atlyginimą. Taigi, antstoliui, išieškojus mažesnę sumą nei visa skola su vykdymo išlaidomis, jam tenkantis atlyginimas turi būti mažinamas. Todėl antstolis gali apskaičiuoti atlyginimą sau, bei pradėti jį išieškoti kartu su skola, tačiau, ar antstolis gaus visą vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyto dydžio atlyginimą (šiuo atveju 18968,71 Eur), priklausys nuo to, ar bus išieškota tokio dydžio suma, kurios užtektų visai skolai ir visoms vykdymo išlaidoms padengti. Jei tokio dydžio suma nebus išieškota, antstoliui tenkančio atlyginimo dydis turės būti paskirstomas ir apskaičiuojamas CPK 753 str. 1 d. 4 p., Sprendimų vykdymo instrukcijos 53 p. nustatyta tvarka, taigi, antstoliui pagal Sprendimų vykdyme instrukcijos 52 p. bei 1 lentelę apskaičiuotas atlyginimo dydis mažės. Taigi, čia paminėtos teisės normos numato antstolio atlyginimo mažinimą tik tuo atveju, kai išieškoma ne visa skolos suma, o antstolio atlyginimo mažinimas kai išieškoma visa suma nėra numatytas.

20Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vykdomoji byla Nr. 0086/13/00707 dėl 474217,74 EUR išieškojimo iš UAB „Miesto energijos“ UAB „Ukmergės šiluma“ naudai dar nėra baigta vykdyti. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkas nei gera valia nėra įvykdęs sprendimo, nei pradėjus priverstinio išieškojimo procesą nėra pats sumokėjęs priteistos sumos. Išieškotina suma yra pakankamai didelė, o kaip nurodė antstolė iki 2015-10-01 jos depozitinėje sąskaitoje iš pareiškėjo yra išieškota ir nepaskirstyta tik 30495,00 EUR suma. Likusi išieškotina suma iš skolininko yra didelė, todėl antstolė turės taikyti ne tik sąskaitų areštą, bet visas įmanomas priverstinio vykdymo priemones. 2013-08-21 buvo surašytas turto arešto aktas, kuriuo areštuotas UAB „Miesto energija“ priklausantis turtas. Antstolė nurodė, kad tęsiant priverstinio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707, bus vykdomos varžytynės ir atliekami kiti vykdomieji veiksmai siekiant išieškoti priteistą skolą. Todėl nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad reikia sumažinti atlyginimą antstolei, nes buvo atlikti tik keli vykdymo veiksmai.

21Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ nurodydamas, kad teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, remiasi Klaipėdos apygardos teismo 2010-09-08 nutartimi c.b. Nr. 2S-1443-253/2010. Pažymėtina, kad šios ir minėtos bylos aplinkybės yra skirtingos, kadangi minėtoje civ. byloje vykd. dokumentas dėl skolos išieškojimo buvo įvykdytas ir skola išieškota antstolio patvarkymu nurašius pinigines lėšas nuo skolininko sąskaitos. Šiuo atveju skola nėra išieškota, vykdymo veiksmai gali tęstis ne vienerius metus. Jokios kitos teismų praktikos pareiškėjas nenurodė.

22Taigi, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė su ginčo klausimu susijusią teismų praktiką ir Sprendimų instrukcijos nuostatas, reglamentuojančias atlyginimo antstoliui paskaičiavimą, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

24Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė skundą dėl antstolės J. B.... 4. Antstolė J. B. su skolininko (pareiškėjo) skundu nesutiko ir 2015 m. kovo 25... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi atmestas... 7. Teismas nurodė, kad LR Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015... 10. Nurodo, kad iš nutarties matyti, kad antstolės J. B. atlygio klausimas buvo... 11. Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį... 12. Nurodo, kad teismas, visapusiškai įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes,... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 16. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo... 17. Apeliantas (pareiškėjas) atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad... 18. Apeliacinės instancijos teismo nuomone pareiškėjas neteisingai aiškina... 19. CPK 753 str. nustatyta, kad jeigu išieškotos iš skolininko sumos neužtenka... 20. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vykdomoji byla Nr. 0086/13/00707 dėl... 21. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ nurodydamas, kad teismas nukrypo nuo... 22. Taigi, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 24. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti...