Byla 2-5212-323/2012
Dėl DNSB „Naujas kosmosas“ steigiamojo susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Remigijui Bukėnui, atsakovo atstovams J. P., advokatui Vidmantui Žylei, tretiesiems asmenims S. S., O. O., R. R. (S.), V. V. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vitės valdos“ ieškinį atsakovui DNSB „Naujas kosmosas“, tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, VĮ „Registrų centras“, L. G., S. D., V. R., A. B., G. B., I. M., J. S., V. R., UAB „Pamario būstas“, L. Č., A. L., S. V., S. V., I. G., V. P., T. P., D. B., A. R., M. J., V. J., S. F., O. F., O. O., J. D., D. Z., R. A., S. N., D. T., J. T., V. S., R. S., A. P., J. J., M. J., M. S., R. J., S. K., R. R., K. J., V. K., N. G., D. G., B. P., A. M., J. S., A. R., R. R., A. P., A. P., A. S., N. D., M. B., R. V., V. V., V. L., J. R., E. R., R. A., I. A., E. B., D. M., J. Ž., R. G., G. H., V. K., E. A., A. J., A. J., G. J., T. J., V. P., A. R., R. R., N. I., R. K., D. G., A. J., M. S., N. S., R. A., R. A., O. D., S. P., M. D., A. B., N. B., R. S. (R.), R. B., V. B., L. J., E. J., O. J., G. L., D. S., L. Š.-S., T. F., D. F., V. V., E. V., A. Š., M. T., S. S., L. S. dėl DNSB „Naujas kosmosas“ steigiamojo susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo pripažinti, kad atsakovas DNSB „Naujas kosmosas“ įsteigtas neteisėtai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas administravo daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), tačiau 2010-06-01 gavo pranešimą, kad minėtame daugiabučiame gyvenamajame name 2010-05-20 įregistruota daugiabučių namų savininkų bendrija „Naujasis kosmosas“ - atsakovas, kuris ir administruos minėtą daugiabutį gyvenamąjį namą. Pažymėjo, kad ieškovas nebuvo informuotas apie numatomą bendrijos steigimą ir šaukiamą steigiamąjį susirinkimą, kaip tai numato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 str. 2 d. Laiko, kad atsakovas nesilaikė imperatyvios įstatymo normos, todėl yra įsteigtas neteisėtai (t.1., b.l. 2-10).

32011-04-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino, pripažino, kad atsakovas įsteigtas neteisėtai, priteisė iš atsakovo 132,00 Lt žyminio mokesčio (t.1., b.l. 159-160). 2011-05-16 teisme gautas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo tinkamą informavimą apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Pažymėjo, kad neišklausyta trečiųjų asmenų nuomonė sprendžiamu klausimu, kuri yra esminė, nes bendrijos įsteigimas yra jų norimo rezultato siekimas. Paaiškino, kad 2010-06-15 Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) pasibaigė ieškovo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimas. Nurodė, kad padarytas formalus pažeidimas ieškovui raštu nepranešant apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą, tačiau tokia informacija buvo paskelbta namo skelbimų lentoje (t.1., b.l. 164-165).

4Tretysis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, kad steigiant bendriją „Naujas kosmosas“ buvo padarytas formalus pažeidimas – raštu prieš dvi savaites ieškovui nepranešta apie šaukiamą bendrijos steigiamąjį susirinkimą, tačiau toks pažeidimas negali būti pagrindas pripažinti bendrijos įsteigimo neteisėtumą. Pažymėjo, kad ieškovas nenurodė, kokios jo subjektinės teisės buvo pažeistos daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ), įsteigus bendriją (t.1., b.l. 175-176).

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašo teismo ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais ir argumentais.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai prašo teismo ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas neturi subjektinės teisės ginčyti atsakovo įsteigimo teisėtumo, nes daugiabučių namų savininkų bendrijos įsteigimas negalėjo pažeisti ieškovo teisių. Bendrijos panaikinimas prieštarautų ne tik daugiabučio namo patalpų savininkų valiai pasirinkti bendrosios dalinės nuosavybės administravimo formą, bet ir teisingumo, protingumo principams. Pažymėjo, kad nepranešimas administratoriui apie šaukiamą bendrijos steigiamąjį susirinkimą– tik formalus pažeidimas.

7Teismo posėdžio metu tretieji asmenys O. O., R. S. (R.), S. S., V. V. prašo teismo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų savininkai. Pažymėjo, kad buvo nepatenkinti ieškovo teikiamomis bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugomis, todėl buvo nuspręsta atsisakyti ieškovo paslaugų ir steigti daugiabučio namo savininkų bendriją. Nurodė, kad teismui tenkinus ieškinį, iš naujo kviestų daugiabučio namo patalpų savininkų susirinkimą ir pakartotinai steigtų daugiabučių namų savininkų bendriją. Neatvykusiems į teismo posėdį tretiesiems asmenims apie bylos nagrinėjimo teismo posėdyje laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta (t.2, b.l. 58-111,114-116,117-120).

8Ieškinys atmestinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, byloje dalyvaujančių asmenų ir jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-06-10 įsakymu Nr. ( - ) ieškovas paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administratoriumi (t.1., b.l. 14-15). 2009-12-17 sušauktas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio( - ), butų (patalpų) savininkų steigiamasis susirinkimas, kuriame pasirašyta bendrijos steigimo sutartis (t.2., b.l. 124-125, 127-128). 2010-05-20 minėto daugiabučio namo, esančio ( - ), butų (patalpų) savininkų sprendimo pagrindu viešajame registre buvo įregistruota daugiabučio namo savininkų bendrija „Naujas kosmosas“ (t.1., b.l. 13). Apie bendrijos įsteigimą ieškovas informuotas 2010-06-01 pranešimu (t.1., b.l. 12).

10Prieš nagrinėjant bylą iš esmės, tarp šalių kilus ginčui dėl ieškovo subjektinės teisės reikšti tokio pobūdžio ieškinį turėjimo, pasisakytina, kad ieškovas turi subjektinę teisę kelti atsakovo įsteigimo teisėtumo klausimą, kadangi bylos baigtis dėl ieškinio reikalavimų turi įtakos ieškovo civilinėms teisėms ir pareigoms, dėl to gindamas savo civilinio pobūdžio teises ir pareigas bei siekdamas išsaugoti teises į turto administravimą ieškovas turėjo teisę pareikšti ieškinio reikalavimus (CPK 5 str.).

11Byloje sprendžiamas daugiabučio namo savininkų bendrijos, įsteigtos pažeidžiant Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, t.y. raštu ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą nepranešant už namo priežiūrą tuo metu atsakingai įmonei – ieškovui, įsteigimo teisėtumo klausimas. Byloje nėra ginčo dėl to, kad steigiant daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkų bendriją nebuvo įvykdyta Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pareiga – raštu ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą pranešti už namo priežiūrą atsakingai įmonei – ieškovui. Atsakovas pripažįsta, kad minėta įstatymo nuostata buvo pažeista – ieškovui, tuo metu administravusiam daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), raštu nepranešta apie šaukiamą bendrijos steigiamąjį susirinkimą (t.1,. b.l. 165, t.2., b.l. 143, 145), todėl ieškovas atleidžiamas nuo tolimesnio ieškinio įrodinėjimo (LR CPK 187 str., 182 str 1 d. 5 p.) ir teismas laiko įrodyta, kad ieškovui raštu prieš dvi savaites nebuvo pranešta apie šaukiamą bendrijos steigiamąjį susirinkimą. Byloje kilo ginčas dėl tokio pažeidimo įtakos daugiabučio namo savininkų bendrijos įsteigimo teisėtumui.

12Įstatymų leidėjas, siekdamas efektyvaus butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių namo bendrojo naudojimo objektų tvarkymo, nustato pagrindines šių objektų administravimo (t.y. tvarkymo, priežiūros) teisines formas – namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijas arba tvarką, kurią nustato savininkų sudaryta jungtinės veiklos sutartis (CK 4.83 str. 3 d.). Ir tik tuomet, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat tais atvejais, kai bendrija likviduojama arba nutraukiama jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d. ir 2 d.).

13Konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas yra daugialypė, jos turinį sudaro teisė steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas, teisė įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat teisė nebūti bendrijų, politinių organizacijų ar asociacijų nariu, teisė išstoti iš šių susivienijimų. Konstitucijos 35 straipsnyje laiduojama asmenų teisė savo valia nuspręsti, priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Asmens laisva valia - pamatinis narystės įvairiose bendrijose, politinėse partijose, asociacijose principas. Šio konstitucinio principo turi būti laikomasi teisės aktuose reglamentuojant visų rūšių susivienijimų steigimą bei veiklą, narystės juose santykius nepriklausomai nuo to, kokių teisėtų tikslų šie susivienijimai siekia (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000-12-21 nutarimas, (Žin., 2000, Nr. 110–3536)). Daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimo ir priežiūros klausimus sprendžia namo bendraturčiai, kaip bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyviai, vadovaudamiesi įstatymais. Daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai, įsteigdami bendriją bendrajai dalinei nuosavybei valdyti ir naudoti, įgyvendina konstitucinę teisę vienytis siekiant tam tikro bendro tikslo.

14Kaip minėta, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003; 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; 2009-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009). Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 str. numato, kad daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Tai nekomercinis, specialaus teisnumo juridinis asmuo, per kurį butų savininkai įgyvendina savo daiktines ir prievolines teises.

15Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuo nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos. Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009). Aptartos materialiosios teisės normos ir kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktika leidžia daryti išvadą, kad daugiabučio namo gyventojai gali laisvai pasirinkti, tvarkyti namo bendrojo naudojimo turtą savarankiškai, per tam tikslui įsteigtą bendriją, ar naudotis įmonės, užsiimančios daugiabučių namų administravimu, paslaugomis.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2011 pateikė išaiškinimą, kad nagrinėjant bylas dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų įsteigimo teisėtumo, svarbu atsižvelgti į tai, ar bendrija buvo įsteigta ir pradėjo veikti iki ieškinio, kuriuo prašoma pripažinti ją neteisėtai įsteigta ir išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, pareiškimo. Tuo atveju, kai juridinio asmens įsteigimas pripažįstamas neteisėtu, juridinis asmuo turi būti likviduojamas įstatymų nustatyta tvarka, ir tik kai jis pasibaigia, gali būti išregistruotas iš Juridinių asmenų registro (CK 2.64 str. 6 d., 2.114 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje ieškovas siekia likviduoti jau veikiantį juridinį asmenį – atsakovą. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis tesimas minėtoje civilinėje byloje, toks ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas dėl sukeliamų padarinių laikytinas ultima ratio. Byloje kilus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimu užsiimančios įmonės ir daugiabučių namų savininkų bendrijos ginčui dėl bendrijos įsteigimo teisėtumo bei teisės administruoti gyvenamąjį namą, bendrijos steigimo atitiktis įstatymo reikalavimams vertinama ne ex ante, o ex post – jau esant įsteigtai ir veikiančiai bendrijai ir sprendžiant dėl jos veiklos tęstinumo. Nagrinėjamoje byloje vertintina, ar Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos pareigos – raštu ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą pranešti už namo priežiūrą atsakingai įmonei – ieškovui neįvykdymas yra toks reikšmingas, kad paneigtų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisę laisvai pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administravimo formą ir ar įsteigtos bendrijos likvidavimas būtų proporcingas siekiamam tikslui užtikrinti tinkamą bendrojo naudojimo objektų administravimą (CK 1.5 str. 4 d.).

17Nagrinėjamoje byloje vertindamas Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos pareigos pažeidimą, teismas atsižvelgia į daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo tikslus bei veikimo principus. Bendrija – yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (DNSB įstatymo 3 str.). Įstatymo nustatyti reikalavimai bendrijos steigimui, jos valdymo organų veiklai bei kontrolei yra skirti tam, kad būtų užtikrintos nurodytos bendrijos narių teisės ir interesai, tinkamai atstovaujant juos bendrame valdyme, t.y. sprendžiant apie bendrijos įsteigimą konkrečiam turtui administruoti visuomet lemiamą reikšmę turi šio konkretaus nekilnojamojo turto, kurį bendrijai pavedama administruoti, savininkų valia. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatytos namo administratoriaus funkcijos bendrijos steigiamajame susirinkime - deleguoti savo įgaliotą atstovą ir pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams namo patalpų savininkų bei jiems priklausančių patalpų sąrašą. Ginčo susirinkimo atveju daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams, jiems neįvykdžius Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos pareigos ir raštu namo administratoriui – ieškovui nepranešus apie bendrijos steigiamąjį susirinkimą, nebuvo pateiktas namo patalpų savininkų bei jiems priklausančių patalpų sąrašas, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, tai nesutrukdė nekilnojamojo turto savininkams pareikšti savo valią. Taigi, nors bendrijos nariai nesilaikė visų įstatymo nustatytų procedūrinių normų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios normos yra skirtos būtent bendrijos narių teisių tinkamo įgyvendinimo apsaugai, turėtų būti pateisinamos teisėtos bendrijos narių priemonės, skirtos įgyvendinti jų teises į jiems tinkamiausios bendro naudojimo objektų administravimo formos pasirinkimą. Kaip minėta, 2009-12-17 steigiamajame susirinkime išreikšta namo patalpų savininkų valia, kuri nėra nuginčyta, įsteigti bendriją, todėl teismas pripažįsta tai pakankamu pagrindu pripažinti bendrijos įsteigimo teisėtumą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pareiga raštu pranešti apie bendrijos steigiamąjį susirinkimą ne tik namo administratoriui, bet ir savivaldybės administracijos direktoriui, kuris yra atsakingas už bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros organizavimą. Kaip galima suprasti iš bylos faktinių aplinkybių, šiam subjektui taip pat raštu nebuvo pranešta apie bendrijos steigiamąjį susirinkimą (t.2., b.l. 145), tačiau savivaldybės administracija, kaip subjektas, atsakingas už bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros organizavimą, palaiko atsakovo poziciją, kad formalių procedūrinių reikalavimų pažeidimas negali būti pagrindas pripažinti bendrijos įsteigimą neteisėtu (t.1., b.l. 176). Be to, pažymėtina, kad vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Pareiga taikant įstatymus be kita ko vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nustatyta ir bylą nagrinėjančiam teismui (CK 1.5 str. 4 d.). Todėl teismas, vadovaudamasis nurodytais principais, ir, įvertinęs faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, pripažįsta, kad bendrijos „Naujas kosmosas“ įsteigimo pripažinimas neteisėtu dėl procedūrinių reikalavimų pažeidimų, o ne dėl savininkų valios trūkumų, būtų neproporcinga priemonė, ir dėl šios priežasties, net ir bendrijos steigimo procedūrai prieštaraujant formaliems Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies reikalavimams, bendrijos įsteigimas negali būti pripažintas neteisėtu. Įsteigtos bendrijos likvidavimas ir butų bei kitų patalpų savininkų išreikštos valios pasirinkti tokią bendrojo naudojimo objektų administravimo formą paneigimas vien dėl tuo metu daugiabutį namą administravusio subjekto neinformavimo apie bendrijos steigiamąjį susirinkimą rašytine forma būtų aiškiai neproporcinga siekiamam tikslui teisių gynimo priemone, pažeistų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo imperatyvą, aiškinant ir taikant įstatymus, todėl, esant tokioms aplinkybėms, ieškinys atmestinas.

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas pateikė įrodymus apie 68,00 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą bei 1500,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti, atsižvelgiant į tai, kad į bylą kelis kartus pateikti įrodymai, patvirtinantys tas pačias bylinėjimosi išlaidas (t.1., b.l. 178, t.2., b.l. 10, 52, 130-131). CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, bylos nagrinėjimo laiką, atsakovo atstovo atliktus procesinius veiksmus – parengtus procesinius dokumentus, teisinių konsultacijų teikimą, atstovavimo teismo posėdžiuose laiką, atsakovo prašomos priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumos nelaikytinos nepagrįstomis, jomis teisingai atlygintos realiai atsakovo atstovo patirtos darbo ir laiko sąnaudos, prašomos priteisti išlaidos neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių, todėl teismas sprendžia, kad prašoma priteisti 1500,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti suma yra pagrįsta, todėl priteistina. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovui iš ieškovo priteistina iš viso 1568,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti. Priteisti atsakovui DNSB „Naujas kosmosas“, į.k. 302512550, iš ieškovo UAB „Vitės valdos“, į.k. 140336910, 1568,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo pripažinti, kad... 3. 2011-04-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių,... 4. Tretysis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašo teismo ieškinį tenkinti... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai prašo teismo ieškinį atmesti.... 7. Teismo posėdžio metu tretieji asmenys O. O., R. S. (R.), S. S., V. V. prašo... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, byloje dalyvaujančių asmenų ir... 10. Prieš nagrinėjant bylą iš esmės, tarp šalių kilus ginčui dėl ieškovo... 11. Byloje sprendžiamas daugiabučio namo savininkų bendrijos, įsteigtos... 12. Įstatymų leidėjas, siekdamas efektyvaus butų ir kitų patalpų savininkams... 13. Konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar... 14. Kaip minėta, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios... 15. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2011 pateikė... 17. Nagrinėjamoje byloje vertindamas Daugiabučių namų savininkų bendrijų... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 20. ieškinį atmesti. Priteisti atsakovui DNSB „Naujas kosmosas“, į.k....