Byla 2-2289/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5914-656/2014, kuria netenkintas ieškovės prašymas taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, priėmimo klausimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės D. P. firmos „Akvija“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5914-656/2014, kuria netenkintas ieškovės prašymas taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, priėmimo klausimą,

Nustatė

3ruošiantis bylos pagal ieškovės D. P. firmos „Akvija“ atskirąjį skundą nagrinėjimui buvo nustatyta, kad atskirasis skundas neatitinka įstatymu jam keliamų reikalavimų: nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad už atskirojo skundo pateikimą yra sumokėtas įstatymu nustatyto dydžio žyminis mokestis.

4Nors dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti ieškovei terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti prieš spręsdamas jo priėmimo klausimą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas buvo priimtas ir perduotas nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, taip pat vadovaujantis proceso operatyvumo ir koncentruotumo principais, apeliacinės instancijos teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi įpareigojo ieškovę iki 2014 m. gruodžio 22 d. pateikti Lietuvos apeliaciniam teismui įrodymus, jog už atskirojo skundo padavimą yra sumokėtas 75 Lt dydžio žyminis mokestis.

5Atskirasis skundas laikytinas nepaduotu.

6Teismo nustatytu terminu atskirojo skundo trūkumai nebuvo pašalinti. Nebuvo gauta ir prašymo pratęsti terminą trūkumams pašalinti.

7Viena iš teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlygų – įstatymu numatyto dydžio žyminio mokesčio už procesinio dokumento pateikimą, sumokėjimas. Jei ši sąlyga įgyvendinama netinkamai, įstatymas nustato galimybę pašalinti su žyminio mokesčio mokėjimu susijusius trūkumus (taikomas procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutas (CPK 115 str. 2 d.). Šioje byloje ieškovei (apeliantei) buvo sudaryta galimybė pašalinti tokio pobūdžio trūkumus, tam, kad nebūtų suvaržyta jos teisė pateikti atskirąjį skundą, tokiu būdu įgyvendinant savo teisę į tinkamą bylos išnagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme ir neužkertant kelio patikrinti byloje priimtą teismo procesinį sprendimą bent vienos aukštesnės instancijos teisme, tačiau ieškovė ja nepasinaudojo.

8CPK 316 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliantui per teismo nustatytą terminą neįvykdžius nutartyje nurodytų reikalavimų pašalinti apeliacinio skundo trūkumų, apeliacinis skundas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Šios taisyklės taikytinos ir sprendžiant atskirųjų skundų priėmimo klausimą (CPK 338 straipsnis). Kadangi ieškovė neįvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi nustatytų įpareigojimų ir nepateikė įrodymų apie nustatyto dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą, atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. nutarties laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 316 str. 2 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 316 straipsnio 2 dalimi bei 338 straipsniu

Nutarė

10Apeliantės D. P. firmos „Akvija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. nutarties laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai