Byla e2-30245-960/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui G. M. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 300,00 Eur negrąžintą paskolos sumą, 14,10 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 139,88 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2015 m. lapkričio 16 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 851392007, kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 300,00 Eur paskola 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas laikydamasis nustatyto kredito grąžinimo grafiko (toliau – Sutartis). Pagal 2015 m. lapkričio 16 d. Sutarties specialiąsias sąlygas vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 114,37 proc., bendra Kredito kainos metinė norma – 198,30 proc., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 314,10 Eur, galutinė Kredito grąžinimo data – 2015 m. gruodžio 16 d. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas nurodo, jog vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2016 m. rugsėjo 15 d. atsakovas turėjo grąžinti 300,00 Eur skolos ir 14,10 Eur palūkanų, iš viso – 314,10 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas grąžino paskolą ir sumokėjo palūkanas iki kredito grąžinimo termino (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovui nevykdant pareigos grąžinti jam suteiktą paskolą ir sumokėti Sutartyje nustatytas palūkanas, iš jo priteisiama 300,00 Eur negrąžinta paskolos suma ir 14,10 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas po kredito grąžinimo termino, nurodant, kad šių palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino praleidimo šalys nustatė Sutarties 7.1. punkte, taigi nuo 2016 m. sausio 16 d. iki 2017 m. vasario 26 d. atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (198.30 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, iš viso – 139,88 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

10Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte buvo numatyta, kad Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta Bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Be to, nors ieškovas pats ieškinyje nurodo, kad atsakovas, pratęsęs skolos grąžinimo terminą, tik 2016 m. rugsėjo 15 d. turėjo grąžinti 300,00 Eur paskolos ir 14,10 Eur palūkanų, iš viso – 314,10 Eur sumą, tačiau minėtas 139,88 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino skaičiavo nuo 2016 m. sausio 16 d.

11Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d.). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo prašomos priteisti palūkanos (198,30 proc.) nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteisiama 25,91 Eur (314,10 Eur x 0,05 proc. x 165 d.) tokių palūkanų suma, apskaičiuota taikant 0,05 proc. per dieną nuo laiku negrąžintos kredito bei sutartinių palūkanų sumos (314,10 Eur) nuo paties ieškovo nurodytos ieškinyje datos, kuomet atsakovas turėjo grąžinti minėtą sumą (2016 m. rugsėjo 15 d.), iki ieškovo ieškinyje nurodytos tokių palūkanų skaičiavimo pabaigos datos (2017 m. vasario 26 d.). Tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 340,01 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. birželio 16 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (75 proc.), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 11,25 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ) 300,00 Eur (trijų šimtų eurų 00 ct) negrąžintos paskolos sumą, 14,10 Eur (keturiolikos eurų 10 ct) palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 25,91 Eur (dvidešimt penkių eurų 91 ct) palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (340,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. birželio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 11,25 Eur (vienuolikos eurų 25 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas,... 4. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 300,00 Eur... 5. Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 123... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas po kredito... 10. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte buvo numatyta, kad Kredito gavėjui... 11. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ) 300,00 Eur (trijų šimtų... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...