Byla 2S-1526-577/2015
Dėl antstolės J. B. veiksmų (neveikimo), suinteresuotas asmuo byloje UAB „Ukmergės šiluma“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą dėl antstolės J. B. veiksmų (neveikimo), suinteresuotas asmuo byloje UAB „Ukmergės šiluma“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė skundą dėl antstolės J. B. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti jos 2015-02-24 surašytus patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (reg. Nr. S-1906) bei vykdymo išlaidų apskaičiavimo (reg. Nr. S-1907) vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707, kuriais paskaičiuotas ir šiuo metu išieškomas atlygis antstolei yra 18 968,71 EUR, sumažinant šią sumą iki 1 737,72 EUR. Pareiškėjo teigimu 18 968,71 Eur atlygis antstolei yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neadekvatus. Paaiškino, jog tokia antstolės atlyginimo suma gauta formaliai pritaikius Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje įtvirtintus 4 proc. nuo išieškotinos sumos (SVI 1 lentelės), neatsižvelgus į tokių išlaidų pagrįstumą, antstolės atliktų veiksmų pobūdį, kiekį bei būtinumą, proceso dalyvių ekonominius interesus bei kitas aplinkybes. Pareiškėjas tvirtino, kad tokiu būdu buvo pažeistos principinės CPK nuostatos, nukrypta nuo formuojamos teismų praktikos. Atsižvelgdamas į tai, kad sprendimas, kurio pagrindu šiuo metu Vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707 atliekami išieškojimo veiksmai, buvo priimtas dar 2011-11-22, vykdomasis raštas išduotas tik 2013-06-28, o priimtas vykdyti 2013-07-08, mano, jog atlygis antstolei skaičiuotinas už 1,5 metų. Pažymėjo, kad laikotarpiu nuo 2013-07-08 iki 2015-02-24 išieškojimo veiksmai buvo du kartus sustabdyti, beveik 9 mėnesius jokie vykdymo (išieškojimo) veiksmai pagal minėtą vykdomąjį raštą nebuvo atliekami. Vykdymo veiksmų atlikimo metu (nuo 2013-07-08 iki 2015-02-24) antstolė J. B. surašė kelis standartizuotus patvarkymus, kurie nepasižymi nei sudėtinga pateikimo forma, nei turiniu. Pažymėjo, kad kai kurie jų apmokestinti kitais pagrindais (kaip papildomos išlaidos): pvz., raginimas apmokėti skolą, patvarkymas areštuoti lėšas, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kiti dokumentai, apskaičiuota 289,62 EUR būtinųjų vykdymo išlaidų, todėl 18 968,71 EUR atlygio išmokėjimą antstolei už anksčiau nurodytus pavienius veiksmus, laiko neatitinkantį bendrųjų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis) (v.b.l. 176-179).

6Antstolė J. B. atsisakė tenkinti UAB „Miesto energija“ skundą ir 2015-03-25 patvarkymu Nr. S-3049 persiuntė pareiškėjo (skolininko) 2015-03-17 skundą kartu su vykdomąja byla teismui. Patvarkyme nurodė, kad 2013-07-08 priimė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013-07-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-5127-560 dėl 1 637 379,02 Lt (474 217,74 EUR) išieškojimo iš UAB „Miesto energija“ UAB „Ukmergės šiluma“ naudai; 2013-07-08 skolininkui išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą geruoju, kuris įteiktas 2013-07-10. Kadangi vykdomoji byla Nr. 0086/13/00707 buvo du kartus sustabdyta, vertina, jog pareiškėjas turėjo pakankamai laiko įvykdyti sprendimą arba imtis kitokių priemonių savo teisėms vykdymo procese įgyvendinti. Atkreipė dėmesį, kad CPK 753 str. griežtai reglamentuoja, kaip turi būti paskirstoma išieškota suma tais atvejais, kai išieškota suma yra mažesnė, nei visa skola su vykdymo išlaidomis bei riboja antstolio teisę nurodytu atveju pasiskirti sau visą atlyginimą. Paaiškino, kad antstolis gali apskaičiuoti sau bei pradėti jį išieškoti kartu su skola, tačiau ar bus gautas apskaičiavime nurodyto dydžio atlyginimas – 18 968,71 EUR, priklausys nuo to, ar bus išieškota tokio dydžio suma, kurios užtektų visai skolai ir visoms vykdymo išlaidoms padengti. Tokios sumos neišieškojus, antstoliui tenkančio atlyginimo dydis turės būti paskirstomas ir apskaičiuojamas CPK 753 str. 1 d. 4 p., SVI 53 p. nustatyta tvarka. Nesutinka, kad atlygis yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neadekvatus, taip pat, kad antstolės procesiniai dokumentai jau yra apmokestinti. Pažymėjo, jog tuo atveju, jeigu būtų atlyginamos tik faktiškai turėtos vykdymo išlaidos, reikštų, kad padengiamas tik faktinės vykdymo sąnaudos, t.y. antstolio kontoros sąnaudos, kurios neapima atlyginimo antstoliui, todėl antstolis prarastų motyvaciją efektyviai vykdyti vykdomuosius dokumentus, būtų pažeisti antstolio teisėti lūkesčiai. Nurodė, kad teismo sprendimas nėra įvykdytas, išieškotina suma yra didelė, skolininkas vengia geruoju atsiskaityti su išieškotoju, 2013-08-21 buvo surašytas turto arešto aktas, vykdomoje byloje bus vykdomos varžytinės, kiti vykdymo veiksmai. Dėl šių argumentų pareiškėjo prašymą antstolio atlygį sumažinti iki minimumo remiantis tuo, kad buvo surašyti tik keli patvarkymai, laiko nepagrįstu.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Ukmergės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą patenkino iš dalies, nustatė vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707 2015-02-24 antstolės J. B. patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (reg. Nr. S-1906) pagrindu surašytame vykdymo išlaidų apskaičiavime (reg. Nr. S-1907) 290,15 EUR antstolės atlygį už 7 686,04 EUR išieškojimą pagal Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-5127-560 dėl 474 217,74 EUR (1 637 379,02 Lt) išieškojimo iš skolininko UAB „Miesto energija“ išieškotojo UAB „Ukmergės šiluma“ naudai. Vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2008-10-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2008), pirmos instancijos teismas nurodė, kad antstolis gali gauti atlyginimą tik už darbą (vykdymo funkcijų atlikimą), ir jis privalo būti pagrįstas ir siejamas su realiai atliktais vykdymo veiksmais. Teismas konstatavo, kad CPK nenumato antstoliui teisės apskaičiuoti sau pagal išieškomą sumą numatomą ateityje gauti atlygį (jį rezervuoti), todėl antstolis gali gauti atlyginimą tik už atliktą darbą (vykdymo funkcijų atlikimą). Teismas padarė išvadą, kad antstolė J. B., išieškojusi tik 7 686,04 EUR iš šioje vykdomojoje byloje išieškomų 474 217,74 EUR, negalėjo apskaičiuoti sau 18 968,71 EUR atlygį, kuris priklausys nuo to, ar ateityje bus išieškota tokio dydžio suma, kurios užtektų visai skolai ir visoms vykdymo išlaidoms padengti. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad skunde keliamas antstolės J. B. atlygio (18 968,71 EUR) adekvatumo klausimas šioje vykdymo stadijoje, nesant užbaigtiems visiems priverstinio vykdymo veiksmams negali būti sprendžiamas, todėl pareiškėjo prašymą sumažinti antstolės pagal SVI 1 lentelės 16 grafą apskaičiuotą maksimalų atlyginimą (18 968,71 EUR) iki nustatyto minimumo – 1 737, 72 EUR, atmetė. Už realiai atliktus priverstinio vykdymo veiksmus teismas nustatė 290,15 EUR atlygį antstoliui.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015-04-21 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – visa apimtimi patenkinti UAB „Miesto energija“ skundą dėl antstolės J. B. veiksmų, t.y. panaikinti antstolės J. B. patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo, kuriais apskaičiuotas ir išieškomas atlygis antstolei siekia 18 968,71 Eur, sumažinant šią sumą iki 1 737,72 Eur.

13Apeliantas nurodė, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, sudarydamas sąlygas antstolei šiame vykdomosios bylos etape pasiskirstyti sau 290,15 Eur nuo jau išieškotų 7686,04 Eur, patvirtino antstolės teisę reikalauti 18 968,71 Eur nuo visos išieškotinos 474 217,74 Eur sumos, kai tokia pinigų suma bus faktiškai išieškota. Teigia, kad teismas antstolio faktiškai atliktus veiksmus, už kuriuos turi būti paskaičiuotas atlygis, sutapatino su faktiškai išieškota pinigų suma, nevertino pareiškėjo skundo argumentų dėl antstolės veiksmų masto bei pobūdžio, jų sudėtingumo, taip pat kitų aplinkybių. Nutartyje nurodytas aplinkybes, kad antstolė neturėjo teisės apskaičiuoti ir „rezervuoti“ sau pagal išieškotiną sumą, ateityje numatomą gauti atlygį, t.y. 18968,71 Eur, atsižvelgdamas į tai, kad antstolė yra rezervavusi tik 290,15 Eur, laiko neatitinkančiomis faktinės situacijos. Nesutinka su teismo pozicija, kad antstolės atlygio adekvatumo klausimas nesant užbaigtiems visiems priverstinio vykdymo veiksmams, negali būti sprendžiamas. Mano, kad atlygis antstolei gali būti paskaičiuotas ir (dalimis) išieškomas dar iki bus išieškota iš skolininko visa iš jo išieškotina skola. Pažymėjo, kad ši aplinkybė nesudaro nagrinėjamos bylos įrodinėjimo (ginčo) dalyko, todėl laiko, kad teismas, pasisakydamas dėl to peržengė ginčo ribas. Priešingu atveju, skolininkas, siekdamas nuginčyti paskaičiuotą atlygį, turėtų laukti, kol bus išieškota visa skola, arba skųsti kiekvieną išieškoto atlygio paskirstymą. Dėl skundžiamais patvarkymais paskaičiuoto išieškomo atlygio antstolei nepagrįstumo pareiškėjas atskirajame skunde nurodė tuos pačius argumentus, kaip pirminiame skunde dėl antstolio veiksmų. Mano, kad 1 737,72 Eur suma yra daugiau nei pakankama užtikrinti antstolės ekonominius lūkesčius į atlyginimą už darbą.

14Suinteresuotas asmuo antstolė J. B., atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo palikti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015-04-21 nutartį nepakeistą. Nurodė, kad pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 p., skolininkas, įvykdęs sprendimą pasibaigus raginime nustatytam terminui, o jeigu raginimas jam neturėjo būti siunčiamas, po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, turi atlyginti visas vykdymo išlaidas. Ši nuostata reiškia, kad tokiu atveju iš skolininko išieškomos ne tik būtinosios ir atskirų vykdymo veiksmų išlaidos, bet ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento ar jo dalies įvykdymą. Teigia, kad skolininkas tik pradėjus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje teikia skundus, dėl ko nėra galimybės atlikti kitų vykdymo veiksmų siekiant išieškoti skolą. Pažymėjo, kad antstolio atlygis nėra skaičiuojamas metais, o jo dydis nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Atkreipė dėmesį, kad skolininkas gera valia nėra įvykdęs sprendimo, nagrinėjamu atveju vykdomoji byla nėra baigta vykdyti, iki 2015-05-18 antstolio depozitinėje sąskaitoje iš pareiškėjo yra išieškota ir nepaskirstyta tik 13949,56 Eur suma, likusi išieškotina suma iš skolininko yra didelė, todėl be sąskaitų arešto bus taikomos ir kitos priverstinio vykdymo priemonės. Pastebi, kad antstolio dydžio nustatymui turi būti įvretintos skolininko pastangos atsiskaityti su išieškotoju iki priverstinio vykdymo pradėjimo, skolininko elgesys ir bendradarbiavimas su antstoliu, antstolio veiksmai priverstinio vykdymo metu, skolos išieškojimo būdas ir momentas, skolos dydis ir pan. Mano, kad skundžiamas nutartimi teismas įvertino visas faktines bylos aplinkybes ir teisingai nusprendė pareiškėjo prašymą sumažinti antstolės atlygį iki minimumo atmesti. Kiti atsiliepimo argumentai sutampa su 2015-03-25 Patvarkyme nurodytais argumentais.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų tenkintas iš dalies, teisėtumas ir pagrįstumas.

18Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0086/13/00707 matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-06-28 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-5127-560/2011 dėl 1 637 379,02 Lt (474 217,74 EUR) išieškojimo iš skolininko UAB „Miesto energija“ išieškotojo UAB „Ukmergės šiluma“ naudai antstolės J. B. kontoroje buvo priimtas vykdyti 2013-07-08. Tą pačią dieną skolininkui buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą geruoju ir įteiktas 2013-07-10 (v.b.l. 3, 4, 7). Vykdomosios bylos duomenimis pareiškėjas per raginime nustatytą 10 (dešimties) dienų terminą skolos ir vykdymo išlaidų nesumokėjo. Priverstinio vykdymo procese antstolė J. B. 2015-02-24 priėmė skundžiamą patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-1906 ir atliko vykdymo išlaidų apskaičiavimą (Nr. S-1907) (v.b.l. 172-173). Pagal vykdymo išlaidų apskaičiavimą, būtinosios vykdymo išlaidos yra 289,62 EUR, papildomos vykdymo išlaidos – 28,40 EUR, atlygis antstoliui – 18 968,71 Eur, pašto išlaidos – 4,56 Eur, t.y. iš viso 19 400,77 Eur. Tą pačią dieną priimti šeši patvarkymai areštuoti ir pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą pareiškėjo lėšas bankuose esančiose sąskaitose skolos (474 217,74 EUR) ir vykdymo išlaidų (19 400,77 EUR) sumai (v.b.l. 166-171). Byloje esančiame 2015-03-12 išieškotų vykdymo lėšų paskirstymo patvarkyme nurodyta, kad antstolė, vykdydama vykdomąją bylą dėl piniginių lėšų (474 217,74 Eur) išieškojimo iš skolininko UAB „Miesto energija“ išieškotojui UAB „Ukmergės šiluma“, išieškojo 7 686,04 Eur sumą (v.b.l. 175), kurią paskirstė tokiu būdu: išieškotojui 6 963,83 Eur skolos ir 399,10 Eur vykdymo išlaidų, antstolei – papildomos vykdymo išlaidos – 32,96 Eur bei 290,15 EUR atlygis antstoliui.

19Vadovaujantis CPK 12 straipsniu, civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu.

20Nagrinėjamu atveju apeliantas skunde dėl antstolės veiksmų įrodinėjo, kad antstolės 2015-02-24 Vykdymo išlaidų apskaičiavime nustatytas atlygis (18 968,71 EUR) už viso vykdomojo dokumento vykdymą yra nepagrįstas ir neadekvatus, ir siekė, kad jis būtų sumažintas iki 1737,72 Eur. Tai reiškia, kad pareiškėjas neginčijo aplinkybės, kad atlygis antstolei gali būti paskaičiuotas ir (dalimis) išieškomas dar iki bus išieškota iš skolininko visa iš jo išieškotina skola.

21Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė 2015-02-24 antstolės J. B. patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-1906 pagrindu surašytame vykdymo išlaidų apskaičiavime 290,15 EUR antstolės atlygį ne už visą išieškotiną sumą, o už 7 686,04 EUR išieškojimą, o pareiškėjo prašymą sumažinti antstolės apskaičiuotą maksimalų atlyginimą (18 968,71 EUR) iki nustatyto minimumo (1 737, 72 EUR), atmetė, apskritai nespręsdamas antstolės paskaičiuoto atlygio adekvatumo klausimo. Teismas nurodė, kad šioje vykdymo stadijoje, nesant užbaigtiems visiems priverstinio vykdymo veiksmams toks klausimas negali būti sprendžiamas.

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, jog antstolė J. B., išieškojusi tik 7 686,04 Eur iš vykdomojoje byloje išieškomų 474 217,74 Eur, negalėjo apskaičiuoti atlygio, kuris priklausys nuo, ar ateityje bus išieškota tokio dydžio suma, kurios užtektų visai ir visoms vykdymo išlaidoms padengti. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkte numatyta, kad atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į 1 lentelėje nurodytas išieškotinas sumas. Minėtos instrukcijos 53 punkte įtvirtinta nuostata, kad antstolio atlygis apskaičiuojamas proporcingai išieškotojams tenkančiai sumai tuo atveju, kai yra išieškoma mažesnė suma nei visa skola su vykdymo išlaidomis, leidžia manyti, kad išieškant iš skolininko skolą ir vykdymo išlaidas turi būti žinoma visa vykdymo išlaidų suma, išieškotina iš skolininko vykdomojoje byloje, įskaitant ir atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Priešingu atveju, jei vykdymo išlaidų apskaičiavime nebūtų nurodytas visas išieškotinas iš skolininko antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą atlygis, nebūtų aišku, kokia suma turi būti išieškota iš skolininko, kad būtų galima nustatyti, ar ta suma yra ne mažesnė už visą išieškomos skolos ir vykdymo išlaidų sumą.

23Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje neatsakė į kilusio ginčo klausimus, nepasisakė, ar antstolė teisingai apskaičiavo atlyginimo antstoliui sumą, nurodytą 2015-02-24 apskaičiavime, nevertino pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių įtakos tokio paskaičiavimo bei patvarkymo vykdymo išlaidų išieškojimo teisėtumui ir pagrįstumui, t.y. neatskleidė bylos esmės.

24Apeliacinės instancijos teismas negali vertinti tų aplinkybių, kurių nevertino pirmosios instancijos teismas. Išsprendus antstolės 2015-02-24 vykdymo išlaidų apskaičiavime nustatyto atlygio antstoliui dydžio pagrįstumo bei jo mažinimo skunde nurodytais pagrindais klausimą apeliacinės instancijos teisme, pareiškėjas netektų teisės į apeliaciją. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme.

25Vadovaujantis išdėstytais motyvais, Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartis naikintina ir byla perduotina pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str. teismas

Nutarė

27Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė skundą dėl antstolės J. B.... 6. Antstolė J. B. atsisakė tenkinti UAB „Miesto energija“ skundą ir... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Apeliantas nurodė, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas,... 14. Suinteresuotas asmuo antstolė J. B., atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria... 18. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0086/13/00707 matyti, kad Vilniaus... 19. Vadovaujantis CPK 12 straipsniu, civilinės bylos visuose teismuose... 20. Nagrinėjamu atveju apeliantas skunde dėl antstolės veiksmų įrodinėjo, kad... 21. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad... 23. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos... 24. Apeliacinės instancijos teismas negali vertinti tų aplinkybių, kurių... 25. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.... 27. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį panaikinti...