Byla 2-371-877/2014
Dėl nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, viešame teismo posėdyje dalyvaujant ieškovei Kauno apygardos prokuratūros prokurorei V. M., atsakovui A. L., jo ir atsakovės G. L. atstovei advokatei R. K., tretiesiems asmenims notarei A. S., notarei K. Š., A. S., teismo ekspertui S. S., nedalyvaujant atsakovei G. L., išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno apygardos prokuratūros prokurorės V. M. ieškinį atsakovams A. L., G. L., tretiesiems asmenims notarei A. S., notarei K. Š., A. S. dėl nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

2Kauno apygardos prokuratūros prokurorė 2013 m. balandžio 4 d.kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:

31. pripažinti negaliojančia 2012 m. gruodžio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. KR4078, kuria 69843/301179 dalis miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esanti ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) bei 5600/16900 dalis miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esanti ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) už 2 000 iš S. L. perėjo A. L. nuosavybėn.

42. Pripažinti negaliojančia 2013 m. sausio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ASR37, kuria butas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) už 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių Lt) iš S. L. perėjo A. L. nuosavybėn.

53. Taikyti restituciją.

64. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje nurodyta, kad 2012-09-28 Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi pareiškimu į Kauno miesto apylinkės teismą dėl S. L. pripažinimo neveiksniu. Atlikus teismo psichiatrijos ekspertizę 2012-10-23 teismo psichiatrijos ekspertizės aktu Nr. 83TPK-305/2012 S. L. buvo konstatuotas psichikos sutrikimas, dėl kurio jis negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, jis nesupranta teismo proceso esmės. 2013-02-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1256-329/2013 S. L. pripažintas neveiksniu, inicijuota civilinė byla Nr. 2-5394-329/2013 dėl globos jam nustatymo bei globėjo paskyrimo. Nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-5394-329/2013 teisme 2013-03-13 paaiškėjo, jog S. L. globėju siūlomas tapti A. L., žinodamas, jog jo dėdė S. L. nesupranta savo veiksmų esmės ir jų negali valdyti, nupirko jo visą nekilnojamąjį turtą. Šias pirkimo – pardavimo sutartis tvirtino notaras Raseiniuose, sutarčių sudarymo metu S. L. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.89 straipsnis). Kadangi po sandorių sudarymo S. L. buvo pripažintas neveiksniu ir globėjas jam dar nepaskirtas, jo interesus gina prokuroras viešojo intereso gynimo tvarka. Iš 2012-10-23 teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 83TPK-305/2012 civilinėje byloje Nr. 2-1256-329/2013 matyti, jog S. L. ginčo sandorių - pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo metu (2012-12-17 ir 2013-01-10) sirgo psichikos sutrikimu, todėl negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, taigi nesuvokė jam pateiktų pasirašyti dokumentų turinio ir prasmės bei atliekamų veiksmų esmės. Pasirašant sutartis S. L. dėl sveikatos būklės negalėjo suprasti savo veiksmų teisinės reikšmės, o atsakovas A. L. nesąžiningai tuo pasinaudojo ir sudarė tikrosios S. L. valios neatitinkantį sandorį, dėl kurio pastarasis prarado vienintelį gyvenamąjį būstą ir turėtas žemes. Pirkimo-pardavimo sutartys sudarytos paskubomis - prieš 2013-01-16 numatytą teismo posėdį civilinėje byloje Nr. 2-1256-329/2013, iš prokurorės telefonu sužinojus psichiatrinės ekspertizės išvadą. A. L. veikė nesąžiningai, kadangi sandorius sudarė žinodamas apie S. L. būseną ir nelaukdamas teismo sprendimo. Be to, sandoriai S. L. nėra naudingi, nes nekilnojamasis turtas parduotas už žymiai mažesnę nei rinkos kainą: žemės sklypai už 2000 Lt, kai jų vidutinė rinkos vertė yra 140 874 Lt ir 7 126 Lt, o butas už 30 000 Lt, kai jo vidutinė rinkos vertė yra 68 500 Lt., kas pagrindžia atsakovo nesąžiningumą. Būtinybės tuo metu įsigyti savo veiksmų nesuprantančio asmens turtą nebuvo. Be to, kyla abejonių dėl pinigų už pirktą turtą davimo S. L., kadangi nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-5394-329/2013 A. L. nenurodė aplinkybių, kurioms esant perdavė pinigus pardavėjui už perkamą turtą ir negali to patvirtinti kitais įrodymais. Pripažinus negaliojančiu sandorį, sudarytą savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens, atsiranda sandorio negaliojimo padariniai - taikoma dvišalė restitucija (CK 1.89 straipsnio 2 dalis, 1.80 straipsnio 2 dalis) ir kiekviena sandorio šalis grąžina visą, ką gavo pagal tokį sandorį. Todėl šiuo atveju byloje būtina nustatyti, ką kiekviena šalis gavo pagal sandorį, kuris pripažintinas negaliojančiu (I t. 26-28 b.l.).

8Atsakovai A. L. ir G. L. atsiliepimais į ieškinį su juo nesutiko, prašė jį atmesti (I t. 60-62, 66-67). Atsakovas A. L. nurodė, kad S. L. jo tėvo M. L. brolis. Jo ir dėdės santykiai visada buvo ir tebėra geri, S. L. atsakovu visada pasitikėjo. Dar 2000-07-14 Kauno miesto 10-ajame notarų biure buvo patvirtintas S. L. įgaliojimas, kuriuo atsakovas įgaliotas valdyti ir tvarkyti, naudotis ir prižiūrėti S. L. priklausančią dalį miško, esančio ( - ). Įgaliojimas buvo išduotas trims metams. 2004-10-15 įgaliojimu, patvirtintu Raseinių rajono 1-ajame notarų biure, reg. Nr. ASR5707, buvo įgaliotas atstovauti S. L. miškų urėdijoje, girininkijose tvarkant 34,5 ha žemės sklypo, esančio ( - ) dokumentus. Šis įgaliojimas išduotas dešimčiai metų laiko. Atsakovo tėvo, o taip pat ir S. L. brolis J. L. 2001-03-23 įgaliojimu taip pat buvo įgaliojęs atsakovą tvarkyti jam priklausančią kompensacinę miško dalį, kadangi jam priklausiusio miško dalyje per klaidą miškų urėdija ar girininkija buvo iškirtusi mišką, todėl dėdei kaip kompensacija buvo atmatuota dalis valstybinio miško. Tiek atsakovo tėvas, tiek jo broliai S. ir J. atsakovu visiškai pasitikėjo, atsakovas visada atsiskaitydavo su jais, t.y. gautus pinigus už parduotą mišką, jiems atiduodavo, niekada dėl to nėra kilę ginčų. Be to, mirus J. L., bendravo ir iki šiol bendrauja su jo turto paveldėtoja I. L.. Pagal 2004 m. įgaliojimą parengė miškotvarkos projektą, atmatuotos ribos, biržės. 2006 m. nupirko sodmenis, atsodino dalį miško. Pagal miškotvarkos projektą reikia tęsti atsodinimo darbus, pirkti sodinukus. Atliekant geodezinius matavimus paaiškėjo, kad atmatuota nepakankamai miško ploto, pagal Kauno apskrities viršininko įsakymą trūkstamas plotas turėtų būti atmatuotas iš valstybinio miško fondo. Apie atliktus darbus S. L. visada buvo informuojamas. Atsakovo tėvo broliai vaikų neturėjo, todėl jis jautė moralinę pareigą rūpinantis savo turtu (jam priklausančia to paties miško dalimi), tuo pačiu pasirūpinti ir jų turtu, kuo jie labai džiaugėsi, nes patys neturėjo sveikatos tokiems darbams. 2012 m. vasarą, atsakovui pradėjus dirbti Kaune, atsirado galimybė dažniau aplankyti dėdę S. L.. Jis skundėsi pablogėjusia sveikata, lydėjo jį pas įvairius gydytojus pagal jo nusiskundimus. Matė, kad jo butas yra labai apleistas, reikalaujantis nemažo remonto, buitis buvo netvarkoma, bute tvyrojo nemalonus kvapas, neveikė čiaupai, reikėjo rimto remonto, pakeičiant vamzdynus ir pan., nes esama padėtis kėlė pavojų kaimynams. Dėdė teigė, kad neturi sveikatos tokiems darbams, prašė atsakovo pagalbos, sakė, kad viską atsakovui dovanoja, kad tik rūpintųsi juo, jo namais ir pan. Gauti viską dovanai atsakovas nenorėjo, todėl susitarė, kad jis už 2000 Litų parduos atsakovui savo miško dalis, o už 30000 Lt - butą, nes, atsakovo paskaičiavimais, į buto pagerinimą įdėjo ne mažiau kaip 30 000.Lt. Ieškinyje prokurorės nurodyta miško vertė 140874 Lt ir 7126 Lt. VĮ Registrų centro yra nustatyta bendram plotui, o ne konkrečiai S. L. turimai miško sklypo daliai. Be to, miškas yra iškirstas, jame vykdomi atsodinimo darbai. Dėde rūpinosi ir tebesirūpina iki šiol Ruošia jam maistą, apskalbia, rūpinasi jo higiena. Kadangi pagal darbo grafiką keletą dienų dirba, keletą turi laisvadienius, jų metu vežasi dėdę pas save į Raseinius, kad nepalikti jo vieno. Atliekant santechnikos keitimo darbus, atsakovo namuose Raseiniuose S. L. buvo ir ilgesnį laiką. Kadangi artimesnių žmonių S. L. neturi, dar gyvam savo tėvui yra pažadėjęs visapusiškai rūpintis jo broliu S. Nors specialisto išvadoje yra nurodyta S. L. diagnozė, tačiau su juo bendrauja įprastai. Sudarydamas šiuos sandorius, nesijaučia pažeidęs imperatyvių įstatymo normų (CK 1.80 str.), kadangi S. L. sandorių sudarymo metu oficialiai nebuvo pripažintas neveiksniu. Abejonių ieškovui galėtų kilti, jeigu S. L. savo turtą būtų padovanojęs, ką jis iš pradžių iš norėjo padaryti. Šiuo atveju buvo sudaryti atlygintiniai sandoriai, įvertinus tai, kad atsakovo lėšomis bute buvo atliktas remontas, be to, pagal dar galiojantį S. L. įgaliojimą, vykdo miško atsodinimo darbus sutinkamai su miškotvarkos projektu. S. L. sandorių sudarymo metu suprato, kad parduoda man savo turtą, bei tai, už kokią kainą jis tą turtą parduoda. CK 1.89 straipsnio taikymo prasme vertinant ginčijamo sandorio turinį neturi būti apsiribojama tik formaliaisiais tokio sandorio sudarymo teisiniais padariniais, bet juos būtina įvertinti ir iki sandorio sudarymo bei po jo tarp šalių egzistavusių santykių kontekste.

9Atsakovų atstovė advokatė R. K. palaikė atsiliepimuose išdėstytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti. Pažymėjo, kad tiek A., tiek jo sutuoktinė neapleido S. L., juo rūpinosi ir tebesirūpina. Tą patvirtino atsakovas, S. L. kaimynė, liudytoja, taip pat kito S. L. mirusio brolio žmona I. L., liudijusi šioje byloje. Globėjas S. taip pat paaiškino, kad jis lankosi pas savo globotinį, nuperka, ko šis nori, tačiau namuose ruoštą maistą atveža A., skalbiniais, higiena rūpinasi A. šeima. Teismui pateiktas yra buities tyrimo aktas, surašytas Raseinių rajono savivaldybės, Socialinės paramos skyriaus, kuriame buvo nurodyta, kokios sąlygos yra sudarytos S. L. pas sūnėną A. Raseiniuose. A. L. paaiškino, kad veždavosi dėdę pas save. Tai taip pat patvirtino ir liudijusi kaimynė, ir giminaitė I. L.. Teismui pateikti S. L. įgaliojimai A. L. dėl miško tvarkymo, liudytojos I. L. parodymai, patvirtina, kad tarp S. L. ir A. L. artimi ir pasitikėjimu grindžiami santykiai susiklostė jau seniai. I. L. nurodė, kad A. rūpinosi nuosavybės teisių į mišką atkūrimu, miškotvarkos projektais, miško iškirtimu ir atsodinimu. I. L. patvirtino, kad visada būdavo atsiskaitoma tiek su j a, tiek su S., nes suvažiuodavo kartu visi. Negalima formaliai vertinant aplinkybes, pripažinti 2012 m. gruodžio 7 d. ir 2013 m. sausio 4 d. sandorius negaliojančiais, remiantis vien tuo, kad buvo užvesta byla teisme dėl S. L. pripažinimo neveiksniu, ir buvo surašyta eksperto išvada. Derantis dėl kainos buvo atsižvelgta į tai, kad butui reikalingas remontas, o miškas faktiškai yra iškirstas, ir A. L. atitenka faktiškai tik miškų ūkio paskirties žemės plotas ir įsipareigojimai pagal miškotvarkos projektą. Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgytą butą A. L. ir G. L. suremontavo savo šeimos lėšomis. Teismui yra pateiktas paketas dokumentų, įrodančių šios šeimos patirtas išlaidas buto remontui. Šios išlaidos viršija 30000 Lt. S. L. ir toliau tebegyvena minėtame bute, tik jau kitomis , ženkliai geresnėmis sąlygomis. Atsakovai nekeldina S. L. iš buto, priešingai, suteikia visas sąlygas oriai senatvei. Vertinant situaciją po sandorių patvirtinimo, santykiai tarp pardavėjo ir pirkėjų labiau primena rentos,t.y. išlaikymo iki gyvos galvos santykius. Rentos sutartis, pagal jos apibrėžimą, tai turto perleidimo (atlygintinai arba neatlygintinai) sutartis, įsipareigojant išlaikyti turtą perdavusį asmenį. Šiuo atveju taip ir yra, o būtent: A.G. L. ir toliau rūpinasi S. L., jį prižiūri, o turtas jau yra perduotas jų nuosavybėn. Byloje yra duomenys apie tai, kad A. L. yra vienintelis galimas S. L. įpėdinis, ir vienintelis giminaitis. Be to, kaip nurodė A. L., jis jaučia moralinę pareigą rūpintis vienišu dėde, ir nors nėra paskirtas jo globėju, rūpinasi juo kaip anksčiau. Liudytoja I. L., mirusio J. L. sutuoktinė, teigė kalbėjusi su S. Jis jau seniai buvo numatęs viską perleisti A., klausė jos nuomonės, ji patarusi būtent taip ir padaryti. Nors specialisto išvadoje yra nurodyta S. L. diagnozė, tačiau negalima nevertinti to, kad Atsakovas su savo dėde S.L. bendrauja įprastai, kaip su vyresniu žmogumi. LAT yra pasisakęs, kad CK 1.89 str. taikymo prasme vertinant ginčijamo sandorio turinį, neturi būti apsiribojama vien formaliais tokio sandorio sudarymo teisiniais padariniais, bet juos būtina įvertinti ir iki sandorio sudarymo bei po jo tarp šalių egzistavusių santykių kontekste. (2009-11-04 LAT nutartis 3k-3-421/2009).Šioje byloje reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad sandorio šalis sieja kraujo giminystė, kri yra ne tik teisiniu, bet ir moraliniu požiūriu reikšmingas ryšys. Sudarydamas šiuos sandorius, A. L. nesijaučia pažeidęs imperatyvių įstatymo normų (LR CK 1.80 str.), kadangi S. L. sandorių sudarymo metu oficialiai nebuvo pripažintas neveiksniu. Kaip numatyta LR CK 1.84 str. 2 d. negalioja sandoris, sudarytas fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės. CK 1.89 str. teigiama, kad fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, sudarytas sandoris gali, tačiau neprivalo būti teismo tvarka pripažįstamas negaliojančiu. CK 1.89 straipsnio taikymo prasme vertinant ginčijamo sandorio turinį neturi būti apsiribojama tik formaliaisiais tokio sandorio sudarymo teisiniais padariniais, bet juos būtina įvertinti ir iki sandorio sudarymo bei po jo tarp šalių egzistavusių santykių kontekste. Ieškovė šią bylą užvedė gindama viešąjį interesą. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias teisės normas. Tokiu atveju, jei ieškinys bus patenkintas ir bus pritaikyta restitucija, A. ir G. L. bus priversti bylinėtis dėl lėšų, susijusių su buto pagerinimu, priteisimo iš S. L.. Šiuo atveju, net ir pripažinus sandorius negaliojančiais, buvusi padėtis nebus atkurta, nes butas yra pagerintas, ir atsakovai turės teisę prisiteisti patirtas išlaidas. Kaip teigė A. L., dėdė prašėsi pagalbos, jis suprato, kad ne jo jėgoms sutvarkyti buitį, kad jam bus reikalinga priežiūra. Apsisprendimą, koks bus sandoris, bei jo vertę, lėmė buto ir miškų būklė, (miškas iškirstas, už parduotą mišką atsiskaityta, butas - labai apleistas, reikalaujantis remonto). S. L. tebegyvena savo bute, naujieji buto savininkai – A. ir G. L. pretenzijų S. L. nereiškia, nekeldina jo iš buto ir pan. S. L. turi oficialų atstovą - globėją, kuris neprieštarauja sudarytiems sandoriams, nes mato, kad naujieji buto savininkai ir patys rūpinasi jo globotiniu, bei neprieštarauja, kad S. L. toliau gyventų minėtame bute.

10Trečiasis asmuo notarė A. S. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko (I t. 69 b.l.). Atsiliepime nurodė, kad sutarties sudarymo metu S. L. buvo veiksnus, suprato sudaromo sandorio esmę, paaiškino, kokį turtą parduoda, kad su juo atsiskaityta. S. L. būklė nesukėlė abejonių, jis pasirašė sutartį, paaiškino, kad jam butas nebus reikalingas, nes ruošiasi gyventi pas A. L., kuris jį prižiūri. Sandorį patvirtino, nes šalių valios išraiška notarei abejonių nesukėlė.

11Trečiasis asmuo notarė K. Š. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko (I t. 70 b.l.). Atsiliepime nurodė, kad sandorių dėl dalies miškų ūkio paskirties žemės sklypų sudarymo metu S. L. buvo veiksnus, suprato sudaromo sandorio esmę, paaiškino, kokį turtą parduoda, kad su juo atsiskaityta. S. L. būklė nesukėlė abejonių, jis pasirašė sutartį, paaiškino, kad jam butas nebus reikalingas, nes ruošiasi gyventi pas A. L., kuris jį prižiūri. Sandorį patvirtino, nes S. L. sveikatos būklė notarei abejonių nesukėlė, jis sutartį pasirašė.

12Trečiasis asmuo S. L. globėjas A. S. nurodė, kad su S. L. jis pasikalba buitinėmis temomis, jo globotinis nuolat teiraujasi apie sūnėną A. L.. A. L. su sutuoktine ir toliau padeda savo dėdei, atveža jam namuose gaminto maisto, skalbia.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Iš Gyventojų registro tarnybos pažymos matyti, kad S. L. nuo 2005-06-10 yra našlys, duomenų apie vaikus nėra, brolis M. L. mirė ( - ), tėvas – V. L., gim. ( - ), motina – E. L., gim. ( - ) yra mirę; atsakovas A. L. yra S. L. brolio M. sūnus (civilinė byla Nr. 2-1256-329/2013; 8, 12, 13 b.l.).

15A. L. pavedimu 2012-08-31 jo atstovas advokatas G. G. kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą, prašydamas kreiptis į teismą dėl S. L. pripažinimo neveiksniu, apriboti S. L. nuosavybės teises į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą bei inicijuoti civilines bylas dės S. L. sudarytų sandorių, kuriais jis dovanojo arba už simbolinę kainą pardavė nekilnojamąjį turtą, pripažinimo negaliojančiais (civilinė byla Nr. 2-1256-329/2013; 9-10 b.l.).

16Kauno apygardos prokurorė 2012-10-01 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą prašydama pripažinti S. L. neveiksniu. Iš 2012 m. spalio 23 d. teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 83TPK-305/2012, pateikto Kauno apylinkės teismui į civilinę bylą dėl S. L. pripažinimo neveiksniu 2012-11-29, matyti, kad S. L. po 2006 m. pabaigoje persirgto išeminio galvos smegenų insulto progresavo atminties sutrikimas, triko apsitarnavimas buityje, išėjęs vienas iš namų pasiklysdavo, 2012 m. rugpjūčio mėn. ambulatoriškai patvirtinta kraujagyslinės demencijos diagnozė. Ekspertizės metu nustatyta, kad S. L. sąmoningas, dezorientuotas, dabartinės datos nežino, pasako savo gimimo metus, gyvenamosios vietos adresą, pasako palydėjusio giminaičio vardą, tačiau giminystės ryšių su juo nurodyti nesugeba, nežino kur atvykęs. Pokalbio metu neadekvačiai šypsosi, į klausimus atsako aptakiai, stengdamasis nuslėpti savo nežinojimą bei pasimetimą; nuotaika lygi, emocijos skurdžios, mąstymas žemo produktyvumo, konkretus, stebimas ryškus dėmesio koncentracijos, trumpalaikės fiksacinės bei ilgalaikės atminties sutrikimas, kognityvinių funkcijų deficitas. Būklės atžvilgiu nekritiškas. Iš ekspertizės metu atlikto psichologinio tyrimo matyti, kad pasako savo vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, bet savo amžiaus nežino (nurodo, jog „greit 70“); nuolat kartoja pateiktą klausimą, stengiasi į jį atsakyti, bet dažnai nesugeba, bent kiek sudėtingesnių instrukcijų įsisavinti nesugeba; protinės būklės mini tyrimo duomenys yra: MMSE- 12 balų, visiškai dezorientuotas laike, pablogėjusi orientacija vietoje. Nesugeba valingai sukaupti dėmesio; informacija iš fiksacinio įsiminimo nepervedama į trumpalaikę atmintį. Geba įsisavinti ir nuoseklia tvarka išpildyti tik 1-2 komandas apimančias instrukcijas. Formalūs skaitymo, rašymo įgūdžiai išlikę, tačiau apsunkintas perskaityto teksto supratimas, nesugeba savarankiškai sugalvoti ar užrašyti prasmingą sakinį nustatoma diagnozė – kraujagyslinė demencija, dėl savo ligos pobūdžio S. L. negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, gali dalyvauti teismo posėdyje, tačiau jis nesupras civilinio proceso esmės (civilinė byla Nr. 2-1256-329/2013 47-48 b.l.).

17Ekspertizę atlikęs vienas iš ekspertų teismo ekspertas psichiatras, turintis 18 metų ekspertinio darbo stažą, S. S. 2013-11-25 teismo posėdyje patvirtino ekspertizės išvadą. Ekspertas nurodė, kad kraujagyslinė demencija labai rimtas sveikatos sutrikimas, net ir pradėjus vartoti medikamentus pagerėjimas neįmanomas, orientacijos sutrikimai išlieka visą laiką, o šiuo konkrečiu atveju S. L. buvo nustatytas gilus sąmonės sutrikimas, ekspertizės dieną 2012-10-23 jis jokiu būdu negalėjo išreikšti savo valios. Ekspertas nurodė, jog mažai tikėtina, kad praėjus dviems mėnesiams po ekspertizės S. L. būklė galėjo pagerėti, nes jis negalėjo suformuluoti net elementaraus sakinio, pagerėjimo būsenoje jis neturėtų suprasti, kas išdėstyta sutartyje (II t., 24-25 b.l.).

18Iš kitų civilinėje byloje Nr. 2-1256-329/2013 esančių medicininių dokumentų matyti, kad S. L. sveikatos būklė po jį 2006 m. ištikusio insulto blogėjo: iš 2012-08-09 VšĮ Kauno klinikos išrašo iš medicininių dokumentų matyti, kad po 2007 m. insulto progresuoja ryškus atminties sutrikimas- pats neapsitarnauja, nors gyvena vienas, bet su maistu, higiena kasdieninėje veikloje padeda kaimynė, išėjęs iš namų pasiklysta, psichiatro diagnozuota demencija (F03); MMSE- 10 b., Blessedo skalė- 21,5 balo (civilinė byla Nr. 2-1256-329/2013 22 b.l.). UAB „Bendrosios medicinos praktika“ 2012-09-17 rašte Nr. 2-12-197 Kauno apygardos prokurorei nurodyta, jog šios įstaigos psichikos sveikatos centre S. L. lankosi nuo 2011-09-28, buvo nukreiptas psichologiniams testams atlikti, galvojant apie subkortikinę kraujagyslinę demenciją, tačiau pakartotinai atvyko 2012-09-11 lydimas sūnėno; atliktas MMSE tyrimas- 10 balų (sunkus pažinimo sutrikimas), Blessedo tyrimas- 23 balai (sunkus pablogėjimas), nustatyta diagnozė- subkortikinė kraujagyslinė demencija (F01.2). UAB „Bendrosios medicinos praktika“ 2012-09-17 siuntime į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą nurodyta, kad S. L. neadekvačiai šypsosi, į klausimus atsako tik aptakiai, aiškiai stengiasi nuslėpti savo nežinojimą, pasimetimą, gudrauja. Daugelio daiktų pavadinimų nebežino, atmintis ryškiai pasilpusi. Nežino moters, kurią „žada vesti“ net vardo. Dėmesys išblaškytas, emocijos labilios, būsenai nekritiškas (civilinė byla Nr. 2-1256-329/2013 25 b.l.).

19Taigi, visi šie duomenys apie S. L. sveikatos būklę buvo surinkti civilinėje byloje dėl S. L. pripažinimo neveiksniu iki 2012-11-29, kada į civilinę bylą gautas Teismo psichiatrijos ekspertizės aktas. A. L., dalyvaudamas šioje byloje suinteresuotu asmeniu, turėjo visas galimybes su bylos medžiaga susipažinti. Be to, abejonių dėl S. L. sveikatos būklės atsakovui kilo ir žymiai anksčiau, byla buvo užvesta jo iniciatyva kreipusis į prokurorą, jam tvarkant savo mirusiojo tėvo paveldėjimo reikalus sužinojus, kad S. L. didelę dalį jam priklausančio nekilnojamojo turto perleido kitiems asmenims už žymiai mažesnę nei rinkos kaina. Nepaisant šių duomenų apie S. L. sveikatos būklę, atsakovas A. L. 2012 m. gruodžio 17 d. su S. L. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. KR4078, kuria 69843/301179 dalis miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esanti ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) bei 5600/16900 dalis miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esanti ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) už 2 000 iš S. L. perėjo A. L. nuosavybėn, sutartį patvirtino notarė K. Š. (I t. 36-41 b.l.). A. L. 2013 m. sausio 4 d. su S. L. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ASR37, kuria butas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) už 30 000 Lt iš S. L. perėjo A. L. nuosavybėn (I t. 42-45 b.l.). Nekilnojamasis turtas parduotas už žymiai mažesnę nei VĮ Registrų centras nurodytą rinkos kainą: žemės sklypai už 2000 Lt, kai jų vidutinė rinkos vertė yra (bendra viso sklypo ( - ) kaime- 140 500 Lt, proporcingai S. L. nuosavybės teise valdytai 69843/301179 daliai- 32582 Lt; bendra viso sklypo ( - ) -7126 Lt, proporcingai S. L. nuosavybės teise valdytai 5600/16900 daliai- 2361 Lt), o butas už 30 000 Lt, kai jo vidutinė rinkos vertė yra 68 500 Lt. (I t. 31-35 b.l.), kas leidžia daryti išvadą, jog sandoriai, sudaryti už daugiau nei du kartus mažesne (buto atveju) ir septyniolika kartų mažesne (miško žemės sklypų) negu rinkos kaina S. L. nėra naudingi, tai pagrindžia atsakovo nesąžiningumą. Atsakovai teigia, jog šie miškų žemės sklypai yra nevertingi, kadangi pelkėti ir iškirsti, o atsakovas į juos investavo savo lėšas, juos atsodindamas. Iš į bylą pateikto 34,2 ha miško žemės plano, sudaryto 2004-09-29 (II t. 3 b.l.), 2006-01-16 miško sodmenų pirkimo pardavimo sutarties (I t. 143 b.l.), 2006-05-05 krovinio važtaraščio (I t. 144 b.l.) matyti, kad dalis miško yra kirtimai, dalis- jaunuolynai, želdymas, kuriuos reikėjo atsodinti, tačiau yra ir nemaža dalis einamojo kirtimo, VĮ Registrų centras vidutinė rinkos vertė nustatyta 2012-08-03, t.y. labai artimu sandorių sudarymui laiku, atsakovas jokių įrodymų, paneigiančių šią nustatytą rinkos vertę į bylą nepateikė, o pateikti planai ir sodinukų įsigijimas miško žemės kainos nepatvirtina, todėl jo argumentai dėl žemės sklypų mažesnės kainos neįrodyti, todėl atmestini. Analogiška situacija yra ir su ginčo buto rinkos verte, kuri 2012-08-06 masinio vertinimo būdu VĮ Registrų centras nustatyta 68500 Lt, atsakovai nepateikė duomenų, pagrindžiančių mažesnę šio buto kainą.

20Ieškovė teigia, kad būtinybės tuo metu įsigyti savo veiksmų nesuprantančio asmens turtą nebuvo. Teismas su tokiu ieškovės argumentu sutinka iš esmės sutinka. Kaip nustatyta iš bylos dokumentų, atsakovas 2012-09-04 į Prokurorą kreipėsi, nurodydamas, kad S. L. turtui yra iškilęs pavojus, nes 2011-11-29 S. L. padovanojo jam priklausiusius 8394/36197 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ). G. J.. 2011 m. rugpjūčio 12 d. E. S. už 5500 Lt, t.y. žymiai mažesnę negu reali turto rinkos vertė (57100 Lt) pardavė žemės sklypą, esantį ( - ). Prokurorė į teismą, gindama viešąjį interesą ir prašydama jį pripažinti neveiksniu kreipėsi jau 2012-10-01, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad prokuratūra ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdama laikinai apsaugoti asmens, kuris galimai nesupranta savo veiksmų esmės, turtą, net ir iškėlus bylą teisme, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareikštas (jis pareikštas tik šioje byloje- dar iki ieškinio padavimo ir laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tik 2013-03-22 nutartimi). Pažymėtina ir tai, jog teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis lig šiol nėra jokių duomenų, kad prokuratūra būtų užvedusi bylas dėl S. L. ir G. J. bei E. S. sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais. Tačiau net ir prokuratūrai nesiėmus veiksmų realiai apsaugoti S. L. turtą, A. L. ir jo sutuoktinės veiksmai, sudarant realios rinkos kainos neatitinkančius nekilnojamojo turto perleidimo sandorius su asmeniu, kuris dėl savo sveikatos būklės negali suprasti savo veiksmų esmės, teisės požiūriu negali būti laikomi sąžiningais ir pateisinančiais būtent tokį atsaką į teisėsaugos institucijos neveikimą. Atsakovas savo atsikirtimus į ieškinį grindė aplinkybėmis, kad jis yra vienintelis S. L. turto paveldėtojas, susijęs su S. L. kraujo ryšiu, liudytoja I. L. patvirtino, kad S. ne kartą artimiesiems yra sakęs, kad po mirties savo turtą paliks sūnėnui A. L. (II t. 17 b.l.). Sandorių sudarymo metu Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla dėl S. L. pripažinimo neveiksniu, kurioje įsiteisėjus sprendimui turėjo būti sprendžiamas globėjo ir turto administratoriaus skyrimo klausimas, kuriuo pretendavo būti paskirtas atsakovas. Taigi visos aplinkybės buvo susiklosčiusios taip, kad A. L. turėjo būti paskirtas savo dėdės globėju ir turto administratoriumi, o po mirties galimai ir paveldėti jo turtą, todėl iš esmės sutiktina su ieškovės nurodyta aplinkybe, jog turto perleidimo sandorių atsakovui tuo metu nebuvo būtinybės sudaryti- jis būtų galėjęs S. L. turtą prižiūrėti, sudarinėti įstatymo leidžiamus sandorius kaip šio turto administratorius, o po S. L. mirties- paveldėti.

21Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esančių medicininių dokumentų ir atsakovo paaiškinimų matyti, jog atsakovas dėdės sveikatos būkle susirūpino tada, kai sužinojo apie tai, jog pastarasis neatlygintinai ar už minimalią kainą jau yra perleidęs nežinomiems asmenims dalį savo nekilnojamojo turto. Pats atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad galimybė dažniau aplankyti dėdę ir juo rūpintis atsirado 2012 m. vasarą, pradėjus dirbti Kaune. Iš 2012-08-09 VšĮ Kauno klinikos išrašo iš medicinos dokumentų matyti, kad „nors gyvena vienas, tačiau su maistu, higiena, kasdienėje veikloje padeda kaimynė“. Kaip nurodė liudytoja O. T., A. L. sutvarkė ir suremontavo butą, kuriame mirus S. L. žmonai, pastarasis nesitvarkė, jame buvo netvarkinga, nešvaru; liudytoja nurodė, kad atsakovas rūpindavosi jos kaimynu, atveždavo maisto, jį išmaudydavo, atveždavo švarius drabužius (II t. 17 b.l.). Dėdę savaitgaliais S. L. veždavosi į savo namus Raseiniuose. Buities tyrimo aktas, surašytas Raseinių rajono savivaldybės, Socialinės paramos skyriaus, kuriame buvo nurodyta, kokios sąlygos yra sudarytos S. L. pas sūnėną A. Raseiniuose ( I t. b.l.). Globėju paskirtas trečiasis asmuo A. S. parodė, kad ir po to, kai jis buvo paskirtas globėju, sūnėnas ir toliau rūpinasi dėde- atveža paruošto maisto, išskalbia drabužius, S. L. apie jį teiraujasi, laukia atvažiuojant (II t. 17 b.l.). 2000-07-14 Kauno miesto 10-ajame notarų biure buvo patvirtintas S. L. įgaliojimas, reg. Nr. 3764, kuriuo atsakovas įgaliotas valdyti ir tvarkyti, naudotis ir prižiūrėti S. L. priklausančią dalį miško, esančio ( - ), kadastro Nr. ( - ). Įgaliojimas buvo išduotas trims metams. 2004-10-15 įgaliojimu, patvirtintu Raseinių rajono 1-ajame notarų biure, reg. Nr. ASR5707, buvo įgaliotas atstovauti S. L. miškų urėdijoje, girininkijose tvarkant 34,5 ha žemės sklypo, esančio ( - ) dokumentus. Šis įgaliojimas išduotas dešimčiai metų laiko. Liudytoja I. L. patvirtino, kad atsakovas rūpinosi jam patikėtu prižiūrėti mišku, kiti bendraturčiai miško priežiūra dėl savo amžiaus ir sveikatos pasirūpinti negalėjo, A. L. tiek su S. L., tiek su ja už kertamus miškus visada atsiskaitydavo, todėl tokia šio turto priežiūra buvo patenkinti (II t.17 b.l.).

22Atsakovo, trečiojo asmens A. S. ir liudytojos O. T. parodymais nustatyta, kad A. L. suremontavo ginčo butą, nupirko baldus. Šias aplinkybes patvirtina byloje surinkti rašytiniai įrodymai-2012-10-26, 2012-10-31 sutartys su UAB „Langų sistemos“, kitomis įmonėmis, prekių (paslaugų) pirkimo kvitai, pinigų priėmimo kvitai (I t. 94-134 b.l.). Atsakovas teigia dėl buto remonto turėjęs apie 37000 Lt išlaidų, pateikti įrodymai patvirtina atsakovų turėtas išlaidas buto remontui buvus.

23Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Taigi sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010). Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrijos ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. V. C., bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. A. K. v. V. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. S. S. v. S. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2009; kt.).

24Teismo psichiatrijos ekspertizės išvada dėl to, kad jau 2012-10-23 S. L. negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti teismas neturi pagrindo abejoti ir ja vadovaujasi, nes joje padarytos išvados neprieštarauja ir kitiems byloje surinktiems įrodymams. Tai, kad S. L. sandorių sudarymo metu teismo nebuvo pripažintas neveiksniu ir įstatymo nustatyta tvarka įrašytas į neveiksnių asmenų registrą, ir jo rašymo įgūdžiai yra išlikę, nereiškia, kad jis suprato savo veiksmų reikšmę, ar pats sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė. Notaras, būdamas valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), privalo įsitikinti sandorio šalių veiksnumu ir šią savo pareigą atlikti ne tik formaliai patikrinant viešo registro duomenis. Abi sandorius patvirtinusios notarės nurodė, kad joms S. L. sveikatos būklė įtarimų nesukėlė, jis išreiškė savo valią parduoti turtą. Pažymėtina, kad tokia notarių nuomonė susiformavo vien iš išorinio bendravimo, iš kurio neturint specialių žinių sunku spręsti apie vidinę asmens psichikos būklę, todėl svaresniu įrodymu, patvirtinančiu arba paneigiančiu aplinkybę, kad S. L. suprato savo veiksmų reikšmę, sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė, pripažintina reikiamą kvalifikaciją (specialias žinias) turinčių ekspertų išvada, atlikta įvertinus asmens ligos istorijos dokumentaciją bei patį asmenį, todėl teismas sprendžia, kad notarių atsiliepimai ir duoti parodymai nepaneigia ekspertizės akte ir eksperto teismo posėdyje nurodytų aplinkybių ir padarytų išvadų. Eksperto teismo posėdyje duoti paaiškinimai patvirtina, kad reikšmingu bylai momentu liga buvo pasiekusi tokią stadiją, dėl kurios S. L. prarado gebėjimus suprasti savo veiksmus. Ekspertų išvada yra konkreti, o ne tikėtina. Be to, paties atsakovo veiksmai- kreipimasis su prašymu į prokuratūrą dėl ankstesnių dėdės sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais, nurodant, kad dėdė galimai nesupranta savo veiksmų esmės, o po kurio laiko ir pačiam su šiuo asmeniu sudarant sandorius, laikytini nesąžiningais. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, sandoriai buvo sudaryti už žymiai mažesnę, negu rinkos kaina, tai rodo jų nenaudingumą S. L.. Be to, įvertinus liudytojos I. L. parodymus, S. L. nebuvo išreiškęs savo ketinimų perleisti savo visą turtą atsakovui kol dar gyvas, jis tik buvo kalbėjęs, kad po jo mirties turtas turėtų atitekti sūnėnui.

25Apibendrinant, tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovė įrodė, kad sandorių sudarymo metu S. L. valia nebuvo išreikšta tinkamai ir objektyviai, nes tuo metu šis asmuo buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, sandoriai buvo sudaryti nenaudingomis S. L. sąlygomis, jis neteko viso savo turėto nekilnojamojo turto, vienintelio savo gyvenamojo būsto.

26Tačiau net ir esant nustatytoms aplinkybėms dėl to, kad sandoriai buvo sudaryti asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti bei yra nustatytos sąlygos, teismui leidžiančios šiuos sandorius panaikinti, teismas privalo įvertinti sandorių pripažinimo negaliojančiais pasekmes, priimant sprendimą ir taikant įstatymą vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 1 dalis). Įvertinus tai, kad ginčo butas atsakovams buvo perleistas už 30000 Lt sumą, kai jo rinkos vertė 2012-08-06 duomenimis yra 68500 Lt, atsakovai šį butą iš esmės pagerino, jį suremontavę, nupirkę baldus, tam panaudoję savo lėšas apytiksliai 37000 Lt sumai, todėl pripažinus šį sandorį negaliojančiu, atsakovai turėtų teisę reikšti ieškinį dėl remontui panaudotų lėšų priteisimo. Be to, nuo sandorių sudarymo iki bylos išnagrinėjimo susidarytų ir papildomos buto išlaikymo išlaidos, į kurių atlyginimą atsakovai turėtų teisę. Atsakovas yra vienintelis potencialus turto paveldėtojas, juo vieninteliu S. L. pasitikėjo, atsakovas ir jo sutuoktinė lig šiol prižiūri ir rūpinasi S. L., nors jam teismo nutartimi paskirtas kitas globėjas; atsakovas suremontavo ir sutvarkė ginčo butą, tokiu būdu sudarydamas geresnes S. L. gyvenimo sąlygas; atsakovas yra pasižadėjęs ir toliau S. L. leisti gyventi ginčo bute. Įvertinus šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad prioritetas teiktinas susiklosčiusių teisinių santykių stabilumui ir sandorio išsaugojimui. Buto perleidimo sandorio panaikinimas visiškai neatitiktų ekonomiškumo ir protingumo principų, šalys būtų įtrauktos į tolesnį bylinėjimąsi. Nors sandoris ir buvo sudarytas nepaisant geros moralės ir atsakovams elgiantis nesąžiningai, tačiau įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškinys dalyje dėl buto perleidimo sandorio panaikinimo atmestinas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ginčo butas yra vienintelė neveiksniu pripažinto asmens gyvenamoji vieta, teismas sprendžia esant tikslinga šioje situacijoje ex officio ginti neveiksniu pripažinto asmens teises ir S. L. jo gyvenimo trukmei į ginčo butą nustatyti uzufruktą- teisę jame gyventi (CK 4.141 str.-4.144 str.).

27Nustačius, kad miško žemės sklypai buvo perleisti už septyniolika kartų mažesnę, nei rinkos kaina, atsakovams nepateikus kitokių įrodymų apie jų rinkos vertę, sandoriai sudaryti savo veiksmų esmės nesuprantančio asmens ir akivaizdžiai pažeidžia neveiksnaus asmens teises, ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai, šie sandoriai naikintini, taikytina restitucija (CK 1.89 straipsnis, 1.80 straipsnio 2 dalis).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 str.) Teismas sprendžia nukrypti nuo šio principo, atsižvelgdamas į šalių procesinį elgesį. Nors ieškinys ir buvo patenkintas iš dalies, tačiau ieškovės reikalavimas buvo pripažintas pagrįstu ir įrodytu, buvo konstatuotas atsakovų nesąžiningumas, todėl valstybei mokėtinas 960 Lt žyminis mokestis ir 63,40 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų, o jų turėtos atstovavimo išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str. 4 d., 96 str. 1 d., 5 d.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str.-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

31Ieškinį tenkinti iš dalies.

32Pripažinti nuo sudarymo momento negaliojančia 2012 m. gruodžio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. KR4078, kuria 69843/301179 dalis miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) bei 5600/16900 dalis miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) už 2 000 Lt iš S. L. perėjo A. L. nuosavybėn.

33Taikyti restituciją: įpareigoti A. L., a.k( - ) ir G. L., a.k( - ) grąžinti S. L., a.k( - ) 69843/301179 dalis miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) bei 5600/16900 dalis miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), o S. L. įpareigoti grąžinti 2000 Lt (du tūkstančius litų) A. L. ir G. L..

34Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

35S. L., a.k. ( - ) jo gyvenimo trukmei nustatyti uzufruktą- teisę naudotis gyvenamąja patalpa- butu, esančiu ( - ) (unikalus Nr. ( - ).

36Sprendimui įsiteisėjus, jis siųstinas VĮ Registrų centras uzufrukto įregistravimui.

37Priteisti valstybei iš kiekvieno iš atsakovų A. L. ir G. L. po 511,70 Lt (penkis šimtus vienuolika litų 70 ct) žyminio mokesčio ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. Kauno apygardos prokuratūros prokurorė 2013 m. balandžio 4 d.kreipėsi į... 3. 1. pripažinti negaliojančia 2012 m. gruodžio 17 d. pirkimo-pardavimo... 4. 2. Pripažinti negaliojančia 2013 m. sausio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį... 5. 3. Taikyti restituciją.... 6. 4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Ieškinyje nurodyta, kad 2012-09-28 Kauno apygardos prokuratūros prokuroras,... 8. Atsakovai A. L. ir G. L. atsiliepimais į ieškinį su juo nesutiko, prašė... 9. Atsakovų atstovė advokatė R. K. palaikė atsiliepimuose išdėstytas... 10. Trečiasis asmuo notarė A. S. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko (I t.... 11. Trečiasis asmuo notarė K. Š. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko (I t.... 12. Trečiasis asmuo S. L. globėjas A. S. nurodė, kad su S. L. jis pasikalba... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Iš Gyventojų registro tarnybos pažymos matyti, kad S. L. nuo 2005-06-10 yra... 15. A. L. pavedimu 2012-08-31 jo atstovas advokatas G. G. kreipėsi į Kauno... 16. Kauno apygardos prokurorė 2012-10-01 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą... 17. Ekspertizę atlikęs vienas iš ekspertų teismo ekspertas psichiatras,... 18. Iš kitų civilinėje byloje Nr. 2-1256-329/2013 esančių medicininių... 19. Taigi, visi šie duomenys apie S. L. sveikatos būklę buvo surinkti... 20. Ieškovė teigia, kad būtinybės tuo metu įsigyti savo veiksmų... 21. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esančių medicininių dokumentų ir... 22. Atsakovo, trečiojo asmens A. S. ir liudytojos O. T. parodymais nustatyta, kad... 23. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose... 24. Teismo psichiatrijos ekspertizės išvada dėl to, kad jau 2012-10-23 S. L.... 25. Apibendrinant, tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovė įrodė,... 26. Tačiau net ir esant nustatytoms aplinkybėms dėl to, kad sandoriai buvo... 27. Nustačius, kad miško žemės sklypai buvo perleisti už septyniolika kartų... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 31. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 32. Pripažinti nuo sudarymo momento negaliojančia 2012 m. gruodžio 17 d.... 33. Taikyti restituciją: įpareigoti A. L., a.k( - ) ir G. L., a.k( - ) grąžinti... 34. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 35. S. L., a.k. ( - ) jo gyvenimo trukmei nustatyti uzufruktą- teisę naudotis... 36. Sprendimui įsiteisėjus, jis siųstinas VĮ Registrų centras uzufrukto... 37. Priteisti valstybei iš kiekvieno iš atsakovų A. L. ir G. L. po 511,70 Lt... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...